4. krug metodičkih preporuka, travanj 2020.

4. krug metodičkih preporuka, travanj 2020.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_19_11_19

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_25_11_19

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_12_03_20

 

BIOLOGIJA

7. razred osnovne škole

Kosti i mišići – izrada modela, Anita Mustać

Primijeni naučeno – probavni sustav čovjeka, Ivana Moguš

Zdravlje optjecajnog sustava 1. dio, Anita Mustać

Zdravlje optjecajnog sustava 2. dio, Anita Mustać

 

1. razred srednje škole

Gospodarenje otpadom, Sanja Fabac

Prepariranje dnevnih leptira – utvrđivanje bioraznolikosti, Sanja Penić

Ugljični otisak, Sanja Fabac

 


ENGLESKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Animals – Old MacDonald had a farm, Tea Horvatić

Animals – Životinje, Tina Parać

Colour challenge, Mirela Radošević

Family – Obitelj, Tina Parać

Greetings 1, Marina Hadžiomerović

Greetings 2, Marina Hadžiomerović

Hi, Goodbye, Marina Hadžiomerović

Ja i moja obitelj – predstavljanje članova uže obitelji, Andrea Tomašević

Let’s cook!, Sandra Barešić

Rainbow – problemski zadatak, Senka Grubišić

School things, Mirela Bedeniković Lež

Toys – Igračke, Tina Parać

 

5. razred osnovne škole

3 Rs, Sanja Ujević

Ancient Salona, Ana Zelalija

Art Class, Božica Krpes-Pregun

Australian School of the Air, Dora Rolj Kovacevic

Christmas Around the World, Marija Čarija Agoli

Create Your Own Story, Sanja Ujević

Daily routines, Dora Rolj Kovacevic

Dare to compare, Marina Hadžiomerović

Design a house, Ivana Hrastović Mandarić

European Day of Languages, Marina Kolar

Expressing obligation, Ksenija Žarković

Famous People – Mystery identities, Lidija Škrlec

In a dark, dark town, Ljerka Vukić

Know Your Food, Mirela Radošević

My Day (1), Biljana Sušec

My Day (2), Biljana Sušec

My family, Dolores Šolaja

My Life in the Mountains, Dijana Gašparac

Places in town, Ljerka Vukić

Priča The Ugly Duckling (1), Amela Ojdanić

Priča The Ugly Duckling (2), Amela Ojdanić

Recipe Makers, Mirela Radošević

Saint Patrick’s Day, Tina Parać

School subjects, Ana Serenčeš

St. Patrick’s Day, Marina Kolar

St. Valentine’s Day, Tamara Vidović

Storytelling Pippi Longstocking 1, Gordana Palada

Storytelling Pippi Longstocking 2, Gordana Palada

Tea Time, Marina Hadžiomerović

The King with Donkey’s Ears, Sanja Ujević

The King’s Secret – Compare and Contrast, Sanja Ujević

The Rainbow Fish – dramatizacija priče, Gordana Palada

The Rainbow Fish 1 – slušanje i obrada priče, Gordana Palada

The Rainbow Fish 2 – aktivnosti uvježbavanja dijaloga iz priče, Gordana Palada

The Rainbow Fish 3 – Our Book Review, Gordana Palada

The UK of Great Britain and Northern Ireland, Marija Čarija Agoli

The World of Myths and Legends, Sanja Ujević

We are visiting the city, Ivana Medved

What does he/she look like, Lidija Škrlec

What’s the time (1), Gordana Palada

What’s the time (2), Gordana Palada

 

1. razred srednje škole

#stopbullying, #pinkshirtday, Jasna Buljan

(Dis)Advantages of Modern Communication Technology, Helga Kraljik

An app that can help – project (Part 1), Sanja Špoljarić

An app that can help – project (Part 2), Sanja Špoljarić

Business correspondence, Jelena Kovačević

Child labour, Ivana Štiglec

Christmas challenge, Ivana Štiglec

Daily routine, Josipa Sambol

Environmental choice board, Ivana Štiglec

Extreme interviews, Jelena Sabljak

Habitat – an infographic about local area, Ankica Šarić

Habitat – climate and landscape, Ankica Šarić

Habitat – environmental problems and solutions, Ankica Šarić

Haiku – Present Simple, Barbara Horvatović Krstevski

It’s all about diversity and equality!, Anita Živković

Let’s visit Scotland, Ivana Štiglec

M. L. King, Jr. America’s Civil Rights Movement, Ivana Štiglec

Memory, Jelena Sabljak

Moral story, show your glory (1) – reading, Vesna Marinčić

Moral story, show your glory (2) – writing, Vesna Marinčić

Poker Face – Catch me if you can!, Sandra Botunac

The Boy Who Harnessed the Wind, Josipa Sambol

Tourist Digital Scavenger Hunt, Ivana Štiglec

 


FIZIKA

7. razred osnovne škole

Gustoća tvari (1. sat), Sanja Kasač

Gustoća tvari (2. sat), Sanja Kasač

Gustoća tvari, Višnja Šuperba

O čemu ovisi trenje – 1. dio, Željana Drožđan Mateljan

O čemu ovisi trenje – 2. dio, Željana Drožđan Mateljan

Određivanje gustoće – praktična vježba (1), Ivana Zakanji

Određivanje gustoće – praktična vježba (2), Ivana Zakanji

Određivanje volumena, Manuela Kušec

Pretvorbe energije, Marija Gaurina

Temperatura 1. dio, Ivana Zakanji

Temperatura 2. dio, Tanja Paris

Tijela i tvari – ponavljanje, Anto Rogalo

Toplinsko širenje tijela 1. dio, Tanja Paris

Toplinsko širenje tijela 2. dio, Ivana Zakanji

 

1. razred srednje škole

Analizira pravocrtna gibanja, Mirta Lulić

Eksperimentalno određivanje i objašnjenje kinematičkih veličina kojima opisujemo kružno gibanje, Tatjana Roginić

Gibaj se, gibaj – 1. dio, Marija Jurišić Šarlija

Gibaj se, gibaj – 2. dio, Marija Jurišić Šarlija

Gibanje s akceleracijom, Mirela Macelaru, Mirta Lulić

Istražimo centripetalnu silu, Tatjana Roginić

Istraživanje gibanja pod djelovanjem sile, Mirta Lulić

Istraživanje slobodnog pada, Marija Gaurina

Newtonov zakon gravitacije, Snježana Švelec

Pretvaranje mjernih jedinica, Marija Jurišić Šarlija

Treći Newtonov zakon – “Utrka raketa”, Marija Jurišić Šarlija

Zbrajanje i rastavljanje vektora sila, Marina Trstenjak Petran

 


GEOGRAFIJA

5. razred osnovne škole

Da mi je biti geograf, Mirko Andrić

Državni simboli RH, Ana Perak

Europske regije, Elizabeta Trepotec Marić

Geografska raznolikost RH, Ana Perak

Jezera, Matija Kuštek

Kontinenti i oceani, Elizabeta Trepotec Marić

Moja domovina Hrvatska, Maja Kassa

Razmještaj kopna i mora na Zemlji, Mihael Tkalčec

Razmještaj kopna i mora, Maja Kassa

Reljef i građa Zemlje (1. dio), Davorka Lovrić Vlašić

Što je geografija?, Maja Kassa

 

1. razred srednje škole

Biogeni i antropogeni procesi i oblici, Ines Peručić Blitvić

Geološka razdoblja, Ivica Borić

 


GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST

5. razred osnovne škole

Glazbene sastavnice – dinamika i tempo, Mia Mucić

Izvođači glazbenog djela, Mia Mucić

Muški pjevački glasovi, Mia Mucić

Obrada pjesme Kalendari i sviranje u Walk Band-u, Mirjana Šutalo Vulić, Sandra Poljak

Tempo i dinamika, Pina Žilić

Trzalačka glazbala – mandolina i lutnja, Mia Mucić

Trzalačka glazbala, ponavljanje, Mirjana Šutalo Vulić

U ritmu Afrike!, Mia Mucić

Upoznajmo različite vrste glazbe, Mirjana Šutalo Vulić

Zborovi i vokalni sastavi, Mia Mucić

 


GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. razred osnovne škole

I ja pomažem drugima, Adela Stilin

Mala škola demokracije, Suzana Jurjević

Pomažemo jedni drugima, Marija Jeftić

Prava djeteta – 1. sat, Anica Globan Kovačić

Prava djeteta – 2. sat, Anica Globan Kovačić

Rješavanje sukoba, Antonija Trgovac

 

5. razred osnovne škole

11. listopad – Međunarodni dan djevojčica, Marija Garić

Da bismo srcem gledati znali, Dijana Pasarić

Dječja prava, pravo na različitost, Melita Horvatek Forjan

Izbori u našoj razrednoj zajednici, Renata Glavica

Izgradimo bolji svijet, Erika Likan Kelentrić

Jednaki u različitosti, Danijel Vilček

Ljudska i dječja prava, Zrinka Fišer

Materinski i manjinski jezik, Danijel Vilček

Pokušaj i ti, u mojim cipelama hodati, Renata Glavica

Predsjednička kampanja, Renata Glavica

SuPER (Sudjelujemo, Pomažemo, Educiramo se, Razumijemo), Renata Glavica

 

1. razred srednje škole

Imam li pravo-a, Natalija Šnidarić

Kako izbjeći sukob?, Jasminka Lisac

Prava slijepih osoba kroz povijest u književnim djelima, Javorka Milković

 


GRČKI JEZIK

1. razred srednje škole

Asklepije (prezent aktivni i mediopasivni), Jadranka Pešut Buntak

Grčki bogovi, Jadranka Pešut Buntak

Kozmogonija – vježba čitanja alfabeta, Margareta Gašparović

Skupština bogova, Margareta Gašparović

 


HRVATSKI JEZIK

1. razred osnovne škole

“Pale sam na svijetu”, Anica Globan Kovačić

Abeceda, Vlatka Benki Brkić

Braća Grimm Crvenkapica – bajka, Suzana Turković

Braća Grimm, Vuk i sedam kozlića, Branka Pastuović

Čitanje i pisanje riječi i rečenica, ponavljanje, Renata Viviora-Rous

Čitanje i pisanje slova F f, Anica Globan Kovačić

Čitanje i pisanje slova V v, Anica Globan Kovačić

Čitanje i pisanje slova Z z, Anica Globan Kovačić

Interpretacija lutkarskog filma Srce u snijegu Branka Ranitovića, Bogdanka Conjar

Lisica i roda – čitanje priče i dramatizacija, Jasmina Štefan

Mačak u čizmama, “Escape room”, Branka Pastuović

Mjesni govor (Gdje pripadam 1), Irma Perić Kodžoman

Slikopriča, Željka Horvat-Vukelja, Najljepša večer u životu male svijeće, Daniela Crnković

Što su mediji i vrste medija, Dubravka Kalinić Lebinec

Vježbamo glasove i slova Čč, Ćć, DŽdž, Đđ, Bogdanka Conjar

 

5. razred osnovne škole

A. S. Puškin, Bajka o ribaru i ribici (motivacija i priprema za čitanje), Nives Peruč Šuša

A. S. Puškin, Bajka o ribaru i ribici, Martina Trešćec Godek

Časopisaonica istraži, kreiraj, prezentiraj (1. sat), Helena Barić Karajković

Časopisaonica istraži, kreiraj, prezentiraj (2. sat), Helena Barić Karajković

Drago Gervais Moja zemja, Dijana Držaić

Dušan Vukotić, Igra, Nada Marguš

Escape room djelo za cjelovito čitanje Koko u Parizu Ivana Kušana, Zrinka Jurić

Futur prvi, Danijel Vilček

Govor i razgovor, Andrijana Mihaljević

Grigor Vitez, Pjesme, Vesna Samardžić

Haiku pjesma – pisano izražavanje, Nada Marguš

I. B. Singer, Ole i Trufa, Katarina Vukičević (2)

I. B. Singer, Ole i Trufa, Katarina Vukičević (3)

Ivan Kušan, Koko u Parizu, Andrijana Simičić

Ivan Kušan, Koko u Parizu, Marija Matić

Kad se voli u školi, Tin Kolumbić, Andrijana Mihaljević

Maja Brajko-Livaković, Finka Fi (1), Dijana Pekić

Maja Brajko-Livaković, Finka Fi (2), Dijana Pekić

Nepromjenjive vrste riječi (ponavljanje), Dijana Pasarić

Pridjevi, 1. sat, Suzana Petković

Prilozi i prijedlozi – vježba, Senija Komić

Prilozi, Dijana Držaić

Prilozi, Mirjana Džakula

Privatni i službeni razgovor, Danijel Vilček

Promjenjive i nepromjenjive riječi – ponavljanje gradiva, Nada Marguš

Proza – obilježja proznoga teksta, Nada Marguš

Sklonidba imenica – vježba, Ana Vizjak

Službeni razgovor o pravima učenika, Danijel Vilček

Stvaralačko prepričavanje, Nataša Kelava

Tiskani medijski tekstovi – obrada, Ana Vizjak

Vanja Radauš, Prva rič što sam ju čuo, Dijana Držaić

Voćka poslije kiše, Dobriša Cesarić, Andrijana Mihaljević

Zaboravljeni stari predmeti 1. sat, Suzana Petković

Zaboravljeni stari predmeti 2. sat, Suzana Petković

 

1. razred srednje škole

Oblikovanje vezanoga teksta (opis tvrtke) – priprema (istraživanje teme), 1. sat, Danijela Vrtiprah

Oblikovanje vezanoga teksta (opis tvrtke) – pisanje prve inačice teksta, 2. sat, Danijela Vrtiprah

Oblikovanje vezanoga teksta (opis tvrtke) – provjera (školska zadaća), 3. sat, Danijela Vrtiprah

Pavao Pavličić, Dobri duh Zagreba I. sat, Jadranka Kaučić

Pavao Pavličić, Dobri duh Zagreba II. sat, Jadranka Kaučić

Refleksija suđenja književnom liku – Sofoklo Antigona, Suzana Ven Rakić

Sastanak uredništva i najava dnevnika (Učimo o izvješćivanju), Željka Hodak

Sofoklo, Antigona – 2. sat, Suzana Ven Rakić

Suđenje književnom liku – Sofoklo Antigona, Suzana Ven Rakić

 


INFORMATIKA

1. razred osnovne škole

BBC micro bit i geometrijski likovi, Iva Naranđa

Escape Google Forms, Valentina Blašković

Micro bit ukrasi, Iva Naranđa

Moje računalo, Đurđica Lucek

Programiramo kroz labirint, Anita Poljak

Zaštita računala i podataka na Internetu, Helena Komin

 

5. razred osnovne škole

Autorsko pravo i složenija pretraga, Brigita Mihajlović

Buduće zanimanje, Marko Šipek

Čestitka za pet zvjezdica, Iva Naranđa

Dan meda, Danijela Naranđa

Izrada grada u programu bojanje, Maja Jurić-Babaja

Korištenje efekata prijelaza i animacijskih učinaka pri izradi prezentacija, Dejan Tauzer

Morseov kod, Iva Naranđa

Petljamo petlje, Kristina Krtalić

Potraga za informacijama, Kristina Slišurić

Prijenos podataka u digitalnom sustavu, Brigita Mihajlović

Pronađi razlike, Edita Brljak

Sigurnost na Internetu, Drago Gradečak

Spremnici računala, Mateja Petrović

Upoznaj moj grad uz Scratch (1. dio), Iva Naranđa

Upoznaj moj grad uz Scratch (2. dio), Iva Naranđa

Utjecaj računalne tehnologije, Brigita Mihajlović

Varijable i pridruživanje vrijednosti varijablama, Drago Gradečak

Word – Umetanje slike – vježba, Maja Jurić-Babaja

Word – Uređivanje teksta i umetanje slike – ponavljanje, Maja Jurić-Babaja

Zapetljana kornjača (programiranje), Drago Gradečak

 

6. razred osnovne škole

Izrada ankete u alatu za mrežno istraživanje (Microsoft Forms), Dejan Tauzer

Mrežne zajednice kao pomoć u učenju, Brigita Mihajlović

Multimedija s “green screen” efektima (1. sat blok-sata), Drago Gradečak

Multimedija s “green screen” efektima (2. sat blok-sata), Drago Gradečak

Online istraživanje Konvencija o pravima djeteta (1. dio), Iva Naranđa

Online istraživanje Konvencija o pravima djeteta (2. dio), Iva Naranđa

Organizacija mapa i datoteka na računalu i mrežnim mjestima (1. sat blok-sata), Drago Gradečak

Organizacija mapa i datoteka na računalu i mrežnim mjestima (2. sat blok-sata), Drago Gradečak

QR lov na veze, Danijela Naranđa

Računalo u borbi protiv zlikovaca, Nataša Petković

Scratch igra labirint (1. dio), Iva Naranđa

Scratch igra labirint (2. dio), Iva Naranđa

Scratch Stvaramo animirane priče (1. dio), Iva Naranđa

Scratch Stvaramo animirane priče (2. dio), Iva Naranđa

Turističko putovanje zavičajem s Googleom I. dio, Nataša Petković

Turističko putovanje zavičajem s Googleom II. dio, Nataša Petković

 

1. razred srednje škole

Autorsko pravo (1. sat), Gordana Sekulić-Štivčević

Autorsko pravo (2. sat), Gordana Sekulić-Štivčević

Binarno u boji 1, Jelena Radlović

Binarno u boji 2, Jelena Radlović

Crni petak, Danijela Naranđa

Do you need a translator 1, Jelena Radlović

Do you need a translator 2, Jelena Radlović

Do you need a translator 3, Jelena Radlović

Maliciozni programi i zaštita, Ljiljana Zvonarek i Nina Carević Novak

Origami, Danijela Naranđa

Povijest iz mog kuta, Danijela Naranđa

Prilagodba tehnologije i digitalnih sadržaja osobama s poteškoćama – Projekt, Dejan Čehulić

Rad na projektu u online okruženju 1, Lidija Blagojević

Rad na projektu u online okruženju 2, Lidija Blagojević

Rad na projektu u online okruženju 3, Lidija Blagojević

Rad na projektu u online okruženju 4, Lidija Blagojević

Riješi moj problem, Milena Knezović

Sklopovlje računala 1 – Izrada prezentacija, Dejan Čehulić

Sklopovlje računala 2 – Prezentiranje, Dejan Čehulić

Spremnici računala, Ljiljana Zvonarek i Nina Carević Novak

Višestruko uvjetno grananje – računanje indeksa tjelesne mase, Bojan Grba

 


ISLAMSKI VJERONAUK

1. razred osnovne škole

Abdest (2. dio), Idriz Hasanović

Lijepo ponašanje, Mersad Kreštić

 

5. razred osnovne škole

Kurban, Mersad Kreštić

 

1. razred srednje škole

Upoznajmo Islam, Mirza Mešić

Zekat, Mersad Kreštić

 


KATOLIČKI VJERONAUK

1. razred osnovne škole

Advent ili došašće, Mirjana Vuletić

Anđeli, Marija Škeva

Bog je stvorio svijet, Marija Škeva

Božićni običaji, Mirjana Vuletić

Četiri čarobne riječi, Anita Petričušić

Čovjek – divno Božje stvorenje, Marija s. Lidija Čotić

Divan Božji svijet, Jaka s. Vjera Gulić

Isus poziva prve učenike, Mirjana Vuletić

Isus poziva učenike, Tomislav Siljadi

Isusovo rođenje, Tomislav Siljadi

Ljudi žele živjeti i nakon smrti, Mirjana Vuletić

Majčin dan, Miranda Banovac

Majčin dan, Mirjana Vuletić

Malom Isusu u pohode, Mirjana Vuletić

Marija – naša nebeska Majka, Miranda Banovac

Moj adventski kalendar, Ana Zupčić

Rođenje Isusovo, Mirjana Vuletić

Što je stvorio Bog, a što čovjek?, Anita Petričušić

Susret anđela i Marije, Jaka s. Vjera Gulić

Sveta Majka Terezija, Mirjana Vuletić

Sveti Leopold Bogdan Mandić, Mirjana Vuletić

Sveti Nikola, Mirjana Vuletić

Svi Sveti, Boris Šošić

Zdravo Marija – navještaj anđela Gabrijela, Tomislav Siljadi

 

5. razred osnovne škole

Biblijski likovi, Marija s. Lidija Čotić

Čudesno Pavlovo obraćenje, Vesna Škopljanac-Mačina

Dijalog i diskriminacija, Klaudija Nekić

Franjo Asiški – glasnik mira, Marija s. Lidija Čotić

Isus i žena grešnica, Katarina Pučar

Isus, moj Kralj, Renata Ruić

Isusova ljubav prema grešnicima, Nediljka s. Katarina Čotić

Izak – dar ili žrtva, Marija s. Lidija Čotić

Kako koristiti Bibliju? – traženje teksta u Bibliji, Tomislav Siljadi

Kršćanska molitva, Nediljka s. Katarina Čotić

Marija Petković, Katarina Pučar

Molitva, Katarina Pučar

Mučenici prve Crkve, Renata Ruić

Nikola Tavelić – prvi hrvatski svetac, Ružica Maleš

Pavlovo poslanje, Katarina Pučar

Prvi mučenik – sveti Stjepan, Ružica Maleš

Vrednote kraljevstva Božjega, Ante Mikulić

Žene u Bibliji, Renata Ruić

 

1. razred srednje škole

Budizam – primjer religije bez božanstva i osobnog Boga, Tomislav Šegina

Čovjek – tražitelj životnog smisla,  Nataša Šantić

Isus – povijesna osoba, Bernarda Vrabec

Izazovi zla i patnje, Tomislav Šegina

Molitva – susret s Bogom, Nataša Šantić

Navještaj Kraljevstva Božjeg, Bernarda Vrabec

Razvoj religije, Tomislav Šegina

Religije svijeta, Bernarda Vrabec

Spoznaj samoga sebe, Tomislav Šegina

Židovstvo i islam – nekršćanske monoteističke religije, Tomislav Šegina

 


KEMIJA

7. razred osnovne škole

Božićna pustolovina Harry Pottera i njegove družine, Martina Vukomanović

 


LATINSKI JEZIK

1. razred srednje škole

Car Trajan (A- i O- deklinacija), Jadranka Pešut Buntak

Ovidije, Tužaljke, I,3 (1-16), Jadranka Pešut Buntak

Priča o Rimljanima  – Naši krajevi pod rimskom vlašću 1, Marija Pustišek

Uvod u latinsku gramatiku, Sonja Ljubetić

 


LIKOVNA KULTURA I LIKOVNA UMJETNOST

1. razred osnovne škole

Eko poruka – jednostavni vizualni znak i poruka, Martina Balija

Igra geometrijskim likovima (tema Slika, igra, priča), Lidija Križanić

Kontrast svijetlo-tamno, Anica Globan Kovačić

Moj kišobran – dizajn, Anica Globan Kovačić

Promijenimo boju božićnom drvcu (tema Slika, igra, priča), Lidija Križanić

Slika, igra, priča – Ilustracija kompozicijom crta i boja (bajka Vuk i sedam kozlića), Branka Pastuović

Slikanje ritma (Gdje pripadam_2), Irma Perić Kodžoman

Tradicijske maske, Danijela Jurac

 

5. razred osnovne škole

Čovjek izvana i iznutra, crte prema toku, karakteru i značenju, Ivana Čupo

Gradim svijet (1. sat) – Građa prirodnog svijeta, Dijana Piskač

Osobno i društveno, svijetlo-tamno, toplo-hladni kontrast Zagrli Marjan, Ivana Čupo

Slika pokreta – ritam likova na plohi, Ana Kaić Lacković

Slika pokreta – crtanje svjetlom, Ana Kaić Lacković

Strip – pokret, vrijeme, ozvučivanje (1), Dragica Antolović

Strip – pokret, vrijeme, ozvučivanje (2), Dragica Antolović

 

1. razred srednje škole

Apstraktno i figurativno, Kristina Rismondo

Boja kroz povijest umjetnosti, Vera Ćuže-Abramović

Ideali ljepote – poimanje ljepote kroz povijest umjetnosti, Vera Ćuže-Abramović

Odnos prema kulturnoj baštini, Vera Ćuže-Abramović

Pejzaž kao tema u zapadnoeuropskom slikarstvu, Kristina Rismondo

Pogled na svijet – Forma (Apstraktna forma), Nataša Tram

Pogled na svijet – Forma (Figurativna forma), Nataša Tram

Pogled na svijet – Forma (Konceptualna umjetnost), Nataša Tram

Pogled na svijet – Forma (Uvod u formu), Nataša Tram

Pogled na svijet – Perspektive (koje se ne temelje na viđenju), Nataša Tram

Pogled na svijet – Perspektive (Oko i perspektiva), Nataša Tram

Pogled na svijet – Perspektive (pogled i perspektiva), Nataša Tram

Prikaz vizualne stvarnosti u fotografiji, Vera Ćuže-Abramović

Što je umjetničko djelo – Kako gledamo i što vidimo?, Vera Ćuže-Abramović

Teme u likovnoj umjetnosti – Krajolik, Nataša Tram

Teme u likovnoj umjetnosti – Portret, Nataša Tram

Tijelo kao trag, Vera Ćuže-Abramović

 


MATEMATIKA

1. razred osnovne škole

Boja očiju, Danijela Naranđa

Broj 3, Marica Jurec

Broj 6, Anica Globan Kovačić

Broj 7, Anica Globan Kovačić

Broj 7, Mira Čuvidić

Broj 8, Anica Globan Kovačić

Broj 9, Anica Globan Kovačić

Brojevi 3 i 4, Ivona Brković

Geometrijski likovi – vježbanje, Ksenija Hadžić

Geometrijski likovi uz BBC microbit, Iva Naranđa

Geometrijski likovi, Ivona Brković

Igram se i učim geometrijska tijela – “Kugla”, Sanela Mužar Horvat

Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi, Ana Vuksanović

Manji od, veći od, jednako, Marija Bulut Lukačević

Ponavljanje brojeva do 5 i uspoređivanje, Marijeta Gal

Rastavljanje brojeva do 5, Mira Čuvidić

Redni brojevi do 10, Marijeta Gal

Redni brojevi do 20, Mira Čuvidić

Uspoređivanje brojeva do 5 – uns, Sanela Tot

Zadatci riječima – Prvi dio, Mira Čuvidić

Zadatci riječima – Drugi dio, Mira Čuvidić

Zadatci riječima, Ivana Žagar

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 10, Mira Čuvidić

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, unutar druge desetice (15+3, 18-7), Lidija Bošnjak

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5, Ivona Brković

 

5. razred osnovne škole

Bojenje sobe, Valentina Pajdaković

Brojevni pravac, Vojislav Đuračković

Djeljivost s 2, 5 i 10, Irena Žagar Božičević

Djeljivost s 3, 6 i 9, Irena Žagar Božičević

Djeljivost, djelitelj i višekratnik, Lucija Bajević

Dominantna i recesivna obilježja (svojstva) ljudi, Mirela Pešut

Lov na blago, Prirodni brojevi (ponavljanje), Božica Borbaš

Matematičke nagrade – ponavljanje zaokruživanja i uspoređivanja decimalnih brojeva, Antonija Capan

Mjerne jedinice za duljinu, Antonela Matajić

Osna simetrija (osnosimetrični likovi), Irena Žagar Božićević

Osna simetrija, Antonela Matajić

Podskup skupa, presjek skupova, Gordana Gojmerac Dekanić

Ponavljanje (skup prirodnih brojeva), Iva Kuruc

Popločavanje dvorišta, Brankica Bošnjak

Potrošnja vode, Dijana Krunić

Površina pravokutnika i kvadrata, Antonija Capan

Prirodni brojevi – potjera, Brankica Bošnjak

Prosti i složeni brojevi, Antonela Matajić

Računam površinu i uređujem interijer, Svjetlana Prgomet Komesarović

Razlomak kao dio skupine, Antonela Matajić

Razlomci i decimalni brojevi – ponavljanje, Sandra Ježić

Skup točaka u ravnini – ponavljanje, Mihaela Bartolome

Skupovi točaka u ravnini (kružnica i krug, trokut, pravokutnik i kvadrat) – ponavljanje, Sandra Ježić

Sukuti i vršni kutovi, Antonela Matajić

Ukradena Mona Lisa – ponavljanje gradiva 4. razreda, Antonija Capan

Uspoređivanje decimalnih brojeva, Antonija Capan

Uspoređivanje decimalnih brojeva, Elvisa Sekulić

 

1. razred srednje škole

Algebarski izrazi – bojanka, Ella Rakovac Bekeš

Algebarski izrazi, Tamara Stipčić Jelenović

Dijamantni slučaj (1. dio), Ella Rakovac Bekeš

Dijamantni slučaj (2. dio), Ella Rakovac Bekeš

EscapeRoom – Primjena trigonometrijskih omjera, Ivanka Kranjčević-Orešković

Graf linearne funkcije, Zrinka Tomašković

Gulliver, Ella Rakovac Bekeš

Kuta mi!, Ivana Fundurulić

Kvadratni trinom u kutiji, Ljubica Jerković

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom, Marija Jurišić Šarlija

Otkrij državu!, Ella Rakovac Bekeš

Potencije, Tatjana Plantak

Primjena linearne funkcije, Tatjana Plantak

Primjena Talesovog poučka – I. dio, Gordana Divić

Primjena Talesovog poučka – II. dio, Gordana Divić

Računanje s različitim valutama, Monika Mišolić

Računske operacije s realnim brojevima – primjena, Renata Ikić

Realni brojevi, Tatjana Plantak

Skupovi brojeva N, Z, Q, R, Mirna Stojanović

Superheroj, Ella Rakovac Bekeš

Težišnice, težište trokuta, Ljiljana Jeličić

Trigonometrija pravokutnog trokuta, Suzana Osička

Udaljenost u jednakostraničnom trokutu, Ljiljana Jeličić

Višekratnici algebarskih izraza, Zrinka Tomašković

Znanstveni zapis realnog broja, Kata Vidaković

 


NJEMAČKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Die bunte Welt (Farben), Ivana Mihoci

Schulsachen, Anita Frančešević

 

5. razred osnovne škole

Begrüßungen (Pozdravi), Tanja Baksa

Deutschsprachige Länder, Petra Fadiga

Dijelovi tijela (Körperteile), Marijana Rukavina

Körperteile-Mein-Ungeheuer, Barbara Horvatović Krstevski

Lernen durch erstellen interaktive Bausteine (Apps), Iva Naranđa

Mein Alltag meine Haushaltspflichten und die Haushaltspflichten meines Freundes (4 od 4), Ivana Filipan

Mein bester Freund, Meine beste Freundin, Tajana Bundara

Meine Familie, Tanja Baksa

Škola – usporedba hrvatskog i njemačkog sustava školovanja, Helena Božić

Upoznaj moj grad uz Scratch (1), Iva Naranđa

Upoznaj moj grad uz Scratch (2), Iva Naranđa

Valentinstag, Ljiljana Fišić

Valentinstag, Petra Fadiga

Viele Grüße aus…, Ljiljana Fišić

Was machts du in deiner Freizeit, Tajana Bundara

 

1. razred srednje škole

Aufsatz schreiben – Das bin ich – 1. sat, Daliborka Šetka

Aufsatz schreiben – Das bin ich – 2. sat, Daliborka Šetka

Aufsatz schreiben – Das bin ich – 3. sat, Daliborka Šetka

Berlin, Berlin!, Robert Poljan

Der erste Adventskalender, Daniela Zadravec

Die Familie 4. sat, Svjetlana Bebić

Die Familie 5. sat (projektni zadatak), Svjetlana Bebić

Essgewohnheiten, Daliborka Šetka

Frohe Weihnachten 1. sat, Tanja Baksa

Frohe Weihnachten 2. sat, Tanja Baksa

Gefühle-Emoticons, Daliborka Šetka

Hobbys und Freizeit, 1. dio, Martina Budimir

Hobbys und Freizeit, 2. dio, Martina Budimir

Kathe und Stundenplan, Tatjana Antić

Kroatische EU-Ratspräsidentschaft, 1. dio, Karmen Radetić

Kroatische EU-Ratspräsidentschaft, 2. dio, Karmen Radetić

Made in Germany, Robert Poljan

Meine Familie 2, Tanja Baksa

Meine Familie 3, Tanja Baksa

Meine Familie 4, Tanja Baksa

Meine Familie und ich 1, Tanja Baksa

Meine Schule, Dialoge mit W- Fragen 1, Svjetlana Bebić

Meine Schule, Dialoge mit W- Fragen 2, Svjetlana Bebić

Meine Stadt – ein Werbetext, 1. dio, Lidija Čorni

Meine Stadt – ein Werbetext, 2. dio, Lidija Čorni

Müll-trennen-wie, Barbara Horvatović Krstevski

Obst, Gemüse und Schokolade, Andreja Korčanin

Schuluniformen – ja oder nein Vorbereitung auf eine Diskussion (1), Robert Poljan

Schuluniformen – ja oder nein Vorbereitung auf eine Diskussion (2), Robert Poljan

Schwein gehabt – Bleigießen, Robert Poljan

Schwein gehabt – Glücksbringer, Robert Poljan

Sich für Gutes einsetzen, Bus-Rabauken ohne Chance I, Ankica Crkvenčić

Sich für Gutes einsetzen, Bus-Rabauken ohne Chance II, Ankica Crkvenčić

Sich für Gutes einsetzen, Bus-Rabauken ohne Chance III, Ankica Crkvenčić

Sich-kennenlernen-Polizeibericht (1), Barbara Horvatović Krstevski

Sich-kennenlernen-Polizeibericht (2), Barbara Horvatović Krstevski

Sprachen-Café – aktivnost za promišljanje o višejezičnosti, Irena Pevec-Jurešić

Städte in Deutschland – 2. sat, Helga Kraljik

Städte in Deutschland – 3. sat, Helga Kraljik

Typisch deutsch I, Ankica Crkvenčić

Typisch deutsch II, Ankica Crkvenčić

Typisch deutsch III, Ankica Crkvenčić

Vorbilder gesucht!, Robert Poljan

Welcher Medientyp bist du I, Ankica Crkvenčić

Welcher Medientyp bist du II, Ankica Crkvenčić

 


ODRŽIVI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

Čistoća okoliša, Anica Globan Kovačić

Dan planeta Zemlje – 1. sat, Anica Globan Kovačić

Dan planeta Zemlje – 2. sat, Anica Globan Kovačić

Dječja šuma, Zehra Delić

Eko detektivi na zadatku, Sanela Tot

Kućni ljubimci – 1. dio, Anica Globan Kovačić

Kućni ljubimci – 2. dio, Anica Globan Kovačić

Na igralištu, Zehra Delić

Očuvanje okoliša, Jelena Čeko

Prijatelji i ja, Zehra Delić

Svjetski dan voda, Roberta Pezić

Voda svuda oko nas – 1. sat, Anica Globan Kovačić

Voda svuda oko nas – 2. sat, Anica Globan Kovačić

 

5. razred osnovne škole

Čuvamo okoliš za našu dobrobit, Mirjana Šutalo Vulić

Ekovizija – o ekologiji učimo zajedno, Petra Tomšić

Opiši i riješi problem očuvanja okoliša, Danijel Vilček

Reciklirati je fora – reciklirati se mora, Petra Tomšić

Sklonidba u zbrinjavanju otpada, Danijel Vilček

Vrati prirodi njezino – Daniela Maršalek

 

1. razred srednje škole

A koliko zaista koštaju tvoje traperice? (održiva moda), Janja Aničić Dukić

Pokazatelji kvalitete života, Valentina Pirc Mezga

Porast razine mora, Marija Jurišić Šarlija


OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

Blagdani nam stižu, Monika Mužar – Kos

Bonton – pozdravljanje, Tanja Šupe

Dobrota ima različite oblike, Ines Smolčić

Empatija I – Prijateljstvo, Ana Jerković

JA – TI – MI (poticaj Braća Grimm – Snjeguljica), Ljiljana Marinjak

Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, Sanela Tot

Moje ime, Martina Cindrić

Moje obveze u domu i školi, Marija Banić

Obitelj, Suzana Turković

Razredna slagalica, Kristina Ključarić

Samorazumijevanje I, Upoznajem sebe i druge, Ana Jerković

Samorazumijevanje II, Moje emocije, Ana Jerković

Slični, a različiti, Mara Stojanac

Sličnosti i razlike među nama, Monika Mužar – Kos

Život u obitelji, Anica Globan Kovačić

 

5. razred osnovne škole

Imam problem – što mogu učiniti?, Gordana Novković Poje

Ispeci pa reci, Katarina Posavec

Ja znam svoj cilj, Melita Horvatek Forjan

JA-TI poruke, Katarina Posavec

Nasilje, sukob – pokreni se, Katarina Posavec

Nije svaka reklama dobra reklama!, Mara Stojanac

Povežimo se, Katarina Posavec

Prepoznavanje i izražavanje emocija, Mirjana Šutalo Vulić

Svi oko mene i ja, Katarina Posavec

Svijet mojih osjećaja, Daniela Maršalek

 

1. razred srednje škole

Opravdano ili neopravdano, Danijela Naranđa

Predrasude naše svagdašnje, Zrinka Fišer

Stavovi, stereotipi i predrasude (1. dio), Ivana Dragšić

Stavovi, stereotipi i predrasude (2. dio), Ivana Dragšić

Stavovi, stereotipi i predrasude (3. dio), Ivana Dragšić

Žene u znanosti, širenje vidika, Helena Igrec

 


PODUZETNIŠTVO

1. razred osnovne škole

Igra – mali bankari, Danijela Naranđa

Zanimanja ljudi, Jelena Čeko

 

5. razred osnovne škole

Kupujem, Danijela Naranđa

Prodavaonica riječi, Danijel Vilček

 

1. razred srednje škole

Kulturološke razlike u međunarodnom poslovnom komuniciranju, Irena Kiss

Pametna naljepnica za transport proizvoda, Danijela Naranđa

 


POVIJEST

5. razred osnovne škole

Aleksandrija – središte helenističke znanosti, Zrinka Racić

Antički gusari na Sredozemlju, Marina Ćurković

Arheološko nalazište Sveti Križ, Sandra Debogović

Čudesni svijet prapovijesnog umjetnika, Dragica Reljić

Egipatska religija, Nikolina Golub

Feničani – ljubičasti moreplovci, Nikolina Golub

Grčko-perzijski ratovi, Marija Alerić

Izabrane pravne norme civilizacija uz Eufrat, Tigris i Nil, Domagoj Švigir

Između faraona i roba, Nikolina Golub

Kako su nastala vjerovanja Rimljana?, Suzana Jagić

Mezopotamija, Zrinka Racić

Odgoj i obrazovanje djece u Starom Rimu, Dragica Reljić

Položaj žena u starom Egiptu, Domagoj Švigir

Pomoćne povijesne znanosti, Kristina Maratović

Postanak spiljske umjetnosti, Marina Ćurković

Povijesni izvori – vježba, Dragica Reljić

Povijesni izvori, Suzana Jagić

Prapovijesna baština Bukovice i Ravnih kotara, Marina Ćurković

Prapovijesna umjetnost, Nikolina Golub

Prapovijest – izumi mijenjaju život ljudi, Mirena Buljan Bašić

Prapovijest – ponavljanje, Mario Racić

Prva pisma, Elizabeta Ferenčak

Rimsko graditeljstvo, Jasna Jakopović

Ropstvo u antičkom Rimu, Marina Ćurković

Trojanski rat, Nikolina Golub

Ustanak robova – Spartak, Mario Racić

Uvod u povijest, Kristina Maratović

Vjerovanja drevnih Egipćana, Marina Ćurković

Vjerovanja starih Egipćana, Kristina Maratović

Zagrobni život Egipćana, Domagoj Švigir

Zašto kameno doba dijelimo na starije i mlađe?, Dragica Reljić

 

1. razred srednje škole

Cezarova šifra , Matija Lucić i Ella Rakovac Bekeš

Egipatsko društvo, Jelena Jakovljević

Hamurabijev zakonik – pravedan ili okrutan?, Ines Jančula

Hijeroglifi za početnike, Ines Jančula

Obilježja i posljedice neolitičke revolucije, Danijela Kegalj

Perzija, Jelena Jakovljević

Slika govori više od tisuću riječi – spiljsko slikarstvo, Ines Jančula

Umjetnost i vjerovanja u prapovijesti, Benjamin Vugrinčić

Umjetnost Mezopotamije, Jelena Jakovljević

Vremeplov, Matija Lucić i Ella Rakovac Bekeš

 


PRIRODA

5. razred osnovne škole

Svojstva vode kroz istraživanje i glumu, Danijela Stanić

Svojstva vode, Dijana Šutak

Terenska nastava – potok (1. sat), Marina Švelec

Terenska nastava – potok (2. sat), Marina Švelec

Znanstveno istraživanje, Dorotea Vrbanović

 


PRIRODA I DRUŠTVO

1. razred osnovne škole

Biljke i životinje zimi, Marijeta Gal

Dom, odgovorno ponašanje u domu, Andrea Tomašević

Energija – vježbanje i ponavljanje, Ivona Brković

Energija u mom domu, Marijana Andrišek

Istražujemo ptice selice i stanarice, Dunja Kufner

Ja u prostoru, Marijana Andrišek

Ljeto – ponavljanje, Lidija Pecko

Moje mjesto u zajednici, Željka Zagorac

Obiteljski dom, spoznavanje, Martina Mikšić

Očuvanje okoliša, Antonija Marija Kešinović

Pravilna prehrana, Marijana Andrišek

Proljeće u našem vrtu, Suzana Jurjević

Promet – Što čini promet?, Roberta Barić

Promet (ponavljanje), Josipa Kožul

Promet 3 – Ponašanje u prometu (IUN) UIP, Kristina Ključarić

Razmisli, razvrstaj – od prirode ne odustaj!, Suzana Jurjević

Svijet oko mene, Marica Kardaš

Svjetski dan kornjača (Integrirani dan – 1. nastavni sat), Martina Jakovčić

Zima – vremenske prilike, biljke i životinje, Tatjana Rihtarec Višnić

 


TALIJANSKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Il grafema fonema S – suono lettera e parola, Anna Giugno Modrušan

 

5. razred osnovne škole

L’ordine degli anelli, Vlasta Radosavljević

 

1. razred srednje škole

Anch’io leggo la stampa, Anita Milunić

Andiamo al cinema, Anita Milunić

 


TEHNIČKA KULTURA

5. razred osnovne škole

Izrada formata papira A0 1, Katica Mikulaj Ovčarić

Izrada formata papira A0 2, Katica Mikulaj Ovčarić

Izrada tehničke tvorevine 1 – Izrada Jakobovih ljestvi, Kristijan Ovčarić

Izrada tehničke tvorevine 2 – Izrada Jakobovih ljestvi, Kristijan Ovčarić

Izrada tehničke tvorevine 3 – Izrada Jakobovih ljestvi, Kristijan Ovčarić

Izrada tehničke tvorevine 4 – Izrada Jakobovih ljestvi, Kristijan Ovčarić

Izrada virtualnih naočala – kooperativni zadatak (5. sat od ukupno 6 školskih sati), Alma Šutalo

Izrada virtualnih naočala – kooperativni zadatak (6. sat od ukupno 6 školskih sati), Alma Šutalo

Kotiranje i mjerilo crtanja 1, Katica Mikulaj Ovčarić

Kotiranje i mjerilo crtanja 2 – Izrada konja od kartona, Katica Mikulaj Ovčarić

Leonardov čekić 1 (Izrada tehničke tvorevine – tehnička dokumentacija), Ivan Drokan

Leonardov čekić 2 (Izrada tehničke tvorevine – ocrtavanje), Ivan Drokan

Leonardov čekić 3 (Izrada tehničke tvorevine – Izrezivanje i obrada materijala), Ivan Drokan

Leonardov čekić 4 (Izrada tehničke tvorevine – Spajanje i provjera funkcionalnosti), Ivan Drokan

Pribor i norme u tehničkom crtanju, Marijan Tonković

Prometni znakovi – vježba (igra memorije), Nela Beronja

Vrste crta u tehničkom crtanju, Katica Mikulaj Ovčarić

 


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

5. razred osnovne škole

Kineziterapijske vježbe za leđa i stabilnost trupa, Željka Milić Pešec

Specifične motoričke vježbe, Željka Milić Pešec

Stoj na rukama uz okomitu plohu, Ines Bohaček

Vježbe snage i izdržljivosti (Uvod u Crossfit vježbe), Ines Bohaček

Vođenje futsal lopte s promjenom smjera i brzine kretanja, Željka Milić Pešec

Vođenje futsal lopte u pravocrtnom kretanju, Željka Milić Pešec

Vođenje rukometne lopte na različite načine povezano sa šutom s tla osnovnim načinom, Željka Milić Pešec

 

1. razred srednje škole

Pilates lopte u nastavi TZK, Irena Rupić Pietri

Primjena fitnes valjaka kao rekvizita i masažera u nastavi TZK (foam rollera), Irena Rupić Pietri

 


UČITI KAKO UČITI

1. razred osnovne škole

Nastavni predmeti i raspored sati, Martina Mikšić

 

5. razred osnovne škole

Istraži online, Helena Barić Karajković

Moje fizičko okružje za učenje, Ines Smolčić

Može li bez punjača?, Danijela Naranđa

 

6. razred osnovne škole

6 u 1 predmet za uspješan put oko svijeta, Damira Nujić, Darko Tufekčić

 

1. razred srednje škole

Dron – mjere opreza, Danijela Naranđa

Rastem 1, Katarina Fruk

Rastem 2, Katarina Fruk

 


ZDRAVLJE

1. razred osnovne škole

Čuvajmo svoje zdravlje, Sandra Mikšić

Higijena zubi, Jelena Čeko

Igrajmo se, Danijela Naranđa

Projekt “srdela” – posjet ribarnici izvanučionična nastava, Mirela Radoš

Put do škole, Anica Globan Kovačić

Zdravlje je najveće bogatstvo, Suzana Turković

 

5. razred osnovne škole

Matematika koja život znači, Leopoldina Vitković, Branka Burazer

Riječima do jelovnika zdrave prehrane, Danijel Vilček

Sportom do zdravlja, Melita Horvatek Forjan

 

1. razred srednje škole

Asertivna komunikacija, Lucija Brnić

Brkati studeni, Danijela Naranđa