Virtualne učionice

Evaluacija virtualnih učionica, školska godina 2018./19.

Evaluacija virtualnih učionica, školska godina 2018./19.

Objavljeno: 14. kolovoza 2019.

Tijekom osam mjeseci trajanja edukacija u virtualnim učionicama namijenjenim učiteljima i nastavnicima te stručnim suradnicima i ravnateljima u obrazovnoj reformi Škola za život, kolegice i kolege diljem Hrvatske susreli su se sa sedam tema i nakon svake su u svojim virtualnim učionicama mentorima davali povratne informacije o prednostima i nedostatcima te prijedlozima za poboljšanje koji su u najvećoj mjeri uvažavani prilikom pripreme svake sljedeće teme.

Prvi dio edukacije u virtualnim učionicama završio je 12. srpnja 2019. i nakon toga svi su sudionici pozvani da u jedinstvenoj anketi iskažu mišljenje o virtualnoj edukaciji u kojoj su sudjelovali.

Od 3421 kolegica i kolega koliko ih je sudjelovalo u evaluacijskoj anketi, najveći dio (37 %) u školama radi između deset i dvadeset godina, a najmanji dio (3 %) manje od dvije godine.

U anketi su u najvećem broju (45 %) sudjelovali učitelji predmetne nastave. Učitelja razredne nastave koji su odgovorili na anketna pitanja bilo je 18 %, nastavnika u srednjim školama 25 %, stručnih suradnika 6 %, a ravnatelja 2 %.

Svoju su aktivnost u virtualnoj učionici ocijenili prosječnom ocjenom 4,37.

Jedno od anketnih pitanja odnosilo se na razloge sudjelovanja u virtualnoj edukaciji u Loomenu. Sudionici su mogli odabrati više odgovora koji se odnose na njih. Njihovi su se odgovori najviše odnosili na tvrdnje da je stručno usavršavanje dio učiteljskog posla, da u edukaciji nailaze na primjere kolega koje mogu prilagoditi svojem poučavanju i da im je potrebna pomoć u tumačenju i primjeni novog kurikuluma predmeta. Najmanje sudionika (5 %) odgovorilo je da je u edukaciji sudjelovalo jer su morali.

Korist od edukacija u virtualnom okružju sudionici su ankete prepoznali jer ih se s tvrdnjom da im je ona olakšala razumijevanje promjena koje donosi kurikularna reforma u potpunosti ili uglavnom složilo 85 % sudionika, a 15 % ih se uglavnom ili u potpunosti nije složilo s tom tvrdnjom.

Od šest tema (za stručne suradnike i ravnatelje dodatna tema bila je Pružanje podrške), sudionici su kao prvi svoj izbor teme u virtualnoj učionici koja je najkorisnija za razumijevanje promjena odabrali temu Kurikulum nastavnog predmeta (31 %). Tema Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja prvi je izbor za 29 % sudionika, Kurikulumsko planiranje poučavanja 13,6 %, Vrednovanje 10,8 %, Razvoj kompetencije učiti kako učiti 6,9 %, a Kurikulumi međupredmetnih tema 1 %.

Za provedbu kurikulumskog pristupa poučavanju i uvođenja novih metoda učenja i poučavanja izuzetno je motivirano ili motivirano 76 % kolegica i kolega koji su ispunili anketu.

Na pitanje o tome koje obrazovne materijale smatraju najprikladnijima u realizaciji novih kurikuluma, sudionici su odgovorili odabravši više mogućih odgovora. U najvećoj su se mjeri odlučili za zasebne multimedijske ili interaktivne sadržaje (primjerice, videozapise, kvizove, interaktivne priče) i tiskani udžbenik s digitalnom podrškom. Velik je dio kolega iskazao potrebu i za digitalnim platformama za kolegijalnu razmjenu obrazovnih materijala.

U nastavku su ankete kolegice i kolege procjenjivali koje od ponuđenih sastavnica najviše rezultiraju uspješnim ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda kod učenika na višim kognitivnim razinama rješavanja problema i kritičkog mišljenja. Mogli su odabrati više odgovora koji odgovaraju njihovom iskustvu i mišljenju.

U najvećoj mjeri odabrali su motivaciju učenika i učitelja, a zatim inovativne metode učenja i poučavanja.

Što se tiče digitalne tehnologije u učenju i poučavanju, sudionici ankete u većoj mjeri smatraju da digitalni alati osuvremenjuju metode poučavanja i učenja te pomažu pri učinkovitijem poučavanju.

Kao prednosti virtualne edukacije sudionici su naveli:

Prednosti su razmjena iskustava i ideja te lagan pristup u bilo koje doba dana.

Vrijeme i mjesto edukacije biram sama kad mi najviše odgovara.

Imam svoj ritam educiranja.

Preglednost, mogućnost ponovnog pregleda edukacije.

Aktivna komunikacija, razmjena ideja i mišljena, kreativniji rad.

Veliki broj učitelja se okuplja na jednom mjestom. Mogućnost komuniciranja s mentorima i ostalim kolegama na dnevnoj bazi. Brži način dolaženja do informacija.

Dobra preglednost, brža mogućnost odgovaranja na zadatke i davanje povratnih informacija.

Nedostatci su virtualne edukacije prema mišljenju sudionika:

Ponekad se ista stvar bolje shvati kada je osoba koja pojašnjava fizički prisutna. Postoji mogućnost pitanja ako je nešto nejasno.

Previše je sudionika i neminovno je da će se događati greške kod vrednovanja; sudionici nerijetko preuzimaju tuđe materijale i objavljuju ih kao svoje.

Zahtjeva dugoročan, discipliniran i kontinuiran radu uz redovnu nastavu.

Nemogućnost rješavanja zadataka nakon isteka roka. Možda bi trebalo omogučiti uciteljima da se vrate na temu ako iz nekog razloga nisu stigli rijesiti zadatak.

Nedostatak edukacije u virtualnim učionicama je taj što je premalo sadržaja  i konkretnih primjera u pojedinim temama.

Moram koristiti vlastito računalo i internet.

Nisam uvijek bila zadovoljna materijalima, pogotovo na početku edukacija. Ali su se materijali i zadatci s vremenom poboljšali te mislim da posljednje edukacije nemaju nedostataka.

U nastavku edukacije kolegice i kolege očekuju i predlažu podršku u provedbi, više primjera iz prakse, razmjenu iskustava, više informacija o vrednovanju, aktivnostima i ishodima.

 

Na pitanje na koje bi načine pridonijeli da njihova škola bude motivirajuće i uključivo mjesto za učenje i poučavanje, kolegice i kolege ponudili su raznovrsne odgovore. Neki su od njih:

  • Stvaranjem pozitivne atmosfere gdje se svi učenici bez obzira na različitosti rado dolaze.
  • Smatram da uvijek najprije treba poći od sebe, kontinuiranom radu na sebi, holistički. Jako je važna dobra komunikacija i suradnja među kolegama te dobar odnos s učenicima i roditeljima. Zauzimanje pozicija navedenih osoba kako bi se ostvarilo bolje međusobno razumijevanje, a što je ujedno i preduvjet za bolju međusobnu podršku i poticanje u razvoju znanja, sposobnosti i vještina. Pozitivan stav, opuštajuća atmosfera i odmjerena doza humora. Materijalne uvjete ni ne spominjem jer bi to trebalo biti logično samo po sebi.
  • Bolji prostorni i materijalni uvijeti u školi, više motivirani nastavnici i ravnatelj koji potiče pozitivne promjene.
  • Roditelji koji vjeruju u rad i prosudbe nastavnika, te suradnja sa stručnim službama tj. postojanje stručnih službi u školi.
  • Dobra suradnja s ostalim kolegama, razmjena ideja u novom načinu poučavanja, dobra komunikacija s lokalnom zajednicom, promjena starih metoda poučavanja, što više uključiti učenike u nastavni proces.
evaluacija virtualne učionice
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin