Novosti

Odgovori na česta pitanja vezana uz Javni poziv za dostavu eksperimentalnih udžbenika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu programa „Škola za život“

Objavljeno: 14. ožujka 2018.

U nastavku donosimo pojašnjenja i odgovore na često postavljena pitanja vezana uz Eksperimentalne nastavne materijale koji su predmet ovog Javnog poziva.

Dokument će se proširivati i nadopunjavati novim pojašnjenjima i odgovorima na pitanja koja će pristizati.

 

Eksperimentalni nastavni materijali za strane jezike

Za eksperimentalne nastavne materijale za strane jezike u osnovnim i srednjim školama dozvoljeno je odstupanje od hrvatskog standardnog jezika. Također se dozvoljava, sukladno dosadašnjoj praksi, korištenje radnih udžbenika i u višim razredima osnovnih te u srednjoj školi.

 

Eksperimentalni nastavni materijali za učenike s poteškoćama

Za udžbenike za učenike s poteškoćama i dalje su dozvoljene sve prilagodbe koje struka zahtjeva, pa tako i radni udžbenici.

 

Predmet informatika

U eksperimentalnu provedbu ulazi samo izborni predmet Informatika u 1. razredu osnovne škole. Informatika u 5. razredu osnovne kao i u 1. razredu srednje škole neće se odvijati po eksperimentalnom kurikulumu, već po objavljenom kurikulumu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html
Sva nastava Informatike (izborna i obavezna) u školskoj godini 2018./19. odvijat će se po novom kurikulumu. Budući da se radi o redovnom programu udžbenici i pripadna nastavna sredstva moraju proći redovnu proceduru sukladno važećem Zakonu o udžbenicima.
Sukladno članku 24. Zakona o udžbenicima izmjenu i dopunu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava može predložiti nakladnik čiji su udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva za predmet Informatika uvrštena u Katalog. Po donošenju novog Zakona o udžbenicima bit će objavljen i poziv za izradu novih udžbenika za Informatiku za školsku godinu 2019./20. za sve zainteresirane nakladnike.

 

Po kojim kurikulumima treba pripremiti Eksperimentalne nastavne materijale

Na mrežnim stranicama Ministarstva dostupni su dokumenti usuglašeni nakon javne rasprave i u obliku koji je poslan na recenziju. Objavljene su pristigle recenzije, kao i prilagođeni kurikulumi, ako je recenzija tražila njihovu doradu. Još nisu pristigle sve recenzije. Sve do sada pristigle recenzije, kao i nove inačice kurikuluma dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva kako je navedeno u pozivu. Ako će recenzije koje će pristizati nakon otvaranja Javnog poziva tražiti doradu kurikuluma, ne očekuje se od nakladnika da Eksperimentalni materijali prilagođavaju novim inačicama. Prilagodbu nastavnog procesa u tom slučaju odradit će Ministarstvo kroz intenzivnu podršku učiteljima i nastavnicima na koje se značajnije promjene kurikuluma odnose.

 

Omjer tiskanog i elektroničkog dijela

Stručno povjerenstvo provjeravat će jesu li pristigli materijali u skladu s kurikulumskim dokumentima kao i smjernicama za eksperimentalne nastavne materijale koje su dio Javnog poziva. Jedna od smjernica kaže da Eksperimentalni nastavni materijali trebaju sadržavati elektronički i tiskani dio, a tiskani materijali trebaju biti sažeti i brojem stranica ne smiju prelaziti 70 % dosadašnjeg kompleta za pojedini predmet. Jedan od ciljeva obrazovne reforme je povećati i razvijati digitalne kompetencije kod učenika te dio nastavnih sadržaja s papira prebaciti u elektronički oblik. Na taj način bismo iskoristili nove tehnologije koje bi u mnogim situacijama bolje prezentirale određene sadržaje i omogućile postizanje planiranih ishoda učenja. Imajući u vidu specifične zahtjeve pojedinih predmeta i potrebu za tiskanim radnim materijalima, svjesni smo da je ovo kontinuirani proces koji zahtjeva postepenu prilagodbu svih dionika. No također želimo krenuti s konkretnim rješenjem problema preteških školskih torbi. Elektronički dio Eksperimentalnih nastavnih materijala trebao bi biti sastavni dio rada na satu, a učenici će mu pristupati putem tableta koje će Ministarstvo osigurati za sve učenike, učitelje i nastavnike koji će sudjelovati u provedbi eksperimentalnog programa „Škola za život“. Vjerujemo kako će otvorena komunikacije i spremnost svih dionika u procesu na aktivno uključivanje u eksperimentalnu provedbu programa „Škola za život“ omogućiti testiranje i kvalitetnu doradu kurikuluma te ispitivanje različitih modela nastavnih materijala s ciljem izrade kvalitetnih udžbenika i pratećih nastavnih sredstava nove generacije, primjerenih potrebama modernog obrazovanja i učenika 21. stoljeća.

Često postavljena pitanja Osnovne škole Srednje škole
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin