Često postavljena pitanja

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 18. 3. 2020. – 12:00 h

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 18. 3. 2020. – 12:00 h

Objavljeno: 18. ožujka 2020.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

 

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji sad vrijede, obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće i u kratkim vremenskim periodima. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA, BILJEŠKE U e-DNEVNIKU

Na koji način provoditi DOP, DOD i INU te satove razrednika tijekom nastave na daljinu?

Razrednik sada ima ulogu koordinatora virtualnog razreda. Prema tome, ima svoje zaduženje i u praksi jer je “sat razrednika” kontinuirana aktivnost.

S obzirom na to da se sadržaji i metode rada prilagođavaju učenicima te da se uzimaju u obzir njihove specifičnosti, u ovom  će se periodu tek utvrditi potreba i načini održavanja dopunske i dodatne nastave te izvannastavnih aktivnosti.

Treba li u e-dnevniku evidentirati dopunsku i dodatnu nastavu te izvannastavne aktivnosti koje su u satnici učitelja? Ako ne treba, ispunjava li učitelj normu te prima li punu plaću?

U e-Dnevniku se, kao i do sada, upisuju samo održane aktivnosti i izvedena nastava.

Trebaju li učitelji i nastavnici upisivati u bilješke u e-dnevnik zapažanja o radu učenika i aktivnosti učenika koje su činili u virtualnim učionicama nakon svakoga održanoga sata?

U e-Dnevnik se upisuju uobičajene informacije i bilješke. Nastava na daljinu ne treba dodatno opteretiti administrativnim obavezama nastavnika. Podsjećamo da je većinu aktivnosti moguće i nakladno provjeriti u virtualnim razredima.

 

RAZREDNA NASTAVA NA HRT3

Kako zadatci koje učiteljica/učitelj dodatno zadaju učenicima ne moraju biti u vezi sa sadržajem Nastave na Trećem, pojasnite mi zašto učenici moraju gledati program MZO-a na HRT-u 3, ako će im učiteljica zadati najmanje 3 nova zadatka koja uopće nisu povezana sa sadržajima Škole na Trećem.

Učitelji trebaju uravnotežiti zadatke i dodatne sadržaje vezano uz Školu na Trećem imajući u vidu opterećenje učenika i posebice njihov uzrast.

 

PRIJAVE [email protected] PODACIMA IZVAN HRVATSKE

Trenutno se nalazim u Bosni i Hercegovini, a kako se za online nastavu trebam prijaviti sa svojim AAI@Edu računom, nisam to u mogućnosti. Postavljene su restrikcije na pristupanje sustavu osobama koje se nalaze izvan Hrvatske. Trenutno nemam način kako pristupiti online-nastavi, materijalima i svemu ostalom.

Srce i CARNET rade na tome da se spomenuti problem uskoro riješi. Nažalost, za sada možete koristiti druge oblike komunikacije putem e-maila i Google servisa.

 

RASPORED

Nastavnici imaju molbu da se za razrednu nastavu objavi raspored sati jer nisu u mogućnosti cijelo vrijeme pratiti HRT3. Roditelji također pitaju postoji li mogućnost da se dan ranije objavi raspored kako bi mogli na vrijeme pripremiti pribor za djecu.

Razredna nastava izvodi se kao integrirana cjelina što je i u skladu s kurikulumom. Budući da se video materijali mogu ponovno pogledati na servisima HRTi i YouTube, ne mora se sve pratiti u realnom vremenu. Za sljedeći ćemo tjedan pokušati reorganizirati raspored na Školi na Trećem kako bi bio pregledniji, odnosno da se dio u razredu odvoji od dodatnih sadržaja.

 

IZOSTANCI UČITELJA I NASTAVNIKA

Kolegica koja živi u Republici Italiji i već drugi tjedan ne može doći na radno mjesto nego radi na daljinu. Moje je pitanje tko će joj izdati potvrdu zbog evidencije radnog vremena?

U ovakvim iznimnim slučajevima, opravdan je rad izvan radnog mjesta u školi.

Kolege koji su kronični bolesnici i slabog imunološkog sustava javili su da ostaju doma jer se boje zaraze. Jesu li obvezni ravnatelju donijeti liječničku potvrdu?

Ukoliko je zaposlenik na bolovanju, potrebna je uobičajena medicinska potvrda.

Kako djelatnici škole trebaju opravdavati izostanak s radnog mjesta radi samoizolacije?

Svi izostanci trebaju se opravdati kao i inače. S nadležnim službama i stožerima treba provjeriti dostavljaju li potvrdu o mjeri samoizolacije od liječnika primarne zaštite ili epidemiologa.

Zbog privremene spriječenosti za rad prvotne učiteljice u virtualnoj učionici, koga ravnatelj može zadužiti da radi posao učiteljice u virtualnoj učionici i nastavi na daljinu? Hoće li se to tretirati kao prekovremeni sati?

Načini rada i zamjena u nastavi na daljinu izvode se kao i u regularnom nastavnom procesu.

 

VIDEOMATERIJALI

Možete li objaviti koje su nastavne jedinice iz svih predmeta potrebne te smiju li učenici snimati videouratke jedni za druge tj. u ovom trenutku za sve. Učenička izlaganja čine učenike angažiranijima. Naravno to pretpostavlja dobru pripremu uz pomoć učitelja i nastavnika.

Način organizacije nastave, pa tako i nastave na daljinu, kao i primjerena aktivnost učenika dio je stručne i metodičke procjene nastavnika. Međutim, treba voditi računa da se primjenjuju oblici nastave koji previše ne opterećuju zajedničke servise. Primjerice, treba izbjegavati videokonferencije.

 

STRUKOVNI PREDMETI I PRAKTIČNA NASTAVA

Može li se praktična nastava u školi odrađivati kroz virtualne učionice barem djelomično? U školi inače obavljamo praktičnu nastavu za zanimanja kuhar, konobar, poljoprivredni gospodarstvenik, automehatroničar i instalater kućnih instalacija. Kolege su osmislile kreativna rješenja gdje bi učenicima zanimanja kuhar i konobar slale videomaterijale vezane uz nastavne teme i zadavale jednostavne zadatke koje bi učenici mogli odrađivali kod kuće, a tu su i pripremni radovi i vježbe koje učenici upisuju u svoje mape praktične nastave i koje realno mogu odraditi od kuće, a nastavnicima poslati povratnu informaciju. Učenici koji su u zanimanju poljoprivredni gospodarstvenik uglavnom imaju svoja obiteljska gospodarstva kod kuće i mogu na zadanu temu i uz dobre upute odraditi većinu zadataka. Nastavnici strojarske skupine  predmeta pripremili bi videomaterijale u kojima bi demonstrirali učenicima zadane vježbe koje oni mogu isprobati povratkom na redovnu nastavu, a od kuće odraditi pripremu kroz crteže, skice i planove. Šteta je da se izgube sati koji se u danim uvjetima mogu odrađivati u online okruženju.

Ovakva rješenja su dobra. Preporučamo da ih podijelite i sa ASOO-om.

Kako će strukovni učitelji i suradnici u nastavi koji su jedino vezani izvođenjem praktične nastave u školskoj radionici odrađivati i evidentirati nastavu? Ako oni nemaju mogućnost osmišljavanja vježbi i zadataka koje bi učenici mogli napraviti kod kuće te ih unositi u svoje mape praktične nastave i slati ih nastavnicima, koja su onda njihova zaduženja i obaveze tijekom izvođenja virtualne nastave?

Sada se uglavnom stavlja naglasak na opće-obrazovne sadržaje i predmete. Na taj će se način osloboditi nastavni dani za praktičnu nastavu kada se učenici vrate u škole. Međutim, potiču se strukovni nastavnici da osmisle kreativna rješenja u mjeri u kojoj je to moguće i u nastavi na daljinu.

 

TRANSKRIPCIJA I TITLOVI

Bilo bi korisno da postoji transkripcija video lekcija ili barem titlovi na video lekcijama za učenike kojima je teze pratiti što je izgovoreno. Neki učenici imaju probleme sa sluhom, a nekima je jednostavno teže pratiti video materijal i fokusirati se na njega bez transkripcije ili titlova.

Planirano je dodavanje titlova na video lekcije, a za Školu na trećem na HRT-u u pripremi je prijevod na hrvatski znakovni jezik.

 

PLAĆANJE UČENIČKOG DOMA

Imam upit vezano za plaćanje učeničkih domova za koji dolaze uplatnice mjesec unaprijed pa s obzirom na cijelu situaciju postoji li mogućnost smanjenja plaćanja za dom za ožujak 2020. s obzirom na to da djeca nisu u učeničkom domu od 13. 3. 2020., a upitno je i kada će ponovo biti.

Sukladno uputi Ministarstva, za vrijeme obustave nastave učenički domovi dužni su osigurati daljnje korištenje usluga smještaja i prehrane za one učenike koji ostaju u učeničkom domu u tom vremenu. Onim učenicima koji za vrijeme obustave nastave ne koriste usluge učeničkog doma, odnosno podrazumijeva se da imaju opravdani izostanak, dom im u tom periodu neće naplatiti troškove roditeljskog udjela korištenja usluga. Ako su troškovi za mjesec ožujak već naplaćeni, u sljedećem mjesecu umanjit će se za iznos izostanka.


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin