Virtualne učionice

Katolički vjeronauk – virtualne učionice 2018./19.

Katolički vjeronauk – virtualne učionice 2018./19.

Objavljeno: 25. srpnja 2019.

Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika katoličkoga vjeronauka organizirani su u pet učionica od 14. svibnja 2018. do 12. srpnja 2019.  

Prva je s radom započela učionica Katolički vjeronauk u Školi za život koja okuplja učitelje i nastavnike iz 74 eksperimentalne škole. Otvorena je 14. svibnja 2018., a stručno je usavršavanje i profesionalni razvoj organiziran u dvama dijelovima. 

Prvi je trajao od 14. svibnja do 20. kolovoza 2018. i obuhvatio je osam tema: Domene u organizaciji kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk, A domena-čovjek i svijet u Božjem naumu i B domena-riječ Božja i vjera Crkve u životu kršćana, C domena-kršćanska ljubav i moral na djelu, D domena-Crkva u svijetu, Od odgojno – obrazovnih ishoda do sadržaja i aktivnosti, Vrednovanje u predmetu Katolički vjeronauk, Povezanost vrednovanja i obrazovnih ishoda i Planiranje.

Drugi dio od 1. rujna 2018. do 12. srpnja 2019. obuhvatio je sljedećih pet tema: Vrednovanje, Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Vrednovanje pomoću IKT-a, Rubrike u vrednovanju i Godišnji izvedbeni kurikulum 

U učionici je podijeljeno 15 značaka polaznicima u ukupnom broju od 880 značaka. 

Druga virtualna učionica otvorena je za voditelje županijskih stručnih vijeća predmeta Katolički vjeronauk i više savjetnike Agencije za odgoj i obrazovanje 20. studenoga i bila je otvorena do 18. prosinca. U toj je virtualnoj učionici pružena podrška polaznicima u temama: Kompetencije 21. stoljeća, Promjena paradigme poučavanja, Aktivno učenje i Strategije učenja, a osnovna joj je zadaća bila upoznati voditelje županijskih vijeća i više savjetnike AZOO s novim virtualnim okruženjem za učenje, komunikaciju i suradnju, ključnim konceptima i promjenama u poučavanju koje donosi Škola za život.  

U učionici je podijeljena jedna značka u ukupnom broju od 49 značaka. 

Tri virtualne učionice za Katolički vjeronaukKatolički vjeronauk – osnovna škola I, Katolički vjeronauk – osnovna škola II i Katolički vjeronauk – srednja škola započele su s radom 15. prosinca 2018. i završile 12. srpnja 2019. Stručno je usavršavanje i profesionalni razvoj organiziran u sedam tema od kojih je jedna bila izbornaKurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja, Razvoj kompetencije učiti kako učiti, Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Kurikulum predmeta Katolički vjeronauk, Vrednovanje u predmetu Katolički vjeronauk, Kurikulumi međupredmetnih tema, Kurikulumsko planiranje poučavanja u predmetu Katolički vjeronauk. 

Za svaku su uspješno dovršenu temu polaznici dobili značku kao dokaz ostvarenosti planiranih ishoda. Sveukupno je dodijeljeno 8565 značaka.

Tijekom lipnja i srpnja održano je 50 skupova uživo na kojima je bilo 1666 sudionika.

 

Izvjesce loomen kvj-frontalne (1) from Skolazazivot

 

Izvjesce exp. loomen from Skolazazivot

Izvjesce vu voditelji zsv__kat_vj from Skolazazivot
Katolički vjeronauk virtualne učionice
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin