O projektu

Projekt u brojkama

  • 8456 Učenika
  • 27 Virtualnih učionica
  • 6729 sudionika u virtualnim učionicama
  • 244 teme u virtualnim učionicama
  • 273 dana edukacije za informatiku
  • 183 dana edukacije za eksperimentalni program
  • 75savjetničkih posjeta