Često postavljena pitanja

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 20. 3. 2020.

Objavljeno: 20. ožujka 2020.

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji sad vrijede, obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće i u kratkim vremenskim periodima. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja.

PROVEDBA POSTUPKA IMENOVANJA RAVNATELJA I ZAPOŠLJAVANJE DRUGIH RADNIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA TIJEKOM OBUSTAVE IZVOĐENJA NASTAVE

Škole koje su kompletnu dokumentaciju poslale na prethodnu suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja provode postupak imenovanja ravnatelja u skladu s propisanom procedurom.

Škole koje su provele postupak imenovanja ravnatelja na školskim tijelima dostavljaju kompletnu dokumentaciju Ministarstvu na prethodnu suglasnost i provode postupak u skladu s propisanom procedurom. 

Škole koje bi u vremenu dok traje obustava izvođenja nastave trebale provesti postupak imenovanja ravnatelja (predstavljanje kandidata, provođenje glasanja na školskim tijelima i dr.) obustavljaju postupak.

Škole koje bi u vremenu dok traje obustava izvođenja nastave trebale raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja, odgodit će raspisivanje natječaja do daljnjega.

Ako postojećim ravnateljima istječe mandat, školski odbori imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.

Isto tako, molimo da školske ustanove u vremenu dok traje obustava izvođenja nastave ne raspisuju natječaje za zapošljavanje novih radnika te da ponište sve natječaje koji su u tijeku.

 

NEOPRAVDANI SATI I NERJEŠAVANJE ZADATAKA

Od svih učenika očekuje se preuzimanje odgovornosti za vlastiti napredak u učenju te maksimalno sudjelovanje u aktivnostima nastave na daljinu.  Međutim, uputa je dana  nastavnicima da prva dva tjedna online nastave ne ocjenjuju već samo prate rad i potiču učenike, te da uzmu u obzir ograničenja tehnologije. Očekujemo da će se sustav stabilizirati tijekom ovog tjedna pa ćete rješenja zadataka moći poslati i naknadno.

 • Poštovani, upit se odnosi na vođenje izostanaka u e – dnevniku za vrijeme trajanja nastave na daljinu u osnovnoj školi. Hoće li se upisivati kao opravdani ili neopravdani ( ako se učenik dnevno nije ulogirao)?

Potrebno je da razrednik najprije kontaktira roditelje kako bi prikupio informacije o eventualnom nesudjelovanju učenika u nastavi kao što je dostupnost opreme, Interneta, eventualne bolest ili nesnalaženje te da se utvrdi treba li učenik pomoć stručnih suradnika. Ukoliko su organizirani virtualni razredi očekuje se da učenici sudjeluju u raspravama, čitaju za njih pripremljene obrazovne sadržaje te šalju svoje radove. Sama prijava u sustav za učenje na daljinu nije jedini način praćenja učenika, oni trebaju biti aktivni sudionici u svojim virtualnim razredima.

POMOĆNICI U NASTAVI

 • Kako će se organizirati rad pomoćnika u nastavi koji su dodijeljeni skupini učenika? Treba li taj pomoćnik (uz svoju i suglasnost roditelja) na dnevnoj bazi obilaziti svu djecu ili da svaki dan obiđe nekog od učenika?

Ukoliko je pomoćnik u nastavi dodijeljen skupini učenika to znači da je procjena stručnjaka bila da se ipak radi o manjem obimu pomoći koja se treba pružiti pojedinim učenicima tako da i sada nije potrebno obilaziti sve učenike jer  pomoćnik ne poučava učenika, već obavlja poslove propisane Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Čl.2. Pomoćnik u nastavi pruža neposrednu potporu učeniku.

Ovdje treba uzeti u obzir da se u međuvremenu bitno promijenila epidemiološka situacija, pa odlazak u domove učenika, treba uzeti s rezervom, odnosno da se prije ulaska u privatne prostore provjeri s nadležnim Stožerom Civilne zaštite.

Dana 20.3.2020. donesene su Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim škola te redovnoga rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu prema kojima ravnatelj škole raspoređuje zaposlenike da obavljaju nužne i neodgodive poslove te ih upućuje na rad od kuće, odnosno u školi. Ako pomoćnici u nastavi imaju ugovor o radu sa školom onda ih ravnatelj raspoređuje kao i ostale zaposlenike. MZO će dodatno na jednaki način poslati upute za rad pomoćnika koji su zaposleni putem udruga, a za PUN koji imaju ugovor sa osnivačem, osnivač može primijeniti jednaka pravila kao i za ostale svoje zaposlenike.

MZO će s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava kao tijelo nadležno za ESF usuglasiti postupanje.

 • Pomoćnica sam u nastavi, koja od 16. ožujka prati on line nastavu te učeniku pruža potporu kombinacijom video razgovora, razgovora i slanjem poruka i fotografija putem WhatsApp-a, te me zanima postoji li mogućnost da se Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima prilagodi novonastaloj situaciji? Kako gore navedeni vid potpore nije neposredan, po važećem Pravilniku on je samo dobra volja pomoćnika.U Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Čl.2.) je opisan opseg posla pomoćnika u nastavi i pri tome je jasno da pomoćnik u nastavi ne poučava učenika. Učenika poučava učitelj, a pomoćnik u nastavi pruža neposrednu potporu učeniku. Neposredna potpora objašnjena je u Čl 2. (1)

1) Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima.

Ovdje treba uzeti u obzir da se u međuvremenu bitno promijenila epidemiološka situacija, pa odlazak u domove učenika, treba uzeti s rezervom, odnosno da se prije ulaska u privatne prostore provjeri s nadležnim Stožerom Civilne zaštite.

Dana 20.3.2020. donesene su Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim škola te redovnoga rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu prema kojima ravnatelj škole raspoređuje zaposlenike da obavljaju nužne i neodgodive poslove te ih upućuje na rad od kuće, odnosno u školi. Ako pomoćnici u nastavi imaju ugovor o radu sa školom onda ih ravnatelj raspoređuje kao i ostale zaposlenike. MZO će dodatno na jednaki način poslati upute za rad pomoćnika koji su zaposleni putem udruga, a za PUN koji imaju ugovor sa osnivačem, osnivač može primijeniti jednaka pravila kao i za ostale svoje zaposlenike.

MZO će s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava kao tijelo nadležno za ESF usuglasiti postupanje.

PRIJAVE U SUSTAVE UČENJA NA DALJINU I MATURA

 • Ja sam učenica srednje škole i neke sate imamo u određeno vrijeme, a ne možemo se ulogirati [email protected] identitetom. Škola je odredila da rješenja zadataka možemo profesorima slati samo preko [email protected] maila. Svakim danom dobivamo obećanja kako će se sustav popraviti no nema neke velike promjene. Prenatrpani smo zadacima koje moramo sami riješiti bez adekvatnog objašnjenja. Trebali smo završiti sa školom za dva mjeseca, a sad ne znamo što će biti s nama i hoćemo li uopće završiti ovaj razred na vrijeme. Ne možemo odlaziti na pripreme za maturu, ali matura nam se svejedno neće olakšati ili odgoditi. Kako bismo se nakon eksperimentalnog programa koji nam je sve otežao trebali sami pripremiti na maturu?

Očekujemo da će se sustav stabilizirati tijekom ovog tjedna pa ćete rješenja zadataka moći poslati i naknadno. Škole i nastavnici trebaju voditi računa o ograničenjima sustava, pa ukoliko neka škola to ne radi javite se ravnatelju da o tome povedu računa. Pripremit ćemo dodatne obrazovne sadržaje online kako bismo vam olakšali pripremanje za državnu maturu.

 • S obzirom na teškoće sa službenom adresom elektroničke pošte Škole imamo trenutnu zamjensku adresu @gmail.com kao zamjenski komunikacijski kanal.

Očekujemo da će se sustav stabilizirati tijekom ovog tjedna te svakako preporučujemo praćenje svih informacija koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Škole za život. Sve informacije objavljuju se i u virtualnim učionicama te su na taj način dostupne svim školama.

AKTIVACIJA KNJIGA I UDŽBENIKA

Sada su nakladnici osigurali korištenje udžbenika bez aktivacije.

AUTORSKI MATERIJALI

 • Obzirom na odredbe GDPR-a i autorsko pravo, smiju li se učenički video uradci slati kao primjeri koji bi bili uvršteni u video materijale i objavljeni u sklopu nacionalnog rasporeda?

Ukoliko su prikupljene odgovarajuće suglasnosti autorski materijali mogu biti javno objavljeni za upotrebu u obrazovne svrhe.

PRAĆENJE NASTAVE NA TELEVIZIJI

Temeljni je princip da se dostupnost materijala i učenje omogući svim učenicima bez obzira na uvjete koje učenici imaju kod kuće ili potporu koju im pružaju učitelji u prvom tjednu kada su se prilagođavali novom načinu rada. Posebno su tu osjetljiva kategorija učenici u razrednoj nastavi jer oni ne komuniciraju neposredno s učiteljima nego komunikacija ide preko roditelja.

Dakle, program Škole na Trećem koncipiran je tako se svi ishodi učenja ostvare do kraja školske godine i svjesno da su neki učenici već obradili neke od sadržaja ili da nekima nešto od predznanja nedostaje i tu je važna uloga učitelja razredne nastave da to balansiraju.

Već od sljedećeg tjedna nastava Škole na Trećem bit će više usmjerena na ostvarivanje konkretnih ishoda učenja i organizirana u prijepodnevnim satima bez dodatnih (zabavnih) sadržaja te će se reprizirati u poslijepodnevnim satima. Na taj način omogućit će se da učenici imaju više vremena za vježbanje i rad na pratećim zadacima koje im daju njihovi učitelji.

Omogućit ćemo i da se unaprijed objave sadržaji koji će se raditi sljedeći dan na Školi na Trećem kako bi se učitelji mogli pripremiti.

Ponavljamo, učenici razredne nastave trebaju pratiti program HRT 3 u vrijeme kada se prikazuje ili naknadno na HRTi, odnosno na YouTube kanalu i prateće radne materijale na mrežnim stranicama Škole za život .

Dodatno učitelji trebaju povezati roditelje virtualnim putem (e-mail, Viber, WhatsApp i sl.) te davati dodatne upute za rad učenika.

Primjerice, što trebaju pročitati, koje zadatke napraviti iz udžbenika, trebaju li nešto izraditi, nacrtati, izračunati ili razgovarati s roditeljima o nekoj temi. Zadaci mogu biti povezani s programom koji se prati na Školi na Trećem, ali i ne moraju biti u izravnoj vezi. Roditelji ili staratelji su dužni prenijeti upute učitelja djeci i u mjeri u kojoj je to moguće nadzirati njihov rad, a za dodatne upute ili savjete obratiti se učitelju, odnosno stručnom suradniku škole.

Ako nastavnici predmetne nastave, a posebno u srednjoj školi, samostalno pripremaju obrazovne sadržaje i aktivnosti za svoje učenike te ako su osigurani načini suradnje s učenicima putem danih komunikacijskih kanala, učenici ne trebaju nužno slijediti SPTV. Ali u tom slučaju škole moraju objaviti jasne upute i rasporede na mrežnim stranicama škole.

Upozoravamo da ako se samo slijedi nacionalni raspored neki predmeti neće biti pokriveni ili će imati premalo sati nastave, pa je nužno da nastavnici krenu raditi svoje materijale jer će na taj način moći ostvariti nužni broj sati nastave. Posebno je to važno sada kada je očito da će nastava na daljinu trajati barem još mjesec dana.

U predmetnoj nastavi u nacionalnom rasporedu je i sada ostavljeno za svaki dan mjesta za barem dva dodatna sata.

NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA

 • Hoće li biti nastave engleskog jezika na HRT3 programu u sklopu nastave na daljinu, s obzirom na to da je i Engleski jezik redovan predmet?

U ovom trenutku nismo u mogućnosti organizirati nastavu stranog jezika u Školi na Trećem te molimo predmetne učitelje da učenike upute na odgovarajuće sadržaje za vježbanje. Pokušat ćemo uskoro organizirati i emitiranje nastave stranog jezika na HRT3 ili putem video materijala i ukoliko ste izradili svoje video materijale prema uputama danim na strancima MZO-a, molim da nam ih pošaljete na [email protected].

 • S obzirom na to da u ova zadnja tri dana na HRT3 nije bilo sata Engleskog jezika ni za jedan razred zanima me hoće li biti i kada. Ja sam u međuvremenu putem Viber grupe poslala roditeljima zadatke za djecu koji prate udžbenik koji koristimo prema rasporedu sati mojih škola. Po kojem rasporedu sati će se upisivati sati, školskom ili Škole na Trećem? Znači li to da ako u Školi na Trećem se održi npr. samo jedan sat Engleskog jezika, ja ostajem bez jednog sata taj tjedan? Ako ne bude Engleskog jezika ovaj tjedan, što to onda za mene znači? A ako se upisuje prema rasporedu sati Škole na Trećem i školskom rasporedu sati premašuje se tjedno predmetno opterećenje djece koja bi trebala imati 4 nastavna školska sata dnevno ako izuzmemo dodatnu i dopunsku nastavu. Osim toga, zanima me smijem li tražiti od djece da mi za domaći rad pošalju audio i/ili video snimku (npr. da prvaši otpjevaju pjesmicu, četvrtaši da pošalju snimku čitanja). Mislim da bi to bilo korisno jer bi tako dobili povratnu informaciju o vlastitom napretku. Nadalje, zanima me mogu li ja snimiti vlastitu video i/ili audio lekciju koja bi pratila udžbenik koji koristimo pa im je poslati.

U e-Dnevnik se upisuju stvarno održani sati, dakle ako ste za vaše učenike pripremili materijale i s njima održali nastavu stranog jezika, naravno da ćete održane sate upisati. U ovom trenutku nismo u mogućnosti organizirati nastavu stranog jezika u Školi na Trećem te molimo predmetne učitelje da učenike upute na odgovarajuće sadržaje za vježbanje.

Pokušat ćemo uskoro organizirati i emitiranje nastave stranog jezika na HRT3 ili putem video materijala i ukoliko ste izradili svoje video materijale prema uputama danim na strancima MZO-a, molim da nam ih pošaljete na [email protected].

DOPUNSKA NASTAVA

 • Poštovana, budući da smo stalno dostupni učenicima za pitanja koja imaju, rekla bih da se tu radi o dopunskoj nastavi. Dodatna se nastava može odraditi na način da se učenicima zadaju dodatni zadaci, pitanja, istraživanje i slično, što neće biti obavezno za cijeli razred. Sati razrednika se mogu održati kao i ostali, ovih dana ih učimo pravilima komunikacije u virtualnom okruženju. Izvannastavne aktivnosti se također mogu odraditi, no to ovisi o vrsti.

U e-Dnevnik se upisuju stvarno održani sati, dakle ako ste za vaše učenike pripremili materijale i s njima održali bilo dopunsku ili dodatnu nastavu i tada ćete održane sate upisati. Potvrda da su materijali pripremljeni i da je nastava na daljinu održana treba biti dostupna u online sustavu.

 • Sukladno smjernicama za organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko –komunikacijske tehnologije podijelili smo sve tablete učenicima 5. i 7. razreda. Našu školu polazi veliki broj učenika 6. i 8. razreda koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa kojima smo podijelili sve tablete koji su nam bili na raspolaganju. Ostalo nam je još šest učenika koji nemaju računalo ni pristup internetu. To su učenici koji imaju određeni primjereni oblik školovanja i teško se snalaze sa suvremenom tehnologijom kao i njihovi roditelji. S njihovim roditeljima teško uspostavljamo suradnju te su nam često nedostupni. Naš je prijedlog koji smo uputili i roditeljima učenika da učenici prate program na Sportskoj TV te da će nastavno gradivo odraditi na satovima dopunske nastave kad se vrate u školu.

 

Vaš prijedlog organizacije nastave na daljinu je prihvatljiv u početnoj fazi, no molimo da organizirate i radne materijale za učenike iz udžbenika ili radnih bilježnica kako bi se moglo pratiti aktivno sudjelovanje učenika. Naime, samo gledanje televizije moglo bi biti nedostatno. Ukoliko su sadržaji učenicima presloženi predlažemo da pogledaju i Školu na Trećem HRT3.

Nadalje, stupite u kontakt s nadležnim Centrom za socijalnu skrb jer je problem ukoliko roditelji ne brinu o djetetu ili ne surađuju sa školom.

 

RAZREDNA NASTAVA

 • Poštovani, učiteljica sam 3. razreda osnovne škole. Koliko nastavnih aktivnosti i zadataka dnevno trebam samostalno osmisliti ako zajednički sa svojim učenicima pratimo program Škole na Trećem? Trebaju li učenici pisati sve zadatke koje im ja zadam i koje dobiju kao prijedlog u programu tv-škole za treći razred ili je dovoljno da rade zadatke koji su objavljeni u tv programu? Ovo vam pišem zbog toga jer promišljam o dnevnom opterećenju nastavnim zadacima svojih učenika i svih učenika u ovoj specifičnoj i za nas novoj situaciji.

Zahvaljujemo na javljanju, radu i trudu koji ulažete u pripremu, osmišljavanje i provođenje nastave na daljinu. Ove prve dane nastave na daljinu važno je razmišljati o učenicima koji se tek snalaze i prilagođavaju na novi oblik poučavanja i bilo bi dobro da osmislite aktivnosti  i zadatke kao oblik prilagodbe na ovaj novi oblik poučavanja.  U ovim prvim danima preporučamo da zadajete učenicima prilagođeni tip i broj zadataka koji su vezani uz Školu na Trećem. Posebno je važno da u ovom trenutku, osim redovitog ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda vodimo računa i o njihovoj općoj dobrobiti. Stoga ne preporučamo u ovim prvim danima nastave na daljinu prezahtjevne zadatke i domaće zadaće koje iziskuju višesatni rad kod kuće te uzmete u obzir i učeničko praćenje nastave Škole na Trećem.

DOLAZAK DJELATNIKA ŠKOLE U ŠKOLU

 • Jedan od spremača je na bolovanju. Tehničkom je osoblju ovo prilika da obavi generalku u školi. Može li se na mjesto spremača na bolovanju uzeti osoba na zamjenu?

S obzirom na prelazak na većinski rad od kuće to nije potrebno.

 

 • Ravnatelj sam jedine škole u gradu u koju nastavnici dolaze. Veliki je pritisak mojih nastavnika na mene jer samo oni dolaze u školu, ljute se i to s pravom.

Odluka Vlade i upute MZO poslane su školama vezano uz rad od kuće uz obavezu izvođenja nastave na daljinu te ostalih nužnih i neodgodivih poslova.


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin