1. savjetnički posjet svim osnovnim i srednjim školama

1. savjetnički posjet svim osnovnim i srednjim školama

Više od 87% učitelja savjetnički posjeti pomogli u promjenama koje donosi reforma

U tijeku je prvi savjetnički posjet školama u sklopu potpore provedbi kurikularne reforme Škole za život. Prvi savjetnički posjeti započeli su u listopadu, a do sada su 262 mentora obišla više od 1.100 škola u Hrvatskoj.

Prvi savjetnički posjet osnovnim i srednjim školama održava se u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme faza II (CKR II), sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda.

Cilj prvoga savjetničkog posjeta je pružanje potpore djelatnicima u odgojno-obrazovnom procesu s posebnim naglaskom na teme – Aktivno učenje i Vrednovanje i ocjenjivanje. Ove teme izravno se nastavljaju na one u virtualnim učionicama te učitelji, nastavnici, ravnatelji i stručni suradnici imaju priliku uživo, uz potporu predavača, i konkretno raditi na primjeni novih kurikuluma.

Upitnik je ispunilo 15.789 sudionika, a ovo su ključni naglasci:

  • 87% ispitanika ističe da su im uglavnom ili u potpunosti aktivnosti tijekom savjetničkih posjeta pomogle u razumijevanju promjena koje donosi reforma obrazovanja.
  • Srednja ocjena kojom su ispitanici ocijenili svoje kompetencije vezane uz aktivno učenje je 3,91, dok je procjena primjene metoda aktivnog učenja u nastavi ocijenjena srednjom ocjenom 3,78 na skali od 1 do 5.
  • Ocjenom 3,75 ispitanici su ocijenili svoje kompetencije vezane uz tri pristupa vrednovanju (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog).
  • 95% ispitanika ističe kako će u svome radu primjenjivati što više metoda aktivnog učenja.
  • Novi pristupi vrednovanju u potpunosti su jasni 42% ispitanika, dok se uglavnom slaže 52% ispitanika.
  • Zadovoljstvo tiskanim udžbenicima za predmete/razrede u koje su uvedeni novi kurikulumi ispitanici su ocijenili srednjom ocjenom 3,50.
  • Ocjenom 3,54 ispitanici su procijenili svoje zadovoljstvo digitalnim obrazovnim sadržajima za predmete/razrede u koje su uvedeni novi kurikulumi.

„Reforma nije utrka na kratke staze, nego maraton i zato je važna sustavna i kontinuirana potpora školama. Svrha savjetničkih posjeta nije nadzor, već potpora i razmjena dobre prakse. Sa savjetničkih posjeta treba skinuti ‘stigmu’ nadzora i inspekcije kako bi se razvijala kultura kvalitete i sukreacije reforme“, istaknula je ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

Drugi savjetnički posjet održat će se u travnju 2020. godine. Savjetnički posjeti, uz edukacije u virtualnom okruženju i edukacije uživo koje će se održati tijekom veljače, dio su kontinuirane potpore školama tijekom čitave godine vezano uz provedbu kurikularne reforme.

 

Koliko dugo radite u obrazovanju?

n = 15789

Kako biste ocijenili svoje sudjelovanje tijekom savjetničkog posjeta? (1 = potpuno neaktivan/neaktivna; 5 = potpuno aktivan/aktivna)

n = 15789
Prosječna ocjena: 4,06
Jesu li Vam informacije koje ste dobili na 1. savjetničkom posjetu pomogle u razumijevanju promjena koje donosi reforma obrazovanja?
n = 15789
Procijenite svoje kompetencije vezane uz aktivno učenje. (1 = jako slabo razvijene; 5 = potpuno razvijene)
n = 15789
Prosječna ocjena: 3,91
Procijenite u kojoj mjeri primjenjujete neke od metoda aktivnog učenja u nastavi. (1 = jako rijetko; 5 = vrlo često)
n = 15789
Prosječna ocjena: 3,78
Procijenite svoje kompetencije vezane uz tri pristupa vrednovanju. (1 = jako slabo razvijene; 5 = potpuno razvijene)
n = 15789
Prosječna ocjena: 3,75
Procijenite u kojoj mjeri provodite neke od metoda vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenja u nastavi. (1 = jako rijetko; 5 = vrlo često)
n = 15789
Prosječna ocjena: 3,59
Aktivno učenje iznimno je korisno i za učenike i za učitelje.
n = 15789
Znam kada, kako i zašto primijeniti neku metodu aktivnog učenja.
n = 15789
U svom radu primjenjivat ću što više metoda aktivnoga učenja.
n = 15789
Jasna su mi tri pristupa vrednovanju.
n = 15789
Znam kada, kako i zašto primijeniti vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje.
n = 15789
U svom radu primjenjivat ću što više vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenja.
n = 15789
Procijenite svoje zadovoljstvo tiskanim udžbenicima za predmete/razrede u koje su uvedeni novi kurikulumi. (1 = potpuno nezadovoljan/nezadovoljna; 5 = potpuno zadovoljan/zadovoljna)
n = 15789
Prosječna ocjena: 3,50
Procijenite svoje zadovoljstvo digitalnim obrazovnim sadržajima uz udžbenike za predmete/razrede u koje su uvedeni novi kurikulumi. (1 = potpuno nezadovoljan/nezadovoljna; 5 = potpuno zadovoljan/zadovoljna)
n = 15789
Prosječna ocjena: 3,54
Prezentacije – 1. savjetnički posjet
Dobre i loše povratne informacije
Emotikoni – Vrednovanje