Virtualne učionice

Hrvatski jezik – virtualne učionice 2018./19.

Hrvatski jezik – virtualne učionice 2018./19.

Objavljeno: 24. srpnja 2019.

Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika tijekom školske godine 2018./19. organizirani su uživo i u virtualnom okružju. Održani su regionalni skupovi za učitelje i nastavnike u eksperimentalnom programu Škola za život te siječanjski i lipanjski skupovi za sve učitelje i nastavnike predmeta Hrvatski jezik. Virtualna edukacija odvijala se u šest učionica i trajala je od 15. svibnja 2018. do 12. srpnja 2019.

Prva je s radom započela učionica Hrvatski jezik u Školi za život koja okuplja učitelje i nastavnike iz 74 eksperimentalne škole (i neke koji su se svojevoljno pridružili izvan njih). Otvorena je 15. svibnja 2018., a stručno je usavršavanje i profesionalni razvoj organiziran u dvama dijelovima: prvi je trajalo od 15. svibnja do 20. kolovoza 2018. i obuhvatio je šest teme: Uvodni dio, Višestruka pismenost, Predmetna područja kurikuluma predmeta Hrvatski jezik, Odgojno-obrazovni ishodi i plairanje poučavanja, Ljetna učionica i Digitalni alati, a drugi od 1. rujna 2018. do 12. srpnja 2019. obuhvatio je pružanje podrške i profesionalni razvoj u sljedećih šest tema: Vrednovanje, Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Digitalni alati za vrednovanje, Rubrike u vrednovanju, Godišnji izvedbeni kurikulum, Mrežni izvori Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U učionici je bilo dvjestotinjak učitelja i nastavnika hrvatskog jezika, a podijeljeno je 1339 značaka.

Druga virtualna učionica otvorena je za voditelje županijskih stručnih vijeća hrvatskoga jezika i više savjetnike Agencije za odgoj i obrazovanje 20. studenoga 2018. i bila je otvorena do 18. prosinca 2018. U toj je virtualnoj učionici pružena podrška polaznicima u temama: Kompetencije 21. stoljeća, Promjena paradigme poučavanja, Aktivno učenje i Strategije učenja, a osnovna joj je zadaća bila upoznati voditelje županijskih vijeća i više savjetnike AZOO s novim virtualnim okruženjem za učenje, komunikaciju i suradnju, ključnim konceptima i promjenama u poučavanju koje donosi Škola za život. U radu ove učionice sudjelovalo je 78 voditeljica i voditelja županijskih stručnih vijeća i viših savjetnika iz AZOO-a.

Četiri virtualne učionice za Hrvatski jezik: Hrvatski jezik – osnovna škola I, Hrvatski jezik – osnovna škola II, Hrvatski jezik – srednja škola I i Hrvatski jezik – srednja škola II. započele su s radom 15. prosinca 2018. i završile 12. srpnja 2019. Stručno je usavršavanje i profesionalni razvoj organiziran u osam tema od kojih su dvije bile izborne: Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja, Učiti kako učiti, Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Kurikulum predmeta Hrvatski jezik, Vrednovanje u predmetu Hrvatski jezik, Kurikulumi međupredmetnih tema, Kurikulumsko planiranje poučavanja u predmetu Hrvatski jezik i Mrežni izvori Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Za svaku su uspješno dovršenu temu polaznici dobili značku kao dokaz ostvarenosti planiranih ishoda. U virtualnim je učionicima sudjelovalo najviše 3171 učitelja i nastavnika predmeta Hrvatski jezik. Sveukupno im je dodijeljena 14 021 značka. Ukupno je 981 učitelja i nastavnika hrvatskog jezika uspješno završilo sve aktivnosti u virtualnim učionicama.

Tijekom lipnja i srpnja održano je 63 skupova uživo na kojima je bilo 389 sudionika.

 

Izvjesce eksperimentalna ucionica_hrvatski_jezik from Skolazazivot

 

Izvjesce os ss_hj_frontalne from Skolazazivot

 

Izvjesce virtualna ucionica_voditelji_visi_savjetnici from Skolazazivot
Hrvatski jezik virtualne učionice
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin