O projektu

Projekt u brojkama

 • 8456 učenika
 • 27 virtualnih učionica
 • 6729 sudionika u virtualnim učionicama
 • 244 teme u virtualnim učionicama
 • 334 dana edukacije za Informatiku
 • 244 dana edukacije za eksperimentalni program
 • 148 savjetničkih posjeta
 • 58 promotivnih roditeljskih sastanaka
 • 65 posjeta školama prvog dana nastave
 • 450 sati edukacija uživo
 • 32 usavršavanja za učitelje i nastavnike Informatike
 • 984 učitelja i nastavnika Informatike na usavršavanjima
 • 5 regionalnih stručnih skupova o predmetnim kurikulumima