Novosti

Objedinjeno izvješće vrednovanja eksperimentalnoga programa  Škola za život 2018./2019.

Objedinjeno izvješće vrednovanja eksperimentalnoga programa Škola za život 2018./2019.

Objavljeno: 23. veljače 2020.

Stručni tim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izradio je objedinjeno izvješće Vrednovanja eksperimentalnog programa Škola za život u školskoj godini 2018./2019.

Članovi su stručnoga tima: prof. dr. sc. Nenad Karajić, redoviti profesor na Katedri za sociologiju obrazovanja Odsjeka za sociologiju, prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, redoviti profesor na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju,  izv. prof. dr. sc. Renata Geld, izvanredna profesorica na Katedri za metodiku nastave engleskoga jezika Odsjeka za anglistiku i prof. dr. sc. Vedrana Spajić – Vrkaš, redovita profesorica na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.

Republika Hrvatska prepoznala je obrazovanje i znanost kao svoje razvojne prioritete te je, sukladno tomu, 2014. godine u Hrvatskom saboru jednoglasno usvojena Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije kao planska osnova za osuvremenjivanje svih dijelova odgojno-obrazovnog sustava. Jedan od glavnih ciljeva Strategije provedba je Cjelovite kurikularne reforme, odnosno uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja. Kao prvi korak prema ostvarenju Cjelovite kurikularne reforme pokrenut je eksperimentalni program Škola za život u školskoj godini 2018./2019.

Simboličnoga imena Škola za život, eksperimentalni program asocira na potrebu uvođenja nove regulacije i smjera učenja. Pojednostavljeno govoreći, učenje za ocjene trebalo bi dati prednost učenju za život i budućnost. Stavljen je pomak prema sadržajnom rasterećenju i aktivnijoj ulozi učenika u nastavi te novom načinu vrednovanja kao važne sastavnice procesa učenja i poučavanja.

Eksperimentalni program Škola za život, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je kao nositelj projekta provodilo sa sljedećim partnerima: Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET, Agencijom za mobilnost i programe EU-a i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U objedinjavanju evaluacijskih rezultata naglasak je stavljen na procese praćenja i vrednovanje provedbe programa, a znatno manje na vrednovanje njegovih učinaka. Tek će se odmicanjem reforme u narednih nekoliko godina moći nešto više reći o objektivno mjerljivim učincima, prema Sabatieru, „da bi se dobio uvid u jednu politiku potrebna je vremenska perspektiva od minimalno jednog desetljeća, a najčešće je potrebno dvadesetak godina i više“ (Sabatier, 2007 prema Žiljak, 2013:8).

Paralelno s provedbom eksperimentalnoga programa započeo je i projekt njegova praćenja i vrednovanja kojim se nastojala provjeriti primjenjivost novih kurikuluma, oblika i metoda rada te novih nastavnih sredstava.

Prate se i vrednuju povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema i povećanje zadovoljstva učenika u školi te motivacije njihovih učitelja i nastavnika. Proces praćenja i evaluacije eksperimentalnoga programa Škola za život provodi posebno nacionalno povjerenstvo  imenovano odlukom ministrice. Ono ima i savjetodavnu ulogu jer su članovi stručnjaci u području obrazovanja i osobito u vrednovanju ishoda.

Na koncu, prikupljeni i obrađeni rezultati nastali praćenjem i vrednovanjem spomenutih pojedinačnih partnera programa analiziraju se i prikazuju u objedinjenom izvješću (studiji) o vrednovanju provedbe eksperimentalnoga programa Škola za život koja uključuje nekoliko formacijskih koraka u pristupu, organizaciji, analizi i procjeni provedbe eksperimentalnoga programa.

Formacijski koraci u vrednovanju provedbe eksperimentalnoga programa

Objedinjeno izvješće Vrednovanja eksperimentalnog programa Škola za život u školskoj godini 2018./2019. kojeg je izradio stručni tim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nalazi se na poveznici.

 

Izvor fotografije uz članak: HINA, https://www.glasistre.hr/hrvatska/predstavljeno-izvjesce-vrednovanje-eksperimentalnog-programa-skola-za-zivot-u-skolskoj-godini-2018/2019-620001 

vrednovanje eksperimentalnog programa
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin