Novosti

Fizika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Fizika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj 2019.

Objavljeno: 19. veljače 2019.

U razdoblju od 7. siječnja do 7. veljače 2019. godine održano je 24 stručna skupa na lokalnoj i regionalnoj razini za učitelje i nastavnike Fizike Republike Hrvatske. Prisustvovalo 730 učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola.

Članovi SRS-a koji su sudjelovali u edukacijama su: Vlado Halusek, Nevija Brstilo, Nataša Bek, Zrinka Gregurić Ferenček, Miro Plavčić i Tomislav Štefančić.

Teme edukacija bile su:

 1. Zašto trebamo promjene?

U okviru ovog dijela sa sudionicima se razgovaralo o tome zašto su promjene važne i u kojem smjeru one trebaju ići. Razgovaralo se o najvažnijim kompetencijama koje kod učenika treba razvijati te što ostaje isto i što se mijenja. Na kraju je stavljen naglasak na važnosti profesionalnog i osobnog razvoja i o važnosti jačanja profesionalnih kompetencija.

 1. Škola za život

U prvoj aktivnosti sudionici su zabilježili što znaju o Školi za život. Potom su predstavljena temeljna obilježja Škole za život, kako o onome što je do sada učinjeno, tako i o predstojećim planovima. Potom su predstavljeni preliminarni rezultati zadovoljstva sudionika Škole za život. Naglašena je važnost promjena paradigme poučavanja. Zadnja aktivnost bila je evaluacija napisanoga i utvrđivanje što je o onome što su zapisali točno, a što su mitovi.

 1. Virtualne učionice u obrazovnoj reformi

Polaznici su upoznati s potrebom i prednostima i temeljnim karakteristikama online edukacije. Polaznicima je također predstavljena virtualna učionica Biologije.

 1. Digitalni metodički priručnici, OneNote

Polaznicima je kratko predstavljen OneNote, njegove prednosti i mogućnosti te izrađeni metodički priručnici kao dodatak kurikulumu.

 1. Rješavanje problema

Polaznicima se pojasnila važnost razvijanja kompetencije Rješavanje problema. Kroz konkretne zadatke upoznati su s različitim problemskim zadacima te se raspravljalo o prednostima ovakvih zadataka i koje se vještine kod učenika razvijaju njihovom primjenom.

 1. Zaključci i evaluacija

U završnom dijelu voditelji i polaznici zajedno su raspravili o temeljnim zaključcima te su polaznici ispunili evaluaciju.

Neki od zajedničkih zaključaka sa stručnih skupova:

 • Potrebno opremanje kabineta fizike – ujednačavanje i omogućavanje jednakih uvjeta rada.
 • Smanjenje satnice (na 18h u nastavi) zbog specifičnosti predmeta – pripremanje praktične nastave (pokusa).

Domaćini održanih skupova bili su: Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod, XV. gimnazija Zagreb, OŠ Tituša Brezovačkog Zagreb, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega, Gimnazija Županja, Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec, Elektrostrojarska škola Varaždin, Srednja škola Pregrada, Gimnazija Bjelovar, OŠ Pavao Belas  Brdovec, Građevinska tehnička škola Rijeka, Osnovna škola Vijenac Osijek, I. tehnička škola Zagreb, Osnovna škola grofa Janka Draškovića Zagreb, Gimnazija Sisak, Gimnazija Metković, Osnovna škola Grabrik Karlovac, Osnovna škola Kloštar Podravski, OŠ Turnić Rijeka, V. gimnazija “Vladimir Nazor” Split, OŠ Lučac Split, Tehnička škola Šibenik, OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar.

 

Na stručnim skupovima je sudjelovalo 730  učitelja/učiteljica i nastavnika/nastavnica Fizike, od kojih je njih 293 ispunilo anketu (39,73%).

Rezultati ankete:

 

Prema rezultatima ankete 95,17% polaznika u potpunosti je ili djelomično zadovoljno organizacijom skupa.

 


Ukupno 46,21% sudionika smatra da su dobivene informacije u potpunosti korisne, a 47,59% smatra da su djelomično korisne.

Ukupno 17,24% sudionika je detaljno pročitalo i proučilo nacionalni kurikulum nastavnog predmeta Fizika.

 

Ukupno 1,72% sudionika nije aktivno sudjelovalo tijekom stručnog skupa.

Ukupno 83,45% sudionika smatra da su preporučene metode i oblici rada primjenjivi u njihovom razredu.

Ukupno 74,83% sudionika smatra da razmjena ideja i materijala za nastavu i upotreba digitalnih priručnika mogu doprinijeti smanjenju administracije.

Ukupno 91,03% sudionika se uglavnom ili potpuno snalazi u virtualnoj učionici na Loomenu.

Navedite o kojim biste temama željeli saznati više u virtualnim učionicama ili na stručnim skupovima uživo (primjerice, o ishodima, o vrednovanju, o primjeni novih metoda poučavanja, o uporabi digitalne tehnologije…).

Na ovo pitanje učitelji i nastavnici najvećim dijelom izrazili želju nešto više čuti o ishodima, vrednovanju i uporabi digitalne tehnologije.

Na pitanje da polaznici napišu dodatne komentare o održanom skupu većinom su bili pohvalni komentari poput:

 • Bilo je korisno, informirani smo o budućim koracima i postupcima koji su nam potrebni za buduće usavršavanje.
 • Odlično pripremljeni predavači sa sluhom o problematici nastave iz Fizike, elokventni, djeluju motivirajuće na sve sudionike.
 • Voditelj skupa je bio izvrstan u raspravi. On zna što treba napraviti. Pitanje je samo možemo li mi sve to primijeniti u nastavi?
 • Trebalo bi više konkretnih primjera kojima bi se ilustrirale nove ideje.
 • U potpunosti zadovoljan sa razmjenom mišljenja i dobivenih informacija kako od predavača tako i od prisutnih kolega.
 • Skup je ispunio moja očekivanja, neka pitanja vezana za obrazovnu reformu su odgovorena i stvar je sada jasnija. Što se tiče same izvedbe, skup je odrađen profesionalno, a opet dovoljno opušteno da nije suhoparno i dosadno.
 • Skup je bio beskoristan jer ni jedan problem nismo riješili niti je jasno tko je za što odgovoran u donošenju odluka i na temelju čega se odluke donose (o sadržajima, ishodima, metodama, satnici itd.). Cijeli sustav je prilično neorganiziran i stihijski i sve je teška improvizacija. Nepoznati su donositelji ključnih odluka. Nedostaje prava strategija, istraživanja, evaluacija, razumijevanje sustava i pogled prema budućnosti. Nastavnike se sve više dodatno opterećuje bez da se to pošteno plati i bez da je jasno čemu što služi…
 • Sve je bilo uredu.
 • Stručno usavršavanje je moglo biti bolje strukturirano i bolje upoznati nastavnike s načinom pisanja ishoda, samovrednovanjem učenika i primjenom novih metoda poučavanja koje se očekuju od nastavnika na konkretnim primjerima
 • Sudionici su aktivno sudjelovali u raspravama, atmosfera je bila ugodna, voditeljice skupa pripremljene, te ih ovim putem pohvaljujem.
 • Skup je bio koristan, najviše mi se svidio Kahoot koji ću primijeniti ubuduće u nastavi.
 • Još je puno nedorečenih stvari u ovoj reformi za koje se nadam da će se riješiti do jeseni.
 • Skup je dobro zamišljen, pohvale predavačima. Nadam se da će zamišljeno uspjeti i da ćemo zajedničkim snagama odraditi najbolje što možemo.
 • Ugodna atmosfera
 • Sve je proteklo u ugodnom raspoloženju.
 • Primjenjivo.
 • Smatram da predavanja trebaju sadržavati više radionica.
 • Na kraju su bila samo dva problemska primjera – bilo bi dobro da ih je bilo puno više!
 • Više primjera dobre prakse.
 • Dobili smo korisne informacije koje nas ohrabruju i potiču na  daljnje stručno usavršavanje.
 • Neću moći  koristiti  DOS  jer nastavu držim  na mađarskom  jeziku!
 • Stručni skupovi uživo su  i pored online educiranja potrebni,  jer mogu direktno pitati i dobiti odgovore na pitanja. Čujemo i pitanja drugih kolega, njihove probleme i o svemu tomu možemo raspravljati. Tako je bilo i na ovom stručnom skupu.
 • Manje sadržaja na skupu, više rasprave o pojedinoj temi- razmjena iskustva.
 • Održani skup koristan je za bolje razumijevanje promjena u sustavu obrazovanja i razmjenu iskustava s kolegama
 • Vrlo poticajni mentori i otvoreni za pitanja.
 • Svidio mi se koncept stručnog skupa, dobili smo puno korisnih informacija vezanih uz provođenje reforme.
 • Super skup! “Kad zapuše vjetar promjene, neki grade zidove, a neki vjetrenjače”
 • Održani skup je koristan zbog razmjene iskustva.
 • Smatram ovakve skupove korisne zbog razmjene iskustava s ostalim kolegama
 • Puno informacija u kratkom vremenu
 • Odlična razmjena iskustava iz prakse.
 • Što se tiče skupa, pohvalila bi i zahvalila se kolegama mentorima. Izlaganja su im bila koncizna, atmosfera skupa bila je opuštena, ugodna, prijateljska i konstruktivna.  Zahvale i školi domaćinu.
 • Potrebno je vise radionica ili predavanja takvih da sudionici sami biraju na kojim radionicama žele sudjelovati.
 • Dobila sam bitne informacije vezane za Školu za život iako još uvijek ima dosta nepoznanica i prostora za nadopune i poboljšanje.
 • Skup je bio vrlo zanimljiv, dinamičan i tražio je i našu aktivnost. Sadržaji su prezentirani  na vrlo zanimljiv način, a mentori su bili voljni odgovarati na naša pitanja. Bio je vrlo uspješan skup.
 • Ovakvi skupovi potrebni su pored virtualnih radionica jer možemo direktno pitati mentore i raspraviti o problemima na koje nailazimo.
 • Skup je bio izrazito konstruktivan i dobar.
 • Predavači su se istinski potrudili objasniti i potkrijepiti razloge nove kurikularne reforme. No, kao nastavnici sa preko 20 godina radnog staža, moram priznati da je novo jedino uvođenje digitalne tehnologije, te davanje prednosti istoj u odnosu na dosadašnje načine poučavanja. Problemski usmjerena nastava, potkrijepljena pokusima i t.sl. je bilo još i u vrijeme mog osobnog obrazovanja. Radovi na projektima također… Taj dio je konkretno ovisio o osobnosti samog nastavnika i njegovom osobnom angažmanu. Iskreno, čini mi se da će tako biti i u buduće.
 • Zadovoljna sam organizacijom skupa. Čuli smo korisne informacije. Mnoge metode koje su navedene primjenjive su u nastavi. Razmijenili smo svoja mišljenja i stavove.
 • Bilo je poučno i drago mi je da smo razmijenili iskustva i mišljenja
 • Skup smatram korisnim i bilo bi poželjno da ih bude više, posebno prije uvođenja škole za život.
 • Odlični predavači, susretljivi i voljni pomoći oko svih nejasnoća.
 • Dobra atmosfera. Predavači zanimljivi i kreativni.
 • Skup je bio dobro organiziran. Tijekom diskusije predavači su odlično odgovarali na postavljena pitanja.
 • Dobri predavači. Potrudili se odgovoriti na svako postavljeno pitanje.
 • predavači su se trudili
 • Bilo je poučno i korisno.
 • Vise primjera iz prakse. Npr. Kako izgleda jedan sat u nastavi
 • Nadam se da će uskoro opet biti.
 • Bez komentara
 •  Predavači na skupu odgovarali su na sva postavljena pitanja kolega te pojasnili neke od mogućih problema koji se mogu javiti prilikom provedbe obrazovne reforme.
 • Skup je bio koncipiran na dobar način. Međutim, potrebno je osigurati bolju atmosferu tijekom praćenja predavanja, da bude manje priče, smatram da je to problem u smislu same organizacije; možda je potrebno na malo interaktivniji, zanimljiviji i dinamičniji način održavati skupove. Također, predlažem dijeljenje nekakvih brošura ili pak smjernica o skupu koji će se održati, u vidu nekakvih natuknica ili detaljnijeg opisa programa koji nas očekuje. Prilagoditi prikazivanje s projektora za one koji sjednu u zadnje klupe ili zadnja mjesta, omogućiti ozvučenje predavača. Upravo zbog smanjenog intenziteta zvuka samog predavača koji dolazi do slušatelja može doći do priče među posjetiteljima jer se ne održava radna atmosfera, što bi se – smatram moglo riješiti ozvučenjem samih predavača.
 • Bilo bi lijepo da se, pogotovo zbog nadolazećih promjena, češće nalazimo na ovako posjećenom skupu. Vrlo je korisno izmijeniti informacije i međusobno svoja iskustva sa kolegama iste “struke” jer nije da se često baš susrećemo, a tako smo vrlo povezani preko učenika, ishoda, prijenosa znanja iz osnovne u srednju školu i sl.
 • Pohvalio bih fleksibilni pristup predavača.
 • Skup je bio koristan i treba ih još organizirati (naročito u toku iduće školske godine) kako bi izmijenili iskustva, definirali probleme sa kojima smo se sreli i zajednički utjecali na njihovo rješavanje.
 • Kolege su bile nedovoljno aktivne, a glavni razlog tomu je umor nastavnika nakon održane jutarnje nastave. Sljedeći skup održati u jutarnjem terminu i dati nastavnicima/učiteljima nenastavni radni dan.
 • Svaki stručni skup je koristan, te bi trebalo imali više skupova i više komunicirati preko loomena kako bi se još više korisnih informacija dobilo.

Fizika izvješće
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin