Lipanj i srpanj 2019.

Matematika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Matematika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Objavljeno: 28. srpnja 2019.

U razdoblju od 3. lipnja do 11. srpnja 2019. godine diljem Hrvatske održano je 65 stručnih skupova za učitelje i nastavnike Matematike kao priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma i uvođenje reforme obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

Na skupovima je sudjelovalo ukupno 2 036 učitelja i nastavnika matematike, 1 232 učitelja osnovnih i 804 nastavnika srednjih škola.

Članovi stručnih radnih skupina za Matematiku koji su sudjelovali u edukacijama su: Sonja Banić, Sanja Janeš, Josip Kličinović, Snježana Šišić, Željka Dijanić, Nevia Grbac, Kristina Vučić, Biljana Stipetić, Tamara Srnec, Rebeka Kalazić, Gordan Lovrić, Zrinka Korbar, Draga Dolenec Gashi, Goran Knez i Aleksandra Brmbota.

Uz mentore iz predmetnih SRS na edukacijama su sudjelovali i predmetni savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje: Ratko Višak, Vesko Nikolaus, Jelena Noskov, Igor Šelimber, Antonela Czwyk Marić i Draženka Kovačević.

Tema edukacije bila je Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja, a očekivani ishodi su bili da učitelj/nastavnik poveže ishode učenja, aktivnosti i vrednovanja primjenjujući kurikulumski pristup poučavanju te da prati svoje napredovanje tijekom učenja, uspješno surađuje u različitim situacijama te samovrednuje i kolegijalno vrednuje proces učenja i rezultate skupine. 

Nakon uvodne refleksije u kojoj su sudionici procijenili vlastito poznavanje osnovnih pojmova o kurikulumskom pristupu poučavanja voditelji su upoznali sudionike s  kurikulumskim planiranjem poučavanja, odnosno vezom između planiranih ishoda učenja, vrednovanjem ostvarenosti ishoda učenja te aktivnosti kojom se ishodi ostvaruju (kao svojevrstan sažetak edukacije koja je provedena na platformi Loomen u periodu 15. prosinca 2018. do 1. lipnja 2019. godine).

U radioničkom dijelu sudionici su na temelju odgojno – obrazovnog  ishoda iz predmetnog kurikuluma oblikovali jedan ishod na razini aktivnosti. Nakon toga su osmišljavali primjer vrednovanja za učenje, kojim će vrednovati ostvarenost ishoda učenja i obuhvatiti sve učenike u razredu. U skladu s time trebalo je osmisliti i  aktivnost tako da ona ima logičan slijed, ostvariva je u planiranom vremenu i omogućuje aktivno sudjelovanje svih učenika, te omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja najmanje dvije međupredmetne teme od koje jedna treba biti Učiti kako učiti.

Zahvaljujemo voditeljima županijskih vijeća na suradnji te školama – domaćinima na gostoprimstvu:

 • OŠ Kostrena, Kostrena
 • Gimnazija Bjelovar
 • Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok
 • OŠ Josipa Kozarca, Slatina
 • SŠ Ban Josip Jelačić Zaprešić
 • XV. gimnazija Zagreb
 • Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb
 • OŠ Vladimira Nazora Pazin
 • Gimnazija Fran Galović, Koprivnica
 • Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb
 • OŠ Čakovci, Čakovci
 • OŠ Gornja Vežica, Rijeka
 • OŠ Turnić, Rijeka
 • OŠ Dubovac, Karlovac
 • OŠ „Braća Radić“ Koprivnica
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
 • OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci
 • Gimnazija Županja, Županja
 • Prva sušačka hrvatska gimnazija Rijeka
 • OŠ Rovišće, Rovišće
 • OŠ Mladost, Osijek
 • OŠ Novska, Novska
 • OŠ Dore Pejačević Našice
 • OŠ Mate Lovraka ,Petrinja
 • OŠ Ivana Filipovića, Osijek
 • XI. gimnazija , Zagreb
 • OŠ S.S. Kranjčevića, Zagreb
 • OŠ Nikole Tesle, Zagreb
 • Škola za primalje, Zagreb
 • OŠ Brestje,Sesvete
 • OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb
 • OŠ Miroslava Krleže, Zagreb
 • OŠ grofa Janka Draškovića, Zagreb
 • OŠ Cavtat, Cavtat
 • OŠ Lijepa naša Tuhelj
 • OŠ “Vladimir Nazor”, Slavonski Brod
 • I. OŠ Čakovec, Čakovec
 • SŠ Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica
 • OŠ „Mato Lovrak“ Nova Gradiška
 • OŠ Šime Budinića, Zadar
 • OŠ oca Petra Perice, Makarska
 • Elektrostrojarska škola Varaždin
 • OŠ Manuš, Split
 • Gimnazija Požega, Požega
 • OŠ Meje, Split
 • OŠ Stjepana Radića Bibinje
 • Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec
 • Elektrotehnička i prometna škola Osijek
 • I. gimnazija Osijek
 • OŠ Brda, Split
 • OŠ Novi Marof, Novi Marof
 • Gimnazija “Matija Mesić”, Slavonski Brod
 • OŠ don Lovre Katića, Solin
 • I. OŠ Varaždin, Varaždin
 • I. gimnazija Split
 • OŠ Stjepana Radića, Božjakovina
 • OŠ Samobor, Samobor
 • Obrtnička škola Split
 • OŠ Ivana Lovrića, Sinj
 • Srednja tehnička prometna škola, Split
 • SŠ Ivana Meštrovića Drniš
 • Gimnazija Metković, Metković
 • OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica
 • Gimnazija i grafička srednja škola Zadar
 • Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

Posebno zahvaljujemo učiteljima i nastavnicima matematike koji su, većinom nakon nastave, došli na skupove te aktivno sudjelovali u svim etapama iznoseći svoja osobna iskustva, strepnje i stavove, tražili dodatne informacije o budućim promjenama te postavljali konstruktivna pitanja. Posebno zadovoljstvo izrazili su nakon predstavljanja Metodičkog priručnika koji su prepoznali kao zbirku dobrih i kvalitetnih prijedloga koje će im sigurno biti od pomoći u početnoj fazi implementacije novih dokumenata i frontalne primjene.

Po završetku svakog skupa sudionici su ispunili anonimnu anketu kako bi procijenili zadovoljstvo organizacijom i informacijama dobivenima na skupu.

Od ukupnog broja prisutnih učitelja i nastavnika Matematike, njih 1099 je ispunilo anketu na kraju edukacije u živo (54%). Analiza tih rezultata je sljedeća:

Organizacijom skupa u potpunosti je zadovoljno 77% sudionika, djelomično zadovoljno 22% sudionika, a nezadovoljno 1% sudionika.

Gotovo svi sudionici skupa procjenjuju da su im informacije dobivene na ovom skupu pomogle u razumijevanju promjena vezanih za planiranje poučavanja (33% u potpunosti, 61% uglavnom).

Većina je sudionika procijenila da su na ovom skupu aktivno sudjelovali (39% potpuno aktivni, 45% uglavnom aktivni).

Prilikom procjene svojih kompetencija vezanih uz kurikulumsko planiranje 10% sudionika vrednovalo bi se s odličnim (5), 56% vrlodobrim (4), 31% dobrim (3), 3% dovoljnim (2) i manje od 1% nedovoljnom ocjenom.

Potom su sudionici procjenjivali u kojoj se mjeri slažu s osnovnim idejama kurikulumskog pristupa poučavanju prikazanima na ovome skupu uživo, ali i u virtualnim učionicama:

 • Definiranje ishoda aktivnosti omogućava/olakšava/ poboljšava svrsishodno i konkretno planiranje nastavnog procesa.
 • Planiranje vrednovanja, koje se odvija odmah nakon planiranja ishoda, pomaže u konkretnijem planiraju aktivnosti
 • Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje potiče učenike na veću aktivnost, odgovornost i razvoj samoreguliranog pristupa
 • Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje potiče učenike na veću aktivnost, odgovornost i razvoj samoreguliranog pristupa

Iz prikazanoga grafikona njihovih odgovora uočava se kako se 1/3 sudionika slaže s navedenim tvrdnjama u potpunosti, a više od polovine se uglavnom slaže.

Nadalje, vezano uz njihovu spremnost za uvođenje promjena u nastavi, oko 1/4 sudionika se potpuno, a oko 60% djelomično slaže s tvrdnjama:

 • Kurikulumsko planiranje smatram primjenjivim u svojoj nastavnoj praksi.
 • Imam ideju kako napraviti svoj godišnji izvedbeni kurikulum.
 • Edukacije su me motivirale da primijenim novi način učenja i poučavanja.

Sudionici skupa istaknuli su da bi htjeli čuti više o sljedećim temama:

 • vrednovanju i elementima vrednovanja,
 • ishodima i načinima vrednovanja
 • primjeni novih metoda poučavanja
 • uporabi digitalne tehnologije, edukaciji vezanoj za ikt
 • vrednovanju učenika s teškoćama u radu
 • IOOP i radu s nadarenima,
 • izradi pisanih provjera,
 • primjerima iz prakse
 • rješavanju problema i razvoju kritičkog mišljenja
 • novim dostupnim materijalima
 • planiranje
 • prilagodba udžbenika novom načinu planiranja

Izdvajamo i neke dodatne komentare o skupu:

 • Potakla mi je zanimanje za novim kurikulom
 • Skup je koristan. Pokrenuo je u meni nove ideje za rad.
 • Koristan skup, dobili smo nove ideje.
 • Skup je bio konstruktivan, konstantna interakcija sudionika
 • Druženje na skupu je bilo opuštajuće, komunikacija je tekla s lakoćom, moja očekivanja su ispunjena.
 • Jako dobra radna atmosfera
 • Dosta zanimljivih činjenica o školi za život
 • Predavačice su u potpunosti spremne razjasniti sve nedoumice vezane uz kurikulumsko poučavanje.
 • Predavanje i radionica su bili vrlo sadržajni, predavačice jako dobro pripremljene i spremne za raspravu i odgovore na postavljena pitanja. Jako sam zadovoljna.
 • Usmeno objašnjavanje mi je uvelike pomoglo da otklonim sve nejasnoće. Voditeljice su bile izvanredne i odgovarale su na sva postavljena pitanja. Vrlo su susretljive i profesionalne.
 • Pohvala za uloženi trud i za dvije govornice. Lijepo je uživo razmijeniti komentare i ideje sa ostalim učiteljima.
 • Mentorice su drage i ljubazne, pokušavaju prenijeti svoje pozitivne utiske međutim kolege su skeptične, i ne vjeruju baš u neke promjene. I sama dijelim taj stav, ali ostavljam mogućnost da ipak bude bolje jer nam promjene definitivno trebaju.
 • Hvala vam na ovako održanom stručnom skupu. Idejama i pozitivnom stavu.
 • Voditelji skupa su u potpunosti ispunili moja očekivanja i vrlo jasno iznijeli potreban sadržaj i odgovorili na sva naša pitanja.
 • Korisne informacije, u optimističnom duhu iščekujem novu školsku godinu!
 • Korisno, ali trebalo bi više ovakvih edukacija
 • Zanimljivo, poticajno, daje nadu za bolje načine i metode podučavanja. Hvala
 • Skup je napravio dobar uvod u ono što nas očekuje. Poučno!
 • Pozdravljam ovakve skupove jer direktna komunikacija je vrlo važna.
 • Potpuno zadovoljan. Čeka nas puno posla, ali treba krenuti!
 • Jako koristan skup, pogotovo jer odmah dobijemo odgovor na postavljeno pitanje. Iskustvo predavača na skupu je jako koristan i iz prve nam ruke mogu objasniti nejasne stvari, pojmove i slično. Svakako bi dobro došlo još koje predavanje uživo.
 • Predavačice-mentorice imaju odlike učitelja 21.stoljeća, razumiju eventualni otpor prema promjenama ali ne pristaju na njega, motiviraju me, imaju odgovore na postavljena pitanja, podrška su u svim situacijama, vjeruju u nas da možemo biti nosioci promjena…Što se tiče nas nastavnika, bilo bi mi draže da je bio puno veći odaziv na skup.
 • Zahvaljujemo voditeljicama skupa. Njihova autentičnost i iskrenost najviše je motivirala sudionike skupa. Čestim. pitanjima i odgovorima i neposrednom komunikacijom skup je postajao mjesto ozbiljnih i primjenjivih ideja.
 • Bilo je korisno, ali ima još puno toga što bi željela znati. vjerujem da ću to saznati u idućim edukacijama. uglavnom, saznala sam dosta toga šta prije nisam znala.
 • Ugodno društvo, poticajna atmosfera i bitni sadržaj

 

izvješće Matematika
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin