Raspored 10. 6. 2020.

dubaiescortstate.com

nycescortmodels.com

Nastava na daljinu, raspored  10. 6. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 9.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Rješavanje jednadžbi vezom računskih operacija (množenje i dijeljenje) 16,39 min
2. Engleski jezik

Njemački jezik

The UK Quiz

Sommerferien

08,22 min

15,05 min

3. Hrvatski jezik Ljepote naše domovine, Moja domovina

Ljepote naše domovine, Vukovar u srcu

16,12 min

17,13 min

4. Glazbena kultura Glazbeno ljeto 17,50 min
5. Likovna kultura Izazov u muzeju 11,40 mi

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 9.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Tehnički Ponovimo!, 2. dio 07,17 min
2. Matematika Četverokuti – ponavljanje 16,29 min
3. TZK Boksačka klackalica, 2. dio 14,01 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Australia

Natur und Umwelt, Teil 3

18,29 min

09,10 min

5. Hrvatski jezik Pođimo u pustolovinu, Neobična pustolovina 15,28 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 9.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Povijest Europske krize i početak Prvog svjetskog rata 11,36 min
2. Kemija Sol u prehrani- miniprojekt 07,37 min
3. Biologija Prehrana beskralježnjaka 15,05 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

A year in review

Natur und Umwelt

20,00 min

24,48 min

5. Hrvatski jezik Putovanja u bliskoj budućnosti, Najdraže pjesme na putu 19,08 min
6. Francuski jezik La musique 08,01 mi

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 9.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Sačuvajmo od zaborava, Pišemo čakavskim narječjem 22,39 min
2. Povijest Dr. Fran Mihaljević i dr. Andrija Štampar 12,59 min
3. Kemija Solarni kolektori – mini projekt 07,19 min
4. Biologija Osjetilo sluha i ravnoteže (1) 10,42 min
5. Fizika Vrednovanje kao učenje 16,59 min

 


SREDNJA ŠKOLA

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Matematika 1.r. SŠ – Podatci – sistematizacija i primjena 21,07 min
2. Likovna umjetnost Film 21,38 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

My Style

Fahrplanauskunft 3

16,43 min

15,24 min

4. Hrvatski jezik Smijeh, Bistri vitez Don Quijote od Manche, 2. dio 17,31 min
5. TZK Tko će više, 2. dio 07,56 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Geometrijska vjerojatnost 16,30 min
2. Likovna umjetnost Starohrvatska umjetnost 14,02 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Careers – wrap-up

Essen und Trinken

18,23 min

17,57 min

4. Hrvatski jezik Urednik na jedan dan, Govoriti književni tekst 11,33 min
5. TZK Izazov na kvadrat 09,37 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Elipsa, hiperbola i parabola (video 3, 4, 5 i 6) 20,05 min
2. Likovna umjetnost Secesija 19,07 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Summer in the City

Was machst du in der Schweiz, Laura?

18,06 min

15,14 min

4. Hrvatski jezik Zagrebačke priče, Usporedba popularnog i umjetničkog povijesnog romana 16,21 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2