Savjetnički posjeti

Prvi savjetnički posjet – izvješće i evaluacija

Prvi savjetnički posjet – izvješće i evaluacija

Objavljeno: 27. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u lipnju i srpnju 2018. godine prvi savjetnički posjet za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje iz 74 osnovne i srednje škole koje sudjeluju u eksperimentalnome programu Škola za život.

Cilj je savjetničkih posjeta obrada odabranih tema u školama, odgovaranje na pitanja i nedoumice (edukacija i podrška), ali i prikupljanje informacija o provedbi te prijedloga za poboljšanje (evalaucija).

U dvosatnom posjetu mentorice i mentori Škole za život kolegama i kolegicama iz eksperimentalnih škola približili su Školu za život razgovarajući s njima o aktualnoj problematici: autonomiji učitelja, usmjerenosti na proces učenja, razvoju kompetencija, uporabi različitih metoda podučavanja i podjeli odgovornosti. Tako su prije provedbe programa Škola za život mentorice i mentori pružili potrebnu podršku i otklonili nesigurnosti i nedoumice. Prvi savjetnički posjet školama ostvaren je tijekom lipnja i srpnja, dakle prije početka izvođenja eksperimentalnog programa Škola za život.

Najveći je naglasak u prvom savjetničkom posjetu stavljen na nužnu potrebu podizanja kompetencija učitelja, nastavnika stručnih suradnika i ravnatelja, odnosno na profesionalni i osobni razvoj u kojemu svi nabrojani dionici preuzimaju odgovornost za vlastito, cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano usavršavanje.

Na temelju predstavljenih profesionalnih kompetencija: preuzimanje odgovornosti za osobni i profesionalni razvoj, rad s izvorima učenja i poučavanja, poznavanje kurikuluma predmeta, razumijevanje procesa učenja, primjena inkluzivnih praksi, integracija IKT, vrednovanje učenja, razvoj vještina za 21. stoljeće, sudionici su promišljali o kompetencijama koje su već dovoljno razvili za uspješan rad u prosecu poučavanja, ali i o kompetencijama za koje im je potrebna podrška i dodatna edukacija.

Prvi savjetnički posjet from Skolazazivot

Dobivene povratne informacije omogućile su Mentorskom timu Škole za život dobivanje jasne slike koje kompetencije učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja treba razvijati pa je u skladu s tim napravljen plan nastavka edukacije u virtualnim učionicama te za sljedeći savjetnički posjet.

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji, postavljali su pitanja koja su obuhvaćala nekoliko različitih kategorija.

Prva se kategorija najbrojnijih pitanja odnosila na literaturu, Loomen, organizaciju nastave, planiranje, vrednovanje i opremu. Druga je kategorija obuhvaćala pitanja o radu učitelja, o kurikulumima predmeta, evaluaciji programa, pojedinačnim predmetima i ostalom. U trećoj je kategoriji odgovoreno na pitanja koja su se odnosila na nadzor u nastavi i savjetnike, darovite učenike, dodatno financiranje, roditelje i podršku.

Prema predviđenom cilju i ishodima, posjećenosti, ozračju koje je vladalo tijekom posjeta, pitanjima koja su sudionici postavljali prvi je savjetnički posjet ostvaren vrlo uspješno.

Kategorije pitanja prema učestalosti

Kategorije pitanja prema učestalosti

Ključni izazovi i odgovori

Literatura

 • učitelji su autonomni u odabiru udžbenika: svaki učitelj odabire udžbenike za razredne odjele kojima predaje
 • izbor eksperimentalnog udžbenika ne obvezuje na izbor istoga udžbenika kada krene frontalna primjena
 • metodički priručnici bit će spremni i dostupni učiteljima na stranici www.skolazazivot.hr u OneNoteu

Virtualne učionice

 • učitelji će moći propuštene teme na Loomenu nadoknaditi u ljetnoj učionici
 • virtualno okružje  osmišljeno je za učenje, suradnju i komunikaciju te će ujedno služiti i za pružanje podrške tijekom cjelokupne pripreme i provedbe
 • učitelj pristupa temama kada mu to odgovara

Organizacija rada

 • škola ima autonomiju u organizaciji nastave i rasporedu sati
 • ne postoji univerzalni obrazac za pisanu pripravu, učitelj piše pripravu autonomno
 • u razredima u kojima se ne provodi eksperimentalni program učitelj može uvoditi nove metode rada, ali ne treba odstupati od predviđenog plana i programa

Planiranje i vrednovanje

 • vremenik pisanih provjera potrebno je predvidjeti budući da je na snazi Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika… no škola može odlučivati o načinima promjene termina u vremeniku s ciljem prijedloga za buduće promjene spomenutog Pravilnika
 • planira se Godišnji izvedbeni kurikulum, tema i aktivnosti
 • kurikulumsko planiranje i sastavnice planiranja od ishoda do vrednovanja tema je kojoj se posvećuje posebna pozornost
 • formativnim vrednovanjem na temelju prikupljanja i tumačenja podataka o podučavanju i napredovanju pojedinoga učenika djeluje se na poboljšanje učenja i podučavanja

Oprema

 • sredstva za opremu u eksperimentalnim školama osigurana su i proslijeđena
 • sustav održavanja opreme osmišljen je i poznat koordinatorima u svim školama
 • škola odlučuje gdje će se kupljena oprema čuvati, odnosno može li se iznositi iz škole

 

Kategorija planiranje

Kategorija planiranje

 

Zaključujemo da je prvi savjetnički posjet u potpunosti ispunio svoj cilj: sudionici, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji eksperimentalnih škola, upoznati su s komepetencijama učitelja za 21. stoljeće. Odgovorima na sva postavljena pitanja educirani su o ključnim izazovima s kojima se susreću na početku provedbe eksperimentalnoga programa Škola za život, a pružena im je i potrebna podrška.

Prema provedenoj i obrađenoj anketi o učiteljskim kompetencijama koje žele razvijati, nametnule su se teme za drugi savjetnički posjet: Razumijevanje procesa učenja, Aktivno učenje, Digitalni alati u nastavi i šire oblikovanje početne teme Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće.

Analiza prvog posjeta – Škola za život from Skolazazivot

 

 

evaluacija izvješće prvi savjetnički posjeti
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin