Naslovnica

Kratki prikaz rezultata Upitnika i izvješća ravnatelja škola tijekom nastave na daljinu – travanj 2020.

Kratki prikaz rezultata Upitnika i izvješća ravnatelja škola tijekom nastave na daljinu – travanj 2020.

Objavljeno: 30. travnja 2020.

Upitnik-izvješće ravnatelja provelo se u vremenu od 10. do 20. travnja 2020. u platformi Loomenu u virtualnoj učionici za ravnatelje osnovnih i srednjih škola, centara za odgoj i obrazovanje i učeničkih domova. Cilj je upitnika-izvješća da se prikupe mišljenja o provođenju nastave daljinu i analiziraju izvješća o radu škola tijekom prvog mjeseca nastave na daljinu od 16. ožujka do 16.travnja.

Odgovor na upitnik je dostavilo 1339 ravnatelja osnovnih i srednjih škola, centara za odgoj i obrazovanje i učeničkih domova. U sljedećoj je tablici prikazana je struktura sudionika.

Ravnatelj Postotak Ukupno
66% 889
Centar za odgoj i obrazovanje 2% 31
SŠ – strukovna 21% 283
SŠ – umjetnička 3% 45
SŠ – gimnazija 11% 155
OŠ – umjetnička 2% 33
Ukupno 1339

 

U prvom dijelu su ravnatelji upisivali podatke oko strukture zaposlenih u školama, broja učenika i razrednih odjela. Više od polovice škola ima između 150 i 500 učenika, a oko jedne trećine škola ima i područne škole.

Odgovor Postotak Ukupno
Manje od 50 3% 43
Između 50 i 150 18% 248
Između 151 i 300 25% 345
Između 300 i 500 27% 366
Između 501 i 800 20% 273
Više od 800 5% 64
Ukupno  100% 1339

 

Prema izvješćima ravnatelja ukupno je u školama oko 3700 stručnih suradnika, od toga je njih najviše u osnovnim školama. Stručni suradnici su izuzetno važni zbog potpore učenicima i nastavnicima, a to posebno dolazi do izražaja tijekom nastave na daljinu. Knjižničara u sustavu ima  1262 (1090 FTE), 1135 pedagoga (1129 FTE), 201 socijalni pedagog (185 FTE), 633 psihologa (556 FTE), 197 edukatora-rehabilitatora (179 FTE), 204 logopeda (178 FTE), 40 medicinskih sestara/tehničara i ostalih stručnih suradnika. Pri tome gotovo sve škole imaju knjižničara i pedagoga (nemaju centri i učenički domovi).

Izaberite koje stručne suradnike imate:
Odgovor Postotak Ukupno
Knjižničar 90% 1217
Pedagog 83% 1129
Socijalni pedagog 15% 198
Psiholog 45% 613
Edukator-rehabilitator 13% 182
Logoped 14% 191
Medicinska sestra/tehničar 1% 16
Ostalo 2% 29
Nema stručnih suradnika 4% 48
Ukupno 100% 1339

 

U drugom dijelu ravnatelji su odgovarali na pitanja vezana uz način provođenja nastave na daljinu i to preko pitanja s višestrukim odgovorima te pitanjima otvorenoga tipa.

S tvrdnjom da se škola uspješno izvodi na daljinu slaže se u potpunosti ili uglavnom slažu se svi ravnatelji.

A svi ravnatelji se slažu ili se uglavnom slažu da su se nastavnici prilagodili nastavi na daljinu.

Da svi učitelji i nastavnici imaju opremu za rad na daljinu u potpunosti se slaže 85% ravnatelja, a 13% se uglavnom slaže. Svega 2% (odnosno njih 14) se ne slaže ili se uglavnom ne slaže da je tako.

Odgovor Postotak Ukupno
U potpunosti se slažem 85% 1150
Uglavnom se slažem 13% 175
Uglavnom se ne slažem 1% 7
U potpunosti se ne slažem 1% 7
Ukupno 100% 1339

 

Nadalje,  vezano uz to imaju li učenici opremu za nastavu na daljinu 50% se u potpunosti slaže, a 45% se uglavnom slaže, dok se 4% ne slaže ili se uglavnom ne slaže.

Svi učenici imaju opremu za rad u nastavi na daljinu. Postotak Ukupno
U potpunosti se slažem 50% 674
Uglavnom se slažem 45% 613
Uglavnom se ne slažem 3% 45
U potpunosti se ne slažem 1% 7
Ukupno 100% 1339

Također je velika većina ravnatelja zadovoljna sudjelovanjem stručnih suradnika u nastavi na daljinu. Međutim 26 ravnatelja (2%) s tim se uopće ne slaže.

Vezano uz to je i pitanje individualizacije nastave za učenike s teškoćama. Oko 7% ravnatelja ipak nije zadovoljno kako se rad s učenicima s teškoćama odvija u njihovoj školi.

Što se tiče rada s darovitim učenicima i dalje je pozitivna slika, ali je ovdje 9% ravnatelja nezadovoljno s time kako se radi s darovitim učenicima i pristupom kojeg kreiraju učitelji i stručni suradnici.

Gotovo svi ravnatelji (97%) su zadovoljni potporom koju dobivaju s nacionalne razine od MZO-a, CARNET-a i nadležnih agencija.

Od 4 ravnatelja 3 su provela anketu među učiteljima i nastavnicima (75%), a gotovi si preostali to namjerava učiniti tijekom travnja. Anketu među učenicima provelo je 73% ravnatelja i velika većina ostalih to želi napraviti u travnju.

Na pitanje jesu li nastavnici održali sat razrednog odjela 80% ravnatelja tvrdi da su to napravili svi nastavnici, a 14% da je to napravila većina nastavnika.

Nadalje, 78% ravnatelja tvrdi su svi nastavnici održali učiteljska, nastavnička ili razredna vijeća, a 16% da je to učinila većina nastavnika.

Roditeljske sastanke još uvijek većina nastavnika nije održala. Preoporuka je da se održe.

Ukupno 92% ravnatelja je do trenutka predaje upitnika održano je učiteljsko/nastavničko vijeće na kojem smo analizirali i planirali vrednovanje i ocjenjivanje. Vijeća s tom temom svi trebaju održati.

Velikoj većini (83%) Upute su jasne, a 15% ima dodatnih pitanja, a 1% puno nepoznanica.

 

Postavljeno je i pitanje korisnosti Uputa za vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi na daljinu koje je MZO objavio i velika većina je odgovorila su da se korisne, ali bilo je i pitanja i nedoumica.

Jesu li Upute za vrednovanje i ocijenjene kao jasne i korisne? (Sintetizirajte raspravu s učiteljskog/nastavničkog vijeća)
Ukupno
Jasno je, a škola razrađuje detalje u sklopu svoje autonomije. 83% 1121
Imamo neke nedoumice oko vrednovanja i ocjenjivanja koje ću navesti u sljedećem pitanju. 15% 205
Imamo puno pitanja i nepoznanica koje ću navesti u sljedećem pitanju. 1% 13
Ukopno 100% 1339

 

Većina njih je također napisala da nastavnici do kraja nastavne godine mogu za veliku većinu predmeta učenike ocijeniti s dvije ocjene u skladu s Uputama.

Prema vašem mišljenju, jesu li nastavnici u mogućnosti dodijeliti po dvije ocjene iz svakog predmeta do kraja školske godine.
Odgovor Postotak Ukupno
Mogu 77% 1036
Mogu za većinu predmeta 22% 290
Mogu za neke predmete 1% 8
Ne mogu niti za jedan 0% 5
Ukupno:  100% 1339

 

Napravljena je i analiza za koje predmeta nastavnici imaju problema s ocjenjivanjem u nastavi na daljinu i u nastavku su dani rezultati.

Ako se za neke predmete ne mogu dodijeliti po dvije ocjene u skladu s Uputom o vrednovanju i ocjenjivanju označite koji su to predmeti. Sintetizirajte raspravu s učiteljskog/nastavničkog vijeća, a odgovorite samo za svoju razinu i vrstu škole.
Odgovor Postotak Ukupno
Svi predmeti u razrednoj nastavi 4% 52
Predmeti s pretežno odgojnom komponentom u OŠ 24% 321
Neki stručni predmeti u srednjim strukovnim školama. 4% 56
Ocjenu iz praktičnog rada/prakse u srednjoj strukovnoj školi. 14% 192
Neki stručni predmeti u srednjim umjetničkim školama 2% 22
Izborni predmeti 2% 32
Upišite ostalo što nije navedeno ili dodatno pojasnite 54% 722
Ukupno:  100% 1339

 

Ako se za neke predmete ne mogu dodijeliti po dvije ocjene u skladu s Uputom o vrednovanju i ocjenjivanju označite koji su to predmeti.
Odgovor Postotak Ukupno
Likovna kultura 16% 44
Glazbena kultura 30% 85
Tjelesna i zdravstvena kultura 88% 247
Tehnička kultura 16% 44
Ukupno:  21% 282

 

Ako se za neke predmete ne mogu dodijeliti po dvije ocjene u skladu s Uputom o vrednovanju i ocjenjivanju označite koji su to predmeti.
Odgovor Postotak Ukupno
Drugi strani jezik  32% 8
Informatika  4% 1
Vjeronauk  16% 4
Etika  12% 3
Neki drugi izborni predmet  52% 13

Rezultati ovog upitnika uzeti su obzir kod planiranja daljnjih aktivnosti vezano uz provođenje nastave na daljinu te su prikazani i na sastanku ministrice s ravnateljima u travnju 2020.


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin