Često postavljena pitanja

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 28. 3. 2020.

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 28. 3. 2020.

Objavljeno: 28. ožujka 2020.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

 

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji su sada relevantni. Međutim, s obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće iz dana u dan. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja, a zanemarite one ranijeg datuma ako postoji odgovor na slično pitanje novijeg datuma.

 

ZAPOŠLJAVANJE NA 60 DANA 

Poštovani, može li ravnatelj zaposliti osobu do 60 dana kao zamjenu za djelatnika na bolovanju u uvjetima provođenja nastave na daljinu? 

Ravnatelj može zaposliti osobu na 60 dana prema članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Međutim, u uvjetima u kojima sada radimo treba procijeniti je li potrebno zapošljavanje jer se provodi  nastava na daljinu i nužni i neodgodivi poslovi.  

Poštovani, u školi imamo primjer gdje nam ističe ugovor na određeno vrijeme za dvoje nastavnika te bi jedna djelatnica administracije trebala kroz kraće vremensko razdoblje otići na porodiljni, a njen rad je nužan i neophodan za djelatnost škole. S obzirom na situaciju i zabranu natječaja u ovoj epidemiološkoj situaciji, možete li nas uputiti hoćemo li provesti zapošljavanje na određeno vrijeme prema članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ugovorom o radu i bez natječaja  do 60 dana) ili ćemo postupiti na neki drugi način? 

Zapošljavanje se može provesti prema članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, bez natječaja na 60 dana. Međutim, u uvjetima u kojima sada radimo treba procijeniti je li potrebno zapošljavanje jer se provodi isključivo nastava na daljinu i nužni i neodgodivi poslovi. 

 

RAD RAČUNOVODSTVA I TAJNIŠTVA  

Poštovani, molim Vas pojašnjenje koji su to nužni i neodgodivi poslovi za koje se treba inzistirati na svakodnevnom dolasku djelatnika u školu u uvjetima sveopće pandemije virusom COVID-19. Naime, tražim jasno tumačenje Ministarstva na pitanje jesu li računovodstveni poslovi i poslovi tajništva u srednjim školama takvi poslovi za koje ravnatelji smiju inzistirati na svakodnevnom dolasku djelatnika loše organiziranim javnim prijevozom (iz razloga jer djelatnici nemaju mogućnost korištenja vlastitog), cjelodnevnom boravku u negrijanim i nečišćenim prostorima škola (jer su svi drugi djelatnici raspoređeni za rad od kuće ili im je naloženo da ne moraju doći pa za tim, po procjeni ravnatelja, nema potrebe) čak i u situaciji kada sami djelatnici imaju određena autoimuna/kronična oboljenja ili ih imaju članovi njihovih domaćinstava te ih na ovako organizirani način rada svakodnevno ugrožavaju, ili su spomenuti poslovi kategorizirani kao administrativni poslovi te je za njih, u opisanim uvjetima i iz opisanih razloga, potrebno osigurati uvjete za rad od kuće. Molim da mi se žurno dostavi odgovor kako bi se spriječilo daljnje ugrožavanje zdravlja samih djelatnika škola, članova njihovih obitelji te šire zajednice općenito. Unaprijed hvala i lijepi pozdrav. 

Računovođe mogu raditi od kuće jedino ako imaju program instaliran na računalu, obično se radi o licencama. Ako nemaju tu mogućnost i trebaju doći u školu, to organizira ravnatelj/ica. 

Dana 20. 3. 2020. donesene su Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim škola te redovnoga rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu po kojima ravnatelj škole raspoređuje zaposlenike da obavljaju nužne i neodgodive poslove te ih upućuje na rad od kuće, odnosno u školi. 

U izuzetnim situacijama, poput kronične bolesti djelatnika ili njegove skrbi za pripadnika rizične zdravstvene skupine, ravnatelj može temeljem dokumentacije i uz jasan plan rada od kuće (što se radi, kako se kontaktira zaposlenika i koji se radni ishodi očekuju, koja oprema je zaposleniku potrebna za rad od kuće i sl.) donijeti odluku o radu od kuće. Tumačenje možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mrms.gov.hr/vijesti/odredjivanje-mjesta-i-nacina-obavljanja-rada-radnika-u-slucaju-izvanrednog-stanja/11640 

 

SMJENSKI RAD 

Poštovani, hoće li se za vrijeme nastave na daljinu učiteljima isplaćivati smjenski rad? Molim Vas i pojašnjenje za isplatu smjenskog rada stručnim suradnicima i administrativno-tehničkom osoblju.  

Smjenski rad za vrijeme nastave na daljinu neće se isplaćivati. 

 

NASTAVA U REALNOM VREMENU, ODRŽAVANJE NASTAVE U PUNOJ ILI SKRAĆENOJ SATNICI 

Ljubazno vas molim pojašnjenje nastave na daljinu jer mi roditelji dobivamo različite informacije. Upute za osnovnu školu smo dobili i tu je sve jasno dok za srednju školu nismo dobili upute, a praksa je pokazala potpuno drugačiji pristup nastavi. Znači, u srednjoj školi, točnije u 4. razredu profesori zahtijevaju nastavu po uobičajenom rasporedu u realnom vremenu. Djeca moraju biti online u 8 h te kroz cijelo jutro biti u kontaktu s profesorima. Također im daju 5 min odmora i zapisuju izostanak ako u tom trenutku nisu dostupni ili “zakasne” na online sat. Pojašnjeno, učenici i nastavnici povezani su video ili audiokonferencijski u realnom vremenu na satovima koji traju 45 minuta (s petminutnim malim odmorima između satova i velikim odmorom od 20 minuta) i tako šest ili sedam školskih sati svakodnevno. Mišljenja sam da u ovom vremenu nije prihvatljivo da dijete svakodnevno bude šest sunčanih sati, ili sedam školski sati, na video ili audiokonferencijskom tipu odvijanja nastave. 

Također, molim pojašnjenje kako je zamišljen praktični dio nastave? Neki od profesora traže da djeca koriste neka sredstva koja nam nisu više dostupna. 

Razumijemo da Vam kao roditelju nije lako ni jednostavno. Ova situacija zahtjeva od svih nas prilagodbu i brzu reakciju kako bismo djeci osigurali kontinuitet i obrazovanje kakvo zaslužuju unatoč ovim izazovnim vremenima. Zaista ulažemo izniman trud da prevladamo sve izazove s kojima se susretnemo. Želimo da učenicima bude isporučen odgovarajući sadržaj i kontinuirano radimo na njegovom unapređenju.  

Nastavu smo nastojali organizirati unatoč svim izazovima koji su postavljeni pred nas kako bismo učenicima omogućili kontinuitet i obrazovanje kakvo zaslužuju u ovim vremenima nestabilnosti.  Molimo Vas da eventualne pritužbe na rad učitelja uputite ravnatelju škole. 

Još jednom Vas molimo za razumijevanje i strpljenje. Sustav cjelokupne nastave na daljinu novost je u našoj obrazovnoj praksi, uz sve poteškoće koje dvije krize dodatno iziskuju.  Vjerujemo da će se sustav, koji je postavljen u vrlo kratkome roku, i koji se razvija u hodu, uskoro uskladiti, pa tako i u području usklađivanja rada učitelja i učenika na daljinu i primjerenijeg opterećenja roditelja facilitacijom nastave njihove djece. 

Preporuke MZO-a o organizaciji radnoga dana učenika u nastavi na daljinu sadrže korisne smjernice vezane uz ovu temu, a nalaze se ovdje. 

 

OBRADITI GRADIVO U SMANJENOM ILI JEDNAKOM OPSEGU 

Djeca dobivaju previše zadataka, pogotovo s obzirom na okolnosti. Nastavnici se skoro pa natječu tko će napraviti više materijala i zahtijevati više rada od učenika. Kod kuće moramo raditi i školski i domaći rad i proporcionalno tome bi se opseg gradiva i zahtjevi trebali smanjiti na najmanju moguću mjeru. Zbog brojnosti obaveza nemamo vremena jedni za druge.  

Temeljni je princip da se dostupnost materijala i učenje omogući svim učenicima bez obzira na uvjete koje učenici imaju kod kuće ili potporu koju im pružaju učitelji i nastavnici u prvom tjednu kada su se prilagođavali novom načinu rada. 

Učitelji i nastavnici pozivaju se da realno procjene mogućnosti učenika u nastavi na daljinu te da ne precjenjuju ulogu roditelja koji trebaju poticati učenike na učenje, ali ne i učiti s njima. U tom je procesu važna uloga ravnatelja i kolektiva koji u rad uključuje i druge učitelje i stručne suradnike kako bi u virtualnim zbornicama raspravili i teme realnog opterećenja učenika i načine potpore učiteljima kojima je to teško samostalno procijeniti. 

Detaljnije možete pročitati na mrežnim stranicama Škole za život Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu. 

 

SANKCIJE U SLUČAJU NEOBAVLJENIH ZADATAKA 

Nakon stresnog i napornog radnog dana, po povratku s posla ja postajem učiteljica škole na daljinu djetetu prvog razreda Osnovne škole. Uzimajući u obzir sve obveze koje me dočekaju na objavljenom linku, škola na daljinu već dva tjedna u mojoj kući traje od 16:00 do 20:00. Prema mojim saznanjima, ako učenik ne odradi u navedenom danu zadani zadatak, učitelj mu u e-Dnevnik upisuje izostanak. Je li to ispravno i korektno prema učenicima i nama roditeljima? 

 Od svih učenika očekuje se preuzimanje odgovornosti za vlastiti napredak u učenju te maksimalno sudjelovanje u aktivnostima nastave na daljinu, ali to je teško očekivati od učenika prvog razredaStoga je dana uputa nastavnicima da prva dva tjedna online nastave ne ocjenjuju, već samo prate rad učenika i potiču ih te da uzmu u obzir sva ograničenja koja pojedini učenici doživljavaju zbog uporabe tehnologije ili nesnalaženja te da utvrde treba li učeniku pomoć. 

Preporuke MZO-a o organizaciji radnoga dana učenika u nastavi na daljinu sadrže korisne smjernice vezane uz ovu temu, a nalaze se ovdje

 

STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI I POMOĆNICI U NASTAVI 

Poštovani, prosljeđujem mail komunikacijskog posrednika u __________ koja traži pravo na propusnicu za putovanje, zbog rada s svojim učenikom. Po preporukama kriznog stožera ____ i ____ propusnice moramo minimalizirati zbog sigurnosti građana. Izdati samo za nužnost rada škole. Molim Vas da nas kontaktirate što s pomoćnicima u nastavi i komunikacijskim posrednicima koji žive van mjesta _____  gdje se nalazi naša škola. Po istom pitanju me telefonski kontaktirala pravobraniteljica za djecu s invaliditetom.  

Poštovana ravnateljice, 

molim Vas da mi izdate propusnicu za putovanje na posao sukladno Odluci Stožera civilne zaštite  donesenoj 23. ožujka. S obzirom na to da ja živim u _____ a učenik živi u _____, dnevne migracije su neophodne i prema točki f Odluke (putovanje na posao i s posla) propusnicu izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno Vi u ime škole. Svakako napominjem da ću se prilikom ulaska i izlaska s područja pridržavati mjera socijalnog distanciranja i ne zadržavanja na javnim površinama kao i svega što bude potrebno.“ 

Ako se pravo učenika s teškoćama u razvoju na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika koristi kod kuće učenika te je roditelj učenika suglasan, a pomoćnik u nastavi, odnosno stručno komunikacijski posrednik je dao privolu, tada ravnatelj to odobrava i omogućava provedbu prava učenika kod kuće.  

No, s obzirom na to da epidemiološka situacija nije svugdje ista, smatramo da ravnatelj škole treba postupati prvenstveno vodeći se uputama Glavnog i/ili lokalnog stožera civilne zaštite. Nakon provjere stanja i danih uputa od strane Glavnog i/ili lokalnog stožera civilne zaštite ravnatelj donosi odluku te izdaje propusnicu ili ne. Ako ravnatelj ne želi izdati propusnicu, tada svoju odluku mora temeljiti na konkretnim uputama ili odlukama Glavnog i/ili lokalnog stožera civilne zaštite.  

Zdravlje učenika dolaskom pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika ne smije biti ugroženo te stoga treba postupati sukladno uputama ili odlukama Glavnog i/ili lokalnog stožera civilne zaštite. 

Poštovani, zanima me što s pomoćnicima u nastavi koji su trenutno na godišnjem odmoru kada im on istekne? Mogu li pomoćnici u nastavi raditi s učenicima na daljinu? 

Pomoćnik u nastavi po isteku prava na godišnji odmor preuzima poslove sukladno sklopljenom ugovoru. Od pomoćnika u nastavi se ne očekuje da radi s učenicima na daljinu s obzirom na to da oni pružaju neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenom programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima. 

Nastavu na daljinu provodi učitelj/nastavnik. 

 

INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM I PRILAGOĐENI PROGRAM 

Tijekom izvođena nastave na daljinu stigla su nam dva rješenja o primjerenom programu odgoja i obrazovanja Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport. Budući da se nalazimo u izvanrednoj situaciji i učitelji rade od kuće, trebaju li izrađivati IOOP za ove učenike i u kojem obliku? Je li dovoljno da samo izrade prilagođene materijale za učenike i upišu prilagodbe sadržaja u e-Dnevnik? 

Rješenje o primjerenom programu obrazovanja je obvezujuće za učitelje/nastavnike te je neophodna njegova primjena u radu s učenicima s teškoćama u razvoju, što podrazumijeva izradu prilagođenih materijala za rad s učenikom, kao i primjenu individualiziranih postupaka u radu sa svakim učenikom pojedinačno. Individualizirani plan rada koji se daje roditeljima na uvid može biti izrađen naknadno te naknadno dan na uvid. 

Poštovani, u našoj školi postoji učenik koji ima rješenje o školovanju od kuće. Ujedno, učenik ima rješenje i o primjerenom obliku školovanja (prilagođeni program). Budući da se nastava u kući sada ne može odvijati, neki učitelji s učenikom rade kao i s ostalim učenicima iz razreda putem virtualnih učionica. Nekima to ne odgovara jer učenik kasni s programom za ostalim učenicima. Zanima me, kao stručnog suradnika pedagoga, koju im uputu dati. Trebaju li svoje bilješke, zapažanja i rad evidentirati i dalje u rubrike Nastava u kući ili u redovitu nastavu prema prilagođenom programu? 

Neophodno je provesti nastavu na daljinu kao i s ostalim učenicima iz razreda putem virtualnih učionica. Način njezine evidencije može biti identičan kao za čitav razredni odjel. 

 

PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK 

Program PSP-a sadrži područja kod kojih je i organizirano slobodno vrijeme – kako to evidentirati? S obzirom na to da se radi o PSP programu, roditelji ne daju svaki dan povratnu informaciju jer rade ostale nastavne sadržaje. Zanima me treba li upisati svih 5 sati dnevno ako su se dali materijali i upute/prijedlozi za svih 5 sati, neovisno o povratnoj informaciji od roditelja (WhatsApp grupa; e-mail)? Također, treba li nakon dane upute ipak evidentirati izvannastavnu aktivnost koja je praktična i izvediva kod kuće kao i edukacijsko-rehabilitacijski rad? 

S obzirom na to da trenutno, zbog epidemiološke situacije, roditelji pružaju veliku potporu u radu svom djetetu s teškoćama u razvoju i tijekom nastavnog procesa i tijekom provedbe programa produženoga stručnog postupka, smatramo opravdanim uvažiti sve aktivnosti koje je roditelj proveo sa svojim djetetom prema uputama učitelja/nastavnika ili stručnog suradnika. Edukacijsko-rehabilitacijski rad roditelj također u pojedinim segmentima može sam izvoditi sa svojim djetetom prema uputama učitelja/nastavnika ili stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora.  

 

NASTAVA NA DALJINU I NEAKTIVNOST UČENIKA 

Poštovani, radim u predmetnoj nastavi i zanima me što da radimo i kako da evidentiramo djecu i njihov nerad u “Školi na daljinu”. Naime, ima neke djece i roditelja koji ne reagiraju na pozive razrednika, ali i predmetnih nastavnika na uključivanje u nastavu. Pedagoška služba škole je obaviještena. Ima par učenika koji se bez obzira na poruke i pozive i njima i roditeljima još uvijek nisu prijavili u učionicu. Koliko znam, nitko od njih nema problema s tehnologijom. Što u tom slučaju? Treba li bilježiti izostanke?  

Potrebno je da razrednik najprije kontaktira roditelje kako bi prikupio informacije o eventualnom razlogu nesudjelovanja učenika u nastavi, kao što je nedostupnost opreme, Interneta, bolest ili nesnalaženje te da utvrdi treba li učenik pomoć stručnih suradnika. Ako su organizirani virtualni razredi, očekuje se da učenici sudjeluju u raspravama, čitaju za njih pripremljene obrazovne sadržaje te šalju svoje radove. Sama prijava u sustav za učenje na daljinu nije jedini način praćenja učenika, oni trebaju biti aktivni sudionici u svojim virtualnim razredima. Od svih učenika očekuje se preuzimanje odgovornosti za vlastiti napredak u učenju te maksimalno sudjelovanje u aktivnostima nastave na daljinu. Međutim, uputa je dana nastavnicima da prva dva tjedna online nastave ne ocjenjuju, već samo prate rad i potiču učenike, te da uzmu u obzir ograničenja tehnologije. 

Ako ima učenika koji se bez obzira na poruke i pozive i njima i roditeljima još uvijek nisu prijavili u učionicu, stupite u kontakt s nadležnim centrom za socijalnu skrb. Problem je ako roditelji ne brinu o djetetu ili ne surađuju sa školom. 

Naši učitelji odlučili su se za praćenje nastave putem Microsoft Teams platforme. Ono što nam predstavlja izazov je praćenje nastave za učenike razredne nastave. Naši učitelji su za učenike izradili virtualne razrede te obrađuju sadržaje putem virtualnih učionica s obzirom na to da se sadržaji Škole na trećem nisu poklapali s obradama učitelja. Naš upit je sljedeći: Jesu li učenici obvezni pratiti isključivo Školu na trećem uz spomenute upute učitelja?  Ako učenici prate Školu na trećem, na koji način će se provjeriti aktivnost učenika čiji roditelji ne odgovaraju na upute i obavijesti učiteljaNa koji način će se u tim slučajevima evidentirati izostanci? Napomena: U svim slučajevima kada je bilo potrebno učenicima je osigurana odgovarajuća tehnologija i Internet kako bi mogli pratiti nastavu na daljinu. 

Ako učiteljice ili učitelji razredne nastave samostalno pripremaju obrazovne sadržaje i aktivnosti za svoje učenike te ako su osigurani načini suradnje s učenicima putem drugih komunikacijskih kanala uz prethodnu privolu roditelja/staratelja, učenici ne trebaju sve svoje aktivnosti nužno vezati uz Školu na Trećem.  

Učitelji trebaju povezati roditelje virtualnim putem (e-mail, Viber, WhatsApp i sl.) te davati dodatne upute za rad učenika. Primjerice, što trebaju pročitati, koje zadatke napraviti iz udžbenika, trebaju li nešto izraditi, nacrtati, izračunati ili razgovarati s roditeljima o nekoj temi. Zadaci mogu biti povezani s programom koji se prati na Školi na Trećem, ali i ne moraju biti u izravnoj vezi.  

Roditelji ili staratelji dužni su prenijeti upute učitelja djeci i u mjeri u kojoj je to moguće nadzirati njihov rad, a za dodatne upute ili savjete obratiti se učitelju, odnosno stručnom suradniku škole. Pri tome se učitelji pozivaju da realno procjene mogućnosti učenika u nastavi na daljinu te da ne precjenjuju ulogu roditelja koji trebaju poticati učenike na učenje, ali ne i učiti s njima. U tom je procesu važna uloga ravnatelja i kolektiva koji u rad uključuje i druge učitelje i stručne suradnike kako bi u virtualnim zbornicama raspravili i teme realnog opterećenja učenika i načine potpore učiteljima kojima je to teško samostalno procijeniti. 

Preporuke MZO-a o organizaciji radnoga dana učenika u nastavi na daljinu sadrže korisne smjernice vezane uz ovu temu, a nalaze se ovdje

Ako ima učenika koji se bez obzira na poruke i pozive i njima i roditeljima još uvijek nisu prijavili u učionicu, stupite u kontakt s nadležnim centrom za socijalnu skrb. Problematično je ako roditelji ne brinu o djetetu ili ne surađuju sa školom. 

 

KONTROLIRANJE ZADAĆA I RADA UČENIKA 

Poštovani, jesmo li kao učitelji dužni svakodnevno tražiti od roditelja da nam slikaju i šalju zadaće? Mnogo nas to trenutno radi jer mislimo da je to ona povratna informacija o kojoj smo dobili uputu od vas. Pitanje glasi: može li se tjedno pregledati samo 1-2 zadaće? Tako bi se olakšali i nama učiteljima, a i roditeljima koji se na takav način već uvelike žale.  

 Budući da je ovdje važna uloga učitelja razredne nastave da realno procjene mogućnosti učenika u nastavi na daljinu te navedeno drže u ravnoteži, mišljenja smo da učitelji mogu samostalno donijeti odluku o tome koliko će zadaća tjedno zadavati učenicima. 

Međutim, dobra je praksa da se zadaće ne pregledavaju svaki dan iz svakog predmeta svim učenicima već da se pristup individualizira. Naime, neke će se zadaće pregledati svima (na primjer sastavak na zadanu temu), ali kod većine je dobro da se izabere nekoliko učenika koji će taj dan predati zadaće. Cilj je dati svrsishodnu povratnu informaciju učenicima kako bi unaprijedili svoje učenje, a ne nepotrebno opteretiti roditelje i učitelje. 

 

SUMATIVNO VREDNOVANJE UČENIKA  

Poštovani, predajem njemački jezik. Uvidjela sam da u Online nastavi nije lako objektivno ocijeniti učenike. Zasad im dajem povratne informacije i opisne ocjene, ali neke bi se provjere morale provesti i sumativno. Smijemo li to od sljedećeg tjedna? Iz pitanja i odgovora na stranici Škole za život mi to nije potpuno jasno. Ili moramo čekati Smjernice? Assignments/Zadatci u Teams-u mi se čini prihvatljiv za zadavanje teme sastavka, a i može se dati rok do kad trebaju završiti provjeru. Smije li se ograničiti vrijeme za ispit: npr. dobit ćete temu sutra u 10.00, a sastav mi morate poslati na mail u 12.00 sati? S vremenom ću im zadavati i projektne zadatke, a čujem da neki kolege predlažu usmenu provjeru putem Skype-a. Što mislite o svemu tome? Mislim da je važno da što prije o tome obavijestite nastavnike.  

Ostavili smo dva tjedna za prilagodbu svih učenika i nastavnika na novi način rada i u tom je periodu važno pratiti učenike i davati im upute kako učiti u virtualnom okruženju. Vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju, gdje se nastava izvodi u asinkronom modelu, treba provoditi na prilagođene načine u odnosu na modele u fizičkoj učionici.  

Vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju ima neke različitosti u odnosu na ono u učionici, odnosno kada se učitelji (nastavnik) i učenik (student) nalaze fizički na jednom mjestu i moguća je izravna sinkrona komunikacija, a samim time i lakša provjera vjerodostojnosti odgovora i zaštite od varanja, prepisivanja i slično. Stoga je potrebna prilagodba kako usmenih ispita (smanjiti broj i opseg) tako i pisanih provjera (uglavnom se rutinski zadaci upotrebljavaju za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje).  

Pri tome treba napraviti i pomak prema vrednovanju složenijih oblika zadataka (projektni rad, esej, manji istraživački rad, problemski zadatak i sl.) koji ne zahtijevaju izravno nadgledanje i kontrolu učitelja, ali učeniku osiguravaju postizanje ishoda učenja i zanimljiv postupak izrade rješenja.   

Smjernice i primjeri za vrednovanje bit će dostupni početkom travnja. 

 

JAVNI PRIJEVOZ I EVIDENTIRANJE DOLAZAKA/NEDOLAZAKA NENASTAVNIČKOG OSOBLJA 

Budući da je ukinut mjesni i međumjesni promet, zanima me kako će se evidentirati  dolazak/nedolazak pojedinih članova tehničkog osoblja koji nemaju osobni automobil i ne mogu doći na radno mjesto jer nemaju organizirani prijevoz. U slučaju da tehničko osoblje, npr. čistačice ili domari, ostaju kod kuće te tako ne mogu raditi poslove na koje su raspoređeni, kako postupiti? Što ako nemaju preostali godišnji odmor? 

Dana 20. 3. 2020. donesene su Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim škola te redovnoga rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu po kojima ravnatelj škole raspoređuje zaposlenike da obavljaju nužne i neodgodive poslove te ih upućuje na rad od kuće, odnosno u školi. 

Upute o izdavanju propusnice dostupne su na https://www.koronavirus.hr/. 

Ravnatelj raspoređuje zaposlenike prilikom njihovog povratka na rad nakon godišnjeg odmora.  

U izuzetnim situacijama, poput kronične bolesti djelatnika ili njegove skrbi za pripadnika rizične zdravstvene skupine, ravnatelj može temeljem dokumentacije i uz jasan plan rada od kuće (što se radi, kako se kontaktira zaposlenika i koji se radni ishodi očekuju, koja oprema je zaposleniku potrebna za rad od kuće i sl) donijeti odluku o radu od kuće. Tumačenje možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mrms.gov.hr/vijesti/odredjivanje-mjesta-i-nacina-obavljanja-rada-radnika-u-slucaju-izvanrednog-stanja/11640. 

 

UPITI RODITELJA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI POVJERITI DJECU NA ČUVANJE 

Majka sam djeteta s teškoćama u razvoju koje pohađa redovni program s prilagodbom sadržaja. Ima pomoćnika u nastavi. S obzirom na novonastalu situaciju i online nastavu zanima me ima li kakvo zakonsko rješenje za nas samohrane roditelje koji ne možemo ostaviti dijete samo doma da prati nastavu, pomoćnik ne dolazi u kuću, djed i baka osim što su u rizičnoj skupini nisu informatički dovoljno educirani da pomognu. Budući da radim u zdravstvu, nemam mogućnost rada od doma. 

Majka sam dvoje djece s teškoćama, koristim zbog njega pravo na rad u skraćenom radnom vremenu zbog njege djeteta s težim teškoćama u razvoju, tj. radim 4 sata. Zanima me mogu li zbog navedene situacije zbog korona virusa ostati doma s djetetom koje ima utvrđeno teže oštećenje zdravlja i po kojem zakonskom osnovu se mogu obratiti poslodavcu i s kojeg osnova bih onda ostvarivala plaću ili naknadu plaće. 

Samohrana sam majka djeteta od skoro 11 godina imam li pravo ostati kod kuće s djetetom do kraja ove situacije i polaska u školu? Otac djeteta viđa ga samo svaki drugi vikend i ne živi u istom gradu. Povremeno sam imala pomoć od svoje majke, ali ona je nedavno strgala ruku. Zaposlena sam u javnom sektoru, ustanovi za zdravstvenu njegu. S obzirom na to da je Srbija donijela zakon da majke s djecom do 12 godina starosti ako nemaju kome povjeriti dijete, ostaju kod kuće na plaćenom dopustu, nadam se da će taj zakon doći i kod nas, ali kad ne bude prekrasno.   

Ljubazno Vas molimo da mogućnost ostanka kod kuće s djetetom u ovoj izvanrednoj situaciji provjerite s liječnikom primarne zdravstvene zaštite i poslodavcem. 

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NA DALJINU 

Učitelji me pitaju smiju li u virtualnom razredu kreirati izvannastavnu aktivnost te s učenicima odrađivati tu vrstu zadataka ? Primjerice digitalni list, novinarsku grupu fotogrupa može raditi virtualne izložbe i pomagati u održavanju školskog lista, ekološkoj, kemijskoj i drugim grupama.  

S obzirom na to da se sadržaji i metode rada u virtualnim učionicama prilagođavaju učenicima te da se uzimaju u obzir njihove specifičnosti, u ovom će se periodu tek utvrditi potreba i načini održavanja dopunske i dodatne nastave te izvannastavnih aktivnosti.  

Međutim, svaka aktivnost koja se provodi treba se dokumentirati u virtualnoj učionici kao i materijali koji su u izrađeni od strane učitelja, a to će predstavljati i temelj za priznavanje takvog rada nastavnika.  

 

PRIVATNE ŠKOLE I NABAVA TABLETA 

Poštovani, molila bih vas da provjerite još jednom vezano za nabavu tableta za učenike privatnih škola jer je ministrica izjavila da su svi učenici trebali dobiti tablete od ministarstva. Škole kojima su osnivači privatne osobe također su javne škole prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. 

Za problem manjka uređaja za pristup Internetu postoji mogućnost posudbe uređaja. 

Zahtjev za posudbu uređaja s pristupom Internetu podnosi roditelj ili staratelj učenika. Zahtjev je potrebno čitko ispuniti ako se ispunjava ručno te obavezno ručno potpisati. Ako se ispunjava na računalu radi veće čitljivosti, također ga je obavezno ručno potpisati. Ispunjeni Zahtjev ravnatelj je dužan skenirati i poslati Ministarstvu znanosti i obrazovanja na e-mail adresu [email protected]. Škola zadržava original Zahtjeva.  

U zahtjevu roditelj mora pod materijalnom i krivičnom odgovornosti potvrditi:  

  • da u kućanstvu nemaju uređaj (računalo, tablet, pametni telefon koji podržava komunikaciju preko aplikacija virtualnih učionica) s pristupom Internetu, 
  • da u kućanstvu nemaju pristup Internetu. 

Roditelj mora navesti osobne podatke i adresu kućanstva i OIB-ove svih članova kućanstva, kao i prosječan mjesečni prihod članova kućanstva. Roditelj također potvrđuje da MZO može provjeriti sve podatke o prihodima članova kućanstva/obitelji u Poreznoj upravi.  

Roditelj pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da su navedeni podaci istiniti. Sredstva za nabavu novih tableta Ministarstvo znanosti i obrazovanja će nakon primitka i obrade Zahtjeva isporučiti Vašoj školi kako bi mogli nabavili dostatan broj tableta za posudbu učenicima.  

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POSUDBU UREĐAJA  

S obzirom na novonastalu situaciju koja se događa zadnjih dana u Hrvatskoj svakodnevno mi se obraćaju nastavnici i zabrinuti roditelji koji bi trebali podnijeti Zahtjev za posudbu uređaja s pristupom Interneta za praćenje nastave na daljinu.  


Molim Vas odgovor na par najčešćih pitanja oko uvjeta za dobivanje 
tableta od MZO:

1. Je li posjedovanje pametnog telefona prepreka za dobivanje tableta?
2. Je li imovinsko stanje roditelja, odnosno mjesečni prihod prepreka za dobivanje tableta?

Samo bi ukazala kako učenici imaju problem praćenja nastave isključivo preko pametnih telefona pa ako je moguće, tražili bi tablet, jer se radi o učenicima koji nemaju računalo.

Također, u narednim danima vjerojatno ćemo imati dosta zahtjeva od strane roditelja za posudbu uređaja. Napominjem da se roditelji potrebitih učenika javljaju nastavnicima, ali mnogi od njih trenutno nemaju pristup Internetu, nisu u mogućnosti detaljno riješiti obrazac- ZAHTJEV koji ste nam poslali i nikako nisu u mogućnosti osobno dolaziti u školu, kako je prvotno bilo planirano.

Apelirala bih da ipak uzmete u obzir recentne događaje pa da uvažite (ako je moguće) činjenicu da mnogi roditelji u ovom trenutku neće biti u mogućnosti u potpunosti ispuniti obrasce – ZAHTJEVE, već eventualno naknadno, ali će podnijeti zahtjev za posudbu uređaja koji je neophodan za njihovo dijete. Sve zahtjeve roditelja u suradnji s nastavnicima proslijedit ćemo Vam na e-mail [email protected].
 

Vezano uz prijenosna računala za nastavnike, u 2019. godini sve škole su dobile prijenosna računala za nastavnike prema anketi koju je prethodno ispunio ravnatelj/ica. Na taj način je nabavljeno i dostavljeno školama preko 28 000 prijenosnih računala samo krajem 2019. godine. Nadalje, škole su dobile i dodatna sredstva za opremanje informatičkih učionica te i ta računala nastavnici mogu koristiti dok se nastava izvodi na daljinu. Ministarstvo predlaže ravnateljima da podijele računala koja su dostupna u školi svim učiteljima kojima su potrebna. Ako Vam i unatoč tome trebaju dodatna računala, molimo Vas da se obratite MZO-u s analizom i zahtjevom. 

Vezano uz tablete za učenike, kriteriji za dodjelu sredstava su:  

  • da učenici u kućanstvu nemaju uređaj (računalo, tablet, pametni telefon koji podržava komunikaciju preko aplikacija virtualnih učionica) s pristupom Internetu,
  • da učenici u kućanstvu nemaju pristup Internetu. 

Roditelj mora navesti osobne podatke i adresu kućanstva i OIB-ove svih članova kućanstva, kao i prosječan mjesečni prihod članova kućanstva. Roditelj također potvrđuje da MZO može provjeriti sve podatke o prihodima članova kućanstva/obitelji u Poreznoj upravi.  

Roditelj pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da su navedeni podaci istiniti.  

 

POSTAVLJANJE RASPOREDA NA WEB-STRANICU ŠKOLE 

Učiteljica sam, a ujedno i administrator resursa. Iz tog razloga svakodnevno postavljam na web-stranicu škole raspored prikazivanja video uradaka za učenike razredne i predmetne nastave (za idući dan). Postoji li možda mailing lista na koju se mogu pretplatiti i pratiti nove obavijesti kako ne bih morala nekoliko puta na dan otvarati stranice i provjeravati je li izašao raspored za idući dan? Puno hvala na savjetu i pomoći.  

Trenutno ne postoji takav model praćenja novih obavijesti. Raspored nastave za sve razrede dostupan je na mrežnoj stranici https://skolazazivot.hr/raspored/. Ako vaša škola nema svoj raspored koji se razlikuje od nacionalnog rasporeda, možete uputiti učenike i roditelje da prate mrežnu stranicu Škole za život te ne trebate kopirati raspored s te stranice na mrežnu stranicu škole. 

 

USTUPANJE PROSTORA SVOJE VIRTUALNE UČINONICE DRUGIM UČENICIMA 

Poštovani, s obzirom na trenutnu situaciju, a s činjenicom da smo “mala” škola te da vjerojatno ima i kolegica/kolega koji su pogođeni novom situacijom u gradu Zagrebu te nisu u mogućnosti održavati nastavu u virtualnim učionicama, spremni smo prihvatiti određeni broj učenika u naše virtualne učionice. Ako ima takvih, molim Vas da nam se obratite te pošaljete mail-ove učenika kojima možemo pomoći.  

Zahvaljujemo Vam na pomoći koju nesebično nudite. Svakako ćemo vam se povratno javiti ako se ukaže takva potreba za suradnjom. 

 


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin