Novosti

Objavljene Smjernice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju

Objavljene Smjernice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju

Objavljeno: 22. veljače 2020.

Nakon provedenog e-Savjetovanja na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljene su Smjernice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju.

Cijeli dokument može se preuzeti na ovoj poveznici.

Vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda obuhvaća postupke prikupljanja i analiziranja informacija te donošenja profesionalnih procjena o učeničkome učenju i rezultatima učenja.

Vrednovanje predstavlja složen proces koji se zasniva na poznavanju i razumijevanju:

  • kurikulumima definiranih odgojno-obrazovnih ciljeva, ishoda i očekivanja
  • mogućnosti, dosega i ograničenja pojedinih pristupa, oblika i metoda vrednovanja
  • procesa učenja, konteksta učenja i osobitosti učenika.

Budući da se na temelju rezultata vrednovanja donose važne odluke za učenika, vrednovanje zahtijeva puni profesionalni integritet učitelja i korištenje objektivnim informacijama o učenju i učeničkim postignućima. I učenicima vrednovanje predstavlja izrazito osjetljivo područje koje može značajno odrediti njihovu motivaciju za učenje, pristup učenju, pa čak i voljnost za sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu. Roditeljima vrednovanje učenika pomaže u razumijevanju postignuća njihove djece te im daje smjernice o tome kako ih podržati i usmjeravati.

Usklađujući se s ciljevima, vrijednostima i načelima cjelovitoga kurikulumskog sustava Smjernice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju stavljaju naglasak na:

  • procese učenja
  • ostvarivanje napretka i unaprjeđivanje učenja
  • suradnju i jačanje odgovornosti svih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa
  • olakšan prolazak učenika odgojno-obrazovnim sustavom
  • osiguravanje jednakih mogućnosti za sve učenike.

Zbog toga se Smjernicama predlaže usko povezivanje vrednovanja s odgojno-obrazovnim ishodima određenima u kurikulumskim dokumentima te prikupljanje informacija o njihovoj ostvarenosti u različitim područjima učenja i vremenskim točkama tijekom školske godine.

Jasno je naglašena usklađenost vrednovanja i učenja te poučavanja, čime se podrazumijeva korištenje različitim pristupima i metodama vrednovanja, ovisno o svrsi vrednovanja, vrsti znanja i vještina koje se vrednuju, korištenim pristupima poučavanja i učenja, kontekstu učenja i potrebama učenika.

smjernice Vrednovanje
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin