Učitelji

Objavljene su nove upute za pripremu i ulazak tableta uređaja u MDM sustav – Zero touch

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme faza II (CKR II) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda za školsku godinu 2020./2021. provelo je nabavu tablet uređaja za učenike razredne nastave, te petih i sedmih razreda.

Podsjećamo da je svaka škola obavezna evidentirati sve nove tablet uređaje dobivene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u MDM sustavu. Upute su dostupne na CARNET-ovoj stranici. Sve buduće upute i obavijesti molimo da pratite na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i na portalu i-nastava.

 Nakon što tablet uređaji budu dostavljeni školi, molimo da osoba zadužena za administriranje tablet uređaja u Vašoj školi organizira postavljanje svih novih uređaja u MDM sustav koji upravlja radom svih tableta te uz jednostavnu administraciju služi i za zaštitu učenika i njihovih prava.

Objavljene su nove upute za pripremu i ulazak tableta uređaja u MDM sustav – Zero touch za učenike i za djelatnike škola zadužene za administriranje tablet uređaja u sustavu za upravljanje mobilnim uređajima tj. tabletima (MDM). Upute se odnose na:

Za sva tehnička pitanja možete koristiti:

 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za život – faza II (CKR II) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda nabavilo tablete za učenike prvih, petih i sedmih razreda u školskoj godini 2019./2020. Isporuka tableta započela je 16. prosinca 2019. i trajat će do 14. siječnja 2020. godine. Posebnu najavu isporuke tableta primili ste prošli tjedan te dodatno od samog dobavljača S&T.

Molimo vas da tablete ne uključujete prije sudjelovanja na webinaru i pažljivog čitanja uputa o podešavanju tableta i MDM sustava!

Tableti će se najčešće spajati na bežičnu mrežu, ali svaki ima mogućnost korištenja SIM kartica koje vam dostavljaju teleoperateri. Uz dostavljene SIM kartice teleoperateri dostavljaju i detaljnije opise svojih ponuda, koje između ostalog uključuju:

Za korištenje navedenih mogućnosti korisnik mora imati jedinstveni elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, a koje dobiva u školi. U slučaju nedostatnog broja SIM kartica, zahtjev za dodatnim SIM karticama možete uputiti teleoperaterima A1 na mail adresu [email protected] ili Tele2 na mail adresu [email protected] .

Osoba zadužena za administriranje tableta u školi povezat će sve tablete u Mobile Device Management (MDM) sustav koji upravlja radom svih tableta te uz jednostavnu administraciju služi i za zaštitu učenika i njihovih prava.
Za administriranje tableta mogu biti zaduženi stručnjaci za tehničku podršku osigurani od strane osnivača škole, administratori elektroničkih upisnika ili osobe zadužene poslovima podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije sukladno članku 8. stavkama 9 i 10 Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, br. 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19) prema kojima škole imaju na raspolaganju od 2 do 8 sati tjedno za navedeno poslove, ovisno o broju učenika.

Sve upute za administraciju tableta bit će dostupne na stranici Škole za život http://skolazazivot.hr/ucitelji, a pozivamo vas da pogledate i snimku webinara na kojem su predstavljene mogućnosti tableta te pojašnjeni detaljni koraci  inicijalnog podešavanja i korištenja tableta https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/13967. Uz svaki uređaj dolazi knjižica s uputama za uporabu i informacijom kome se obratiti u slučaju poteškoća.

Prilikom planiranja javne nabave rađena je projekcija broja učenika za koje je potrebno nabaviti tablete prema broju učenika iz školske godine 2018./2019. Nova javna nabava tableta pokreće se u 2020. godini. te ćete u njoj biti uzet u obzir broj učenika u tekućoj školskoj godini naspram broj dosad isporučenih tableta. Dinamiku i način korištenja određuju učitelji ovisno o planiranom nastavnom procesu kako bi učenici pomoću tableta ostvarili odgojno-obrazovne ishode. Ravnatelji odlučuju o distribuciji i načinu zaduživanja tableta u školi. Tableti su u prvim razredima namijenjeni za rad u skupinama te se veličina skupine može mijenjati i prilagoditi.

Za učenike petih i sedmih razreda planirano je individualno korištenje tableta te ih učenici mogu koristiti i u školi i kod kuće. Tableti koji su planirani za učenike nižih razreda u pravilu ostaju u školi. Dinamiku i način korištenja određuju učitelji ovisno o planiranom nastavnom procesu kako bi učenici pomoću tableta ostvarili odgojno-obrazovne ishode. Prilikom planiranja nastave važno je uzeti u obzir opterećenja školskih torba te se ne preporuča istovremeno nošenje tableta i udžbenika.

Ravnatelji odlučuju o distribuciji i načinu zaduživanja tableta u školi, kao i o eventualnoj naknadi štete za njihovo namjerno oštećivanje, što ne pokriva garancija. Svaki tablet opremljen je i dodatnom zaštitnom navlakom kako bi se spriječilo pucanje zaslona.

Molimo Vas da učitelji kontinuirano potiču učenike na odgovorno korištenje tableta te da u tu svrhu organizirate roditeljske sastanke na kojima ćete roditelje pobliže upoznati s načinom korištenja uređaja kao i postupcima u slučaju eventualnih oštećenja tableta.

Na poveznici szz.carnet.hr dostupna je aplikacija za evidenciju SIM kartica i tableta Škole za život. Pristup je omogućen svim administratorima imenika i administratorima resursa u školama.

Molimo Vas da se za sva tehnička pitanja obratite:

Sva dodatna pitanja možete postaviti na adresi [email protected]

 

Upute za evidenciju SIM kartica
 

 

 

 Obrazac za prijavu neispravnog tableta
Proces prijave kvara tablet uređaja SNT Hrvatska

Upute za dodavanje G Suite skole.hr računa za Google aplikacije na tabletu

Spajanje USB periferije – uputa

Tableti – Najčešća pitanja i odgovori

Zahtjev za posudbu uređaja sa pristupom Internetu za praćenje nastave na daljinu

MDM napredne upute – MDM Aplikacije, Grupe
MDM napredne upute – Uređaji, Info o uređajima, Akcije
MDM napredne upute – Ekran za prijavu, Osnovni izbornik, Kontrolna ploča
MDM napredne upute – Moja organizacija, Korisnici
MDM napredne upute – MDM Profili
MDM napredne upute – Automatizacija, Obavijesti, Datoteke, Slike

Video upute za početno postavljanje MDM sustava na tablete

 

 

 

 


Snimka webinara – Predstavljanje tableta i početno postavljanje MDM sustava na tablete

 

 


Snimka webinara – Napredno korištenje MDM sustava – 1. dio

 


Snimka webinara – Napredno korištenje MDM sustava – 2. dio