1. krug metodičkih preporuka, srpanj 2019.

1. krug metodičkih preporuka, srpanj 2019.

 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za odabir inovativnih „Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_8_6_19
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_23_9_19
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva_21_10_19

BIOLOGIJA

7. razred osnovne škole 

Građa živih bića (Escape room), 1 sat, Dijana Šutak

Izmjena tvari, protok energije i zdravlje probavnog sustava, Anita Mustać

Kretanje organizma, Marina Švelec

Krvarenje i transfuzija, Marina Švelec

Strategija poučavanja i učenja – Izrada modela stanice, Gabrijela Marin

Veličine u živome svijetu, Marina Švelec

 


ENGLESKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Colours, Helena Gustović Ljubić

Colours – Istraživanje miješanjem boja, Martina Jeren

Colours (1), Dora Jajić

Colours (2), Dora Jajić

Easter – izrada didaktičke slikovnice, Martina Jeren

Let’s Make a Castle, Tajana Kradija

Toys, Martina Supančić

Two Friends, Tajana Kradija

What’s for breakfast? (1), Dora Jajić

What’s for breakfast? (2), Dora Jajić

 

5. razred osnovne škole

Animals in Australia, Tajana Kradija

Christmas Quiz, Tajana Kradija

Comparison of adjectives, Lejla Skalnik 

Describing people – faces and emotions (1 sat) – Alenka Miljević 

Earth Day, April 22, Vesna Srnić

Halloween – the Celts, Tajana Kradija

Happy Birthday, Planet Earth – April 22, Vesna Srnić

London Tour, Dijana Gašparac

Rooms and furniture (1 sat) – Alenka Miljević

Svijet životinja: Divlje životinje – Moja omiljena životinja – Alenka Banić Juričić

Universe we live in, Lidija Šaravanja

Welcome to London, Tajana Kradija 

World Poetry Day – Martina Supančić

 

1. razred srednje škole

Addicted to social media – Željka Bajsić

At the cinema – uvježbavanje vokabulara vezanog uz film, govor vezan uz film, Maja Labaš Horvat 

Carpe diem, because YOLO, Dora Božanić

Facial Cosmetic Products Necessary for Makeover – Katica Knezović

How about…? – Kornelija Šebalj

I Am Somebody – Kornelija Šebalj

Idealni kandidat za posao, Maja Jeleković

Migration, Stephanie Kate Lukač i Anđela Lozančić 

Naš start-up, Maja Jeleković 

Pocket money – Kornelija Šebalj

Self-identity – Kornelija Šebalj

The European Union, Mihaela Majetić

 


FIZIKA

7. razred osnovne škole

Elastična sila, Božica Oštarić Veršić

Međudjelovanje kroz Escaperoom, Leo Kranjec

Opis pretvorba energije, Luka Novaković

Pretvorbe energije, Anto Rogalo

Snaga, Milan Đurić

Zašto led pluta na vodi?, Anita Sečan

 

1. razred srednje škole

Eksperimentalno istraživanje komponente sile teže na kosini u smjeru kosine, Spomenka Hardi

Eksperimentalno istraživanje komponente sile teže okomite na kosinu, Spomenka Hardi

Istraživanje horizontalnog hica, Spomenka Hardi

Istraživanje komponenata sile teže na kosini, Spomenka Hardi

Istraživanje sile trenja 1., praktični dio, Goran Hajnal

 


GEOGRAFIJA

5. razred osnovne škole

Orijentacijska istraživačka igra, Mirko Andrić

 

1. razred srednje škole

Efekt staklenika, Ivica Borić

Smanjenje bioraznolikosti, Maja Jurgec

Svjetsko more, Ivica Borić

Utjecaj klimatskih modifikatora na klimatske elemente, Ivica Borić

 


GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST

1. razred osnovne škole

Aktivno muziciranje – Učenik pjeva i sudjeluje zajedničkom muziciranju, Josipa Ivić

Digitalna tehnologija kao potpora slušnom prepoznavanju skladbe i uočavanju glazbeno-izražajnih sastavnica, Josipa Ivić

Pjevanje pjesme i razlikovanje glazbeno-izražajnih sastavnica skladbe, Marija Banić

Pjevanje pjesme uz izvođenje pokreta i slušanje skladbe uz prepoznavanje glazbenih sastavnica, Marija Banić

Usvajanje pjesme Jesen i slušanje skladbe Johanna Sebastiana Bacha: Badinerie (stavak iz Suite br.2 u h-molu) uz uvažavanje glazbeno-izražajnih sastavnica, Adrijana Leko

Usvajanje pjesme Zvončić u proljeće i slušanje skladbe Ples šećerne vile uz uvažavanje glazbeno-izražajnih sastavnica, Adrijana Leko

 

5. razred osnovne škole

Izvođenje pjesme Suzana pjevanjem, plesanjem i sviranjem – obrada, Pina Žilić

Obrada autorske pjesme Pjesma mira, Pina Žilić

Sviranje pjesme Oda radosti glazbenim cijevima – obrada, Pina Žilić

Tradicijska glazba Moslavine – obrada, Pina Žilić

Tradicijska glazba Slavonije i Baranje, Mirjana Šutalo Vulić

 

1. razred srednje škole

Suita, Romana Borš-Mačak

 


GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. razred osnovne škole

Izbori za predsjednika razreda, Lidija Hatadi

 

5. razred osnovne škole

Dan ljudskih prava (10. prosinca), Tajana Kradija

Utjecaj tehnologije i interneta na osobni život, Valentina Havoić

 

1. razred srednje škole

Volontiraj – jer ti to možeš!!!, Sandra Vidović

 


HRVATSKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Abeceda, Terezija Zokić

Glas, slovo, riječ, rečenica, LUCIJA STEPANIĆ

Igram se, čitam i pišem, Đurđica Krtanjek

Interpretacija bajke Bremenski gradski svirači Jacoba i Wilhelma Grimma, Bogdanka Conjar

Interpretacija crtanog filma Videkova košuljica Aleksandra Marksa, Bogdanka Conjar

Lektira: Braća Grimm „ Snjeguljica“ – 1. sat, Marijana Andrišek

Lektira: Braća Grimm „ Snjeguljica“ – 2. sat, Marijana Andrišek

Lektirno djelo Životinjska abeceda, Ivanka Borovac (interpretacija pročitanog djela), Željka Zagorac

Lektira: Jacob i Wilhelm Grimm Crvenkapica, slušanje književnog teksta i izražavanje o čemu tekst govori, Marija Banić

Povezivanje glasova i slova u riječi, riječi u rečenicu – ponavljanje i utvrđivanje sadržaja, Ljiljana Katinac

Slovo, riječ, rečenica, Terezija Zokić

Školsko formalno pismo – vježbanje (izrada digitalne razredne slovarice), Danijela Klajn

Uvježbavanje čitanja i pisanja nakon naučenog velikog tiskanog slova J, Snježana Pletikosić

Uvod u medije, Lucija Stepanić

Veliko i malo tiskano slovo R, r – obrada, Mario Šarić

Životinjska abeceda (Ivanka Borovac) – lektira, Melita Pek

 

5. razred osnovne škole

Animirani film, Dijana Držaić

Danijel Dragojević: „Mali brojevi“, Nataša Možgon

Dobriša Cesarić: Jesen, interpretacija lirske pjesme, Darija Sever

Filmski rodovi, Dijana Držaić

Glagoli, Dijana Držaić

Hrvatski jezik i dvojezičnost, Adriana Pavković

Ja u svijetu proljetnih boja – 1. nastavni sat, Danijela Horvat

Ja u svijetu proljetnih boja – 2. nastavni sat, Danijela Horvat

Kajkavsko narječje (jezična raznolikost hrvatskoga jezika – kajkavci ikavci), Melita Horvatek Forjan

O muzejima se uči, čita, gleda, sluša, igra i istražuje, Snježana Kovačević

Onomatopeja, Dejana Tavas

Paunaš, Andrijana Mihaljević

Perfekt, Dijana Držaić

Prezent, Dijana Držaić

Promjenjive i nepromjenjive riječi, Dijana Držaić

Slušanje teksta, Dejana Tavas

Stvaralačko prepričavanje, Vesna Samardžić

Veliko početno slovo, Dijana Držaić

 

1. razred srednje škole

Antun Gustav Matoš, Jesenje veče – analiza lirske pejzažne pjesme, Jadranka Kaučić

August Šenoa, Prijan Lovro – sat lektire, Jadranka Kaučić

Francesco Petrarca, Kanconijer (izbor), Martina Lemaić

Intervju za posao, Danijela Vrtiprah

Od idioma do standarda, Zrinka Dobra-Opačić

Pravo na jednakost – analiza romana Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka, Željka Župan Vuksan

Prikaz funkcionalnih stilova, Jadranka Kaučić

Vladimir Nazor: Maslina, Olivera Kardum

Životopis, Danijela Vrtiprah

 


INFORMATIKA

1. razred osnovne škole

Escape Room, Valentina Blašković

S Kikom u pisanje bajke, Gordana Lohajner

Upoznajmo računalo, Valentina Blašković

 

5. razred osnovne škole

EE otpad – QR kôd izazov (1. sat), Dalia Kager

EE otpad – QR kôd izazov (2. sat), Dalia Kager

Izrada digitalnog rada – rad s tekstom i slikom, Jasmina Purgar

Izrada digitalnog sadržaja pomoću programa za izradu prezentacija, Dejan Tauzer

Izrada stripa, Alma Šuto

Laganim koracima do rješenja problema, Drago Gradečak

Ljetovanje, Mario Zovkić

 

6. razred osnovne škole

Dizajniramo učionicu, Anita Poljak

Grafički oblici i dodatni grafički elementi prezentacije, Šime Gligora

Metodičke upute i preporuke za obradu nastavne cjeline Elektroničko nasilje, Davorka Medvedović

Moje računalo je sigurno, Mihaela Mandić

Nastavak čini razliku, Vesna Majdandžić

Programiranje igre Hranidbeni lanac, Josipa Križanac

Programiranje uz Micro:bit, Damir Vrbanec

Sigurno korištenje interneta, Đurđica Lucek

Tajna nestalih ispita, Kristina Slišurić

 

1. razred srednje škole

Aktivno učenje, Danijela Naranđa

Građa računala, Bojan Grba

Kamatni račun, Bojan Grba

Logička jednadžba problema, Mihaela Kelava

Logično, zar ne?, Mihaela Kelava

Neboderi, Mihaela Kelava

Programirajmo uz micro:bit, Sanja Pavlović Šijanović

Programiranje (Python) – vizualizirano usvajanje računalnog razmišljanja, Zoran Hercigonja

Šareni digitalni svijet, Mihaela Kelava

Uporaba Loomena: aktivnost WIKI – alat za stvaranje online bilježnice, Sanda Šutalo

 


KATOLIČKI VJERONAUK

5. razred osnovne škole

Abrahamov put u nepoznato, Saša Špoljarić

Abrahamovo povjerenje i Izakova poslušnost, Katarina Pučar

Biblijske knjige Novoga zavjeta, Nikola Bistrović

Bl. Ivan Merz, Katarina Pučar

Način traženja teksta u Bibliji-obrada, Ivana Dujić

Pavao putnik, Katarina Pučar

Petar na uskrsno jutro, Katarina Pučar

Prirodne religije i politeizam, Katarina Pučar

Razredna pravila, Katarina Pučar

Snalaženje u Bibliji, Katarina Pučar

Susret Isusa i Bartimeja, Katarina Pučar

Vrednote Božjega kraljevstva, Bernarda Tkalčec

Vrednote kraljevstva Božjega, Janja Škraba-Stanešić

Život u Plodnom polumjesecu, Katarina Pučar

 

1.razred srednje škole

Čovjek – religiozno biće, Tomislav Šegina

Hinduizam – primjer politeističke religije, Tomislav Šegina

Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek, Mihaela Jazvec

Isus povijesna osoba, Mihaela Jazvec

Međureligijski dijalog, Tomislav Šegina

 


KEMIJA

7. razred osnovne škole 

Zdravi doručak, Mirela Prskavac

 


LATINSKI JEZIK

1. razred srednje škole

Dicta et sententiae – analiza, interpretacija i primjena – Danijela Feliks

 


LIKOVNA KULTURA I LIKOVNA UMJETNOST

1. razred osnovne škole

Ilustracija bajke osnovnim i izvedenim bojama, Marijana Andrišek

Oblikovanje na plohi – slikanje, Ivana Hajnal

Točka, Crta – Crte po toku i karakteru, Tatjana Mahnet

 

1. razred srednje škole

Promjene u načinu i namjeni prikazivanja ljudskog tijela na pojedinačnim primjerima iz razdoblja pretpovijesti, metalnog doba, XIX. i XX. st., Kristina Rismondo

Tema: autoportret, Dajana Rosatti

 


MATEMATIKA

1. razred osnovne škole

Broj 5 – Vježbanje i ponavljanje, Mira Čuvidić

Broj 9 – obrada, Željka Klaić

Igram se i oduzimam brojeve do 20, Patricija Burazin

Igram se i zbrajam brojeve do 20, Patricija Burazin

NIZ – vježbanje, Ksenija Lekić

Novac, Dubravka Namjesnik

Oduzimanje broja 1, spoznavanje, Martina Mikšić

Rješavanje problemskog zadatka, Marijana Andrišek

Utvrđivanje zbrajanja i oduzimanja brojeva do 20, Josipa Oreč Živković

Zabavno oduzimanje do 10, Kristina Ključarić

Zabavno zbrajanje do 10, Kristina Ključarić

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 – Mira Čuvidić

Zbrajanje i oduzimanje do 20 – Brankica Habuzin

Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Ines Majstorić

Zbrajanje s prijelazom desetice, Zrinka Veček

 

5. razred osnovne škole

Decimalni brojevi – računanje s novcem, Marina Rajh

Dijeljenje prirodnih brojeva – uvježbavanje, Natalija Radotović – Maksić

Djeljivost prirodnih brojeva – ponavljanje, Dražena Potočki

Kalorijska i novčana vrijednost obroka, Mirka Lončar 

Kocka i volumen kocke, Željko Kraljić

Konceptualno rješavanje zadataka u Geogebri, Elvisa Sekulić

Kut – sistematizacija – Natalija Radotović-Maksić

Likovni likovi – sat uvježbavanja i ponavljanja – Elvisa Sekulić

Mješoviti brojevi, Ines Kniewald

Množenje decimalnih brojeva (uvježbavanje), Sandra Ježić

Osna simetrija, Valentina Pajdaković

Osnosimetrični i centralnosimetrični likovi, Dražena Potočki

Prirodni brojevi – ponavljanje, Dražena Potočki

Problemi s krugom, Elvisa Sekulić

Prosti i složeni brojevi, Marina Rajh

Rastav broja na proste faktore i primjena djeljivosti, Brankica Majdiš

Razlomak kao dio cjeline, Tatjana Brešćanski

Razlomci i mjerenje, Ines Kniewald

Razlomci – uvod, 1. dio, Željana Drožđan Mateljan

Razlomci – uvod, 2. dio, Željana Drožđan Mateljan

Rođendanska proslava, Dijana Krunić

Svojstva zbrajanja prirodnih brojeva, Minja Stepić

Uspoređivanje decimalnih brojeva – Dražena Potočki

Uspoređivanje decimalnih brojeva – Milka Fofonjka

Uvođenje razlomaka – izračunavanje dijela cjeline, Brankica Majdiš

Uvođenje razlomaka pomoću legića – Ekvivalentni razlomci, Brankica Majdiš

Uvođenje razlomaka, Ines Kniewald

Volumen kvadra, Željko Kraljić

Zbrajanje decimalnih brojeva, Dražena Potočki

Zbrajanje decimalnih brojeva, Željko Kraljić

Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva – sat ponavljanja, Antonela Matajić

 

1. razred srednje škole

Apsolutna vrijednost realnog broja – Josipa Pavlić

CO2 otisak, Marija Jurišić Šarlija

Četiri karakteristične točke trokuta, Renata Pintar

Dogodila se ljubav, Ella Rakovac Bekeš

Escaperoom – linearna funkcija, Ella Rakovac Bekeš

Escaperoom Mad Mathematician, Ella Rakovac Bekeš

Euklid – crtice iz povijesti, Zrinka Tomašković

Konstrukcija četiriju karakterističnih točaka trokuta; Eulerov pravac – Željka Sente

Kvadratna jednadžba. Jednadžbe koje se svode na kvadratnu – Tamara Stipčić Jelenović

Metodičke preporuke za primjenu trigonometrijskih omjera, Anđela Sarić

Obrada prikupljenih podataka, Aleksandra Brmbota

Obrnuta učionica – Linearna funkcija, Suzana Osička i Mirna Stojanović

Odgovorna štednja, Manuela Brnčić Dadić

Pisana provjera: Talesov poučak, sličnost i primjena, Aleksandra Brmbota

Primjena linearne jednadžbe – smjesa – Zrinka Tomašković

Primjena trigonometrijskih omjera, Zrinka Tomašković

Simetrala kuta i središte trokutu upisane kružnice, Aleksandra Brmbota

Sličnost, Renata Pintar

Uhvati zlikovca, Ella Rakovac Bekeš

Zavrti kockice!, Ella Rakovac Bekeš

 


NJEMAČKI JEZIK

1. razred osnovne škole

Geburtstag, Ivana Mihoci

 

5. razred osnovne škole

Dativ + Wo? – nach dem Boomerang Modell (vorwegnehmender Gebrauch), Vladimira Vuković

Meine Familie, Slađana Kristek

Upoznavanje i usporedba Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja, Helena Božić

 

1. razred srednje škole

26 Rollen – (VER)KAUFEN, Tatjana Antić

Beim Arzt, Nike Ljubimir

Beruf, Nike Ljubimir

Cartoons, autor i njegovi likovi, Ankica Crkvenčić

Familienfotos (uvod), Martina Budimir

Ferien –Aufsatz (Schriftliche Kommunikation), Nike Ljubimir

Feste und Feiertage, Emilija Rodinger

Govorimo: Od riječi do teksta, Marina Bojanić

Im Restaurant, Ivana Cvijović Javorina

Mediennutzung /Korištenje medija, Tanja Baksa

Meine Wohnung (Moj stan), Irena Orlić Salaj

Möbel, Martina Budimir

Predstavljanje – upoznavanje (A1), Vesna Pavletić

Sportunterricht in Deutschland, Nike Ljubimir

Typisch Deutsch vs. Typisch Kroatisch, Robert Poljan

Wer gehört zu wem? (Tko je čiji? / Tko pripada kome?), Irena Orlić Salaj

Zdrava i nezdrava prehrana, Karmen Radetić

 


ODRŽIVI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

Uočavam i prihvaćam raznolikosti – Tko sam ja, Marija Banić

Volim prirodu i brinem se o njoj, Marija Banić

 

5. razred osnovne škole

Basnom protiv smeća, Danijel Vilček

Misli globalno, djeluj lokalno!, Leopoldina Vitković i Branka Burazer

Potrošnja električne energije, Mirka Lončar

 


OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

1. razred osnovne škole

OBITELJ – moja prva zajednica, Ksenija Lekić

 

1. razred srednje škole

Put do uspjeha, Lucija Brnić

 


PODUZETNIŠTVO

5. razred osnovne škole

Decimalni brojevi u trgovini, Mirka Lončar

 

1. razred srednje škole

Vođenje razgovora za posao, Zita Opačak

 


POVIJEST

5. razred osnovne škole

Grci i Rimljani umjetnici pripovijedanja – mitovi i legende, kazalište i igre (izborna tema), Mirena Buljan Bašić

Grčka mitologija, Tajana Kradija

Grčki bogovi u antičkom kazalištu, Nikolina Golub

Grčki gradovi-države: Sparta i Atena, Domagoj Švigir

Obitelj u antičkom Rimu, Nikolina Golub

Povijest Murse, Lena Cvenić Lijić

Prapovijesna i antička baština na hrvatskome povijesnom prostoru (zavičajna povijest  izborna tema, Mirena Buljan Bašić

Prapovijest vjerovanja i početci umjetnosti – Spiljsko slikarstvo, Mirena Buljan Bašić

 

1. razred srednje škole

Razvoj kršćanstva, Dragan Siluković

 


PRIRODA I DRUŠTVO

1. razred osnovne škole

Dani u tjednu, Adela Stilin

Dani u tjednu, Brankica Habuzin

Doba dana, Marijana Šundov

Energija – uređaji, Ines Majstorić

Godišnja doba – usvajanje novih sadržaja, Tajana Rihtarec Višnić

Istražimo prirodu u proljeće, Martina Cindrić

Istraživački pristup zimskim aktivnostima (Rad ljudi zimi), Irma Perić Kodžoman

Jesen: vrijeme i promjene u prirodi, Kristina Ključarić

Jučer, danas, sutra, Marica Jurec

Kažun, Martina Jakovčić

Medeni dan, Renata Herak

Ovo sam ja, Biljana Bagarić Ivezić

Proljeće: promjene u prirodi i vrijeme, Kristina Ključarić

Proljeće i vremenske prilike u proljeće, Lucija Stepanić

Promjene i odnosi – Čistoća okoliša (vježbanje i ponavljanje), Sanja Minarik

Zaštita i očuvanje okoliša, Martina Lakuš

Zima: promjene u prirodi i vrijeme, Kristina Ključarić

 


PRIRODA

5. razred osnovne škole

Djelovanjem različitih tvari mogu nastati nove tvari, Martina Čiček

Fosili kao dokazi izumrlih organizama, Martina Čiček

Istraživačko učenje – Energija Sunca, Gabrijela Marin

Nastanak i korištenje energije, Martina Čiček

Prilagodbe živih bića, Senka Štetić

Svojstva vode, Melita Povalec

 


TALIJANSKI JEZIK 

5.razred osnovne škole

Glazbeni sat/l’orologio musicale, Josipa Kardum

Tipičan učenikov dan u tjednu – Una giornata tipica dell’alunno durante la settimana, Anita Milunić

 


TEHNIČKA KULTURA

5. razred osnovne škole

Izrada makete od drveta – grupni rad (1. dio – 2 školska sata), Andrea Galian – Pucović

Izrada makete od drveta – grupni rad (2. dio – 2 školska sata), Andrea Galian – Pucović

Izrada tehničke tvorevine 1/3, Izrada okvira za sliku – predvježba, Kristijan Ovčarić

Izrada tehničke tvorevine 2/3 (vježba), Izrada podmetača za čaše, Kristijan Ovčarić

Izrada tehničke tvorevine 3/3 (vježba), Izrada podmetača za čaše, Kristijan Ovčarić

Pravokutna projekcija, Anto Rogalo

Projektni zadatak 1/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

Projektni zadatak 2/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

Projektni zadatak 3/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

Projektni zadatak 4/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

Projektni zadatak 5/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

Projektni zadatak 6/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

Projektni zadatak 7/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

Projektni zadatak 8/8 nastavnih sati, Izrada makete dvorca, Kristijan Ovčarić

 


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

5. razred osnovne škole

Inicijalno mjerenje 1, Željko Burcar

 

1. razred srednje škole

Mogy za škole – Vježbe snage za mišice cijelog tijela, Mirela Šunda

 


UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

5. razred osnovne škole

Osnosimetrični likovi, Ivica Gregurec