Virtualne učionice

24 srpanj
Glazbena kultura i glazbena umjetnost – virtualne učionice 2018./19.

Glazbena kultura i glazbena umjetnost – virtualne učionice 2018./19.

Glazbena kultura Glazbena umjetnost virtualne učionice

Pripreme učitelja i nastavnika glazbene kulture i glazbene umjetnosti za rad prema novim kurikulumima odvijale su se dijelom na stručnim skupovima i dijelom…


24 srpanj
Engleski jezik – virtualne učionice 2018./19.

Engleski jezik – virtualne učionice 2018./19.

Engleski jezik virtualne učionice

Pripreme za uvođenje kurikuluma nastavnoga predmeta Engleski jezik i profesionalno usavršavanje učitelja i nastavnika engleskoga jezika u Školi za život odvijalo…


24 srpanj
Matematika – virtualne učionice 2018./19.

Matematika – virtualne učionice 2018./19.

Matematika virtualne učionice

Virtualna učionica Matematika u „Školi za život“ okuplja učitelje i nastavnike Matematike u zajedničkom provođenju eksperimentalnog programa Škola za život.   U prvoj…


24 srpanj
Njemački jezik – virtualne učionice 2018./19.

Njemački jezik – virtualne učionice 2018./19.

Njemački jezik virtualne učionice

Edukacija učitelja i nastavnika njemačkog jezika odvijala se dijelom na stručnim skupovima i savjetničkim posjetima uživo, no većim dijelom u…


23 srpanj
Povijest – virtualne učionice 2018./19.

Povijest – virtualne učionice 2018./19.

Povijest virtualne učionice

Za potrebe edukacije učitelja i nastavnika povijesti i pripremu za uvođenje novog kurikuluma povijesti otvorene su četiri virtualne učionice:  virtualna…


23 srpanj
Priroda i biologija – virtualne učionice 2018./19.

Priroda i biologija – virtualne učionice 2018./19.

Priroda virtualne učionice

Pripreme za uvođenje kurikuluma nastavnih predmeta Priroda i Biologija i profesionalno usavršavanje učitelja prirode u Školi za život odvijalo se od svibnja 2018….