Često postavljena pitanja

Mogućnost izvođenja izvanučioničke nastave

Mogućnost izvođenja izvanučioničke nastave

Objavljeno: 05. lipnja 2020.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji su sada relevantni. Međutim, s obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće iz dana u dan. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja, a zanemarite one ranijeg datuma ako postoji odgovor na slično pitanje novijeg datuma.


MOGUĆNOST IZVOĐENJA IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Ministarstvo je zaprimilo veći broj upita vezano uz mogućnost izvođenja izvanučioničke nastave te vezano uz postavljena pitanja objavljujemo odgovor koji je proslijeđen svim školskim ustanovama.

U Preporukama koje smo vam dostavili vezano uz provedbu organiziranih putovanja (KLASA: 602-01/20-01/00199, URBROJ: 533-05-20-0003 od 7. travnja 2020. godine) obavijestili smo vas da smo „suglasni s navodom iz dopisa Ministarstva turizma da za odgođena putovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama ne treba objavljivati nove javne pozive te smo mišljenja da putničke/turističke agencije mogu ponuditi školskim i visokoškolskim ustanovama nove termine za njihovu realizaciju, ali tek nakon što se za to stvore uvjeti.“

Nakon 25. svibnja učestalo zaprimamo upite škola, roditelja i putničkih agencija o mogućnostima realizacije višednevne izvanučioničke nastave za učenike osnovnih i srednjih škola. S obzirom na to da još uvijek nije ukinuta Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine) te da je mogućnost njene realizacije vezana uz epidemiološku situaciju, zatraženo je mišljenje HZJZ-a o mogućnostima izvođenja višednevne izvanučioničke nastave i to za učenike osnovnih i srednjih škola. Pri tome smo istaknuli da nam je mišljenje epidemiologa važno jer se za svako putovanje koristi organizirani prijevoz djece, smještaj u hotelu ili odmaralištu, prehrana te obilazak kulturnih ili prirodnih znamenitosti pa smo i istaknuli odredbe propisa na temelju kojih o odlasku djeteta odlučuju roditelji.

Prema mišljenju HZJZ-a od 3. lipnja 2020. godine za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave „ne mogu se propisati mjere koje bi učinile rizik prihvatljivo niskim“.

U nastavku je tekst koji smo zaprimili:

„Trenutno je s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju vjerojatnost unosa infekcije virusom SARS-CoV-2 niska. Tijekom ljetnih mjeseci ne možemo predvidjeti kakva će biti epidemiološka situacija te koliko će rizik od širenja COVID-19 infekcije među djecom biti moguće veći od trenutačnog.

S druge strane, način boravka i međusobni kontakti djece pri višednevnoj izvanučioničkoj nastavi, u kojoj najčešće više djece dijeli sobu, sudjeluje u grupnim aktivnostima, a tijekom dnevnih aktivnosti djeca dolaze u kontakt s osobama koje nisu dio skupine koja s njima putuje, smatramo vrlo rizičnom aktivnošću u smislu mogućnosti širenja COVID-19 infekcije.

Iako je rizik od zaražavanja djeteta ili odrasle pratnje iz tako organiziranog smještaja trenutno nizak, veliki potencijal za širenje infekcije čini organizirana višednevna izvanučonička nastava. Kao što ste ispravno naveli u svom upitu, uvijek postoji povećani epidemiološki rizik za djecu u slučaju odlaska na višednevnu izvanučioničku nastavu te je ne preporučujemo.

Ne možemo propisati mjere koje bi učinile taj rizik prihvatljivo niskim.

Ako ipak organizator odluči provesti višednevnu izvanučioničku nastavu, ističemo sljedeće:

  • Nikako ne preporučujemo organiziranje ovakve nastave u inozemstvu.
  • Ograničiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece i djelatnika iz jedne odgojno-obrazovne skupine na tu skupinu uz izbjegavanje kontakata s drugom djecom, roditeljima druge djece i drugim osobama (organizirati izvanučioničku nastavu posebno za svaki razredni odjel djece).
  • Uskladiti organizaciju s Preporukama za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19, koje su objavljene na našoj web stranici 11. svibnja.
  • Izbjeći organizirani prijevoz na način da roditelji dovedu djecu na odredište ili, ako se organizirani prijevoz ne može izbjeći, pridržavati se uputa na poveznici.
  • Organiziranu prehranu prilagoditi ovim uputama.
  • Aktivnosti koje će djeca imati u programu prilagoditi odgovarajućim uputama koje možete naći na našim web stranicama.“

Slijedom navedenoga, do kraja lipnja 2020. godine, sukladno mišljenju HZJZ-a ne preporučujemo izvođenje višednevne izvanučioničke nastave.

U skladu s mišljenjem HZJZ-a, ako roditelji i škole inzistiraju na njezinu izvođenju, izvanučionička nastava može se realizirati samo u skladu s preporukama koje je naveo HZJZ, pri čemu svi moraju biti svjesni rizika koji i dalje postoji.

Stoga roditelji, škole i agencije trebaju pozorno proučiti navedene upute i odlučiti može li se izvanučionička nastava realizirati do kraja lipnja 2020. godine ili će se razmotriti odgoda izvođenja za kolovoz ili rujan 2020. godine, tj. u skladu s epidemiološkom situacijom.

Dakle, Ministarstvo ne preporučuje otkazivanje izvanučioničke nastave, nego njezinu realizaciju prema preporukama od 7. travnja 2020. godine, tek nakon što se za to stvore uvjeti.


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin