28 srpanj
Latinski i Grčki jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Latinski i Grčki jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Grčki jezik izvješće Latinski jezik

Šest međužupanijskih skupova za Latinski i Grčki jezik održano je u periodu od 1. srpnja do 11. srpnja 2019. u…


28 srpanj
Katolički vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Katolički vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

izvješće Katolički vjeronauk

Tijekom lipnja i srpnja mentori Stručne radne skupine Katoličkog vjeronauka (Anita Bakovljanec, Krešimir Biršić, Ivana Hac, Ivan Mikolić, Tihana Petković…


28 srpanj
Njemački jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Njemački jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

izvješće Njemački jezik

U razdoblju od 4. lipnja do 10. srpnja 2019. održani su regionalni stručni skupovi za nastavnike njemačkog jezika u: Klasičnoj…


28 srpanj
Etika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Etika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Etika izvješće

U razdoblju od 5. lipnja do 5. srpnja 2019. održani su regionalni stručni skupovi za nastavnike etike u XII. gimnaziji…


28 srpanj
Glazbena kultura i glazbena umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Glazbena kultura i glazbena umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Glazbena kultura Glazbena umjetnost izvješće

U razdoblju od 4.lipnja do 4 srpnja 2019. godine diljem Hrvatske održano je 20 stručnih skupova na županijskoj razini za…