Lipanj i srpanj 2019.

28 srpanj
Stručni suradnici, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Stručni suradnici, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

izvješće Stručni suradnici

U razdoblju od 3. lipnja do 9. srpnja 2019. godine održano je 65 stručnih skupova (21 za pedagoge, 21 za…


28 srpanj
Matematika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Matematika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

izvješće Matematika

U razdoblju od 3. lipnja do 11. srpnja 2019. godine diljem Hrvatske održano je 65 stručnih skupova za učitelje i…


28 srpanj
Geografija, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Geografija, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Geografija izvješće

U razdoblju od 17. lipnja do 10. srpnja 2019. godine održana su dvadeset dva stručna skupa na lokalnoj i regionalnoj…


28 srpanj
Latinski i Grčki jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Latinski i Grčki jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Grčki jezik izvješće Latinski jezik

Šest međužupanijskih skupova za Latinski i Grčki jezik održano je u periodu od 1. srpnja do 11. srpnja 2019. u…


28 srpanj
Katolički vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Katolički vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

izvješće Katolički vjeronauk

Tijekom lipnja i srpnja mentori Stručne radne skupine Katoličkog vjeronauka (Anita Bakovljanec, Krešimir Biršić, Ivana Hac, Ivan Mikolić, Tihana Petković…


28 srpanj
Njemački jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Njemački jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

izvješće Njemački jezik

U razdoblju od 4. lipnja do 10. srpnja 2019. održani su regionalni stručni skupovi za nastavnike njemačkog jezika u: Klasičnoj…