Često postavljena pitanja

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 5. 4. 2020.

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 5. 4. 2020.

Objavljeno: 05. travnja 2020.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji su sada relevantni. Međutim, s obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće iz dana u dan. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja, a zanemarite one ranijeg datuma ako postoji odgovor na slično pitanje novijeg datuma.


 

VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

Moraju li se ocjenjivati učenici u razrednoj nastavi?

Citiramo iz Uputa za vrednovanje i ocjenjivanje: „Konkretno u svim predmetima može se vrednovati aktivnost učenika preko diskusija i domaćih zadaća i tome pridodati barem jedna ocjena. Nadalje, u svakom predmetu moguće je napraviti i jedan složeniji zadatak u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka i takav se rad može vrednovati rubrikom ili nekim drugim načinom koji jasno prikazuje elemente i kriterije vrednovanja. Dakle, barem dvije ocjene do kraja nastavne godine mogu dobiti svi učenici.“

To se odnosi i na razrednu nastavu. Dakle, učenik u razrednoj nastavi do kraja ove nastavne godine, ako se nastava izvodi kao nastava na daljinu, treba imati barem dvije ocjene po predmetu – iz aktivnosti i jednog složenijeg zadataka.

Molimo vas da pročitate zaključne naglaske o vrednovanju na poveznici U svakom predmetu i razredu (od razredne do maturanata) barem ocjena iz aktivnosti i kreativno/istraživačkog rada te cjeloviti dokument Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu.

Prezentaciju Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za učitelje, nastavnike i profesore, ali dijelom i za roditelje/staratelje i učenike možete pogledati u nastavku. Prezentaciju možete preuzeti na ovoj poveznici.

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje 3-4-2020 from Skolazazivot

 

RAD IZNAD NORME

Mogu li nastavnici koji imaju sate iznad norme održati nastavu tako da rade do norme zadane Pravilnikom, odnosno da ne rade preko norme, kako bi se u tom smislu izjednačili s nastavnicima koji nemaju sate iznad norme?

Sve ovisi o strukturi zaduženja nastavnika. Ako je nastavnik zadužen punom satnicom neposrednog rada po razrednim odjelima (npr. 11 razrednih odjela po 2 sata, a ima i 12. razredni odjel zadužen za 2 sata iznad norme), onda mu se mora obračunati rad iznad norme. Svakako bi bilo dobro da nastavnici odrađuju nastavu unutar norme, tako da nema potrebe za radom iznad norme.

 

PEDAGOŠKE MJERE

Je li moguće i na koji način učeniku izreći pedagošku mjeru ukor zbog neopravdanih izostanaka?

Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera propisan je način i procedura njihova donošenja.

 

DJECA S TEŠKOĆAMA I POMOĆNICI U NASTAVI, MOGUĆNOST OTKAZA ZA POMOĆNIKE

Učenik ima pravo na pomoćnika u nastavi i pomoćnik je radio s učenikom redovito sve do početka nastave na daljinu, ali pomoćnik nije dao privolu da odlazi učeniku kod kuće, roditelj je dao suglasnost. Učenik i pomoćnik u nastavi spremni su suradnju ostvarivati u školi, ali je uputa lokalnog stožera civilne zaštite da se to ne smije činiti. Okolnosti su takve da učenik nema dostatne sposobnosti za samostalno korištenje alata potrebnih u nastavi na daljinu niti nema odgovarajuću podršku roditelja kod kuće. Učenik kod kuće nema osiguran “mirni kutak” zbog loših materijalnih uvjeta stanovanja i velikog broja članova kućanstva, pri čemu prevladavaju malodobna djeca. Radi se o učeniku predmetne nastave koji se obrazuje po prilagođenom programu iz svih nastavnih predmeta. Kako da učenik ostvari pravo na pomoćnika u nastavi i pravo na obrazovanje, a da se ne ugrožava zdravlje i sigurnost obiju strana?

Zdravlje učenika i njegove obitelji te zdravlje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika ne smije biti ugroženo, stoga treba postupati sukladno uputama Glavnog i/ili lokalnog stožera civilne zaštite.

Poštovani, ako pomoćnici u nastavi ne mogu raditi na daljinu, a roditelji im nisu dali suglasnost da mogu dolaziti u kuću, znači li to da im trebamo dati otkaz?

Zbog okolnosti koje su uzrokovale prekid rada pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika, a za koje oni nisu odgovorni, imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada.

Plaće pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji zbog „više sile“ nisu u mogućnosti obavljati svoj posao, a koje se financiraju iz projekata ugovorenih u okviru ESF poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III ili u okviru poziva Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2019./2020. školsku godinu, bit će prihvatljive za nadoknadu iz sredstava projekta.

 

PRAKTIČNA NASTAVA

Što učiniti s učenicima eksperimentalnog programa po dualnom modelu obrazovanja (1 DDO i 2 CDO) gdje je broj sati/dana praktične nastave drugačiji u organizacijskom smislu?

Praktična nastava koja se izvodi kod poslodavca neće se izvoditi dok traje izvanredna situacija, ali će se naknadno prestrukturirati obaveze.

 

EVIDENTIRANJE RADA STRUČNIH SURADNIKA

Javljam se iz pozicije stručnog suradnika pedagoga. Zaposlena sam u osnovnoj školi. Uključena sam u virtualnu zbornicu te sve postojeće virtualne učionice viših razreda u mojoj školi. Njih je 16 odjeljenja. Objavljujem materijale i obavijesti u virtualnoj zbornici i učionicama. Molim preporuku na koji način mogu evidentirati svoj rad jer u e-Dnevniku nemam mogućnost upisivati što sam radila koji dan, odnosno pod karticu Dnevnik rada stručnih suradnika mogu upisati samo opasku koja se veže uz pojedinog učenika.

Izvješće o svom radu dužni ste dostaviti ravnatelju škole.

 

PREPORUKE O EVIDENCIJI RADA OD STRANE TVRTKI ZA SAVJETOVANJE

Školi je došao mail jedne tvrtke za konzalting s preporukom da se u evidenciju uvede kategorija “rad od kuće” te da se na taj način svaki dan nastavniku obračunava 8 sati rada. Treba li koristiti element 1561 za redovni rad od kuće? Možemo li njihove savjete, odnosno sugestije smatrati službenima i sada i ubuduće?

Jedine službene obavijesti i upute su one koje šalje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

NADOKNADA NASTAVE, NASTAVA U VRIJEME PROLJETNIH PRAZNIKA, KALENDAR RADA

Svojevremeno je odlukom ministrice rečeno da nadoknađujemo Veliki četvrtak (9. travnja) te da možemo odrađivati subotu (18. travnja). Pretpostavljamo da će četvrtak biti radni dan tijekom online nastave. Što je najnoviji naputak za subote?

Budući da razredna nastava prati program preko televizije, a predmetna radi svoje u Teamsu, zanima me hoće li biti nastave na televiziji u tjednu nakon Uskrsa jer u tom slučaju bi se u mojoj školi predmetna nastava prilagodila razrednoj.

Trebaju li se škole držati svojih predviđenih kalendara rada ili će MZO izdati zajednički kalendar?  Može li se držati kalendara na kojem su unaprijed odredili neradne dane (Proljetne praznike) i voditi te dane kao nenastavne u e-Dnevniku i svojim virtualnim učionicama?

Četvrtak, 9. travnja je radni dan. No, ako je potreban broj nastavnih dana odrađen ranije, možete se držati kalendara vaše škole u kojem ste unaprijed odredili neradne dane, tj. nastavne dane.

Ako ste za nadoknadu nastavnih dana izgubljenih zbog štrajka planirali nastavu i subotom te nemate dovoljno nastavnih dana, onda nastavljate prema prethodno planiranome. Dana je posebna uputa za organizaciju rada za sljedeći tjedan.

Škole se mogu držati svojeg kalendara ako je potreban broj nastavnih dana odrađen ranije (npr. kada je bio štrajk).

Na televiziji će biti emitirani obrazovni sadržaji svaki radni dan. Dakle, emitiranje obrazovnih sadržaja i video lekcija nije planirano za dane vikenda te Uskrsni ponedjeljak.

 

NASTAVA NA DALJINU U REALNOM VREMENU U DVIJE SMJENE

Je li nastava na daljinu u realnom vremenu u dvije smjene u skladu sa preporukama MZO-a? I predstavlja  li to opravdano opterećenje učenika i učitelja? Smatram da je sinkronizirana nastava i to u smjenama putem digitalne tehnologije iznimno štetna za učenike.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu, a možete ih pronaći ovdje.

 

ŠKOLA NEMA E-DNEVNIK

Možete li nam dati prijedlog kako riješiti situaciju s tiskanim dnevnicima jer u školi (područna škola) još uvijek nemamo e-Dnevnik iz opravdanih razloga (problem s infrastrukturom)? Trebaju li učitelji doći do matične škole kako bi sve upisali? Svi su putnici pa bi to mogao biti problem trenutno.

Predlažemo da dogovorite način bilježenja evidencije o ostvarivanju nastave u elektroničkom obliku u nekom dijeljenom dokumentu, primjerice zajedničkoj tablici u Excelu. Datoteke možete staviti i u virtualne zbornice koje ste kreirali kako biste mogli komunicirati tijekom nastave na daljinu. No, dokumentacija će kasnije morati biti upotpunjena u tiskanim dnevnicima u skladu s Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

 

BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI

Roditelj mora ostaviti dijete u produženom boravku. Školu zanima je li dužna djetetu osigurati boravak u školi od 8 do 16 sati?

Molimo Vas da se obratite osnivaču škole jer je to u njegovoj ingerenciji, a ne u ingerenciji Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

 PRODUŽENI BORAVAK – PLAĆA

Učiteljici zaposlenoj na određeno u produženom boravku škola je rekla da ne treba njezinu aktivnost niti pomoć u nastavi na daljinu. Produženi boravak je u nadležnosti osnivača koji isplaćuje i plaće učiteljima. Osnivač i ravnatelj ne znaju riješiti situaciju. Hoće li se učiteljici ranije otkazati ugovor? Koja su njezina prava? Ako dobije otkaz, hoće li dobiti naknadu?

Molimo Vas da se obratite osnivaču škole jer je to u njegovoj ingerenciji – osnivač isplaćuje plaću.

 

SPAJANJE RAZREDA, MAKSIMALNI BROJ UČENIKA U VIRTUALNOJ UČIONICI

Smije li se u nastavi na daljinu spojiti više istih razreda u jedan, npr. dva 6. razreda, te koliki je maksimalan broj učenika u jednoj virtualnoj učionici? Koliko minimalno sati online nastave trener treba održati tjedno s virtualnim razredom?

Tijekom nastave na daljinu treba raditi s istim grupama kao i u školi te po nastavnom planu koji propisuje broj nastavnih sati obaveznih i izbornih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. Napominjemo da s učenicima u osnovnim i srednjim školama ne rade treneri. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo i Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu, a možete ih pronaći ovdje.

 

MATERIJALI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Moraju li učitelji slati materijale za djecu s teškoćama unaprijed na uvid i provjeru stručnim suradnicima (psihologinji)? Imaju li učitelji obavezu dogovarati se s nekim oko izrade posebnih materijala? Je li potrebno izrađivati posebne materijale za djecu s teškoćama za svaki nastavni sat?

Učitelji tijekom nastave na daljinu rade prilagodbe metoda i sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju kao i u školi.

 

KOMUNIKACIJA IZMEĐU UČITELJA/NASTAVNIKA I RODITELJA/UČENIKA

Dobivamo mailove i poruke nastavnika sa zadacima cijeli dan, a i tijekom noći. Imate li kakvu uputu oko toga?

Komunikacija između roditelja i učenika s jedne strane i učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja s druge strane treba se odvijati u za to uobičajenom vrijemenu. Dakle, u vremenu od 8 do 18 sati. U tom vremenu može se očekivati da će učitelj i nastavnik javljati zadatke, upute i povratne informacije. Jednako tako ne treba očekivati da učitelji i nastavnici odgovaraju izvan tog okvirnog vremena. Pri tome svaki učitelj i nastavnik može pobliže napisati koje je njegovo radno vrijeme u okviru 8-satnog radnoga dana i 40-satnog radnog tjedna.

 

SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE APLIKACIJA

Roditelji i učitelji se pitaju jesu li morali davati, odnosno tražiti suglasnost skrbnika za korištenje podataka djece kod aplikacija koje to zahtijevaju, a koriste se prilikom izvođenja nastave na daljinu.

[email protected] je službeni elektronički identiteta učenika i učitelja u hrvatskom obrazovnom sustavu, kao takav koristi se od početka školovanja u osnovnoj školi pa sve do završetka obrazovanja u srednjoj školi ili na sveučilištu. Korištenje [email protected] je obavezno u hrvatskom sustavu obrazovanja za sve učenike i odgojno-obrazovne djelatnike te je povezan sa sustavom e-Dnevnika i svim ostalim informacijskim uslugama koje su im dostupne kao aktivnim dionicima sustava obrazovanja.

Više informacija o [email protected] autentifikacijskom sustavu možete pročitati na sljedećim stranicama

Vjerujemo da učitelji i škola izuzetno odgovorno pristupaju organizaciji nastave na daljinu u najboljem interesu djeteta, koristeći optimalna virtualna okruženja za učenje te  odabiru aplikacije koje mogu olakšati učenje, suradnju i komunikaciju uzimajući pritom u obzir pedagoške i metodičke karakteristike te primjerenost uzrastu djeteta. Za korištenje različitih računalnih aplikacija, kao i drugih nastavnih materijala za obrazovanje roditelji uobičajeno daju suglasnost na početku školske godine. U kontekstu epidemiološke situacije kad nije moguće suglasnost dati na roditeljskom sastanku u školi prihvatljiva je i suglasnost telefonskim putem. Obzirom da nastava na daljinu nije mogla biti planirana na početku školske godine predlažemo da i roditelji i učitelji organiziraju korištenje obrazovnih aplikacija na najbolji mogući način imajući u vidu obrazovne potrebe djece te praćenje njihovog napretka u učenju u cilju vrednovanja i ocjenjivanja.


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin