Savjetnički posjeti

Drugi savjetnički posjet – izvješće i evaluacija

Drugi savjetnički posjet – izvješće i evaluacija

Objavljeno: 27. prosinca 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u listopadu 2018. godine drugi savjetnički posjet za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje iz 74 osnovne i srednje škole koje sudjeluju u eksperimentalnome programu Škola za život.

Cilj je drugoga savjetničkog posjeta obrada teme Promjena paradigme poučavanja, odgovori na pitanja i otklanjanje nedoumica te prikupljanje prvih prijedloga i povratnih informacija o provedbi programa Škola za život.

Četveročlani timovi sastavljeni od učitelja različitih predmeta (područja), članovi Mentorske radne skupine, Radne skupine za razrednu nastavu i Radnih skupina za predmetne kurikulume, posjetili su 74 škole u eksperimentalnom programu i održali četverosatnu edukaciju.

Drugi je savjetnički posjet organiziran u dva dijela. Prvi je dio posjeta bio posvećen novim ulogama učenika i učitelja u procesu učenja, autonomiji učitelja i temi Promjena paradigme poučavanja koja je obuhvatila i uvodnu aktivnost: zamjenu pasivnih metoda i postupaka aktivnima.

Drugi savjetnički posjet uvodna prezentacija from Skolazazivot

 

U drugome je dijelu posjeta bilo predviđeno ostvarivanje dviju od četiri ponuđene radionice prema izboru škole:

 • Razumijevanje procesa učenja

prepoznati osobni stil učenja i objasniti na koji način osobni stil učenja svakoga učitelja utječe na način njegova poučavanja i u skladu s tim osmisliti odgovarajuće metode učenja i poučavanja za različite stilove učenja

Razumijevanje procesa učenja from Skolazazivot

 

 • Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće

upoznati učitelje s kompetencijama kojima bi trebali ovladati za uspješno učenje i podučavanje danas i u skoroj budućnosti

Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće from Skolazazivot

 

 • Aktivno učenje

analizirati dosadašnji način učenja i poučavanja i objasniti aktivnu ulogu učenika u procesu učenja i poučavanja

Aktivno učenje from Skolazazivot

 

 • Edpuzzle u obrnutoj učionici

upoznati model obrnute učionice i izraditi nastavni materijal za obrnutu učionicu pomoću alata  Edpuzzle

Edpuzzle u obrnutoj učionici from Skolazazivot

 

Prema analiziranim podatcima, škole su odabrale radionice u ovim postotcima: Aktivno učenje – 67%, Edpuzzle u obrnutoj učionici – 57%, Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće – 49% i Razumijevanje procesa učenja – 26%.

Odabir radionica u drugome savjetničkom posjetu

Odabir radionica u drugome savjetničkom posjetu

 

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji, postavljali su pitanja koja su obuhvaćala nekoliko različitih kategorija.

Prva se kategorija najbrojnijih pitanja odnosila na vrednovanje rada učenika, virtualne učionice, opremu i organizaciju nastave. Druga je kategorija obuhvaćala pitanja o učenicima, ishodima učenja, radu učitelja, e-dnevniku, planiranju i edukaciji učitelja. U trećoj je kategoriji odgovoreno na pitanja o literaturi, savjetnicima i administraciji.

Kategorije pitanja prema učestalosti – osnovna škola

Kategorije pitanja prema učestalosti – osnovna škola

 

Kategorije pitanja prema učestalosti – srednja škola

Kategorije pitanja prema učestalosti – srednja škola

 

Ključni izazovi i odgovori – osnovna škola

Vrednovanje rada učenika
 • vrednovanje je rada učenika tema koja će se detaljno razrađivati na svim edukacijama, a ujedno je i tema profesionalnog razvoja u SRSS 2 projektu podrške od strane Europske komisije
 • univerzalni, gotovi obrasci s ponuđenim natuknicama za vrednovanje za učenje i kao učenje ne preporučuju se jer svaki učitelj treba obratiti pozornost na specifičnosti vrednovanja unutar svoga predmeta te svakom učeniku pristupati individualno
 • svaka aktivnost ne treba rezultirati vrednovanjem naučenoga
 • metodički priručnici sadrže primjere oblika i metoda vrednovanja za učenje i kao učenje koji mogu pomoći pri osmišljavanju odgovarajućih pristupa za konkretan razred i učenike
Virtualne učionice
 • edukacija je na Loomenu predviđena tijekom cijele eksperimentalne provedbe programa Škola za život u obliku mreže podrške i sustava za razmjenu nastavnih materijala
 • aktivnosti u virtualnim učionicama osmišljene su tako da ne zahtijevaju više od četiri sata tjedne edukacije
 • svi sadržaji u virtualnim učionicama ostaju trajno otvoreni tako da sudionici mogu nadoknaditi propušteno kad imaju vremena
Oprema
 • tijekom eksperimentalne provedbe u svakoj se školi poboljšavaju tehnički uvjeti za korištenje opreme
 • potiče se primjerena i svrhovita uporaba digitalne tehnologije u svrhu ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda
 • učenici će češćom uporabom digitalnih alata steći potrebne digitalne vještine pa će se vrijeme snalaženja pri uporabi pojedinoga digitalnog alata smanjivati
Organizacija nastave
 • učenici će i dalje učiti u izvannastavnome vremenu, no suradničkim učenjem tijekom sata mogu naučiti više i bolje
 • učenik ne odabire sadržaje učenja (što), nego može odabrati način na koji će učiti pojedine sadržaje (kako)
 • učitelj individualizira podučavanje, ali samo ga učenik može personalizirati, stoga je važno poticanje učenika na preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje

Ključni izazovi i odgovori – srednja škola

Vrednovanje rada učenika
 • vrednovanju rada učenika pristupa se individualno
 • uz brojčanu ocjenu (vrednovanje naučenog) važno je navesti i kvalitativan opis da bi bilo jasnije za što je učenik dobio ocjenu i na kojoj je razini svladao odgojno-obrazovne ishode
 •  suradničko učenje, projekte ili obrnutu učionicu vrednujemo kao učenje, za učenje i naučenoga prema unaprijed postavljenim mjerilima vrednovanja za određenu aktivnost – primjeri su dostupni u metodičkim priručnicima
Literatura
 • za frontalnu primjenu izrađivat će se novi udžbenici, ovi su samo za eksperimentalni program
 •  Edutorij pripremljen u projektu e-Škole koristit će se kao repozitorij obrazovnih sadržaja, a Ministarstvo će kontinuirano poticati učitelje na razmjenu i objavu nastavnih materijala
Učenici
 • stavljanje je učenika u aktivnu ulogu u procesu učenja i poučavanja proces za koji je potreban trud i strpljenje
 • uvođenjem novih obrazovnih trendova učeniku se dodjeljuje aktivna uloga što ga dugoročno rasterećuje
 • promjenama paradigme poučavanja, metoda vrednovanja i poučavanja motiviramo učenike za učenje

 

Drugi savjetnički posjet pratili su i promotivni roditeljski sastanci koji su održani u svim eksperimentalnim osnovnim i srednjim školama.

Zaključujemo da je drugi savjetnički posjet u potpunosti ispunio svoj cilj: sudionici, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji eksperimentalnih škola, opetovano su izrazili zadovoljstvo ovakvim načinom edukacije i pristupa.

Tema Promjena paradigme poučavanja u potpunosti je ostvarena. U svakoj su školi održane dvije radionice i uvodno izlaganje s radionicom. Sudionicima je odgovoreno na postavljena pitanja, otklonjene su nedoumice, saslušani su i obrađeni svi prijedlozi i povratne informacije o početnom razdoblju provedbe eksperimentalnog programa Škola za život.

Analiza drugog posjeta – Škola za život from Skolazazivot
Drugi savjetnički posjeti evaluacija izvješće
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin