Obrazovni sadržaji

Nacionalni stručni skup

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je Nacionalni stručni skup škola sudionica eksperimentalnog programa „Škola za život“ u sklopu projekta „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Skup je održan 24. travnja u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu s početkom u 9:30 sati, na kojem su sudjelovati ravnatelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici iz škola koje sudjeluju u eksperimentalnom programu “Škola za život” te djelatnici Agencija iz sustava obrazovanja

Na skupu su se prvi put susresti svi učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji svih eksperimentalnih škola čime se pruža izvrsna prilika svim sudionicima za međusobnu razmjenu iskustva o dosadašnjoj provedbi eksperimentalnog programa u školama te nastavak priprema za frontalno uvođenje novih kurikuluma u sve osnovne i srednje škole.

Blaženka Divjak – “Cjelovita kurikularna reforma u svim školama od jeseni 2019.”


Carolyn Robson – “Together we make a positive difference


Albena Spasova – “Unlock limitless learning”


Lidija kralj – “Predstavljanje/prezentacija škola 1. dio”


Lidija Kralj – “Predstavljanje/prezentacija škola 2. dio”

Nacionalni stručni skup – video


Blaženka Divjak

Ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak doktorica je prirodnih znanosti iz polja matematike te ima izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polja matematike i znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Osim znanstvenih radova iz teoretske matematike objavila je i pedesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja strateškog planiranja i donošenja odluka u znanosti i obrazovanju, metodike nastave matematike, razvoja kurikuluma, socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, analitika učenja i projektnog menadžmenta projekata u znanosti i razvoju.

Bila je voditeljica desetak međunarodnih i nacionalnih projekata povezanih s navedenim temama te je kao ekspertica radila na evaluacijskim postupcima u znanosti i obrazovanju u međunarodnom kontekstu.

Poveznica: https://vlada.gov.hr/o-vladi/clanovi-vlade/clanovi-vlade-128/blazenka-divjak/21811


Carolyn Robson

Carolyn je diplomirala na Sveučilištu Durham 1975. godine nakon čega je stekla potvrdu o završenom poslijediplomskom studiju obrazovanja te titulu magistre edukacije na Sveučilištu u Leicesteru. Predavala je u više škola u Leicestershireu i gradu Leicesteru te je nacionalna voditeljica obrazovanja. Carolyn je donedavno bila izvršna ravnateljica škole Rushey Mead Academy, koja je prema Ofstedu triput dobila ocjenu „Izvrsno“. Akademija je uključena i u Ofstedovu publikaciju „Dvanaest vrhunskih srednjih škola – izvrsnost unatoč izgledima“ (Twelve Outstanding Secondary Schools – Excelling against the Odds) te je triput osvojila nagradu za najbolju međunarodnu školu (International School award).

Carolynino bogato iskustvo u poboljšanju rada škola prepoznato je njezinim uvrštenjem na novogodišnji popis dodjele kraljičinih počasti (Queen’s New Year’s Honours list) za 2013. godinu.

Povjerenica je fonda za edukaciju The Mead Educational Trust: https://www.tmet.uk/about-us/the-trust/.

Kao članica izvršnog rukovodstva fonda akademija, usredotočena je na poslovanje i obrazovne učinke akademija. Surađuje izravno s Forumom za poboljšanje akademija (Academy Improvement Forum), s osobljem svake akademije i vijećima akademija kako bi osigurala da se zahtijevani ishodi postižu u skladu s uputama i vizijom odbora fonda.


Albena Spasova

Albena je predsjednica upravnog odbora Međunarodne akademije za obuku u istraživanju kibernetičkog kriminala (International Cybercrime Investigation Training Academy) još od njezina osnutka 2009. godine. Osnivačica je Bugarskog kibernetičkog centra izvrsnosti za obuku, istraživanje i edukaciju (Bulgarian Cyber Centre of Excellence for Training Research and Education – B2CENTRE). Kao odvjetnica s osamnaest godina iskustva u području informacijske sigurnosti radila je na stotinama slučajeva kibernetičkog kriminala (zaštita prava na intelektualno vlasništvo; pranje novca; borba protiv organiziranog kriminala i korupcije). Bivša je direktorica Službe za provedbu zakona u poduzeću eBay Europe.

Albena Spasova drži kolegij o zakonodavstvu o informacijskoj sigurnosti i internetu u sklopu programa diplomskog studija e-Poslovanje na Sveučilištu znanosti i tehnologije u Lilleu u Francuskoj te je gostujuća predavačica na velikom broju europskih sveučilišta, ali i sveučilišta u Kambodži i Senegalu. Vrhunska je javna govornica, a nastupa na konferencijama i događajima koje organiziraju Europska komisija, Europol, Vijeće Europe, organizacija Anti-Phishing Working Group te Organizacija za sigurnost (Organization for Security).


Lidija Kralj

Pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava obrazovanja. Vodi cjelovitu kurikularnu reformu „Škola za život“ za osnovne i srednje škole te nekoliko EU projekata u području obrazovanja. Sudjelovala je u izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, kurikuluma osnovne škole, međupredmetne teme Uporaba IKT te nastavnoga predmeta Informatika. Profesorica je matematike i informatike s dvadesetšestogodišnjim iskustvom u poučavanju, autorica niza obrazovnih sadržaja, bila je eTwinning ambasadorica te voditeljica projekata za sigurnost djece na internetu.