17 veljača
KURIKULARNA REFORMA SUHOPOLJE I SLATINA

KURIKULARNA REFORMA SUHOPOLJE I SLATINA


17 veljača
Glazbena kultura i Glazbena umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Glazbena kultura Glazbena umjetnost

U razdoblju od 7. do 30. siječnja 2019. godine diljem Hrvatske održano je 20 stručnih skupova za učitelje Glazbene kulture…


17 veljača
Talijanski jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Talijanski jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Talijanski jezik

U razdoblju od 9. do 26. siječnja 2019. godine održano je 8 stručnih skupova na lokalnoj i regionalnoj razini za…


17 veljača
Likovna kultura i Likovna umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Likovna kultura i Likovna umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Likovna kultura Likovna umjetnost

Na skupovima u sklopu stručnog usavršavanja učitelja Likovne kulture i Likovne umjetnosti na županijskoj i lokalnoj razini Obrazovna reforma Škola…


17 veljača
Povijest, skupovi uživo-priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj i veljača 2019.

Povijest, skupovi uživo-priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj i veljača 2019.

Povijest

U periodu od 3. siječnja do 7. veljače 2019.g. održana su 33 stručna skupa na kojima je sudjelovalo ukupno 1118…