2. krug metodičkih preporuka, studeni 2019.

2. krug metodičkih preporuka, studeni 2019.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_25_10_19


BIOLOGIJA

1. razred srednje škole

Biotički čimbenici, Saša Peričak

Determinacija dnevnih leptira, Marko Šegavić

Globalno zatopljenje (debata), Saša Peričak

Održivost ekosustava – sukcesije, Saša Peričak

 


ENGLESKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Farm animals, Zrinka Fišer

Happy Halloween, Martina Jeren

Happy Mother’s Day, Martina Jeren

I like to eat apples and bananas, Biljana Sušec

Numbers, Colours, Animals, Martina Tomorad

Pets, Gracijela Orobabić 

Rainbow Colours, Lidija Škrlec

School things / Školski pribor, Tina Parać

Supermarket revision, Martina Jeren

Školski pribor, Amela Ojdanić 

The Frog Family (1), Amela Ojdanić

The Frog Family (2), Amela Ojdanić

Toys, Gracijela Orobabić

Traffic Lights, Martina Tomorad

Treasure box – izrada i primjena didaktičkog pomagala, Martina Jeren

What’s your favourite colour?, Nina Čalić

Where Do Animas Live, Martina Tomorad

You Are My Sunshine, Tajana Kradija

Životinje, Irena Posavec

 

5. razred osnovne škole

A Croatian Hero, Ana Zelalija

Aesop’s Fable – The Hare and The Tortoise, Tajana Kradija

Aktivnosti za slobodno vrijeme, Ivana Kozić

Croatia, Ljerka Vukić

Cultural diversity, Tajana Bundara

Fashion show, Nina Čalić

Jobs, Nina Čalić

Monday to Friday, Ivana Medved

Numbers can be fun, Nina Čalić

Numbers can be fun 2, Nina Čalić

Olive oil, Ana Zelalija

Our wonderful sea, Ana Zelalija

Pisanje e-razglednice/e-maila s putovanja, Tajana Bundara

Places in a town, Dijana Gašparac

Thanksgiving, Ivana Medved

The Night Before Christmas, Ivana Medved 

The United Kingdom, Tina Parać

We learn together!, Gordana Palada

 

1. razred srednje škole

1 City Interviews – an eTwinning project: What are the best things about your city? – My town/village, Helga Kraljik

2 City Interviews – an eTwinning project: What are the best things about your city? – Interview Preparation, Helga Kraljik

3 City Interviews – an eTwinning project: What are the best things about your city? – The City Interviews – online event, Helga Kraljik

4 City Interviews – an eTwinning project: What are the best things about your city? – Newspaper Articles, Helga Kraljik

5 City Interviews – an eTwinning project: What are the best things about your city? – Class Newspaper, Helga Kraljik

Air Pollution Webquest, Ivana Štiglec

Buy Nothing Day, Kornelija Šebalj

Definitely not a Valentine’s day lesson 1, Dora Božanić

Definitely not a Valentine’s day lesson 2, Dora Božanić

Environmental concerns, Jelena Sabljak

Europe Day Digital Stations Lesson, Ivana Štiglec

Food: Croatian National Cuisine, Helga Kraljik

Food: Cuisines of the World, Helga Kraljik

Food: Traditional Food in Croatia and Britain, Helga Kraljik

Food idioms, Jelena Sabljak

Food Types: Taste and Texture, Helga Kraljik 

Gender stereotypes, Ivana Rumbak

Go biking, Kornelija Šebalj

Govorenje: Usporedba zanimanja (Speaking: Job comparison), Davor Pleše

Greta Thunberg – a climate change activist, Ivana Rumbak

Growth mindset – I believe, therefore I can, Sanja Špoljarić

Guess what I study, Jelena Sabljak

Heroes and role-models, Ivana Štiglec

How to solve major enviromental issues, Ivana Štiglec

Let’s talk about art!, Ivana Štiglec 

Made-up sports, Jelena Sabljak 

Me, the Reader, Milena Gilić Gerber

My class schedule, Barbara Bošnjak

My identity, Ivana Rumbak 

My personal profile, Vesna Marinčić 

My summer holidays, Ivana Rumbak

Next stop – Wonderland, Sanja Špoljarić 

Personality, Jelena Sabljak

Planning a holiday, Barbara Bošnjak

Proverbs (Poslovice), Maja Jeleković

QR Codes: QR Codes instead of printed materials, Ankica Šarić 

QR Codes: The History of the Local Sight, Ankica Šarić

QR Codes: The Use of QR Codes and Tourism, Ankica Šarić

QR Codes: Tourism Today, Ankica Šarić

Ready, steady, read!, Vesna Marinčić

Save languages, Ivana Rumbak 

Saw My Teacher On a Saturday, Korana Klajić

St. Patrick’s Day Gamified Parade, Ivana Štiglec

Stress and memory, Mihaela Schmidt

The Gift of the Magi – igranje uloga, Katarina Berać Vuić 

The person I’ll never forget (Osoba koju nikada neću zaboraviti), Maja Jeleković

This is my family (Ovo je moja obitelj), Maja Jeleković 

Tourism Socratic Seminar, Ivana Štiglec 

What’s in a name? (Što je u imenu?), Maja Jeleković

Women Pioneers Party, Ivana Štiglec

 


FIZIKA

7. razred osnovne škole

Težina nije teška, Anita Sečan

Udaljenost na različite načine, Anita Sečan

Uravnoteži me, Anita Sečan

 

1. razred srednje škole

Sila trenja 2, Goran Hajnal

 


GEOGRAFIJA

5. razred osnovne škole

Kontinenti i oceani, Antonija Kojundžić

Orijentacija, Davorka Lovrić Vlašić

Stari i Novi svijet, Danijela Perenc-Jaušovec

 

1. razred srednje škole

Analiza tla, Valentina Pirc Mezga

Degradacija tla, Maja Jurgec

Marinski reljef, Maja Jurgec

Stijene i njihovo iskorištavanje, Maja Jurgec

Temperatura zraka – vježba, Dragan Siluković

 


GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST

1. razred osnovne škole

Dječja folklorna pjesma „Paun pase“, Danijela Jurac

Izvođenje pjesme Kad si sretan i razlikovanje glazbeno-izražajnih sastavnica skladbe S pjesmom je vedro sve, Marija Banić

Ritam muzike za ples, Kristina Ključarić

Ritam u nastavi, Lidija Bošnjak

U pećini gorskoga kralja – 1. sat: Upoznajmo djelo klasične glazbe, Marlena Bogdanović

U pećini gorskoga kralja – 2. sat: Razlikujemo glazbeno-izražajne sastavnice, Marlena Bogdanović

U pećini gorskoga kralja – 3. sat: Upoznajmo jazz, Marlena Bogdanović

Učenik pjeva i glazbu izražava pokretom, Josipa Ivić

 

5. razred osnovne škole

Božić nam stiže, Pina Žilić

Božić volim ja, Pina Žilić

Glazba mog zavičaja, Mia Mucić

Gudaća glazbala, Mia Mucić

Gudaća glazbala, Pina Žilić

Gudaća glazbala, Slavica Dvoraček

Ježeva kućica, Pina Žilić

Osobine pjevačkih glasova, Maja Kraljev

Plesanje Cha Cha Cha, Pina Žilić

Ženski pjevački glasovi, Mia Mucić

 

1. razred srednje škole

Kontrast u glazbi, Romana Borš-Mačak

Mjerljivost-nemjerljivog (zlatni rez), Slavica Kelemen

 


GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. razred osnovne škole

Dječja prava i Vukovar, Sandra Majsec

Dječja prava, Vesna Kovačić

 

5. razred osnovne škole

Dječja prava – ljudska prava za djecu, Blanka Rajšić

Ljepota različitosti je bogatstvo svijeta – domena Ljudska prava, Koraljka Mahulja-Pejčić

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa (15. listopada) – Pravilno vođenje slijepe osobe, Javorka Milković

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa (15. listopada) – Upoznajmo brajicu – pismo za slijepe, Javorka Milković

 

7. razred osnovne škole

Diskriminacija i frustracija, Ana Boban Lipić

Jesu li muškarci i žene ravnopravni?, Ana Boban Lipić

 

1. razred srednje škole

Diskriminacija na djelu, Blaža Šurbek Bagarić

Dvije strane: Konflikt i intervencija – Kako se nosim s konfliktom?, Vedran Žadanj

Građanski odgoj u nastavi Engleskog jezika, Miljenka Stipan Mikac

Interkulturalnost i diskriminacija, Gordana Popović

 


HRVATSKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Lektira, Bremenski muzikanti, braća Grimm, Daniela Crnković

Crvenkapica – interpretacija bajke, Tajana Rihtarec Višnić

Djeca rastu, interpretacija pjesme, Vesna Kovačić

Svjetlan Junaković: Dome, slatki dome – interpretacija lektirnog djela, Tajana Rihtarec Višnić

Glas, slovo, riječ, Terezija Zokić

Glasovi i slova Đ i DŽ – vježbamo izgovor i pisanje, Gordana Talan

Izbori u knjižnici, Kristina Dujmović

J. B. Baronian, Figaro, mačak koji je hrkao – motivacijski sat za čitanje lektirnog djela, Božica Mandić

Stanislav Femenić: Jesenje lišće – interpretacija pjesme, Tajana Rihtarec Višnić

Jezične igre, Bernarda Novak

Mate Lovrić, Plavi lonac, pričanje po nizu slika, Božica Mandić

Milijana Kovačević: Mi smo kiša – interpretacija pjesme, Tajana Rihtarec Višnić

S. Škrinjarić, Plesna haljina žutog maslačka, Božica Mandić

Slovo L – obrada, Vesna Šumanac

Slovo, riječ, rečenica, Terezija Zokić

Učenje glasa/slova (I, i) školskog formalnog pisma, Ivana Ružman Faletar

Učenje glasa/slova (U, u) školskog formalnog pisma, Ivana Ružman Faletar

Velika tvornica riječi – interpretacija književnog teksta (Agnes de Lestrade, Valeria Docampo), Suzana Jurjević

Znakovi na kraju rečenice – vježbanje, Sanela Tot

 

5. razred osnovne škole

Anegdote – ponavljanje i uvježbavanje, Tanja Nađ

Bajka o vratima, Sunčica Križan-Kadi

Darko Macan: Nove tenisice, Snježana Majsterić

Genitiv, Sunčica Križan-Kadi

Hrvatski jezik i dvojezičnost, Sunčica Križan-Kadi

I. B. Singer, Ole i Trufa, Tema: Jesen, Katarina Vukičević

Kazalište – kako nastaje kazališna predstava, Vjekoslava Hrastović

Ljetni mozaik – vježba usmenoga izražavanja na temelju pripremljenih projekata, Danijela Horvat

Mladen Kušec: Pozdrav, Snježana Majsterić

Moj jezik – moja baština, Andrijana Mihaljević

Nepromjenjive riječi (ponavljanje i uvježbavanje), Anita Katić

Otvorimo vrata proljeću, Grigor Vitez, Ptičja pjevanka, Danijela Horvat

Pejzaž, Andrijana Mihaljević

Preneseno značenje i razlomci, Vjekoslava Hrastović

Sažeto prepričavanje, Valerija Babojelić

Strip, Dubravka Kruljac

Temeljna obilježja dramskog teksta, Vjekoslava Hrastović

Usmjereno slušanje radijske emisije Samo se srcem dobro vidi, Marija Matić

V. Vidrić, Pejzaž I, Željana Volarević

Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država i naseljenih mjesta, Mirjana Džakula

Veliko početno slovo, Vesna Samardžić

 

1. razred srednje škole

August Šenoa, Prijan Lovro – facebook profil lika, Josipa Favro Kurtović

Goodreads preporučuje Hotel Zagorje (vrednovanje naučenoga nakon cjelovitog čitanja romana), Željka Hodak

Hiperonimijski-hiponimijski odnosi, Maja Sokač

Izvješće o Odisejevu putovanju, Lidia Gerstman

Japajakanje ili o ljudima koji stalno govore ja (vrednovanje učeničkih istraživačkih radova), Željka Hodak

Klik na klikbejt, Maja Sokač

Miroslav Krleža, Ni med cvetjem ni pravice, Martina Lemaić

Marin Držić, Novela od Stanca, Jadranka Kaučić

M. Držić, Novela od Stanca (na temelju stripa), Sandra Šimunović

Navirivanje u Bosnu – pustolovno čitanje (PRVI SAT), Željka Hodak

Pjesnici – usporedna analiza; DOBRIŠA CESARIĆ, Pjesma mrtvog pjesnika – ANTUN BRANKO ŠIMIĆ, Pjesnici, Jadranka Kaučić

Projekt – Virtualni muzej, Jadranka Kaučić

Putopisno čitanje (2. sat) –  Navirivanje u Bosnu, Željka Hodak

 


INFORMATIKA

5. razred osnovne škole

Alice, Davorka Božičević

Alien i svemirska letjelica, Davorka Božičević

Bajt, Brigita Mihajlović 

EE otpad, Brigita Mihajlović 

EE otpad, Iva Naranđa

EE otpad, Nataša Petković 

Izrada skica skulptura komponiranih geometrijskim tijelima s pomoću 3D oblika, Iva Naranđa

Nule i jedinice, Valentina Blašković

Petlja s određenim brojem ponavljanja (Python), Valentina Pajdaković

Ponavljanje naredbi, Ivana Vezjak

Prikazivanje znakova u računalu, Valentina Pajdaković

Privatnost na internetu, Brigita Mihajlović 

Razredna e-bojanka, Đurđica Lucek

Rekompozicija digitalne fotografije, Iva Naranđa

Stvaramo društvenu igru, Edita Brljak

Zaštita autorskih prava na internetu, Drago Gradečak 

 

6. razred osnovne škole

Algoritamske strukture, Kristina Krtalić

Digitalni tragovi, Lidija Havaić

Donošenje odluka (AKO – ONDA – INAČE), Đurđica Lucek

Donošenje odluka, Đurđica Lucek

Elektroničko nasilje, Dalia Kager

Elektroničko nasilje, Darko Višak

Elektroničko nasilje, Marko Šipek

Elektroničko nasilje, Tamara Pleše

Fotografski prikaz umjetničkih djela u suvremenom vremenu, Alma Šuto

Informacije na internetu, Darko Višak

Izrada e-portfolia „Digitalni tragovi u 6. razredu“, Anita Poljak

Jednostavno grananje – logički operatori, Danijela Ivanović – Ižaković

Projektni zadatak grananje, rad na projektu u online okruženju, Danijela Ivanović – Ižaković

Provodimo online istraživanje, Ivona Šakić

Rad s tablicama, Marko Šipek

Složeno grananje – if… else…, Danijela Ivanović – Ižaković

Složeno grananje – if… else if… else, Danijela Ivanović – Ižaković

Uređujemo i ispisujemo dokumente, Đurđica Lucek

Veze između slajdova (hiperveze, akcijski gumbi) – vježbe, Lidija Havaić

 

1. razred srednje škole

Asistivna tehnologija, Saida Deljac

Binarni brojevni sustav, Saida Deljac

Creative Commons licence, Saida Deljac

Djelitelji, Saida Deljac

Grananje uporabom VPL-a u Loomenu, Stjepan Šalković

Heksadekadski brojevni sustav, Saida Deljac

KupujPametno 1/3, Jelena Radlović

KupujPametno 2/3, Jelena Radlović

KupujPametno 3/3, Jelena Radlović

Naredba grananja, Saida Deljac

Naredba grananja s primjenom na crtanje u Pythonu, Saida Deljac

Naredba s unaprijed poznatim brojem ponavljanja (for), Saida Deljac

Naredba za ponavljanje s primjenom na crtanje u Pythonu, Saida Deljac

Osnovne funkcije u Pythonu, Saida Deljac

Petlja for uporabom VPL-a u Loomenu, Stjepan Šalković

Petlja while uporabom VPL-a u Loomenu, Stjepan Šalković

Podaci, operatori i izrazi u Pythonu, Saida Deljac

Problemska nastava, Danijela Naranđa

Srednji, najniži i najviši, Saida Deljac

Susreti nepoželjne vrste, Saida Deljac

Uvjetno ponavljanje (while), Saida Deljac

Virtualni sajam poslova iz snova, Marina Mirković

Zapis cijelih brojeva u memoriji računala, Saida Deljac

Zapis znakova i slike u računalu, Saida Deljac

 


KATOLIČKI VJERONAUK

1. razred osnovne škole

Kruh je Božji dar jer je plod čovjekovog rada i Božjeg blagoslova, Nataša Roginek

Lijepo nam je biti zajedno, Zdenka Krokar

Na vjeronauku u školi, Mirjana Vuletić

Obitelj u mom srcu, Ružica Maleš

Radosno otkrivamo Božje tajne, Miranda Banovac

Radost prijateljstva, Zdenka Krokar

 

5. razred osnovne škole

Abraham – praotac vjere – obrada, Tomislav Dujić

Biblija – Knjiga nad knjigama, Mirjana Car Stojković

Duhovi – rođendan Crkve, Katarina Pučar

Gradimo zajedništvo, Miranda Banovac

Islam, Katarina Pučar

Islam, Zdenka Krokar

Isus liječi gubavca, Mirjana Vuletić

Isus susreće i ozdravlja, Ružica Maleš

Jakov i čini i trpi prevaru, Katarina Pučar

Kraljevstvo Božje ostvarujemo razumijevanjem potreba drugih i odgovornim pomaganjem, Nataša Roginek

Kršćanstvo, Ružica Maleš

Mojih i tvojih 5 minuta, Zdenka Krokar 

Najstarija monoteistička religija, Miranda Banovac 

Najstarija monoteistička religija, Mirjana Vuletić 

Ozdravljenje gubavca, Katarina Pučar

Ozdravljenje Jerihonskog slijepog prosjaka Bartimeja, Mirjana Đula 

Petar prvi papa, Katarina Pučar 

Petar se odriče Isusa, Katarina Pučar 

Pomazanje Davida, Katarina Pučar 

Poziv apostola, Katarina Pučar

Različiti, ali zajedno, Katarina Pučar 

Slavimo Božić, Katarina Pučar 

Slijedimo Isusa, Miranda Banovac 

Snaga molitve – Uskrs, Katarina Pučar

Uvijek za dijalog, Ružica Maleš

Važnost sv. Pavla za širenje kršćanstva, Mirjana Vuletić

Zajedno u različitosti, Bernarda Tkalčec

Židovstvo, Katarina Pučar 

 

1. razred srednje škole

Analiza biblijskog teksta, Bernarda Vrabec

Biblija – pisana i nadahnuta Božja Riječ, Mihaela Jazvec

Biblija u životu kršćana, Nataša Šantić

Biblijske književne vrste, Bernarda Vrabec

Bog stvara iz ljubavi, Štefica Pokorny

Božja objava Mojsiju, Štefica Pokorny

Božja objava, Bernarda Vrabec

Crkva – Duhovski događaj, Mihaela Jazvec

Čovjek – religiozno biće, Bernarda Vrabec

Čovjek – tražitelj smisla, Bernarda Vrabec

Događaji biblijske Objave, Mihaela Jazvec

Islam, Zvonimir Vidović

Isus – navjestitelj kraljevstva Božjega, Nataša Šantić

Isusova poruka (kraljevstvo Božje), Mihaela Jazvec

Moliti s Isusom, Mihaela Jazvec

Monoteističke religije, Bernarda Vrabec

Nastanak i širenje prve Crkve, Tomislav Šegina

Pavao – apostol naroda, Mihaela Jazvec

Prirodoznanstveno tumačenje nastanka svijeta, Mihaela Jazvec

Prva kršćanska zajednica, Mihaela Jazvec

Prvi izvještaj o stvaranju Post 1,1-2,4a, Mihaela Jazvec

Smisao života u suvremenim svjetonazorima, Bernarda Vrabec

Stvaranje u Bibliji, Bernarda Vrabec

Susreti s Isusom Kristom, Mihaela Jazvec

Sveto pismo u Crkvi i kulturi, Bernarda Vrabec

Tajna Božje riječi, Štefica Pokorny

Uloga Blažene Djevice Marije, Štefica Pokorny

Velike svjetske religije – hinduizam, budizam, konfucionizam, taoizam, Bernarda Vrabec

Velike svjetske religije, Mihaela Jazvec

Vjera i znanost, Bernarda Vrabec

Znanstveno tumačenje nastanka svijeta, Bernarda Vrabec

Živjeti kao protagonist, Petra Beljan

 


KEMIJA

7. razred osnovne škole

Biološko djelovanje tvari – zdrava prehrana, Mirta Malčić 

Kemijsko posuđe i pribor, Sandra Lacić 

Kisele i lužnate otopine, Melita Brodar 

Ostali plinoviti sastojci zraka, Melita Brodar 

Pravila ponašanja u kemijskom laboratoriju, Tamara Banović 

Vodik, Melita Brodar 

Vrste tvari – elementarne tvari, Tamara Brozović Jurišić 

Vrste voda, Nikolina Štiglić 

Zrak, Sandra Lacić

 

1. razred srednje škole

Agregacijska stanja tvari, Goran Gotlibović 

Kocka je bačena!, Mirjana Lermajer 

Promjene agregacijskih stanja – taljenje leda, Goran Gotlibović

Prostorna građa molekula, Ines Baškarad 

Topljivost soli, Goran Gotlibović 

 


LIKOVNA KULTURA I LIKOVNA UMJETNOST

1. razred osnovne škole

Osnovne i izvedene boje, Anica Globan Kovačić 

Osnovne i izvedene boje: brojevi do 10, Kristina Ključarić 

Osnovne i izvedene boje: slova abecede, Kristina Ključarić 

Osnovne i izvedene boje: zdjela s voćem, Kristina Ključarić 

Priroda i oblik – Nebo u duginim bojama, Zrinka Veček 

Ritam geometrijskih likova, Kristina Ključarić 

 

5. razred osnovne škole

Kakve je boje zvuk koji pleše?, Ana Kaić Lacković 

Rekompozicija digitalne fotografije, Iva Naranđa

 

1. razred srednje škole

Vrednovanje i promidžba baštine na primjeru Vučedolske Velike Terine, Kristina Rismondo 

 


MATEMATIKA

1. razred osnovne škole

Broj 10 – obrada, Željka Klaić

Brojevna crta; Uspoređivanje brojeva do 20; Broj nula; Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi – Uvježbavanje naučenog sadržaja, Matilda Verkić 

Jedinice i desetice, Nikola Ivek 

Koristi se rednim brojevima do 20, Ivana Oremuš 

Kugla, valjak, stožac, kvadar, kocka i piramida, Nikola Ivek 

Matematička igraonica, Emina Baričević 

Oduzimanje brojeva do 5, Ana Sušek

Prethodnik i sljedbenik, Krunoslava Šipek 

Prikazivanje i analiza podataka, Karla Carić 

Ravne i zakrivljene crte, Željka Peras 

Redni brojevi, Nikola Ivek 

Uspoređivanje brojeva do 20 jednostavnim tablicama i piktogramima (ponavljanje), Anka Grman 

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 – vježbanje i ponavljanje, Martina Mikšić 

Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Tašana Bobanović 

 

5. razred osnovne škole

Djeljivost s 10, 5, 2, 3 i 9, Sandra Ježić 

Epidemija virusa gripe – matematičko modeliranje grafičkim prikazom podataka, Leopoldina Vitković i Branka Burazer

Hrana i piće u kućanstvu, David Komesarović 

Hrvatska u brojevima, Aleksandra-Maria Vuković 

Kriteriji djeljivosti brojevima 3 i 9, Valentina Joha Breberina 

Osna simetrija, Marija Tomljenović Mličević 

Osnovno o razlomcima, Valentina Pajdaković

Površina pravokutnika – renoviranje učionice, Božica Oštarić Veršić 

Prikaz podataka, Tanja Debelec

Prikaz podataka – timski rad, Tanja Debelec 

Prirodni brojevi i linijski dijagram, Snježana Komadina 

Prosti i složeni brojevi – uvježbavanje pomoću micro:bit-a, Tamara Lajoš 

Računske operacije u skupu prirodnih brojeva s nulom, Marjana Kuliš

S matematikom u dućan, Antonija Capan 

Simetrala dužine, Marija Rendić Jarić 

Skitam gradom, Aleksandra-Maria Vuković 

Uvođenje pojma razlomak, Ana Vrcelj 

Varaju li nas proizvođači slatkiša?, Antonija Capan

Volumen kvadra, Ivan Jukić 

 

1. razred srednje škole

Brojke i slova su opet IN, Ljubica Jerković 

Crtice o skupovima, Zrinka Tomašković 

Čovječe, ne ljuti se – na sukladnost i sličnost, Ella Rakovac Bekeš

Idemo na put!, Ivana Fundurulić 

Intervali, Anđela Sarić

Kub binoma, razlika i zbroj kubova, Ružica Soldo 

Kvadrat binoma i razlika kvadrata, Ružica Soldo 

Malo i veliko, Manuela Brnčić Dadić 

Matematika kod vatrogasaca, Marija Jurišić Šarlija 

Mislimo linearno, Ivana Fundurulić 

Mjerne jedinice, Marijana Zarožinski 

Motivacijski primjer primjene linearne funkcije, Aleksandra Brmbota

Ponavljanje rastavljanja na faktore, Aleksandra Brmbota

Primjena trigonometrijskih omjera u problemskim zadacima, Tajana Golub Mendaš

Terenska nastava – trigonometrijski omjeri i sličnost, Aleksandra Brmbota

Trigonometrijski omjeri u pravokutnom trokutu – vježbe, Suzana Osička i Mirna Stojanović 

Uspješna sadnja borovnica, Marina Furkes 

Znanstveni zapis broja, Maja Ivišić 

Znanstveni zapis broja, Zrinka Tomašković 

 


NJEMAČKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Geburtstag und Geschenke (rođendan i pokloni), Barbara Bošnjak

Učimo boje i brojeve u kombiniranom razrednom odjelu, Veronika Lipohar

 

5. razred osnovne škole

Die Freizeit – Slobodno vrijeme, spoznavanje, Danijela Kikić Dakić

Farben und Kunst, Sunčica Vuljak

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (1. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (2. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (3. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (4. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (5. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (6. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (7. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (8. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Kroatien trifft Deutschland- Meine Sommerferien (10. nastavni sat), Antonija Štefanič Agić

Meine Familie und ich mit „Padlet“, Natalia Kovačević Terzić

Školski pribor, dani u tjednu/Schulfächer – Wochentage, Tajana Bundara

 

1. razred srednje škole

(Oster)eier, Tatjana Antić

22 DAS-Wörter, Tatjana Antić

Auffallen ist wichtig (izražavanje osobnosti kroz odijevanje), Ankica Crkvenčić

Das deutsche Schulsystem – Wortschatzeinübung, Andreja Korčanin

Essen: Im Restaurant, Martina Budimir

Familienformen, Ivana Cvijović Javorina

Frohe Weihnachten, Tatjana Antić

Ich habe mich verlaufen!, Martina Budimir

Im Modegschäft, Martina Budimir

Jugendliche und soziale Netzwerke, Robert Poljan

Mein Stundenplan, Barbara Bošnjak

Obrazovni sustav SR Njemačke, Karmen Radetić

Pfannkuchen, Tatjana Antić

Pokazat ću ti svoju školu, Vesna Pavletić

Sommerferien in Deutschland I, Ankica Crkvenčić

Sommerferien in Deutschland II, Ankica Crkvenčić

Weihnachtsferien, Ivana Cvijović Javorina

Wer bist du I, Ankica Crkvenčić

Wer bist du II, Ankica Crkvenčić

Završni ispit znanja iz njemačkoga jezika, Ankica Crkvenčić

 


ODRŽIVI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

Brinimo o pticama, Anica Globan Kovačić 

Čuvajmo vode!, Biljana Bagarić Ivezić 

 

5. razred osnovne škole

Budi EKO 1, Mirka Lončar 

Budi EKO 2, Mirka Lončar 

Eko dan, Nikolina Mandić Gregić 

Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, Blanka Rajšić 

Priprema hrane za ptice, Anica Globan Kovačić

Utjecaj čovjeka na okoliš, Anica Globan Kovačić

 

7. razred osnovne škole

Štednja energije, Anto Rogalo 

 


OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

Obilježavanje Dana bijelog štapa, Tanja Šupe

Osjećaji i ponašanje – ljutnja, Karolina Bolšec

Slušam te!, Biljana Bagarić Ivezić 

Zanimanja ljudi, Lea Dolenčić 

 

5. razred osnovne škole

Dobrodošlica budućim učenicima petog razreda, Anica Globan Kovačić

Ja kao dio cjeline, Elvisa Sekulić

 

1. razred srednje škole

Hvalim te, kritiziram te – prvi dio, Zlatica Kozjak Mikić

Hvalim te, kritiziram te – drugi dio, Zlatica Kozjak Mikić

Jesmo li ostvarili cilj?, Natalija Šnidarić

Ponos i samopoštovanje, Zlatica Kozjak Mikić

Razumijevanje različitosti, Helena Igrec

Zastupam sebe, poštujem tebe – BITI ASERTIVAN, Blaža Šurbek Bagarić 

 


PODUZETNIŠTVO

1. razred osnovne škole

Zanimanja, Krunoslava Šipek 

 


POVIJEST

5. razred osnovne škole

Aleksandrija – središte helenističke znanosti, Ivana Hrga

Atenska demokracija – obrada, Mario Racić

Biti rimski car, Ivana Hrga

Civilizacije Starog Istoka, Antonija Jagodar

Društvo i svakodnevica starog Egipta – obrada, Zrinka Racić

Feničani – pomorci, trgovci i kolonizatori na Sredozemlju, Melita Špoljar

Graditeljska dostignuća, komunikacije i prometnice u starom svijetu (u Starom Rimu), Ivana Hrga

Grčka kolonizacija Jadrana – obrada, Zrinka Racić

Grčki svijet, Antonija Jagodar

Gusari i trgovci robljem, Melita Špoljar

Kraneamus – neandertalac iz Krapine, Suzana Jagić

Kriza, migracije i pad Rimskog Carstva – obrada, Antonija Jagodar 

Od Cezara do Carstva, Nikolina Golub 

Od skupljača hrane i lovca do ratara, stočara, obrtnika i trgovaca (Metalno doba na primjeru Vučedolske kulture), Ivana Hrga

Olimpijske igre u staroj Grčkoj, Zrinka Racić

Osvajanja Aleksandra Velikog, Mario Racić 

Pojava i širenje prvih ljudi, Suzana Jagić 

Postanak Rima – obrada, Mario Racić 

Povijesni izvori, Melita Špoljar 

Prapovijest na hrvatskome povijesnom prostoru – odabrani primjeri – ponavljanje, Anita Hršak

Punski ratovi, Domagoj Švigir

Razvoj pisma u Mezopotamiji, Egiptu i Istočnom Sredozemlju, Marija Buhin Huzanić 

Razvoj pisma, Melita Špoljar 

Razvoj pisma – obrada, Mario Racić 

Razvoj znanosti na Starome Istoku, Melita Špoljar

Rim – Kraljevstvo i Republika – obrada, Anita Hršak

Rimsko Carstvo – ponavljanje, Mario Racić

Sedam svjetskih čuda staroga svijeta, Zrinka Racić

Stara Grčka – ponavljanje, Mario Racić 

Starije i mlađe kameno doba – obrada, Mario Racić

Svakodnevni život Rimljana, Domagoj Švigir 

Svakodnevni život Rimljana – obrada, Mario Racić

Upoznajmo prve ljude, Nikolina Golub 

Uvod u povijest (ponavljanje), Mirena Buljan Bašić

Zašto i kako je čovjek počeo pisati, Nikolina Golub 

 

1. razred srednje škole

Grčka kolonizacija, Zrinka Smoljanović Baburica 

Grčke kolonije, Zrinka Smoljanović Baburica

Susreti s Grcima, Zrinka Smoljanović Baburica 

Uloga i obilježja vladara Mezopotamije i Perzije, Danijela Kegalj 

Usporedba atenske demokracije s današnjom, Danijela Kegalj 

Veliki istraživači i njihova otkrića, Danijela Kegalj 

 


PRIRODA I DRUŠTVO

1. razred osnovne škole

Biljke i životinje ljeti, Bogdanka Conjar 

Čuvajmo svoje zdravlje, Anica Globan Kovačić 

Dani kruha, Anica Globan Kovačić 

Dani u tjednu, spoznavanje, Martina Mikšić 

Istražili smo o ljetu, Bogdanka Conjar 

Jesen – vremenske prilike, biljke i životinje – usvajanje novih nastavnih sadržaja, Tajana Rihtarec Višnić

Jesenske promjene – vježbanje i ponavljanje, Božidar Altus 

Kalendar prirode – ljeto (3. sat), Bogdanka Conjar 

Obitelj – zajednica kojoj pripadam, Martina Lakuš

Otpad nije smeće, Danijela Jurac 

Priroda se budi, Valentina Filko 

Priroda se budi – proljeće, Mia Javor 

Promet, Emina Baričević 

Snalazimo se u prostoru, Anica Globan Kovačić 

Vrijeme i rad ljudi ljeti, Bogdanka Conjar 

 


PRIRODA

5. razred osnovne škole

Prilagodbe riba za život u vodi, Marina Švelec 

Voda kao uvjet (mojeg) života, Anita Belančić 

 


TALIJANSKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Gli animali domestici – Domaće životinje, Anita Milunić

Gli oggetti di scolastici – Školski pribor, Anita Milunić

I giocattoli – Igračke, Anita Milunić

I numeri accanto a noi – Brojevi oko nas, Anita Milunić

Il leone e il topo, Maura Miloš 

In caccia ai colori – Lov na boje, Anita Milunić

Indovina la maschera! – Pogodi masku!, Anita Milunić

La mia famiglia- Moja obitelj, Anita Milunić

Sono un alunno/un’ alunna, Alessandra Civitico Božić 

 

5. razred osnovne škole

Che ore sono, gattino? (Koliko je sati, mačkice?), Josipa Kardum 

La leggenda della Befana, Josipa Kardum 

La mia Mona Lisa, Josipa Kardum 

 

1. razred srednje škole

Gli italiani e Il caffè – Talijani i kava, Anita Milunić

Roma e i suoi monumenti – Rim i njegove znamenitosti, Anita Milunić

Tiramisù – un dolce italiano, Anita Milunić

Venezia, Nina Šepić 

 


TEHNIČKA KULTURA

5. razred osnovne škole

Crtanje mreže geometrijskog tijela, Alenka Njegovac 

Izrada virtualnih naočala, Alma Šuto 

Pravokutna projekcija, Alenka Njegovac 

Pribor i norme u tehničkom crtanju, Alenka Njegovac 

Pribor i norme u tehničkom crtanju, Alenka Njegovac 

 


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

5. razred osnovne škole

Sigurna vožnja bicikla, Branimir Štimec

 

1. razred srednje škole

Mogy za škole 1 – Priprema učenika za istrajno trčanje, Mirela Šunda

Mogy za škole 2 – Razvoj brzine – brzinske snage – sprinta, Mirela Šunda

Mogy za škole 3 – Vježbe snage za mišiće trbuha, Mirela Šunda

Mogy za škole 4 – Vježbe snage za mišiće leđa, Mirela Šunda

Mogy za škole 5 – Vježbe snage i jakosti za mišiće nogu 1, Mirela Šunda

Mogy za škole 6 – Vježbe snage i jakosti za mišiće nogu 2, Mirela Šunda

Mogy za škole 7 – Vježbe snage za prsne mišiće i mišiće ruku i ramenog pojasa 1, Mirela Šunda

Mogy za škole 8 – Vježbe snage za prsne mišiće i mišiće ruku i ramenog pojasa 2, Mirela Šunda

Mogy za škole 9 – Vježbe za razvoj opće aerobne izdržljivosti (kružni trening), Mirela Šunda

Mogy za škole 10 – Testovi za procjenu morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti 1 (početno/završno mjerenje), Mirela Šunda

 


UČITI KAKO UČITI

5. razred osnovne škole

Emocije u učenju, Ivana Kozić 

Učenje ne treba biti mučenje, Violeta Vragotuk 

Uspješno učenje i pamćenje – planiranje obveza, Gordana Novković Poje 

 

6. razred osnovne škole

Strah od ispita – kako ga smanjiti?, Katarina Vukas

 

1. razred srednje škole

Pismenost, Alta Pavin Banović 

Predmetnice, Josip Strija 

Šest pametnih šešira kao tehnika kreativnog razmišljanja, Sandra Brajnović 

Taj Mahal, Jadranka Kaučić 

Učimo argumentirano raspravljati, Lucija Brnić 

 


UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1. razred srednje škole

Vila Batory, secesijska baština grada Osijeka, Alta Pavin Banović 

Vrednovanje web stranica 1, Elda Pliško Horvat

Vrednovanje web stranica 2, Elda Pliško Horvat 

 


ZDRAVLJE

1. razred srednje škole

Elektroničko nasilje – učini nešto, Blaža Šurbek Bagarić 

Misli na zebru… o stresu, Željka Mišetić 

Načini suočavanja sa stresom, Željka Mišetić 

Spojimo nespojivo, Snježana Novaković i Arman Schussler