Novosti

Pravoslavni vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj i veljača 2019.

Pravoslavni vjeronauk, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj i veljača 2019.

Objavljeno: 27. veljače 2019.

U okviru kurikularne reforme i projekta Škola za život, održana su dva stručna skupa za učitelje Pravoslavnoga vjeronauka.

Skupovi su održani sa ciljem da se učitelje pripremi za rad u učionicama na Loomen platformi te da se upoznaju sa metodičkim priručnikom.

Prvi stručni skup je održan 24. siječnja 2019. godine u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru. Skup je trajao od 9 do 13 sati. Skupu je nazočilo 23 učitelja. Predavači su bili Vukašin Cvetojević i Miroslav Mišanović.

Drugi stručni skup je održan 31. siječnja 2019. godine u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji Katarina Branković-Kantakuzina u Zagrebu. Skup je trajao od 9:30-13:30. Skupu je nazočilo 7 učitelja. Predavači su bili Miroslav Mišanović i Srđan Lukić.

Na oba skupa izložene su sljedeće teme:

 • Zašto trebamo promjene?
 • Škola za život – sažetak
 • Virtualne učionice u obrazovnoj reformi
 • Rješavanje problema
 • Zaključci i evaluacija

Sudionici na oba skupa su izrazili zadovoljstvo i optimizam dosad učinjenim u pogledu kurikularne reforme. Kao prijedlog najviše se čuo usavršavanje učitelja u digitalnoj pismenosti odnosno u služenju digitalnim alatima. Odgovori na neka od pitanja u anketi videće se u sljedećim grafikonima.


Sudionici stručnih skupova komentirali su skup sljedećim riječima:

 • Bilo je jako divno i korisno 🙂
 • Skup je bio vrlo koristan i motivirajući
 • Zadovoljan sam održanim skupom
 • Sve pozitivno i korisno
 • Bilo je izuzetno korisno
 • Korisno je zbog cjeloživotnog učenja što sam bio učesnik ovog skupa
 • Zadovoljan sam stečenim (proširenim) saznanjima o novim, suvremenim pristupima u izvođenju vjerske nastave
 • Stručno usavršavanje je bilo veoma korisno za daljnji rad u unapređivanju pravoslavnog vjeronauka
 • Radujem se daljim susretima
 • Informacije na skupu su veoma korisne
 • Izuzetno koristan i poučan. Napokon nešto novo
 • Zahvaljujem se na uloženom trudu, smatram da će mi upotreba novog priručnika olakšati u rad u nastavi te pomoći
 • Skup je bio odličan
 • Predavači su stručno odradili predavanje
 • Predavači su stručno približili i osvijetlili predstojeću kurikularnu reformu

izvješće Pravoslavni vjeronauk
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin