Raspored 19.3.2020.

Nastava na daljinu, raspored 19.3.2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.
Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

 


OSNOVNA ŠKOLArazredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima svaki dan, od ponedjeljka 16. ožujka, u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

 

Razred Termin
1. razred OŠ počinje u 8.00 sati
2. razred OŠ počinje u 10.00 sati
3. razred OŠ počinje u 13.00 sati
4. razred OŠ počinje u 15.00 sati

 

Teme

1.razred

HRVATSKI JEZIK
Pravila uljudnog razgovora
GLAZBENA KULTURA
Slušanje i oponašanje glasanja domaćih životinja
MATEMATIKA
Tekstualni zadaci s primjenom veze zbrajanja i oduzimanja do 10.
PRIRODA I DRUŠTVO
Domaće životinje

2. razred

HRVATSKI JEZIK
Opis lika
PRIRODA I DRUŠTVO
Mjesto u kojem živim
MATEMATIKA
Zadatci riječima (zbrajanje i oduzimanje do 100)

3. razred

HRVATSKI JEZIK
Opće i vlastite imenice
Dvotočje i zarez u nabrajanju
MATEMATIKA
Okomiti prvaci
PRIRODA I DRUŠTVO
Zaštita zdravlja
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Vježbaj s nama

4. razred

HRVATSKI JEZIK  
Pridjevi
Kutak za čitanje: Edmondo De Amicis, Slijepa djeca - priča
MATEMATIKA 
Zadatci riječima (pisano množenje i dijeljenje)
Geometrijski kutak - Kvadrat i pravokutnik
PRIRODA I DRUŠTVO
Osjetila
LIKOVNA KULTURA
Optičko miješanje boja
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Vježbaj s nama

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

Rasporedi za četvrtak, 19. 03. 2020.

 

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Priroda Svojstva zraka, I. dio 15,01 min
2. TZK Tjelovježba i terminologija – ruke 7,43 min
3. Hrvatski jezik Prezent, perfekt, futur I. (1. dio) 23,13 min
4. Geografija Raspodjela i kruženje vode na Zemlji 12,57 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Prezent 13,36 min
2. Likovna kultura Slikarski rukopis 12,49 min
3. Njemački jezik Die Schule, drugi dio 25,51 min
4. Goegrafija Australija – stanovništvo i gospodarstvo 15,00 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Opseg i površina kruga 20,59 min
2. Hrvatski jezik Vijesti i komentar 7,32 min
3. Likovna kultura Vizualna komunikacija 7,33 min
4. Tehnička kultura Električne instalacije u kući – 1.dio 13,53 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik Weather forecast 10,53 min
2. Njemački jezik Kleider Machen Leute 18,17 min
3. TZK Ritam i sluh 8,51 min
4. Tehnička kultura Električni uređaji u automobilu 10,42 min

 


SREDNJA ŠKOLA

Rasporedi za četvrtak, 19. 03. 2020.

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Vremenska raslojenost leksika 30,08 min
2. Hrvatski jezik Prostorna raslojenost leksika 12,22 min
3. Biologija Postanak života na Zemlji 2.dio 15,03 min
4. Povijest 2. svjetski rat – 2. dio 13,11 min
5. Matematika Transformacije grafa funkcije 13,19 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Antigona (djelo na državnoj maturi) – 1. dio 9,21 min
2. Hrvatski jezik Antigona (djelo na državnoj maturi) – 2. dio 51,29 min
3. Glazbena umjetnost Srednjovjekovna glazba 15,10 min
4. Matematika Intervali 12,56 min
5. Matematika Linearne nejednadžbe 21,17 min
6. Latinski jezik Rođenje Romula i Rema (3. deklinacija – imenice m. i ž. roda)  7,16 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Prikaz dokumentarnog filma o Ivanu Gunduliću 12,27 min
2. Geografija Gospodarstvo 15,01 min
3. Matematika Točke pravci ravnine 1. dio 12,41 min
4. Likovna umjetnost Rimsko slikarstvo 9,35 min
5. Latinski jezik Rim nakon punskih ratova (akuzativ s infinitivom) 9,05 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Informatika Izrada mrežnih stranica 1. dio 12,47 min
2. Hrvatski jezik Rečenično ustrojstvo jednostavne rečenice 16,33 min
3. Glazbena umjetnost Glazbeno-scenske vrste romantizma, Opera, 1. 12,43 min
4. Matematika Segmentni oblik jednadžbe pravca 17,54 min

 


SPORTSKA TELEVIZIJA za predmetnu nastavu i srednje škole

Od ponedjeljka, 16. ožujka, viši razredi osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) i srednjoškolci će imati mogućnost pratiti online nastavne sadržaje i putem Sportske televizije.

Sportska televizija – raspored za četvrtak, 19. 03. 2020.

Razred Termin Predmeti
5. razred OŠ 8 – 9.30 h PRI, TZK, HRV, GEO
6. razred OŠ 9.30. – 10.45. h HRV, LK, NJEM, GEO
7. razred OŠ 10.45 – 11.50 h MAT, HRV, LK, TK
8. razred OŠ 11.50 – 12.45 h ENG, NEM, TZK, TK
Maturanti 12.45.-14 h HRV, HRV, BIO, POV, MAT