Često postavljena pitanja

Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Objavljeno: 28. lipnja 2019.

Povodom frontalnog ulaska kurikularne reforme u sve škole koji nas očekuje na jesen, saželi smo odgovore na najčešće postavljena pitanja na jedno mjesto, kako bi svi dionici i obrazovnog sustava ali i društva imali lakši pristup informacijama. Nadamo se da ćete kroz ova pitanja pronaći odgovore koji vas zanimaju, a ujedno vas pozivamo i da nam uputite sva dodatna pitanja u vezi s kurikularnom reformom kojima ćemo, ako bude bilo potrebno, ažurirati postojeći dokument s više informacija.

1. U kojim razredima od jeseni kreće frontalna provedba reforme?

Frontalna provedba reforme od jeseni 2019. godine kreće u svim predmetima 1. i 5. razreda osnovne škole i Biologiji, Kemiji i Fizici u 7. razredu osnovne škole. U gimnazijama reforma kreće u svim predmetima 1. razredima, a u strukovnim srednjim školama, razine 4.2. u 1. razredima s nastavnim predmetima Matematika, Hrvatsko jezik, Engleski i Njemački jezik.
Tijekom tri školske godine, kurikularna reforma će u škole ući prema sljedećem rasporedu:

*srednje škole – gimnazije svi predmeti, a strukovne škole u trajanju od 4 i 5 godina Hrvatski jezik, Strani jezik i Matematika

2. Za koga će udžbenici biti besplatni?

Udžbenici će biti besplatni za sve učenike osnovnih škola, nabavu tih udžbenika financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz državnog proračuna. Za škole koje sudjeluju u eksperimentalnom programu Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz projekta sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda kupuje udžbenike za učenike u razredima koji su dio eksperimentalnog programa, dakle 2., 6. i 8 razredima osnovne škole te 2. razredima srednjih škola.

3. Tko će nabavljati tablete?

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi javnu nabavu tableta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za digitalno društvo i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a sve u skladu s pravilima europskih fondova te u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Javna nabava za tablete je u provedbi, a isporuka za prvu grupu se očekuje do kraja 2019. godine.

U 2019. nabavljaju se tableti za:

 • sve učenike koji su peti ili sedmi razred u 2019.
 • učenike prvih razreda (2019.) u omjeru 1 tablet na 4 učenika

U 2020. nabavljaju se tableti za:

 • sve učenike koji su peti i sedmi razred u 2020.
 • učenike prvih i drugih razreda (2020.) u omjeru 1 tablet na 4 učenika

U 2021. nabavljaju se tableti za:

 • učenike prvih razreda (2021.) u omjeru 1 tablet na 4 učenika

Dakle, Republika Hrvatska će osigurati tablete osnovnim školama, a škola će ih za ovu školsku godinu dati na korištenje učenicima 5. i 7. razreda koji će ih koristiti više godina odnosno do kraja njihovog osnovnog obrazovanja.

Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole u nastavi će koristiti tablete pod nadzorom učitelja i u grupnom radu u omjeru 4 učenika na 1 tablet. Dinamiku korištenja tableta definirat će sam učitelj ovisno o planiranom nastavnom procesu.

4. Što će sve Ministarstvo financirati za osnovne škole, a što za srednje škole?

Ministarstvo uz udžbenike financira i nabavlja projektore i prijenosna računala svim školama za stručne suradnike u okviru javne nabave iz EU sredstava koju provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Dodatnu javnu nabavu za prijenosna računala za učitelje i nastavnike provodi CARNET sredstvima europskih fondova. Osnovnim školama Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sredstvima europskih fondova, a u suradnji s MZO nabavlja tablete i ormariće za punjenje tableta za frontalnu primjenu reforme. Navedena oprema nabavlja se u okviru projekta Cjelovite kurikularne reforme sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda. Nadalje, svim školama dostavljena su sredstva za opremanje kabineta (43 milijuna kuna) te za lektire (5,2 milijuna kuna).

5. Što će roditelji i škole morati sami nabavljati?

Roditelji i škole, odnosno jedinice lokalne samouprave sudjelovat će u financiranju nabave drugih obrazovnih materijala, kao što su radne bilježnice, likovne mape, radni materijal, školski pribor, oprema za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sl.

6. Tko odlučuje o nabavi ostalih radnih materijala (npr. radne bilježnice)?

Učitelji i nastavnici samostalno odabiru druge obrazovne materijale te se o njihovoj nabavi dogovara škola s roditeljima, osnivačima škola, odnosno jedinicama lokalne samouprave.

U članku 16. Zakona Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u stavku 8 navodi se sljedeće „Ukupna cijena svih komercijalnih drugih obrazovnih materijala koji se koriste u nastavi obveznih predmeta u pojedinom razredu ne smije prelaziti 20 % za razrednu nastavu, 30 % za 5. i 6. razred odnosno 40 % za 7. i 8. razred iznosa umnoška pripadajućeg koeficijenta (f) i medijalne neto plaće (M) iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona. Za eventualna prekoračenja ovoga iznosa potrebna je suglasnost roditelja.“

7. Tko će financirati ostale radne materijale (npr. radne bilježnice)?

Druge obrazovne materijale kao što su radne bilježnice ili zbirke zadataka nabavljaju roditelji ili osnivači. Međutim, njihova cijena je ograničena Zakonom o udžbenicima tako da komplet drugih obrazovnih materijala za razrede koji ulaze u frontalnu provedbu ne smije biti skuplji od:

1. razred OŠ – 108 kn
5. razred OŠ – 226,5 kn

Za eventualna prekoračenja ovoga iznosa potrebna je suglasnost roditelja. O nabavi drugih obrazovnih materijala upute će Vam dati u školi u rujnu.

8. Hoće li učitelji dobiti računala?

Da. U sklopu projekta e-Škole, CARNET će nabaviti prijenosna računala za učitelje i nastavnike, sufinancirane iz EU fondova, dok Ministarstvo nabavlja prijenosna računala za stručne suradnike (po jedno za svaku školu) sufinancirane od strane Europskog socijalnog fonda. Isporuka se očekuje do konca 2019. godine u skladu s pravilima europskih fondova te u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

9. Tko kupuje računala za učitelje?

CARNET i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i škole te osnivači i lokalna samouprava, ako za to postoji potreba.

10. Što će sve od opreme dobiti škole i tko će to nabaviti?

Za škole se ove godine iz projekta Cjelovite kurikularne reforme nabavljaju projektori, a iz državnog proračuna škole su od Ministarstva dobile sredstva za nabavu opreme, potrošnih materijala za uvođenje novih kurikuluma te književnih djela za cjelovito čitanje.

Škole su temeljem 12 odluka i njihovih nadopuna od kraja 2017. godine dobile 140.220.245,47 kn koje su mogle namjenski trošiti na:

 • Informatičku opremu za uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta
 • Lektiru i stručnu literaturu za opremanje školskih knjižnica
 • Nabavu kabinetske, didaktičke i informatičke opreme za opremanje učionica za provedbu kurikuluma Informatike, Biologije, Kemije i Fizike
 • Nabavu potrebnih sredstava, opreme i uređaja za provedbu svih kurikuluma u svrhu realizacije odgojno-obrazovnih ishoda
 • Nabavu licenci za programe ili aplikacije
 • Nabavu sredstava, pomagala, potrošnog materijala, alata, uređaja i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma Tehničke kulture, Kemije, Fizike, Biologije, Prirode, Prirode i društva, Likovne kulture, Likovne umjetnosti i Matematike

Navedeno nabavljaju škole, a o namjenskom trošenju sredstava podnose izvješće Ministarstvu.

11. Kakav je postupak odabira udžbenika?

Odabir udžbenika provodit će se putem aplikacije koja će školama biti dostupna online. Poveznica na aplikaciju https://udzbenici.skole.hr/.

12. Koji je rok za odabir udžbenika?

U članku 10. Zakona Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u stavku 6 navodi se sljedeće „Odluke iz stavaka 3. i 4. ovoga članka škola dostavlja Ministarstvu i objavljuje na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 1. srpnja. Objedinjene liste odabranih udžbenika Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.“

13. Što je sa „starim“ udžbenicima? Kome škole javljaju potrebe za dodatnim, „starim“ udžbenicima?

Škole su procjenu svojih potreba javile Ministarstvu tijekom travnja, a nakon što škole/osnivači provedu postupke nabave te dobavljači isporuče udžbenike, škole/osnivači fakturu dostavljaju u Ministarstvo koje će nakon provjere vršiti plaćanje. Nakon odabira „novih udžbenika“ u lipnju, jednaka procedura nabavke i plaćanja provodi se i za nove udžbenike koje je škola odabrala.

14. Do kada će vrijediti novi udžbenici?

U članku 6 Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u stavku 2 navodi se sljedeće „(2) Katalog za pojedini razred i predmet može se izmijeniti nakon što su udžbenici u uporabi najmanje četiri godine, osim ako izmjene kurikuluma ne zahtijevaju raniju izmjenu.“

U članku 13 Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu navodi se sljedeće:

„(1) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na uporabu udžbenika pri provedbi eksperimentalnih programa u školama.

(2) Za potrebu primjene udžbenika u školama koje provode eksperimentalne programe ministar može donijeti smjernice koje sadrže proceduru odabira navedenih udžbenika“.

15. Do kada će vrijediti metodički priručnici koji su u izradi?

Metodički priručnici će vrijediti toliko dugo koliko su na snazi novodoneseni kurikulumi. Planovi i programi za gimnazije vrijedili su 25 godina, ali očekuje se da se, u budućnosti, kurikulumi ipak mijenjaju u puno kraćim ciklusima.

16. Što je s eksperimentalnim školama- hoće li se i za koje razrede i predmete nastaviti eksperimentalni program?

U svim školama koje su uključene u provedbu eksperimentalnog programa Škola za život nastavlja se provedba eksperimentalnog programa i u školskoj godini 2019./2020., u svim predmetima u 2. i 6. razredu osnovne škole, Biologiji, Kemiji i Fizici u 8. razredu osnovne škole i u 2 razredima četverogodišnjih srednjih škola. U gimnazijama u svim predmetima, a u strukovnima idu Hrvatski, Njemački, Engleski i Matematika.

17. Hoće li državna matura biti ista kao do sada i kada se očekuje državna matura prema novim kurikulumima?

Državna matura će se uskladiti s novim kurikulumima u školskoj godini 2021./2022.

18. Hoće li tableti kao i do sada biti u vlasništvu škola (i u frontalnoj provedbi)? Tko će servisirati opremu? Tko će platiti troškove nastale eventualnim oštećenjima tableta?

Tableti će biti vlasništvo škola. Garancija i ostali uvjeti u vezi sa servisiranjem opreme određuju se ugovorom o nabavi s odabranim dobavljačima. Dobavljači su dužni osigurati uslugu e-tehničara za opremu u školi. Namjerno izazvana oštećenja na uređajima koja nisu garancijom predviđena snosit će roditelji.

19. Što ako je loša internetska veza u školi?

CARNET osigurava što je moguće bržu i kvalitetniju internetsku vezu do škole, pa tako mnoge škole već imaju i optičku vezu. Kontinuirano će se raditi na poboljšavanju internetske veze do škole, a i u samoj školi. Za one škole, posebice područne škole koje do sad nisu imale pristup internetu, ili je bio premale brzine, zajedno s CARNETom pronalazimo najbolja rješenja, koja uključuju korištenje i satelitskog pristupa. Poboljšavanje mrežne infrastrukture osigurano je u projektu e-Škole i tijekom sljedeće tri godine bit će ostvareno u svim školama. Kako bi se tijekom tog prijelaznog razdoblja pomoglo školama koje možda nemaju dovoljno dobru mrežnu infrastrukturu u školama, dogovara se podrška teleoperatera s mogućnošću mobilnog pristupa internetu – kako za učeničke tablete, tako i za učiteljska računala odnosno bežični pristup za učionice. Već u eksperimentalnom programu teleoperateri su svakom učeniku i učitelju omogućili besplatan pristup obrazovnim sadržajima.

20. Kako je organiziran školski kalendar, odnosno obrazovna razdoblja u eksperimentalnim školama?

U skladu s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html Članak 9 – škole koje sudjeluju u eksperimentalnom programu „Škola za život“ mogu imati drugačiji kalendar uz posebnu odluku ministrice.

21. Je li informacija ili glasina kako učitelji neće moći predavati u Školi za život pod uvjetom da se do sada nisu educirali preko platforme Loomen?

Podrazumijeva se da su učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji preuzimaju razrede koji od jeseni ulaze u frontalnu provedbu kurikularne reforme educirani i adekvatno pripremljeni. Ravnatelj škole je odgovorna osoba koja treba osigurati da učitelji/nastavnici koji ulaze u frontalnu primjenu novih kurikuluma budu za to odgovarajuće pripremljeni te je odgovoran za kvalitetu rada u školi.

22. Jesu li se učitelji educirali za frontalno uvođenje kurikularne reforme?

Nakon uspješno provedene edukacije CARNET-a organiziranjem radionica uživo „Kako uspješno učiti u online okruženju“, koje su okupile više od 32.000 sudionika, tijekom siječnja i veljače održano je oko 1.000 jednodnevnih stručnih usavršavanja za sve učitelje i nastavnike svih nastavnih predmeta na županijskoj i lokalnoj razini na kojima je sudjelovalo više od 26.000 učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.

Stručnim skupovima tijekom lipnja i srpnja nastavljaju se edukacije za frontalno uvođenje kurikularne reforme. Tijekom cijele ove školske godine kontinuirano se održavaju i online edukacije s oko 40.000 polaznika.

23. Je li istina kako kurikuluma za rad u produženom boravku nema i neće ga iduće školske godine ni biti?

Zaseban kurikulum produženog boravka nije predviđen Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije, ali Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi daje smjernice za pripremu godišnjeg izvedbenog kurikuluma produženoga boravka kojeg izrađuje učitelj u produženome boravku u suradnji sa stručnim suradnicima škole i učiteljima učenika uključenih u produženi boravak te je sastavni dio školskoga kurikuluma.

24. Je li istina kako do jeseni, odnosno prije početka školske godine 2019./2020. više neće biti interaktivnih edukacija (poput ove u Trnjanskoj od 11. lipnja), s obzirom na činjenicu da su učitelji tražili iste smatrajući se nespremnima za početak novog načina rada u Školi za život i samim tim nedovoljno pripremljeni?

Za sve učitelje, nastavnike i stručne suradnike planiran je niz edukacija uživo i online te kontinuirana podrška mentora u virtualnim učionicama kako bi se što bolje pripremili i snašli u primjeni novih kurikuluma. Za svaku školu planirane su savjetničke posjete, roditeljski sastanci te niz stručnih skupova, okruglih stolova i radionica na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

25. Zašto ne postoje evaluacijske liste na završetku ovakvih i sličnih edukacija kojima bi se provjerila ostvarenost postavljenih ishoda (predavača, Agencije, Ministarstva..), a samim tim i spremnost i osposobljenost učitelja za Školu za život?

Na svakom stručnom skupu u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja sudionici dobivaju poveznicu za online evaluacijski upitnik u kojem daju povratne informacije o ostvarenome na tom skupu. Također, na kraju svake teme u virtualnoj učionici su dostupni evaluacijski upitnici za povratne informacije. Sve informacije prikupljene u spomenutim evaluacijama objavljuju se na mrežnim stranicama www.skolazazivot.hr .

26. Što upisati u Pregled rada (eDnevnik)?

Sadržaj koji učitelj treba upisati u Pregled rada nije propisan niti jednim pravilnikom niti zakonom, a vrlo često se učitelji i nastavnici žale da “jedno upisuju, a drugo rade”. Stoga je izuzetno važno osvijestiti autonomiju učitelja i nastavnika koja počiva na odgovornom planiranju ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda te bilježenju u Pregled rada, upravo onoga što je za određeni sat planirano i ostvareno. Mora postojati jasna poveznica između planiranog u Godišnjem izvedbenom kurikulumu i zabilježenog u Pregledu rada.

Bilješka u Pregledu rada može primjerice, uključivati:

 • odgojno-obrazovni ishod bilo na razini kurikuluma, teme ili aktivnosti
 • naslov teme, aktivnosti, književnog teksta, lekcije ili projekta
 • razradu odgojno-obrazovnog ishoda
 • kratki opis aktivnosti
 • sadržaj kojim se ostvaruje odgojno-obrazovni ishod

Ili neki drugi oblik zapisa kojim učitelj/nastavnik jasno opisuje što se radi tijekom određenog nastavnog sata odnosno kojim se omogućava praćenje ostvarivanja kurikuluma.

27. Koga možemo kontaktirati/kome se možemo obratiti za dodatna pitanja i informacije u vezi s kurikularnom reformom?

Sve informacije koje vas zanimaju, a koje niste pronašli među najčešćim pitanjima i odgovorima, možete dobiti slanjem upita u Info centar putem e-mail adrese [email protected].


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin