29 srpanj
Talijanski jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Talijanski jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

izvješće Talijanski jezik

U razdoblju od 28. lipnja do 5. srpnja 2019. godine održano je 9 stručnih skupova na lokalnoj i regionalnoj razini…


29 srpanj
Razredna nastava, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Razredna nastava, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

izvješće Razredna nastava

Stručni skupovi za učitelje  razredne nastave održani su diljem cijele Republike Hrvatske  u 186 osnovnih škola domaćina županijskih stručnih vijeća…


28 srpanj
Stručni suradnici, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Stručni suradnici, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

izvješće Stručni suradnici

U razdoblju od 3. lipnja do 9. srpnja 2019. godine održano je 65 stručnih skupova (21 za pedagoge, 21 za…


28 srpanj
Matematika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Matematika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

izvješće Matematika

U razdoblju od 3. lipnja do 11. srpnja 2019. godine diljem Hrvatske održano je 65 stručnih skupova za učitelje i…


28 srpanj
Geografija, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Geografija, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Geografija izvješće

U razdoblju od 17. lipnja do 10. srpnja 2019. godine održana su dvadeset dva stručna skupa na lokalnoj i regionalnoj…