Novosti

Informacije za škole i medije

Objavljeno: 23. ožujka 2018.

Što dobivaju škole koje sudjeluju u eksperimentalnom programu

A i B skupina

A – škole odabrane za sudjelovanje u eksperimentalnom programu

B – sve ostale škole koje su se prijavile za eksperimentalni program

Škola (A)

 • Novi eksperimentalni kurikulumi
 • Novi nastavni materijali (uključujući i digitalne)
 • Stručno usavršavanje
 • Opremanje škola
  • ono što pojedina škola treba: sportski rekviziti, kemijski i fizikalni laboratorij, tehnička oprema, glazbeni instrumentarij, informatička oprema
  • besplatni pristup internetu te tableti za učenike i tableti ili prijenosna računala za učitelje i nastavnike – podrška svih telekomunikacijskih tvrtki
  • promjene okruženja za učenje
 • Stvaranje poticajnog okruženja za sve (A i B)
 • Nema dodatnog financijskog opterećenja za škole

Ravnatelji (A i B)

 • Podrška u organizacijskim procesima
 • Profesionalni razvoj i podizanje kompetencija
 • Povezivanje u timove
 • Podrška u provedbi eksperimentalnog programa
 • Prepoznatljivost škole, poticanje izvrsnosti

Roditelji (A)

 • Radionice i predavanja kako bi bili informirani o tijeku eksperimentalnog programa i bili njegovi aktivni sudionici (A i B)
 • Uključivanje u aktivnosti eksperimentalnog programa
 • Nema dodatnog financijskog opterećenja za roditelje

Učitelji i nastavnici (A i B)

 • Priprema
 • Podrška
 • Savjetnički posjeti, supervizija
 • Kontinuiran suradnja
 • Opremanje (A)

B skupina škola

 • stručno usavršavanje
 • promjene metoda poučavanja i metoda vrednovanja
 • primjene međupredmetnih tema
 • uključivane u online mreže podrške i umrežavanje škola
 • digitalni obrazovni sadržaji i metodički priručnici

Pripremanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja (A i B)

Profesionalni razvoj učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja

 • uživo
  • zajednički stručni skup za sve djelatnike eksperimentalnih škola
  • državni stručni skup za voditelje ŽSV Informatike
  • stručni skupovi na županijskoj razini za učitelje i nastavnike svih predmeta
  • državni stručni skupovi za predmete, međupredmetne teme, stručne suradnike, ravnatelje
 • online
  • posebno osmišljeno virtualno okruženje za učenje komunikaciju i suradnju
  • po predmetima, razredima, vrstama škola
  • interaktivni sadržaji i zadaci za kontinuirano, višemjesečno usavršavanje
  • potvrde s navedenim temama, ishodima i trajanjem
  • umrežavanje učitelja i škola
  • dijeljenje primjera dobre prakse i stvaranje zbirke aktivnosti i sadržaja

Savjetodavna podrška školama

 • najmanje 4 posjete svakoj eksperimentalnoj škole
 • rad u malim skupinama
 • supervizijska podrška i kritički prijatelji
 • na raspolaganju svim eksperimentalnim školama i u online okruženju
 • podršku pružaju članovim mentorske skupine, radnih skupina te agencija

Višegodišnji plan profesionalnog razvoja i promjena dosadašnjeg načina stručnog osposobljavanja:

Umrežavanje učitelja, umrežavanje škola

 • online – po predmetima i razredima
 • uživo – županijska i regionalna razina
 • dijeljenje primjera dobre prakse
 • dijeljenje i uspoređivanje aktivnosti, sadržaja, metoda poučavanja i vrednovanje
 • zajednica učenja – svi polaznici su ujedno i mentori/stručnjaci

Metodički priručnici za primjenu novog kurikuluma

 • svi predmeti 1., 5. i 7. r OŠ i 1. r SŠ
 • Međupredmetne teme i okviri
 • kako osmisliti aktivnosti i sadržaje za realizaciju ishoda iz kurikuluma
 • kako povezati ishode iz predmetnih i međupredmetnih kurikuluma
 • kako vrednovati usvojenost ishoda
 • primjene metoda vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje
 • vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje
 • suradnja s kolegama u planiranju i provedbi kurikuluma
 • u digitalnom obliku tako da ga učitelji mogu sami mijenjati i nadopunjavati te stvarati suradnički
 • na izradi sudjeluju članovi radnih skupina koje su pripremile kurikulume

Program Europske komisije tehničke podrške strukturnim promjenama;

 • mentorska radna skupina zajedno s europskim stručnjacima (20 mentora + domaći i strani stručnjaci)
 • stvaranje plana kontinuiranog profesionalnog razvoja
 • izrada potrebnih obrazovnih sadržaja te provođenje edukacije
 • priprema referentnog modela za uspješnu primjenu kurikularne reforme u svim školama
 • vrednovanje materijala, alata, postupaka i preporuka
 • praćenje i evaluacija eksperimentalne provedbe

Što sve mijenjamo u eksperimentalnom programu „Škola za život“

Podrška resornih agencija:

 • AZOO i ASOO savjetodavna uloga u pripremi i provedbi, sudjelovanje savjetnika u stručnom usavršavanju; usklađivanje projekata
 • AMPEU savjetodavna uloga informiranja o međunarodnim mogućnostima i primjerima dobre prakse, povezivanje s relevantnim međunarodnim stručnjacima
 • CARNET savjetodavna uloga o tehničkoj realizaciji, standardima otvorenih sadržaja, modelima edukacije, usklađivanje s aktivnostima i rezultatima projekta e-Škole
 • NCVVO savjetodavna uloga o načinima i metodama vrednovanja, uporabi online baza za vrednovanje; usklađivanje projekata, praćenje i evaluacija eksperimentalnog programa

 

Dokumenti

Osnovne škole odabrane za eksperimentalno provođenje kurikularne reforme
Srednje škole odabrane za eksperimentalno provođenje kurikularne reforme

Javni poziv Osnovne škole Srednje škole
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin