Lipanj i srpanj 2019.

Likovna kultura i Likovna umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Likovna kultura i Likovna umjetnost, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Objavljeno: 28. srpnja 2019.

Na skupovima u sklopu stručnog usavršavanja učitelja Likovne kulture i Likovne umjetnosti na županijskoj i lokalnoj razini Obrazovna reforma Škola za život tijekom lipnja i srpnja 2019.god. sudjelovalo je oko 463 učitelja i nastavnika iz čitave Hrvatske.

Održan je ukupno 21 skup; 15 za učitelje likovne kulture (332 sudionika) i 6 za nastavnike likovne umjetnosti (131 sudionika).

Voditeljice edukacija za učitelje Likovne kulture bile su: Gordana Košćec Bousfield, Ida Loher, Ana Marija Smoljanec, Nataša Kilić, Korana Lukić Šuran i Sanja Mišić.

Voditeljice edukacija za nastavnike Likovne umjetnosti bile su: Lana Skender, Elen Zubek, Josipa Alviž, Vesna Mišljenović, Karin Milotić, Nataša Tram i Ana Malačić.

Na devet skupova prisustvovale su i viša savjetnica AZOO Blaga Petreski, odnosno viša savjetnica AZOO Zvjezdana Prohaska.

Domaćini održanih skupova bili su: OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković; Obrtno-tehnička škola, Split; OŠ Primošten; Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar; Škola likovnih umjetnosti u Splitu; OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci; Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Osijek; Gradski muzej Bjelovar; OŠ Ljudevita Gaja Nova Gradiška, Osnovna škola Samobor, OŠ Davorina Trstenjaka Zagreb, V. gimnazija Zagreb, Gimnazija Sisak; OŠ Srdoči, Rijeka; OŠ Veruda, Pula; OŠ Braće Seljan, Karlovac; Građevinska tehnička škola, Rijeka; V. osnovna škola, Varaždin; Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec.

Skupovi su prošli u radnoj atmosferi, otvorenoj raspravi i razmjeni ideja.

Tema skupova bila je kurikulumski pristup planiranju a komunikacija sa sudionicama se odvijala kroz razgovor uz prezentaciju te radionički dio. Na svakom skupu u prezentaciji i radionicama sudjelovale su i mentorice iz eksperimentalnih škola.

Na skupovima za učitelje Likovne kulture u prezentaciji je pojašnjena struktura kurikuluma, organizacija ishoda kroz domene, sastavnice odgojno obrazovnih ishoda (ishod, razrada ishoda, preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, sadržaj ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda, razina usvojenosti „dobar“). Pojašnjen je pojam tematskog planiranja prema temama koje su zadane u kurikulumu Likovne kulture za svaku godinu učenja. Također, pojašnjena su i sva tri pristupa vrednovanju (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenoga). Sve ove sastavnice planiranja stavljene su u kontekst kurikulumskog kruga što je bila i osnova za radionički dio skupa. Polaznici su u manjim grupama ili parovima imali zadatak definirati podtemu tj. problem kojim će se učenici baviti unutar jedne od zadanih tema, odrediti do 3 ishoda aktivnosti učenika te primjer aktivnosti vrednovanja za učenje kojim se provjerava razina ostvarenosti ishoda aktivnosti.

U sklopu radionice prezentirani su i primjeri planiranja kolegica mentorica iz eksperimentalnih škola što je vrlo dobro prihvaćeno. Pojašnjen je i način pisanja godišnjeg izvedbenog kurikuluma te su prezentirani primjeri planiranja i različitih edukativnih sadržaja iz digitalnog metodičkog priručnika za 5.razred.

Učiteljima koji su aktivno sudjelovali u edukacijama na Loomenu kroz radionicu su dodatno pojašnjeni određeni aspekti kurikulumskog planiranja no dijelu učitelja bila je potrebna potpora pri rješavanju zadatka. Opći je dojam, a on je vidljiv i iz evaluacija, da su kroz radionicu dani odgovori na mnoga pitanja vezana uz planiranje no da su potrebne i daljnje kontinuirane edukacije uživo.

Na skupovima za nastavnike Likovne umjetnosti u prezentaciji je pojašnjena struktura kurikuluma, organizacija ishoda kroz domene, sastavnice odgojno obrazovnih ishoda (ishod, razrada ishoda, preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, sadržaj ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda, razina usvojenosti „dobar“). Pojašnjen je tematski pristup kroz sve 4 godine i detaljno teme i podteme za 1.godinu učenja. Ukratko je objašnjeno pisanje ishoda, a detaljno objašnjeno razlikovanje ishoda na razini kurikuluma, na razini teme i na razini aktivnosti. Pojašnjene su međupredmetne teme i detaljno tri pristupa vrednovanju (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog). U sklopu vrednovanja pokazani su elementi vrednovanja za Likovnu umjetnost i što se vrednuje unutar pojedinog elementa.

U radioničkom dijelu u grupama se izrađivao primjer GIK-a, a kroz sastavnice kurikulumskog kruga planiranja poučavanja izrađivala se tematska razrada te ishod na razini aktivnosti, vrednovanje i aktivnost. Svaki dio radionice popraćen je gotovim primjerima, a polaznici su iznosili svoja rješenja. Na kraju su mentorice iz eksperimentalnih škola pokazale jedan primjer ostvarenog projekta u 1.razredu.

Polaznici su izrazili stav da im je jasno kako izraditi GIK, razlikuju ishode na razini kurikuluma, na razini teme i na razini aktivnosti. Posebno su izrazili želju za edukacijom o vrednovanju i upotrebi IKT-a u nastavi.

U evaluaciji skupova sudjelovalo je 140 učitelja Likovne kulture i nastavnika Likovne umjetnosti. Usprkos nekim otvorenim pitanjima, veći dio učitelja i nastavnika smatra da kurikulumsko planiranje potiče veću aktivnost i odgovornost učenika, omogućava svrsishodno planiranje te ga vide kao primjenjivo u svojoj nastavnoj praksi.

Na pitanje o kojim bi temama željeli saznati više u virtualnim učionicama ili na stručnim skupovima uživo, najveći broj sudionika navodi vrednovanje s konkretnim primjerima njegovog provođenja u nastavi te dodatnim edukacijama vezanima uz planiranje prema ishodima.

Neki od komentara sudionika u evaluaciji skupa:

Puno novih informacija o organizaciji nastave u Školi za život.

Skup je bio koristan, edukativan, ali izražene su i bojazni vezane uz nove promjene koje su uglavnom razjašnjene.

Skup je bio vrlo koristan i razumljiv. Smatram da je potrebno više vremena za primjenu kurikuluma u praksi.

Direktnom komunikacijom između predavača i sudionika bolje su i temeljitije objašnjeni neki od problema sa kojima se nastavnici suočavaju pri susretu sa novim pristupom planiranju.

izvješće Likovna kultura Likovna umjetnost
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin