Raspored 17. 4. 2020.

Nastava na daljinu, raspored 17.4.2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Poruke teksta, igrokaz  14,09 min 
2. Priroda  Prilagodbe živih bića u tlu, 1. dio  14,51 min 
3. Matematika  Decimalni brojevi, 3. dio  18,42 min 
4. Povijest  Rim od kraljeva do careva, 2. dio  12,47 min 
5. TZK  Skipajmo zajedno  08,00 min 

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Veliko početno slovo u imenima pokrajina, krajeva i naselja  15,02 min 
2. Povijest  Velika geografska otkrića, 2. dio  13,36 min 
3. Tehnička kultura  Izrada makete sobe, 2. dio  08,15 min 
4. Tehnička kultura  Izrada makete sobe, 3. dio  09,46 min 
Likovna kultura  Moj san, kontrasti boja  11,43 min 

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Bilješka, natuknica  21,55 min 
2. Matematika  Metoda suprotnih koeficijenata, 2. dio  17,28 min 
3. Geografija  Jugoistočna Europa  09,29 min 
4. Engleski jezik  Internet Safety  10,23 min 
Njemački jezik  GesundheitLektion 1  21,18 min 
5. TZK  Specifične motoričke vježbe, Morski flow  06,39 min 

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika  Piramide  09,36 min 
2. Geografija  Poljoprivredna nizina Hrvatske  18,53 min 
3. Hrvatski jezik  Prikaz ili osvrt  18,26 min 
4. Likovna kultura  Održivi razvoj, slika kao poruka  08,33 min 
5. Kemija  Monosaharidi  06,43 min 

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke  09,27 min 
2. Matematika  Pripreme za državnu maturu: Omjeri  21,01 min 
3. Biologija  Teorije evolucije Lamarck i Darwin_07  14,09 min 
4. Engleski jezik Financial literacy 3   16,27 min 
Njemački jezik  Lesestrategien, Aufgabe 5 19,20 min
5. Fizika  Opisivanje kvantno mehaničkog modela atoma  18,15 min 

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Tema Sudbine: Francesco Petrarca i hrvatski petrarkisti, 3. dio  17,44 min 
2. Matematika  Primjena linearne funkcije 3. dio  14,11 min 
3. Biologija  Raznolikost ekosustava 1. dio  14,33 min 
4. Engleski jezik Food preparation 1 08,49 min 
Njemački jezik  Gesundheit  19,32 min
5. Kemija  Promjene agregacijskih stanja  11,28 min 

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Moliere, Škrtac  19,16 min 
2. Matematika  Četverostrane prizme  18,02 min 
3. Biologija  Vodozemci  14,43 min 
4. Engleski jezik Tourism and travelling – Stranded on a desert island 14,45 min
Njemački jezik Freizeit  16,21 min
5. Fizika  Primjenjivanje koncepta električnoga polja, potencijala i napona  15,24 min 

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Predikatne, subjektne i objektne rečenice  18,54 min 
2. Matematika  Pravac – sistematizacija  15,20 min 
3. Biologija  Bolesti spolnog sustava  19,30 min 
4. Engleski jezik Let’s Talk About the Past   10,30 min 
Njemački jezik  Umweltschutz – Modalsätze  18,15 min
5. Fizika  Opisivanje loma vala, tumačenje loma vala na temelju promjene brzine  17,09 min 

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

 

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2