Lipanj i srpanj 2019.

Katolički vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Katolički vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Objavljeno: 28. srpnja 2019.

Tijekom lipnja i srpnja mentori Stručne radne skupine Katoličkog vjeronauka (Anita Bakovljanec, Krešimir Biršić, Ivana Hac, Ivan Mikolić, Tihana Petković i Ana Volf ) i viši savjetnici za Katolički vjeronauk (Dalibor Adžić, Gordana Barudžija,  Sabina Marunčić, Ankica Mlinarić i Tomislav Tomasić) održali su edukacije na stručnim skupovima vjeroučitelja diljem cijele Hrvatske. Skupovi su održani ukupno na ukupno pedesetak lokacija.

Na edukacijama je sudjelovalo ukupno 1666 vjeroučitelja, a bili su prisutni i  predstavnici većine Katehetskih ureda kao i biskup Šibenske biskupije monsinjor Tomislav Rogić.

Od 1666 sudionika na upitnik o evaluaciji skupa odgovorilo je 802 polaznika.

Komentari sudionika su različiti, velikim dijelom pozitivni.

Ovdje su neki od pozitivnih komentara:

Skup je bio vrlo poučan ! Sve sto sam naučila promijenit ću u radu!

Organizacija na zavidnoj razini, predavači su nam bili na pomoć te su u svakom trenutku bili spremni odgovoriti nam na postavljena pitanja. Prema svakome su se odnosili s poštovanjem.

Pohvaljujem tim iz radne skupine za predmetni kurikulum na predanom radu unatoč  svim poteškoćama. Nastavite nas voditi i objašnjavati nam po kojim cestama trebamo voziti.

Pohvaljujem edukatore-mentore na strpljenju i danim informacijama

Zanimljivi voditelji. Puni želje da nam prenesu ideje i upute nas u novi način planiranja. Žustre rasprave koje su otežavale pažljivo slušanje (žamor). Ipak, bilo je korisno i jasno.

Svaki održani skup prilika je za naučiti nešto novo. Korisne informacije dobivene na taj način uvelike pomažu u planiranju ishoda i aktivnosti. Posebno pohvaljujem mentore, kroz radionice puno se nauči.

Voljela bih kada bismo imali priliku uživo vidjeti na primjerima kako bi trebao izgledati godišnji izvedbeni kurikulum te kako se radi tematsko planiranje.

Naši skupovi inače su vrlo kvalitetni i ohrabrujući koliko god bilo još nejasnoća. Pohvaljujem organizatora, našeg voditelja ŽSV-a, a na zadnjem skupu napose pohvaljujem naše kolegice koje su nam predavale i pomagale u radionicama.

Izvrsno organiziran skup. Ugodna atmosfera. Predavači potpuno spremni na davanje korisnih povratnih informacija sudionicima.

Hvala predavačima. Njihov trud, angažiranost i stručnost potiču na aktivnije zauzimanje za provedbu kurikularne reforme. Hvala im na strpljivosti. Svaka pohvala njima.

Skup je bio motivirajući, konkretan i neophodan s obzirom na mnoga pitanja koja si sami postavljamo, a na veći dio smo i dobili odgovor – dobila sam nove informacije koje su mi do sada bile nepoznate.

Na održanom skupu, najviše mi se svidio grupni rad. Svi su sudionici bili jednako uključeni. Također, tijekom i nakon izlaganja rezultata zadanih zadataka, svi sudionici skupa su iznosili jasne i kvalitetne komentare i kritike.

Nositeljice aktivnosti pokazuju visok stupanj oduševljenja za ono o čemu govore, tako da ostvaruju ono prastaro načelo: riječi potiču, a primjeri vuku za sobom. Zahvaljujem im/vam na strpljivosti, razumijevanju, primjerenom iznošenju sadržaja, ugodnom i opuštenom radnom ozračju… Bilo je za me motivirajuće i približilo mi je ove promjene ne samo intelektualno i kognitivno, već i emocionalno. Baš imate dara i lijepo s tim darom surađujete, bilo to mjerljivo egzaktnim mjerilima, ili samo mjerilima srca, kako bi rekao naš Mali Princ: samo se srcem dobro vidi! Bile blagoslovljene za sve dobro koje činite! Neka vam Gospodin bude Nagrada već u ovom životu, a nadasve u vječnom životu!!!

Za vrijeme stručnog skupa ostavljeno je dovoljno prostora za dodatna pitanja i međusobnu komunikaciju sudionika i voditelja te sudionika međusobno.

Skup je bio od velike pomoći za početak Škole za život od jeseni, GIK je dobro prezentiran kao i pisanje nastavnih jedinica u e-dnevnik.

Skup mi je jako puno toga razjasnio. Jedna stvar je educirati se preko loomena, ali ovaj skup je pun pogodak. Samo neka i dalje bude što konkretnije i jasnije.

Organizacija je bila odlična, predavači kompetentni i strpljivi.

Lijepo bi bilo da u Loomenu postoji mogućnost dovršavanja zadataka u edukacijama i nakon zadanog roka.

Izvrsno organiziran skup. Ugodna atmosfera. Predavači potpuno spremni na davanje korisnih povratnih informacija sudionicima.

Edukacije su uključivale sljedeće teme i radionice:

 1. Uvodna refleksija
 2. Struktura predmetnog kurikuluma
 3. Rad u radionici
 4. Završna refleksija

Nakon uvodne refleksije uslijedilo je izlaganje o kurikulumskom pristupu poučavanju. Sudionici su ponovili strukturu predmetnog kurikuluma. Objašnjena je struktura i obilježja odgojno-obrazovnih ishoda, te je naveden primjer ishoda na razini nastavnog predmeta, teme i aktivnosti. Navedeni su elementi dobro formuliranog ishoda aktivnosti i provedena je vježba identifikacije dobro napisanog ishoda prema elementima. Nakon osvrta na kurikulume i očekivanja MPT pojašnjena su tri pristupa vrednovanju s naglaskom na formativno vrednovanje. Sudionicima skupa pojašnjen je pojam suvremene nastave temeljene na aktivnom učeniku, kurikulumski krug te prikazani primjeri GIK-a iz metodičkih priručnika. Nakon izlaganja sudionicima su objašnjeni zadaci koje su radili u skupinama.

Zadaci za rad u skupinama bili su sljedeći:

 1. Oblikujte odgojno-obrazovni ishod na razini aktivnosti na temelju odgojno-obrazovnih ishoda predmetnoga kurikuluma.
 2. Odaberite metodu vrednovanja ishoda na razini aktivnosti iz prvoga zadatka i izradite primjer vrednovanja za učenje koja će obuhvatiti sve učenike u razredu. Odabranom metodom vrednovanja za učenje treba se provjeriti ostvarenost svih dijelova oblikovanog ishoda na razini aktivnosti.
 3. Osmislite aktivnost kojom biste ostvarili ishod na razini aktivnosti iz prvog zadatka tako da ona:

– ima logičan slijed i ostvariva je u planiranom vremenu

– omogućuje aktivno sudjelovanje svih učenika

– omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja najmanje dvije međupredmetne teme od koje jedna treba biti Učiti kako učiti

 1. Svaka grupa predstavlja svoj rad ostalim sudionicima.

Kako bi lakše izvršili zadatak sudionicima su podijeljene:

 • liste za provjeru valjanosti ishoda
 • rubrike za vršnjačko vrednovanje rada u skupini
 • rubrika za provjeru kurikulumskog kruga
 • brošura/vodič za pisanje ishoda
 • Bloomova taksonomija
 • veliki papiri za rad, flomasteri i post-it listići.

Sudionici su nakon jasnih usmjerenja i pomoću elemenata za valjano formuliranje ishoda formulirali ishod aktivnosti, provjerili ostvarenost u vrednovanju za učenje. Osmislili su aktivnosti u kojima su učenici aktivno radili. Nakon što su sudionici izvršili zadatak uslijedilo je izlaganje po skupinama. Svaka skupina imala je drugu skupinu za kritičkog prijatelja koji su davali povratne informacije skupini koja je izlagala.

U uvodnoj refleksiji sudionici su postavili velik broj pitanja o kojima bi željeli saznati nešto više. Pitanja su se najviše odnosila na GIK, tematsko planiranje i materijale koji se tiču vjeronaučne nastave.

Na najveći broj pitanja iz uvodne refleksije odgovoreno je tijekom skupa i radionice. Na ostala pitanja odgovoreno je u završnim dijelovima skupova.

Stručni skupovi započeli su 3. lipnja i trajali do 4. srpnja.

Tijekom tog perioda edukacije su održane u sljedećim školama i institucijama:

 • OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar
 • Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod
 • OŠ Ivan Filipović, Račinovci
 • Dvorana Ivana Pavla II , Dubrovnik
 • OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac
 • OŠ Viktor Car Emin, Donji Andrijevci
 • OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska
 • Zdravstvena škola, Split
 • OŠ Sućidar, Split
 • OŠ Kneza Trpimira, Kaštel Gomilica
 • OŠ Ivana Lovrića, Sinj
 • OŠ Spinut, Split
 • OŠ Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika
 • OŠ Katolička škola, Šibenik
 • Sjemenište Zmajević, Zadar
 • Vikarijat Osijek
 • OŠ F. K. Frankopana, Osijek
 • Srednja škola Pakrac,
 • OŠ Josipa Kozarca, Slatina
 • OŠ Prelog, Prelog
 • PŠ Tina Ujevića, Salinovec, OŠ Ivanec
 • OŠ A. Kanižića , Požega
 • OŠ A. Starčevića, Rešetari
 • OŠ Vrbovec, Vrbovec
 • OŠ Prof. Blaža Mađera, Novigrad Podravski
 • Vikarijat, Osijek
 • OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci
 • OŠ Novi Marof, Novi Marof
 • OŠ Matije Gupca, Zagreb
 • OŠ Dragutina Domjanića, Zagreb
 • OŠ Vugrovec, Kašina
 • OŠ Frana Galovića, Zagreb
 • Tehnička škola, Zagreb
 • OŠ Granešina, Zagreb
 • OŠ Ivana Gundulića, Zagreb
 • SŠ XV. Gimnazija, Zagreb
 • OŠ Popovača, Popovača
 • OŠ Marina Držića, Zagreb
 • OŠ Dragutina Tadijanovića, Petrinja
 • OŠ Marija Bistrica, Marija Bistrica
 • OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica
 • OŠ Žakanje, Žakanje
 • OŠ Bjelovar, Bjelovar
 • OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
 • Pazinski kolegij, Pazin
 • OŠ Ogulin, Ogulin
 • OŠ Nikole Tesle, Rijeka
 • Tehnička škola, Zagreb

 

 

izvješće Katolički vjeronauk
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin