Često postavljena pitanja

Odluka o obustavi izvođenja nastave i uspostavi nastave na daljinu

Odluka o obustavi izvođenja nastave i uspostavi nastave na daljinu

Objavljeno: 19. ožujka 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu

 

Poštovani!

Danas je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu. S obzirom na to da su danas na snazi bitno promijenjene okolnosti (ministar zdravstva je proglasio epidemiju, a Stožer CZ RH donio nove mjere zaštite od koronavirusa), koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, donesena je Odluka da Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ravnatelji škola te čelnici drugih ustanova u obrazovanju imaju obvezu pobliže odrediti mjesto rada i način obavljanja rada tako da umjesto prostora škole ili visokog učilišta za privremeno mjesto rada odrede neko drugo mjesto prema okolnostima slučaja, ali uz uvjet da se nastava na daljinu kontinuirano i nesmetano održava.

Ravnatelj je dužan odrediti nužne i neodgodive poslove vezane uz funkcioniranje škole s naglaskom na kontinuirano izvođenje nastave na daljinu, a u osnovnim školama i prihvat djece koja pohađaju razrednu nastavu ako oba zaposlena roditelja nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djece.

Ravnatelj je dužan svakom zaposleniku dati njegov raspored rada i utvrditi uvjete za rad od kuće ako se takav način rada preporučuje. Za zaposlenike koji su određeni da budu u školi treba osigurati higijenske i ostale radne uvjete. Međutim, većina nastavnika i ostalih zaposlenika trebala bi raditi od kuće ako imaju za to osigurane uvjete.

 

Upute za rad od kuće

Ako zaposlenik namjerava raditi od kuće, treba jasno utvrditi:

 1. Uvjete da zaposlenik radi od kuće te treba potpisati izjavu o sljedećem:
  1. ima li potrebnu opremu i alate (računalo s instaliranim alatima za kolaboraciju i pristup Internetu za nastavnike),
  2. prikladni prostor za rad kod kuće (radni stol i „mirni kutak“) ,
  3. potrebnu literaturu za provođenje nastave na daljinu za nastavnike i stručne suradnike.
 2. Obveze radnika:
  1. osigurati kontakte i način komunikacije (virtualna učionica, telefon, e-mail) – nastavnik je dužan svaki dan biti dostupan barem određeno vrijeme u virtualnoj školskoj zbornici,
  2. obvezno održavanje nastave na daljinu u uobičajenom opsegu radnog vremena,
  3. obvezna priprema sadržaja, održavanje komunikacije s učenicima, roditeljima, školom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te davanje povratne informacije učenicima i roditeljima,
  4. sudjelovanje u drugim aktivnostima prema uputi ravnatelja i MZO-a. 

Dodatno, podsjećamo:

 1. MZO je već dao upute i odgovarao na pitanja vezano uz raspoređivanje opreme nastavnicima. Naime, nastavnici koji nemaju računalo, mogu dobiti na privremeno korištenje i druga računala iz škole (npr. iz informatičke učionice).
 2. Zaduženja stručnih suradnika u izvođenju nastave na daljinu također su nužna. Knjižničari trebaju biti na raspolaganju vezano uz pretraživanje izvora i knjiga te s učenicima i nastavnicima komunicirati na redovitoj osnovi. Trebaju biti uključeni u virtualne zbornice i prema potrebi u virtualne razrede. Posebno ističemo potrebu da pomognu nastavnicima u kreiraju sadržaja i upotrebu materijala, uz reguliranje autorskih prava. Stručni suradnici edukacijsko-rehabilitacijskog profila trebaju pomoći u kreiranju sadržaja za učenike s teškoćama. Stručni suradnici psihološko-pedagoškog profila trebaju savjetovati nastavnike i učenike vezano uz razrednu dinamiku u online okruženju te predlagati rješenja i upute o pristojnom ponašanju u online okruženju, reagirati na neprihvatljive oblike ponašanja, kao i davati potporu u kriznim situacijama.
 3. MZO je u Obraćanju ministrice i u Odgovorima na često postavljena pitanja istaknuo specifične probleme i dao upute.

S poštovanjem,

MINISTRICA
 prof. dr. sc. Blaženka Divjak


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin