Lipanj i srpanj 2019.

Latinski i Grčki jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Latinski i Grčki jezik, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Objavljeno: 28. srpnja 2019.

Šest međužupanijskih skupova za Latinski i Grčki jezik održano je u periodu od 1. srpnja do 11. srpnja 2019. u Varaždinu (I. gimnazija), Rijeci (Prva hrvatska sušačka gimnazija), Zagrebu (Klasična gimnazija i VII. gimnazija), Osijeku (Isusovačka klasična gimnazija) te Splitu (V. gimnazija Vladimir Nazor). Skupove su vodili mentori Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković i Tonći Maleš. Na skupovima je sudjelovalo ukupno 139 sudionika iz osnovnih i srednjih škola, što znači da se oko 70% kolega iz prakse odazvalo pozivu da sudjeluje na ovim edukacijama.

Kroz predložene teme sudionici su potaknuti na razmišljanje o kurikulumskom pristupu poučavanju, planiranju, te kurikulumskom krugu od ishoda do vrednovanja.

Osobito vrijedan učinak edukacije bila je sama mogućnost da se sudionici susretnu, razgovaraju, uče i rade u pozitivnom okruženju. Ugodno ozračje, izravnost i otvorenost razgovora i mogućnost iznošenja vlastitih strahova i razmišljanja znatno su pomogli savladavanju nelagode povezane uz frontalno uvođenje reforme koju su iskazivali mnogi sudionici.

Ukupno 89 sudionika (64,02%) ispunilo je anketu o evaluaciji skupova. Iz njihovih odgovora proizlazi sljedeće:

A) 80,89 % u potpunosti je zadovoljno organizacijom skupa, dok je 20,22% djelomično zadovoljno.

B) 30,58% smatra da su im informacije koje su dobili na skupovima u potpunosti pomogle u razumijevanju promjena vezanih za planiranje poučavanja, dok većina 65,16% smatra da su uglavnom pomogle.

C) 35,95% potpuno se slaže da definiranje ishoda aktivnosti omogućava/olakšava/ poboljšava svrsishodno i konkretno planiranje nastavnog procesa, dok se većina od 53,93% uglavnom slaže.

D) 37,07% potpuno se slaže da planiranje vrednovanja, koje se odvija odmah nakon planiranja ishoda, pomaže u konkretnijem planiraju aktivnosti, dok se većina od 57,30% uglavnom slaže.

E) 35,95% potpuno se slaže da vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje potiče učenike na veću aktivnost, odgovornost i razvoj samoreguliranog pristupa učenju, dok se većina od 51,68% uglavnom slaže.

F) 34,83% potpuno se slaže da kurikulumsko planiranje poučavanja omogućava da ono bude usmjereno na učenika, a ne na sadržaj, dok se većina od 56,17% uglavnom slaže.

G) 24,71% potpuno se slaže da kurikulumsko planiranje smatra primjenjivim u svojoj nastavnoj praksi, a ne na sadržaj, dok se većina od 69,66% uglavnom slaže.

H) 20,22% potpuno se slaže da ima ideju kako napraviti svoj godišnji izvedbeni kurikulum, dok se većina od 65,16% uglavnom slaže.

I) 31,46% potpuno se slaže da edukacije su motivirale da primijene novi način učenja i poučavanja, dok se većina od 50,56% uglavnom slaže.

 

J) Na pitanje o temama o kojima žele više čuti ističemo neke prijedloge:

Proći detaljnije vrednovanje, kriterije ocjenjivanja i sl.

IKT

Planiranje nastavnih sati, aktivnosti, konkretniji primjeri

Kako optimalno vremenski planirati nastavu, pretjerana sloboda dovodi do konfuzije koliko sati bi se koja gramatička jedinica koliko moga obrađivati.

Planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma još detaljnije razraditi

Ideje za terensku nastavu, projekte i sl.

Metodički priručnici

Održavanje motivacije učenika za sudjelovanje u nastavnom procesu.

Primjeri odrzanog nastavnog sata

Kako u razmišljanju o naglo uvedenim novim postupcima u nastavi ne zaboraviti bitno – odgoj i poučavanje učenika

Primjena znanja u konkretnim životnim situacijama. Kako se latinski jezik i stručni izrazi koriste u strukama gdje je važan dio posla. (Na stručnim skupovima.)

Rezultati eksperimentalnog i frontalnog uvođenja Kurikularne reforme.

Europski projekti.

Prilagođavanje pojedinim programima u strukovnim školama koje imaju specifične zahtjeve prema predmetnim ishodima

Smatram da su dosadašnje teme bile korisne, ali me jako, jako smeta što nas ograničavate vremenikom, jer uz rješavanje loomena imamo, nastavu, a bome i život. Ovim nisam mislio da trebamo biti uspavani i da ništa ne radimo na sebi, nego da trebamo imati više vremena da riješimo zadatke tako da nam oni budu ugodna edukacija, a ne pritisak koji većina kolega osjećaju.

Vrednovanje, izrada evaluacijskih listića, upotreba IKTa u nastavi, ali kroz radionice za profesore

Na stručnim skupovima uživo :
– Opisno ocjenjivanje
– Dramske tehnike u nastavi
– Odjeci rimskog stoicizma u suvremenom svijetu
– Latinski natpisi na sakralnim objektima
– Razlike u pogledu na svijet (komparacija rimskog i grčkog pogleda na svijet)

Stručnim temama vezanim uz latinski jezik

K) Neki od dodatnih komentara na skup bili su:

Ugodna atmosfera

Sve je bilo u redu

Nemam dodatnih komentara.

Zadovoljna sam održanim skupom.

Kolega i kolegice su izuzetno dobro pripremljeni za skup, odličan tim koji daje puno informacija ostatku ŽSV

Bilo je korisno i ugodno. Pohvale mentoricama i mentoru.

Smatram da je skup bio vrlo koristan u shvaćanju i prihvaćanju predstojeće reforme.

Sve je bilo super.

Ležerno atmosfera u kojoj sam razjasnila neke nejasnoće

Kao i uvijek, mentori su bili pozitivni, spremni pomoći. Komunicirali su vrlo kvalitetno s kolegama. Možda bi bilo bolje da smo više vremena mogli odvojiti za pitanja nastavnika i diskusiju.

Bilo je ugodno, radno i korisno. Naravno, postoje još neka otvorena pitanja i malo nesigurnosti pred novim… edukacije nikad dosta.

Nemam dodatnih komentara

Naša je struka zauzela jasan pravac u promjeni poučavanja i to se promovira na svim našim skupovima.

Ugodno je i korisno razmjenjivati ideje s kulturnim ljudima.

Zadovoljni smo  suradničkim radom u grupama. Ostvarivanjem radionice u izradi i predstavljanju uradaka na temu Odgojno-obrazovni ishodi i vrednovanje za učenje. Vaša podrška u završnim komentarima i pojašnjenja u nejasnoćama su nam dobro došli u razumijevanju slobode i odgovornosti u razvijanju novog pristupa u nastavi kroz kurikularnu reformu.

Zahvaljujem na trudu članovima Stručne radne skupine.

Voditelji skupa odlično poznaju materiju i uspješno prenose informacije.

Pohvala voditeljima stručnog skupa na spremnosti davanja konkretnih i korisnih odgovora na pitanja postavljena tijekom skupa

Drago mi je što sam se povezala s kolegama i kolegicama pa sada možemo surađivati.Mentori su nam dali korisne smjernice u vrlo opuštenoj atmosferi i nadam se da će ovo funkcionirati.

Skup je bio jako dobro koncipiran.
Predavači su govorili jasno,objašnjavali sve što nam nije bilo jasno.
Veoma sam zadovoljna.

Skup je bio jasnog ishoda, a metode i informacije kojima sam se služio razbistrio mi je neke nedoumice

Skup je bio zanimljiv, poučan. Govorilo se o konkretnim problemima u nastavi.

 

Grčki jezik izvješće Latinski jezik
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin