O projektu

Projekt u brojkama

 • 8419 učenika
 • 81 virtualnih učionica
 • 42724 sudionika u virtualnim učionicama
 • 386 teme u virtualnim učionicama
 • 424 dana edukacije za Informatiku
 • 326 dana edukacije za eksperimentalni program
 • 151 savjetničkih posjeta
 • 73 promotivnih roditeljskih sastanaka
 • 65 posjeta školama prvog dana nastave
 • 1092 sati edukacija uživo
 • 32 usavršavanja za učitelje i nastavnike Informatike
 • 984 učitelja i nastavnika Informatike na usavršavanjima
 • 5 regionalnih stručnih skupova o predmetnim kurikulumima
 • 927 stručna usavršavanja na županijskoj/lokalnoj razini
 • 26988 sudionici stručnih usavršavanja na županijskojlokalnoj razini