Novosti

Preliminarna evaluacija skupova koji su održani tijekom lipnja i srpnja 2019.

Preliminarna evaluacija skupova koji su održani tijekom lipnja i srpnja 2019.

Objavljeno: 17. srpnja 2019.

Kao priprema za uvođenje kurikularne reforme u sve škole od školske godine 2019./2020. održana je edukacija uživo za učitelje, stručne suradnike i ravnatelje. Ukupno je održano 838 stručnih skupova na kojima je bilo 29 133 sudionika.

Tema stručnog skupa bila je Kurikulumsko planiranje poučavanja. Ishodi stručnog skupa bili su: učitelj ili nastavnik povezuje ishode učenja, aktivnosti i vrednovanja primjenjujući kurikulumski pristup poučavanju, prati svoje napredovanje tijekom učenja, uspješno surađuje u različitim situacijama i samovrednuje i kolegijalno vrednuje proces učenja i rezultate skupine.

Stručni skup započeo je s uvodnom refleksijom o ključnim pojmovima o kurikulumskom planiranju i oblikovanjem pitanja kolegica i kolega na koje su dobili odgovore tijekom izlaganja, radionice i završne refleksije. U kratkom izlaganju Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja bilo je riječi o kurikulumu nastavnoga predmeta, s osobitim naglaskom na organizacijskim područjima predmeta, odgojno-obrazovnim ishodima predmeta i obilježjima ishoda na makrorazini i mikrorazini, o kurikulumima međupredmetnih tema, tri pristupa vrednovanju, elementima vrednovanja, aktivnom učeniku i aktivnom učenju, planiranju godišnjeg izvedbenog kurikuluma i tematskom planiranju. Učitelji i nastavnici dobili su primjere godišnjih izvedbenih kurikuluma i rastumačeni su im prijedlozi njegovih sastavnica.

Središnji je dio stručnog skupa bila radionica u kojoj su polaznici oblikovali odgojno-obrazovni ishod na razini aktivnosti na temelju odgojno-obrazovnih ishoda predmetnoga kurikuluma, osmislili metodu vrednovanja za učenje za provjeravanje ostvarenosti predloženog ishoda za sve učenike, osmislili aktivnost koja ima logičan slijed, ostvariva je u planiranom vremenu, omogućuje aktivno sudjelovanje svih učenika i omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja najmanje dvije međupredmetne teme – od kojih je jedna Učiti kako učiti. Predložili su sadržaje na kojima bi ostvarili osmišljeni odgojno-obrazovni ishod na razini aktivnosti. Na kraju su predstavili svoj uradak svim polaznicima i komentirali ga.

Na kraju stručnog skupa uslijedila je završna refleksija o procesu kurikulumskog planiranja i odgovori na preostala pitanja.

Nakon održanih edukacija sudionici su ispunjavali online evaluacijske upitnike i prikupljeno je N = 12 091 popunjenih obrazaca.

Donosimo odgovore na nekoliko važnih pitanja.

Evaluacija lipanjskih skupova N = 12091

Jeste li zadovoljni organizacijom skupa?
U potpunosti sam zadovoljna/zadovoljan. 8817 73%
Djelomično sam zadovoljna/zadovoljan. 3060 25%
U potpunosti sam nezadovoljan/nezadovoljna. 214 2%
12091

Kako biste ocijenili svoje sudjelovanje tijekom stručnog skupa? (1 = potpuno neaktivan; 5 = potpuno aktivan)
1 46 0%
2 198 2%
3 2015 17%
4 5379 44%
5 4453 37%
12091 4,16

 

Jesu li Vam informacije dobivene na ovom skupu pomogle u razumijevanju promjena vezanih za planiranje poučavanja?
Uopće nisu pomogle. 111 1%
Nisu baš pomogle. 867 7%
Uglavnom su pomogle. 7596 63%
U potpunosti su pomogle. 3517 29%
12091

 

 

Edukacije su me motivirale da primijenim novi način učenja i poučavanja
uopće se  ne slažem 413 3%
uglavnom se ne slažem 1614 13%
uglavnom se slažem 7106 59%
potpuno se slažem 2958 24%
12091

 

Zaključak:

Skupovi su bili izvrsno organizirani. Naime, gotovo svi sudionici, njih 98%, su bili zadovoljni ili djelomično zadovoljni organizacijom skupa. Čak 3 od 4 sudionika bila su u potpunosti zadovoljna. S obzirom da se u nastavi očekuje da učenici budu aktivni to se i tražilo od sudionika na radionicama. Rezultati su vrlo dobri jer su sudionici bili vrlo aktivni tijekom skupova i njih 81% tvrdi da su bili potpuno aktivni ili vrlo aktivni (ocjene 4 ili 5 na skali do 5), a 17% je svoju aktivnosti ocijenilo trojkom.

Cilj skupova uživo je bio da razjasne i prošire teme koje su se već razmatrale u virtualnim učionicama, ali i da se daju konkretni primjeri kurikularnog planiranja. Sudionici su procijenili da s im informacije dobivene na skupu pomogle u razumijevanju promjena vezanih za planiranje poučavanja i tako čak 92% tvrdi da su im pomogle u potpunosti ili uglavnom mogle, a nezadovoljnih je samo 8%.

Na kraju, a posebno važni je da se čak 83% sudionika izjasnilo da se potpuno ili uglavnom slažu da su ih edukacije motivirale da primijene nove načine učenja i poučavanja.

Zaključujemo da su skupovi uživo ispunili svoju zadaću te da je velika većina sudionika postigla planiranje ciljeve.

evaluacija
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin