Raspored 16. 5. 2020.

Pripreme za državnu maturu iz Njemačkog jezika i Engleskog jezika

RTL2 u 09.30 sati

subota, 16. svibnja 2020.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Njemački jezik Struktura ispita na osnovnoj i višoj razini

Lesen, Hören – osnovna razina

Ispit pisanja – osnovna razina

Lesen – viša razina

Hören – viša razina

Ispit pisanja – viša razina

19,32 min

22,18 min

15,52 min

11,19 min

18,26 min

12,37 min

2. Engleski jezik Reading comprehension task 1 19,16 min