Kontakti

Kontakti

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava
odgoja i obrazovanja

E-mail: [email protected]


Suradnici

1. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ASOO

https://www.asoo.hr
E-mail: [email protected]

2. Agencija za odgoj i obrazovanje – AZOO

https://www.azoo.hr/
E-mail: [email protected]

3. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

https://www.carnet.hr/
E-mail: [email protected]

4. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – NCVVO

https://www.ncvvo.hr/
E-mail:[email protected]

5. Agencija za mobilnost i programe Europske unije

https://www.mobilnost.hr/
E-mail: [email protected]