3. krug metodičkih preporuka, prosinac 2019.

3. krug metodičkih preporuka, prosinac 2019.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_19_11_19

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_25_11_19

 


BIOLOGIJA

7. razred osnovne škole

Alkoholno vrenje, Mišo Rašan

 

1. razred srednje škole

Ekološki čimbenici – ponavljanje, Brigita Jurić-Katunić

Klasifikacija živih bića, Ana Culej

Održivi razvoj, Janja Aničić Dukić 

 


ENGLESKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Colours (Boje), Tanja Đurić 

Imenovanje boja, Loredana Koraca

Let’s exercise, Amela Ojdanić

Let’s Move, Mirela Radošević

The Enormous Turnip (1. sat), Mirela Bedeniković Lež

The Enormous Turnip (2. sat), Mirela Bedeniković Lež

 

5. razred osnovne škole

Beware of stereotypes!, Nina Čalić

Champions of the Animal World, Daniela Nejašmić

Coding postcards (Code Week), Željka Starčević

Easter, Andreja Vlahović Gabriša

Easter, Tamara Vidović

Escape the Time, Tea Horvatić

European Day of Languages – 1. sat, Tamara Vidović

Guess the animal, Sandra Barešić

Healthy eating, Tina Bošković Sertić

Healthy meals, Loredana Koraca

Jobs and Telling Time, Tea Horvatić

Let’s play dodgeball!, Ivana Kirin

Let’s talk numbers!, Alenka Miljević

My Pet, Ivana Hrastović Mandarić

My Pets, Marina Hadžiomerović

Naš razred, Tamara Pleše

Rudy alliteration game, Marina Hadžiomerović

Wild Animals 1, Sanja Simić

Wild Animals 2, Sanja Simić

Wild Animals 3, Sanja Simić

Wild Animals 4, Sanja Simić

 

1. razred srednje škole

Classroom rules, Sanja Špoljarić

E. A. Poe: The Tell-Tale Heart (1. dio), Sanja Špoljarić

E. A. Poe: The Tell-Tale Heart (2. dio), Sanja Špoljarić

Opisivanje fotografije (Describing a photo), Davor Pleše

Feeling Homesick, Sanja Špoljarić

Treasure Hunt – Films and TV programmes (1. sat), Daniela Dorčak

Treasure Hunt – Films and TV programmes (2. sat), Daniela Dorčak

Hall of Fame, Vesna Marinčić

Halloween escape room, Sanja Špoljarić

Let’s learn Scots: A Dug, a Dug by Bill Keys, Ivana Kirin

My identity, Sanja Špoljarić

One small step for a student, one giant leap for their education, Anita Živković

QR Sightseeing tour of London, Maja Labaš Horvat

Thanksgiving Day – 1. sat, Helga Kraljik

Thanksgiving Day – 2. sat, Helga Kraljik

Videotelling: Obviously, the lions don’t sleep tonight, Ivana Kirin

What’s in the news?, Vesna Marinčić

Writing an informal email, Sanja Špoljarić

 


FIZIKA

7. razred osnovne škole

Gustoća tvari, Ivica Brlić

Međudjelovanje tijela, Ivica Brlić

Mjerenje površine, Bojan Pavelić 

Poluga, Anto Rogalo

Pretvorbe energije (1. sat), Bojan Pavelić 

Pretvorbe energije (2. sat), Bojan Pavelić

 

1. razred srednje škole

Eksperimentalno istraživanje elastične sile – 1 nastavni sat – I. dio, Mirta Lulić i Mirela Macelaru

Eksperimentalno istraživanje elastične sile – 1 nastavni sat – II. dio, Mirta Lulić i Mirela Macelaru

Interpretacija grafičkog prikazivanja jednoliko ubrzanog gibanja (s-t, v-t i a-t grafički prikaz), Mirta Lulić

Istraživanje gibanja nebeskih tijela, Marija Gaurina

Iznenadni udar – prvi Newtonov zakon, Marija Jurišić Šarlija

 


GEOGRAFIJA

1. razred srednje škole

Obilježja nacionalnih parkova Hrvatske, Maja Jurgec

 


GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST

1. razred osnovne škole

More u glazbi kroz različite domene Glazbene kulture, Silvana Crljen

Spoznavanje pjesme Životinjski glasovi i slušanje skladbe Životinjski kontrapunkt uz razlikovanje glazbeno-izražajnih sastavnica, Tajana Rihtarec Višnić

Sviramo vodom (Integrirani dan – 4. nastavni sat), Martina Jakovčić

U ritmu ti pričam 1/3, Zrinka Šimunović

U ritmu pjevam 2/3, Zrinka Šimunović 

 

5. razred osnovne škole

Božićne pjesme – obrada i ponavljanje, Mirjana Šutalo Vulić

Glazbene sastavnice – Dinamika, Sandra Poštić

Glazbene sastavnice – Melodija, Sandra Poštić

Glazbene sastavnice – Ritam, Sandra Poštić

Glazbene sastavnice – Tempo, Sandra Poštić

Glazbeno stvaralaštvo – ponavljanje glazbenih oblika, Jana Bosanac

Glazbeno stvaralaštvo – tradicijska glazba Slavonije i Baranje, Jana Bosanac

Gudačka glazbala, obrada, Mirjana Šutalo Vulić

Muški pjevački glasovi, obrada, Mirjana Šutalo Vulić

Pjevački zborovi, obrada, Mirjana Šutalo Vulić

Ženski pjevački glasovi: alt, vokalni ansambli, Mirjana Šutalo Vulić

Ženski pjevački glasovi: sopran i mezzosopran, Mirjana Šutalo Vulić

Žičana glazbala – upoznavanje i istraživanje, Jana Bosanac

 

1. razred srednje škole

Fuga, Ivana Petravić

Glazbeno izražajne sastavnice: Melodija, mjera i ritam, Ozana Bijelonjić

Renesansa – svjetovne vokalne vrste, Ivana Petravić

 


GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. razred osnovne škole

Dječja prava (Međunarodni tjedan djeteta), Danijela Klajn

Ja i moja zajednica, Monika Mužar-Kos

Moja prava, Melanija Mohorić

Pomažemo jedni drugima u razredu, Nataša Brekalo

Prava i dužnosti učenika u razredu, Monika Mužar-Kos

 

5. razred osnovne škole

Biti volonter, Danijel Vilček

Kućni red, Vlasta Radosavljević

Naš glas protiv nasilja, Mirjana Šutalo Vulić

Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar/ Međunarodnog dana djece, Dejana Tavas

 

1. razred srednje škole

Školska pravila – zašto i kako?, Kornelija Šebalj

 


GRČKI JEZIK

1. razred srednje škole

Eho i Narcis, Jadranka Pešut Buntak

 


HRVATSKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Animirani film: Božićna bajka, 1. sat (blok sat), Draženka Jančić

Animirani film: Božićna bajka, 2. školski sat (blok sat), Draženka Jančić

Braća Grimm: Bremenski gradski svirači, Branka Pastuović

Crvenkapica – interpretacija lektire, Andrijana Sili

Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Profesoru Baltazaru (Amadeusove uši) – interpretacija, Andrijana Sili

Glas i slovo Bb, spoznavanje, Martina Mikšić

Glas i slovo Hh, spoznavanje, Martina Mikšić

Glas, slovo, riječ, Petra Milan

Globalno čitanje riječi i rečenica (IMA, ima, NEMA, nema), Branka Pastuović

Igrajmo se abecedom, Suzana Jurjević

Interpretativno čitanje, Daniela Kuić

Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti, Nikolina Sabolić

Lektira: Figaro, mačak koji je hrkao (Matematika u lektiri), Marija Jeftić

Medijska kultura: Crtani film (B. Kolar: Vau-vau (1964.), Kristina Ključarić

Morske avanture jedne kornjače (Integrirani dan – 3. nastavni sat), Martina Jakovčić

Obrada glasa i slova H, h, Vlatka Benki Brkić

Početno čitanje i pisanje – vježbanje i ponavljanje, Irina Osmanbašić

Radio kao medij, Dubravka Kalinić Lebinec

Strip kao medij, Dubravka Kalinić Lebinec

Veliko i malo tiskano slovo A a – spoznavanje novih sadržaja, Tajana Rihtarec Višnić

Razvoj početnoga opismenjavanja učenika – slovo T, t, Josip Klarendić

 

5. razred osnovne škole

Bajka o ribaru i ribici (drugi sat), Ana Vukadin

Bajka o ribaru i ribici, 2. nastavni sat, Suzana Petković

E-pismo, Vesna Samardžić

Grigor Vitez: pjesme, Nataša Jurić Stanković

Pridjevi, Dijana Držaić

Pridjevi – 2. sat, Suzana Petković

Proučavanje tiskanih medija, Dijana Pekić

Razgovorne igre, Ina Randić Đorđević

Stupnjevanje pridjeva, Dijana Držaić

Veliko početno slovo, Agata Lukić

Veznici, Melita Horvatek Forjan 

 

1. razred srednje škole

Specijalna potreba, Magdalena Mrčela 

Vjencesalav Novak, Posljednji Stipančići (obrada ulomka), Irina Marić

 


INFORMATIKA

1. razred osnovne škole

Anino računalo – Escape Room, Gordana Sokol

Problem? Ma, ne! (logičko razmišljanje), Drago Gradečak

Programiranje bez računala 1., Kristina Slišurić

Programiranje bez računala 2., Kristina Slišurić

 

5. razred osnovne škole

Algoritam, Brigita Mihajlović

Binarna abeceda, Josipa Križanac

Binarne slike, Josipa Križanac

Četvorka bitova, Brigita Mihajlović

Digitalni sustavi, Vesna Mikulić

Dijelovi računala u kućištu računala, Drago Gradečak

Otpad nije smeće – 1. sat, Valentina Pajdaković

Otpad nije smeće – 2. sat, Valentina Pajdaković

Predstavi svoje računalo – 1. sat, Valentina Pajdaković

Predstavi svoje računalo – 2. sat, Valentina Pajdaković

Python – pokaži što znaš, Anita Poljak

Učenik analizira etička pitanja i poštuje autorska prava, Josipa Ivić

Učitelj/ica robot – „unplugged“ programiranje, Mila Ozretić

 

6. razred osnovne škole

Izrada i oblikovanje tablica u Microsoft Wordu, Dejan Tauzer

Kalendar, Danijela Naranđa

Mali novinari (1. sat), Jasmina Purgar

Mali novinari (2. sat), Jasmina Purgar

Obrazac za izračun srednjih dnevnih i mjesečnih temperatura zraka, Danijela Naranđa

Povezivanje uređaja u računalnu mrežu (1. sat blok-sata), Drago Gradečak 

Povezivanje uređaja u računalnu mrežu (2. sat blok-sata), Drago Gradečak

Prijenos podataka mrežom – 1. dio blok sata, Davorka Medvedović

Prijenos podataka mrežom – 2. dio blok sata, Davorka Medvedović

Problem – rješenje – algoritam 1/2, Jelena Radlović

Problem – rješenje – algoritam 2/2, Jelena Radlović

Sway – izrada edukativne prezentacije (1. dio), Katarina Kotrla Vidić

Sway – izrada edukativne prezentacije (2. dio), Katarina Kotrla Vidić

Umjetna inteligencija i strojno učenje – posvuda oko nas (prvi dio blok sata), Iva Naranđa 

Umjetna inteligencija i strojno učenje – posvuda oko nas (drugi dio blok sata), Iva Naranđa

 

1. razred srednje škole

Asocijacije, Danijela Naranđa

Banner, Danijela Naranđa

Borba protiv virusa, Danijela Naranđa

Python breakout, Jelena Radlović

Uvodna riječ u Word, Gordana Sekulić-Štivčević

Županija za pet, Danijela Naranđa

 


ISLAMSKI VJERONAUK

1. razred osnovne škole

Abdest, 1. dio, Idriz Hasanović

Projekt: Izradimo didaktičke igračke (slovarica); ponavljanje arapske abecede, Emina Mešić

Prvi tjedan u školi, Emina Mešić

 

1. razred srednje škole

Molitva u islamu, digitalni sadržaj, Mirza Mešić

Vrijednost i smisao života iz islamske perspektive, Mirza Mešić

 


KATOLIČKI VJERONAUK

1. razred osnovne škole

Anđeo čuvar i ja – prijatelja dva, Mirjana Vuletić

Anđeo Gabrijel i Marija, Mirjana Vuletić

Čovjek – ljubljeno Božje stvorenje, Ružica Maleš

Dobar kao kruh, Mirjana Vuletić

Došašće, Marija Škeva

Dušni dan, Ružica Maleš

Isus nas traži, Marija Škeva

Mali brat Franjo, Ružica Maleš

Najljepši Rođendan, Janja Škraba-Stanešić

Oče naš, Marija Škeva

Pastiri se raduju Isusovom rođenju, Marica Celjak

Posebni Božji prijatelji – svetci, Mirjana Vuletić

Stvaranje svijeta, Kristina Špoljarić

Stvoreno iz ljubavi, Ružica Maleš

Sve stvoreno slavi Boga, Mirjana Vuletić

Svi sveti, Ružica Maleš

Volim i čuvam stvoreno, Ružica Maleš

Zdravo Marijo, Mirjana Vuletić

Znakovi oproštenja i pomirenja, Branka Mlinar

 

5. razred osnovne škole

David na Šaulovom dvoru, Katarina Pučar

Kralj Šaul, Katarina Pučar

Kršćanstvo, Katarina Pučar

Monoteističke religije I. (prvi dio blok sata), Zdenka Krokar

Monoteističke religije II. (drugi dio blok sata), Zdenka Krokar

Najveća zapovijed, Katarina Pučar

O velikim monoteističkim religijama, Katarina Pučar

Onaj koji je promijenio svijet, Katarina Pučar

Ozdravljenje uzetoga, Katarina Pučar

Pavlova misijska putovanja, Miranda Banovac

Pavlovo obraćenje, Katarina Pučar

Petrova vjera, Katarina Pučar

Plodni polumjesec, Anita Petričušić

Promjena života, promjena imena, Katarina Pučar

Salomon mudrac i graditelj, Katarina Pučar

Samuel, Katarina Pučar

Savao iz Tarza – progonitelj Crkve, Katarina Pučar

Suradnici sv. Pavla, Miranda Banovac

Sveti Leopold Bogdan Mandić, Renata Ruić

Vjerski život kršćana, Jelena Mihalić

Vjerski život Židova, Jelena Mihalić

Zvjezdana obećanja, Katarina Pučar

Židovstvo, Jelena Mihalić

 

1. razred srednje škole

Isus – povijesna osoba, Nataša Šantić

Isus Krist – Sin Čovječji, Stanko Stojić

Plan spasenja u Božjoj objavi, Bernarda Vrabec

Susreti s Bogom, Petra Beljan

Tko je Isus?, Petra Beljan

Uloga mita u razvoju religije, Stanko Stojić

Velike svjetske religije – Islam, Petra Beljan

Zajedništvo s Kristom, Petra Beljan

Znanosti i/ili vjera, Stanko Stojić

 


KEMIJA

1. razred srednje škole

Gustoća tekućina, Jasminka Žiža

 


LATINSKI JEZIK

1. razred srednje škole

Dedal i Ikar, Jadranka Pešut Buntak

Molitva Pater Noster – ponavljanje zamjenica (osobnih i posvojnih) na tekstu molitve Oče naš, Ive Zubčić

Vježba čitanja i naglašavanja, Marija Pustišek

 


LIKOVNA KULTURA I LIKOVNA UMJETNOST

1. razred osnovne škole

Boje oko nas, Ljiljana Marinjak

Geometrijski likovi: put od kuće do škole (tangrami), Kristina Ključarić

Površina, Plastičke teksture, Prostorno oblikovanje – modeliranje i građenje, Hrapava i glatka površina, Motiv: školjka, Jelena Varga

Primijenjeno oblikovanje – dizajn Površina – Vizualna komunikacija Motiv: Plakat za lutkarsku predstavu „Maslačak“, Božidar Altus

Prometni znakovi, Kristina Ključarić

Ritam geometrijskih likova (Slikanje vlaka iz mašte kolažem), Mira Čuvidić

Stilizacija likova: geometrijski likovi i animacija, Kristina Ključarić

Strip kao medij (1. sat) Dubravka Kalinić Lebinec

Strip kao medij (2. sat), Dubravka Kalinić Lebinec

Točka i crta – kontrast crta po karakteru, Nataša Brekalo

U svijetu crta i likova (Kandinski), Ljiljana Marinjak

 

5. razred osnovne škole

Gradim svijet: Šareno lišće u jesen, Sandra Marijanović

Istraživanje vanjskih obilježja čovjeka 1. DIO, Nataša Stipica Kilić

Istraživanje vanjskih obilježja čovjeka 2. DIO, Nataša Stipica Kilić

Osobno i društveno: Kukci – naši mali prijatelji, Sandra Marijanović

Umjetnost i zajednica: Dizajn torbe, Sandra Marijanović

 

1. razred srednje škole

Apstrakcija, linije i boje kroz fotografije i slike, Vesna Pušelj

Kanonski formati, Kristina Rismondo

Problemski pristup portretu kroz komparaciju oblikovnih principa, medija i sadržaja, Kristina Rismondo

 


MATEMATIKA

1. razred osnovne škole

Broj 4, Marijeta Gal

Broj 5 – obrada, Željka Klaić

Broj sedam – obrada, Vlatka Vukić

Brojevna crta, Marijeta Gal

Crte, Tamara Đapić

Geometrijska tijela i likovi u nizu, Kristina Ključarić

Geometrijska tijela, Jelena Čeko

Geometrijski likovi, Đurđica Krtanjek

Geometrijski likovi, Jelena Čeko

Izrada razrednih piktograma za služenje dnevnim rasporedom, Jelena Čeko

Niz, Tamara Đapić

Nizovi i uzorci oko nas, Marija Banić

Oduzimanje (13 – 5) – obrada, Vesna Šumanac 

Ravne i zakrivljene crte (učenje), Bogdanka Conjar

Redni brojevi do 20, Branka Pastuović

Redni brojevi do 20, usvajanje novih nastavnih sadržaja, Daniela Kuić

Tekstualni zadatci – Escape room, Ivona Brković

Učimo o novcu, Dragana Rakonca

Uspoređivanje brojeva do 20 – vježbanje i ponavljanje, Ivona Brković

Uspoređivanje objekata iz okoline prema veličini, Marija Banić

Veći – manji, Branka Pastuović

Zbrajanje (7+4 ) – obrada, Vesna Šumanac

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5 na brojevnoj crti, Marijeta Gal

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 10 – obrada, Lidija Pecko

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, Marijana Šundov

Zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbanje i ponavljanje, Ivona Brković

Zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbanje i ponavljanje – 2. dio, Ivona Brković

Zbrajanje i oduzimanje se vole, Ljiljana Marinjak

 

5. razred osnovne škole

Aritmetička sredina – Računa aritmetičku sredinu brojčanih podataka, Mirjana Slunjski

Dizajner na jedan dan, Renata Brkanac i Sanja Sruk

Krug i kružnica, Željana Drožđan Mateljan

Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca, Brankica Majdiš

Matematička pustolovina, računanje s prirodnim brojevima, Maja Balat

Mjerenje – vježba, Antonela Matajić

Mjerne jedinice i čarobne stepenice, Sanja Sruk

Mješoviti brojevi, Antonela Matajić

Množenje prirodnih brojeva, Antonela Matajić

Operacije sa skupovima, Maja Balat

Operacije sa skupovima, Željana Drožđan Mateljan

Opseg i površina pravokutnika, Antonela Matajić

Osna simetrija, Željana Drožđan Mateljan

Osobna iskaznica razreda, Sanja Sruk

Označavanje skupova, 1 nastavni sat, Iva Kuruc

Pojam kuta i mjerenje kutova, Željana Drožđan Mateljan

Pojam opsega, Željana Drožđan Mateljan

Prethodnik i sljedbenik broja, Antonela Matajić

Računske operacije u skupu prirodnih brojeva – uvježbavanje, Antonela Matajić

Rastav broja na proste faktore, Antonela Matajić

Razvrstavanje podataka, pojam skupa, zapisivanje skupova, elementi skupova, Željana Drožđan Mateljan

Skupovi – uvježbavanje, Antonela Matajić

Sukuti, Željana Drožđan Mateljan

Veza zbrajanja i oduzimanja – linearna jednadžba, Željana Drožđan Mateljan

Zaokruživanje decimalnih brojeva, Mirjana Slunjski

Zaokruživanje brojeva, Brankica Majdiš

 

1. razred srednje škole

Berba mandarina – učenje kroz igru, Ružica Soldo

Hrvatske županije – prikaz i obrada podataka, Sanja Sruk

Linearne funkcije u ekonomiji, Sanja Sruk

Linearne jednadžbe, Ružica Soldo

Operacije sa skupovima, Tanja Vukas

Potencije, Suzana Osička

Srednje vrijednosti skupa podataka – obrnuta učionica, Tanja Vukas

Sustavi linearnih jednadžbi, Ružica Soldo

Sustavi linearnih jednadžbi – nastavni sat vježbe, Suzana Osička

Trigonometrija svuda oko nas, Sanja Sruk

Uvod u linearnu funkciju, Tatjana Plantak

 


NJEMAČKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Die bunte Welt der Farben, Patricija Šimunić

 

5. razred osnovne škole

Auf dem Flohmarkt, Natalia Kovačević Terzić

Brot des Tages, Ivana Erak

Essen: gesund/ungesund, Lea Lesar-Dolenc

Geburtstag, Slađana Kristek

Guten Appetit!, Nusreta Murtič

Im Restaurant, Natalia Kovačević Terzić

Jugend – und Kinderzeitschriften –Spass am Lesen, Lea Lesar-Dolenc

Mein Körper, Natalia Kovačević Terzić

Von 0 bis 100, Natalia Kovačević Terzić

 

1. razred srednje škole

Auf einer einsamen Insel überleben, Helga Kraljik

Begrüßungen und Verabschiedungen, Svjetlana Bebić

Da wird ja das Huhn in der Pfanne verrückt!, Robert Poljan

D-A-CH-Deutsch, Robert Poljan

Das bin ich 1. sat, Svjetlana Bebić

Das bin ich 2. sat, Svjetlana Bebić

Das Schlafen nach dem Schlafen ist so schön, Tatjana Antić

Deutsche Erfindungen, Emilija Rodinger

Die Familie 1. sat, Svjetlana Bebić

Die Familie 2. sat, Svjetlana Bebić

Die Familie 3. sat, Svjetlana Bebić

Disneyfiguren und ich, Tatjana Antić

Escape Room: Europäischer Tag der Sprachen, Josip Jelčić

Escaperoom – Deutschstunde ohne Papier, Gordana Dragušica

Essen und Trinken: Pluralbildung (SOS Prinzip), Tomislava Maljković

Freizeitgestaltung 2, Karmen Radetić

Ich stelle mich vor – Begrüßungen – 1. /3., Tanja Baksa

Ich stelle mich vor – Steckbrief – 2. /3., Tanja Baksa

Ich stelle mich vor – Steckbrief – 3. /3., Tanja Baksa

„Lea? Nein danke!“ – Arbeit mit Lektüren für Jugendliche auf A2-Niveau, Robert Poljan

Lerntipps, Sanja Đolonga

Mahlzeit! (Dobar tek!), Irena Orlić Salaj

Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht (Stationenlernen), Robert Poljan

Mein Alltag, Karmen Radetić

Meine Freizeit 1, Karmen Radetić

Meine Stadt, Ein Diebstahl in Dubrovnik 1. sat, Ana Bebić

Meine Stadt 2. sat, Der Diebstahl in Dubrovnik, Svjetlana Bebić

Mobilität und Reisen Reiseblogger verraten ihre Deutschlands – Tipps, Nike Ljubimir

Mülltrennung – so einfach!, Karmen Radetić

Predstavljanje, Mirjana Rajić Zebić

Stille Nacht – Arbeit mit Liedern im DaFUnterricht, Robert Poljan

Stundenplan (PRVI DIO), Martina Budimir

Stundenplan (DRUGI DIO), Martina Budimir

Tätigkeiten, Tatjana Antić

Tiere im Vergleich, Martina Budimir

Tina und Lisa, Tatjana Antić

Uhrzeiten, Martina Budimir

Wetter, Martina Budimir

Wohnen: Baukindergeld bei Deutschen beliebt, Nike Ljubimir

Yalla Habibi!, Robert Poljan

 


ODRŽIVI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

Čuvajmo našu Zemlju, Melanija Mohorić

Voda je važna, Martina Mikšić

 

5. razred osnovne škole

Elektronički otpad, Drago Gradečak

Voda (računanje s decimalnim brojevima), Minja Stepić

 

7. razred osnovne škole

Eko-škola, Dorotea Vrbanović 

 

1. razred srednje škole

Bioekonomija, Zrinka Tomašković

Onečišćenje okoliša, Valentina Pirc Mezga

 


OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

Bazične emocije: radost, tuga, ljutnja i strah, Zdenka Brebrić

Ja govor, Ljiljana Marinjak

 

5. razred osnovne škole

Kako mogu spriječiti sukob?, Danijel Vilček

 


PODUZETNIŠTVO

1. razred osnovne škole

Upornost u radu i kreativan pristup problemu, Marija Banić

 

1. razred srednje škole

Ambalaža i etikete proizvoda, Danijela Naranđa

Ja potrošač, Kornelija Šebalj

 


POVIJEST

5. razred osnovne škole

Augustovi nasljednici i širenje Rimskog Carstva, Tajana Kraus

Evolucija čovjeka, Nikolina Golub

Kako znamo što su jeli stari Rimljani?, Marija Krstinić

Ljudi prapovijesnog doba – ponavljanje, Antonija Jagodar

Na ulicama rimskih gradova (izborna tema) – 1. dio, Marija Krstinić

Na ulicama rimskih gradova (izborna tema) – 2. dio, Marija Krstinić

Promjene uvjetovane rimskim osvajanjima, Mario Racić

Propast Rimskog Carstva, Zrinka Racić

Rad s povijesnim izvorima, Nikolina Golub

Razvoj pisma u starom vijeku, Kristina Maratović

Sparta i Atena – slični, a opet različiti, Antonija Jagodar

Sredozemlje – raskrižje kulture, Antonija Jagodar

Što je povijest?, Zrinka Racić

Vjerovanje u zagrobni život Egipćana, Zrinka Racić

 

1. razred srednje škole

Dosje: Boudicca – keltska kraljica na optuženičkoj klupi, Danijela Kegalj

Vestalke, Irena Sačić

Vučedolski Orion i Stonehenge: sučeljavanje, Danijela Kegalj

 


PRIRODA I DRUŠTVO

1. razred osnovne škole

Četiri godišnja doba, vježbanje i ponavljanje, Martina Lakuš

Dan po dan – moj tjedan – vježbanje i ponavljanje, Renata Sambol

Dani u tjednu – utvrđivanje i uvježbavanje, Sabina Žužić

Dani u tjednu, Branka Pastuović

Dani u tjednu, Mira Čuvidić

Dijelovi tijela, spoznavanje, Martina Mikšić

Energija u uređajima, Martina Cindrić

Godišnja doba – Escape room, Ivona Brković

Godišnja doba, uvježbavanje i ponavljanje, Martina Mikšić

Ide zima, zube ima – istraživačka nastava, Renata Sambol

Istražimo prirodu u jesen, Martina Cindrić

Istražimo prirodu u ljeto, Martina Cindrić

Istražimo prirodu u zimu, Martina Cindrić

Ja sam učenik, Janja Kolak

Jučer – danas – sutra, Nataša Brekalo

Kućni ljubimci, Maria Jerebić

Ljeto – sat obrade, vježbanja ili ponavljanja, Mirela Radoš

Moje vještine, Branka Pastuović

Naše tijelo i zdravlje – ponavljanje, Vesna Lukinić

Obitelj, Suzana Jurjević

Osobna čistoća i zdravlje, Marija Bulut Lukačević

Promatramo i istražujemo proljeće, Sanela Tot

Prometnica vesela lica – istraživačka nastava, Renata Sambol

Snalaženje u vremenu, uvježbavanje i ponavljanje, Martina Mikšić

 


PRIRODA

5. razred osnovne škole

Eko spasitelji, Mirela Prskavac

Miješanje čestica različitih tvari, Monika Pavić

Prilagodbe živih bića životu u tlu i na tlu, Martina Čiček

Sunčeva energija, Marina Švelec

Svojstva tla (vlažnost, kiselost tla i dokazivanje mineralnih tvari), Martina Čiček

Vode u prirodi, Nikolina Štiglić

Vrste tla, Martina Čiček

 


TALIJANSKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Il mio regalo – Moj poklon, Anita Milunić

 

5. razred osnovne škole

„I mesi delľ anno, le stagioni“, Vlasta Radosavljević

I pasti nell’arco della giornata – un’alimentazione corretta, Vlasta Radosavljević

Natale/Božić, Tina Parać

Una cartolina dal mare – Razglednica s mora, Anita Milunić 

 

1. razred srednje škole

La mia stanza – il mio universo – Moja soba – moj svijet, Anita Milunić

 


TEHNIČKA KULTURA

5. razred osnovne škole

Drvo i drugi materijali (1. sat blok-sata), Anto Rogalo

Drvo i drugi materijali (2. sat blok-sata), Anto Rogalo

Izrada tehničke tvorevine 1/6 nastavnih sati, Izrada broša – predvježba, Kristijan Ovčarić

Izrada virtualnih naočala – kooperativni zadatak (2. sat od ukupno 6 školskih sata), Alma Šuto

Izrada virtualnih naočala – kooperativni zadatak (3. sat od ukupno 6 školskih sata), Alma Šuto

Izrada virtualnih naočala – kooperativni zadatak (4. sat od ukupno 6 školskih sata), Alma Šuto

Prometna signalizacija – obrada, Nela Beronja

 


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

1. razred osnovne škole

Prirodni načini gibanja i jednostavne motoričke igre, Marija Banić

 

5. razred osnovne škole

Cheerleading u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture, Antonija Škegro

Cheerleading 2, Antonija Škegro

Cheerleading 4, Antonija Škegro

Cheerleading 10, Antonija Škegro

Početno provjeravanje antropometrijskih obilježja (ATJVIS, ATJTEZ, AITJMS) i funkcionalnih sposobnosti (F 600/800 metara), Goran Mlakar

 

1. razred srednje škole

Nordijsko hodanje u nastavi TZK, Irena Rupić Pietri

 


UČITI KAKO UČITI

1. razred osnovne škole

Ponovi, složi, izloži!, Branka Pastuović

 

5. razred osnovne škole

Putujem, Danijela Naranđa

 

7. razred osnovne škole

Od planiranja do samovrednovanja učenja na primjeru puževa, Maja Jerčić

Školsko učenje i organizacija učenja, Zdenka Brebrić

 

1. razred srednje škole

Antički spomenici na hrvatskom prostoru, Tajana Štefok

Matematika? Ja to mogu!, Matija Bojić

Organizacija učenja, Lucija Brnić

Osjećam, dakle jesam, Ines Roso Perić (suradnja sa: Snježana Nell)

„Znam, hoću i mogu”, Snježana Nell (suradnja s Ines Roso-Perić)

 


ZDRAVLJE

1. razred osnovne škole

Opasnosti u domu, Martina Mikšić

Piramida pravilne prehrane, Martina Mikšić

Zdravo se hranim, Ivana Magdić

 

5. razred osnovne škole

Igrom do zdravog međuobroka, Ina Randić Đorđević