Često postavljena pitanja

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori

Objavljeno: 15. ožujka 2020.

 

EVIDENTIRANJE NASTAVE

Kako će se organizirati i upisivati Program Produženog stručnog postupka za učenike s teškoćama u razvoju u posebnom programu?

Prema onome što je stvarno i izvedeno. Ako su učenici u školi jer su roditelji zaposleni onda se upiše što se radilo, a ako je učenik kod kuće daju se upute za rad kod kuće. Odnosno, učitelj je u kontaktu s roditeljima preko neke od grupa (npr Viber ili WhatsApp).

Kako predmetni učitelji trebaju upisivati sate u Dnevnik rada tijekom održavanja nastave na daljinu? Upisuje li svaki nastavnik svoj predmet prema rasporedu kojeg definira MZO uz napomenu sa strane da je nastava održana u online okruženju ili postoji neki drugi način, odnosno prijedlog?

Upisuje se ono što je stvarno i izvedeno bez obzira na to tko je kreirao osnovne materijale. Međutim, nastavnik i u slučaju da sve materijale koristi koji su naprijed pripremljeni treba davati dodatne upute učenicima.

S obzirom na činjenicu da neki nastavnici ostvaruju sate iznad norme, hoće li se u narednom razdoblju isti iskazivati u evidenciji za obračun plaće, jer će nastavnici unositi sadržaje nastavnih sati u e-Dnevnik te će time biti iskazana njihova satnica na razini tjedna?

Sve aktivnosti nastavnika trebaju biti evidentirane u e-Dnevniku i prema tome će se obračunavati plaća.

 

RASPORED NASTAVE

Smije li se u virtualnim učionicama odrađivati nastava prema već postojećem školskom rasporedu ili treba pratiti raspored koje je izdalo ministarstvo? Upisujemo li u e-Dnevnik raspored Ministarstva ili već postojeći školski raspored?  S obzirom na to da su neke nastavne cjeline i sadržaji, koje je Ministarstvo isporučilo, već obrađeni, a nastavnik isporučuje svoje sadržaje i aktivnosti, upisuje li sadržaje koje sam nastavnik isporučuje ili koje je isporučilo ministarstvo?

Unaprijed su pripremljene pojedine nastavne jedinice s materijalima kako bismo učiteljima olakšali početak rada. Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost. Nadalje, može se dodati i koji sat na postojeći raspored, ali to sve treba objaviti na mrežnim stranicama škole.

U e-Dnevnik se upisuje ono što se stvarno s učenicima i radilo.

Učitelji i nastavnici ne odabiru sami nastavne jedinice kroz ova dva tjedna već će one biti zadane kao sada za ponedjeljak?

Unaprijed su pripremljene pojedine nastavne jedinice s materijalima kako bismo učiteljima olakšali početak rada. Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost. Nadalje, može se dodati i koji sata na postojeći raspored, ali to sve treba objaviti na mrežnim stranicama škole.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaj i svoja uspješna video predavanja od 15 minuta nam dostave na [email protected] jer ćemo i drugima omogućiti njihovo korištenje. Treba nam naime preko 300 video lekcija tjedno.

Može li škola raditi po svojem uobičajenom rasporedu? Ili mora raditi po zajedničkom.

Ako radi po uobičajenom rasporedu, to mora objaviti i svi nastavnici moraju samostalno pripremati sve materijale i objavljivati ih učenicima, a sve mora biti jasno objavljeno i objašnjeno na mrežnim stranicama škole. Pri tome se ne smije koristiti videokonferencija u realnom vremenu.

Hoće li škole dobiti upute o tome radi li se u smjenama te ostvaruju li time svoje pravo na smjenski rad.

Rasporedom koji će se objavljivati na stranicama MZO-a bit će definirano vrijeme u kojem se izvodi nastava u kojem razredu.

 

PRISTUP INTERNETU

U školi nemamo učenike čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade, ali nam se sad javljaju neki učenici da kod kuće nemaju računalo ni Internet. Mogu li se za njih dobiti tableti ili bi trebalo napraviti neku objektivnu procjenu socijalno-ekonomskog statusa?

Zahtjev za posudbu uređaja sa pristupom Internetu podnosi roditelj ili staratelj učenika. Zahtjev je dostupan na stranicama Škole za život na poveznici . U zahtjevu roditelj mora pod materijalnom i krivičnom odgovornosti potvrditi:

 • Da u kućanstvu nemaju uređaj (računalo, tablet, pametni telefon koji podržava komunikaciju preko aplikacija virtualnih učionica) s pristupom Internetu
 • Da u kućanstvu nemaju pristup internetu

Roditelj mora navesti osobne podatke i adresu kućanstva i OIB-ove svih članova kućanstva kao i prosječan mjesečni prihod članova kućanstva.

Roditelj također potvrđuje da MZO može provjeriti sve podatke o prihodima članova kućanstva/obitelji u Poreznoj upravi.

Roditelj pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da su navedeni podaci istiniti.

Određeni učenici naše škole imaju svoj uređaj, ali ne i dovoljno brz internet za praćenje nastave na daljinu. Smiju li se tim učenicima dodijeliti samo SIM kartice ili one idu obavezno uz tablet koji se dodjeljuje učenicima petih i sedmih razreda?

Da, smiju se učenicima podijeliti i samo kartice.

Što ako nisu svi nastavnici dobili prijenosna računala? Bilo bi zaista jednostavnije pripremati se za virtualnu učionicu i online nastavu da nastavnik ima na čemu raditi.

Računala su isporučena školama još tijekom listopada i studenog 2019. Ako niste dobiti računalo, obratite se ravnatelju jer su ravnatelji planirali koliko računala im treba i prema tome planu su dobili isporuku od Carneta.

 

PRAKTIČNA NASTAVA, RAZREDNA NASTAVA, NASTAVA U BOLNICI, PRODUŽENI BORAVAK, RAD OD KUĆE

Naši učenici veliki dio praktične nastave odrađuju na ekonomiji i na imanju škole. Prekidamo i takav rad jer učenici nisu u školi. Problem je sto veliki broj maturanata odrađuje praktičnu nastavu i van škole i u školi. Molim, imate li netko prijedlog kako organizirati, ili nadomjestiti praktičnu nastavu za maturante?

U principu se sva nastava u školi prekida. Međutim, ako nema neposredne opasnosti (a takve odgovore daju Stožeri civilne zaštite) može se za maturante organizirati praktični rad učenika na otvorenom prostoru ili im dati uputu kako i što da naprave kod kuće. Potrebno je kontinuirano pratiti upute Stožera civilne zaštite i uskladiti rad s njima.

Koja je preporuka za rad djelatnika u produženom boravku ukoliko bude potrebe za online nastavom?

Produženi boravak je u nadležnosti osnivača koji isplaćuje i plaće učiteljima.

Učenici razredne nastave trebaju pratiti nastavu od ponedjeljka na HRT3! Kakve materijale učitelji trebaju slati učenicima kako bi vježbali i kako bi im davali povratnu informaciju o njihovom radu?

Dajte im upute što napraviti, npr. u udžbeniku ili što trebaju nacrtati, izračunati i sl. Upotrijebite onoliko vremena koliko biste i inače kada radite s učenicima na nastavi i pripremi. Sada možete fleksibilno rasporediti taj rad.

Učitelji razredne nastave dužni su biti u školi i redovito komunicirati s roditeljima i slati im radne materijale za učenike, a prije toga napraviti virtualne grupe s roditeljima za komunikaciju kako je opisano u dopisu od prošle srijede, a i objavljeno na stranicama MZO-a. Mogu davati dodatne upute i zadaće za učenike.

Održava li se dalje nastava u bolnici?

Takva se nastava ne izvodi zbog režima rada bolnica. Ako može, učenik će pratiti nastavu na TV-u i online.

Učitelji s kroničnim bolestima – mogu li raditi od kuće? Naime, liječnici mogu dati samo bolovanje, a da preporuku za rad od kuće daje poslodavac.

Naravno da ukoliko liječnik procijeni da trebate ostati na bolovanju, Vi trebate ostati na bolovanju. U tom slučaju ne trebate raditi niti od kuće, ali ravnatelj Vam treba naći zamjenu. Ukoliko ipak ne idete na bolovanje, ravnatelj može odrediti koji dio vremena radite u školi, kao i kad se nastava odvija u školi. Potrebno je kontinuirano pratiti upute Stožera civilne zaštite i uskladiti rad s njima.

 

PRIJEVOZ UČENIKA

U ponedjeljak ravnatelji provode anketu o potrebama organiziranog prijevoza s roditeljima djece od I. do IV. razreda koja i inače imaju osiguran prijevoz, a dovodit će djecu u školu

 • ako roditelj ne može sam dovoditi dijete u školu škola je dužna organizirati prijevoz:
  • školski kombi
  • neki drugi prijevoz koji će dogovoriti s lokalnom zajednicom (npr. kombi Crvenog križa, DVD)
 • osnivači škola dužni su s ravnateljima dogovoriti eventualnu potrebu i daljnje organizacije javnog prijevoza

 

UPIS UČENIKA U I. RAZRED OŠ

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

 • osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne
 • stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema već utvrđenom ili novom rasporedu kojeg će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu temeljem dogovor s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

 • u skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Učenici koji koriste uslugu pomoćnika u nastavi mogu je nastaviti koristi u školi ako učenik dolazi u školu ili kod kuće ako učenik ostaje kod kuće, međutim, u ovome drugom slučaju potrebna je suglasnost roditelja i pomoćnika. Uslugu je moguće koristiti u vremensku opsegu koji je potreban za praćenje nastave na daljinu, a najviše koliko je učenik koristio uslugu pomoćnika u nastavi u školi.

 

NASTAVA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA

Sadržaji za posebne programe uskoro će se pripremiti. Za učenike koji nastavu pohađaju po redovitom programu uz prilagodbu, učitelji i stručni suradnici pripremat će potrebne materijale.

 

ŠTO S UČENICIMA KOJI SU DOŠLI U ŠKOLU

Učenici u školi prate nastavu na TV-u i online prema uzrastu uz nadzor učitelja. Učitelji mogu organizirati i druge oblike aktivnosti s učenicima (ne nastavu).

 

ŠTO AKO UČENICI NEMAJU INTERNET/TABLET

Svi učenici 5. i 7. razreda dobili su SIM kartice i uređaje. Za učenike slabijeg socio-ekonomskog statusa koji nemaju uređaj niti Internet ravnatelji osnovnih škola su dobili uputu da im posude tablete za razrednu nastavu, a srednje škole su dobile sredstva za nabavu tableta za te učenike. Učenici razredne nastave trebaju samo TV prijemnik.

 

UČITELJI KOJI RADE U VIŠE ŠKOLA

Škole se mogu međusobno dogovoriti u kojoj će školi osoba raditi, o čemu će se voditi evidencija. Rad škole organizira ravnatelj koji može procijeniti i opseg vremena koji učitelj treba provesti u pojedinoj školi.

 

MATURANTI

Ne održavaju se pripreme za državnu maturu organizirane u školi. U ovom trenutku nije predviđena izmjena kalendara polaganja državne mature, o svemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

 

PRAĆENJE OPĆEOBRAZOVNIH SADRŽAJA U STRUKOVNIM ŠKOLAMA

Općeobrazovni materijali se pripremaju te će škole dobiti obavijest o pristupu tim materijalima. Potrebno je pratiti mrežne stranice AZOO-a. Preko 250 je strukovnih zanimanja i nije moguće se pokriti, ali ćemo zato prvo ići s općeobrazovnim temama i predmetima. Pozivaju se nastavnici da šalju svoje materijale ASOO-u koji će ih učiniti dostupnima i drugima.

 

PRAĆENJE STRUKOVNIH SADRŽAJA U STRUKOVNIM ŠKOLAMA

ASOO je pokrenuo mrežni portal za virtualnu nastavu kojem se može pristupiti preko poveznice nastava.asoo.hr

Na portalu će se od ponedjeljka 16. ožujka objavljivati sadržaji u digitalnom obliku u svih 13 strukovnih obrazovnih sektora.

 

NATJECANJA UČENIKA / POLAGANJE STRUČNIH ISPITA – PROVODE AZOO I ASOO

Sve aktivnosti su obustavljene, obavijesti su na mrežnim stranicama agencija. Osobama kojima je polaganje stručnog ispita vezan uz ugovor o radu, ti se rokovi prolongiraju u skladu s novim rasporedom polaganja stručnih ispita.


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin