Javna nabava

Analiza tržišta s zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira započeti postupak javne nabave opreme za opremanje škola; projektora, prijenosnih računala, tableta i ormarića u sklopu II. faze projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Shodno tome, ovim putem sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom), u nastavku ove obavijesti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje zahtjeve vezane za nabavu i isporuku projektora, prijenosnih računala, tableta i ormarića.

Više informacija na https://mzo.hr/hr/analiza-trzista-s-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-sukladno-clanku-198-zakona-o-javnoj-nabavi