Novosti

Evaluacija opreme i korištenja opreme u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj

Evaluacija opreme i korištenja opreme u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj

Objavljeno: 08. veljače 2019.

 

Analiza opremljenosti učionica za digitalnu nastavu provedena na svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj provedena je na podacima koji su dobiveni iz svih škola u RH i odnose se na opremu u svim učionicama kojih u Hrvatskoj ima 22079. Gotovo 70% svih učionica u školama opremljeno je projektorom, a 15% svih učionica opremljeno je pametnim pločama ili interaktivnim ekranima.

 

69% učionica ima projektor (N=22079)

69% učionica ima projektor (N=22079)

 

U školama se nalazi 2803 pametne ploče ili interaktivni ekran (15% učionica, N=18279)

U školama se nalazi 2803 pametne ploče ili interaktivni ekran (15% učionica, N=18279)

Nadalje, u sklopu istraživanja provedenih na 74 škole koje su uključene u eksperimentalni program „Škola za život“ pitalo se učenike imaju li na raspolaganju određenu informatičku opremu koju mogu koristiti za pristup digitalnim sadržajima, Internetu općenito te za komunikaciju.

Analiza odgovora učenika 5. i 7. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola uključenih u eksperimentalni program „Škola za život“ pokazuje da velika većina učenika ima na raspolaganju stolno ili prijenosno računalo i pametni telefon.

 

94% učenika poseduje pametni telefon, a 92% učenika kod kuće na raspolaganju ima stolno ili prijenosno računalo (N=4132).

 

Dva od tri učenika na nastavi imaju priliku učiti tako da se upotrebom multimedijskih elementa i koriste se računalom ili tabletom na nastavi. Nadalje, tri od četiri učenika vole kada se u školi uči tako da se upotrebljavaju računala ili druge elektronički uređaje. Velika većina učenika (87%) s lakoćom  koristi elektroničke uređaje te se koristi Internetom za traženje podataka i učenje (88%). Nadalje, većina učenika (69%) koristi računalo ili tablet prilikom učenja i pisanja domaće zadaće.

62% učenika se slaže s tvrdnjom da na nastavi gledaju i slušaju multimedijske elemente (N=3976).

 

77% učenika voli koristiti računala ili druge uređaje u nastavi (N=3971).

 

87% učenika s lakoćom koristi računalo ili druge uređaje (N=3972).

 

88% učenika koristi se Internetom za traženje podataka i učenje (N=3974).

 

69% učenika koristi računalo ili tablet prilikom učenja i pisanja domaće zadaće (N=3971).

 

67% učenika koristi se računalom ili tabletom na nastavi (N=3961).

 

Analiza korištenja tableta putem izvještaja MDM (Mobile device management) sustava pokazuje kako se u 77% škola uključenih u eksperimentalni program „Škola za život“ u prosjeku koristi više od 80% tableta (razdoblje studeni-siječanj).

 

Zaključak:

Istražili smo opremljenost svih osnovnih i srednjih škola u RH za učenje uz podršku tehnologije te posebno kako se tehnologija koristiti za učenje u školama koje su uključene u eksperimentalni program „Škola za život“. Analiza opremljenosti učionica za digitalnu nastavu provedena na svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (N= 1359 matičnih škola i 1209 područnih škola) provedena je na podacima koji su dobiveni iz svih škola u RH i odnose se na opremu u 22079 učionica. Gotovo 70% svih učionica u školama opremljeno je projektorom, a 15% svih učionica opremljeno je pametnim pločama ili interaktivnim ekranima. Slabije su opremljene područne škole.

Cilj je da svaka učionica ima projektor, pametnu ploču ili interaktivni ekran, a svaki nastavnik svoje prijenosno računalo.

Nadalje, u sklopu istraživanja provedenih na školama koje su uključene u eksperimentalni program „Škola za život“ (N=74) dobiveni su odgovori učenika imaju li na raspolaganju određenu informatičku opremu koju mogu koristiti za pristup digitalnim sadržajima, Internetu općenito te za komunikaciju.

Analiza odgovora učenika 5. i 7. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola, njih oko 4000,  uključenih u eksperimentalni program „Škola za život“ pokazuje da velika većina učenika ima na raspolaganju stolno ili prijenosno računalo (94%) i pametni telefon (92%).

Dakle, nužno je barem za učenike koji nemaju svoju opremu osigurati uređaj (tablet) za pristup digitalnim sadržajima i Internetu.

Naime, analiza pokazuje da se u eksperimentnim školama digitalni sadržaji i udžbenici koriste na nastavi i da ih učenici koriste kod kuće i da većina voli takav način učenja i poučavanja.

Konkretno, dva od tri učenika na nastavi imaju priliku učiti tako da se upotrebom multimedijskih elementa i koriste se računalom ili tabletom na nastavi. Nadalje, tri od četiri učenika vole kada se u školi uči tako da se upotrebljavaju računala ili druge elektronički uređaje. Velika većina učenika (87%) s lakoćom  koristi elektroničke uređaje te se koristi Internetom za traženje podataka i učenje (88%). Nadalje, većina učenika (69%) koristi računalo ili tablet prilikom učenja i pisanja domaće zadaće.

Opravdano je stoga poticati korištenje digitalnih materijala u učenju i poučavanju, ali treba uzeti u obzir da ipak postoje učenici i nastavnici koji nisu posebno motivirani za upotrebu učenja uz pomoć tehnologije i treba im ostaviti mogućnost izbora materijala i pristupa koji im najbolje odgovaraju.

 

Podaci iz MDM sustava o praćenju uporabe tableta u nastavi pokazuju da je više od 80 % uređaja gotovo svakodnevno u upotrebi, a kako je i 67 % učenika odgovorilo da se koristi tabletom ili računalom u nastavi važno je opremiti škole potrebnim uređajima, kako bi se organizirala školska zbirka opreme te omogućilo korištenje tableta svim učenicima i učiteljima.

Izvori:

  • Upitnik za sve osnovne i srednje škole, CARNET, siječanj 2019.
  • Upitnik zadovoljstva dionika eksperimentalnog programa Škola za život, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, siječanj 2019.
  • Podaci iz MDM sustava za tablete u eksperimentalnim školama, CARNET i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, siječanj 2019.
Evaluacija opreme Korištenje opreme
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin