Raspored 19. 5. 2020.

Nastava na daljinu, raspored 19. 5. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Decimalni brojevi: dijeljenje decimalnih brojeva 20,31 min
2. Hrvatski jezik Nešto o ljubavi, 11. dio, Ovako ja vidim ljubav 13,2o min

 

3. Informatka Google Doodle 15,42 min
4. Informatika Crtanje Python 12,10 min
5. Tehnički Tehnička dokumentacija 15,26 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Primjena linearnih jednadžbi u zadatcima iz svakodnevnog života 37,56 min
2. Hrvatski jezik Biti online: Prednosti i nedostatci društvenih mreža 13,21 min
3. Glazbena kultura Gradski plesovi Dalmacije 16,24 min
4. Geografija Latinska Amerika – kartografska vježba 13,57 min
5. Francuski jezik En chemin, 2.dio 07,38 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Graf i tok linearne funkcije i nagib pravca – ponavljanje 28,18 min
2. Likovna kultura Ritam na plohi 05,56 min
3. Glazbena kultura Sviram ti priču – simfonijska pjesma 16,35 min
4. Engleski jezik

 

Njemački jezik

Extreme sports

 

Familieformen

 

18,54 min

 

10,59 min

 

5. Informatika Servisi za dijeljenje grafičkih, zvučnih i video datoteka 15,11 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Fizika Povezivanje razdvajanja električnog naboja s električnom strujom i naponom 15,41 min
2. Matematika Osna simetrija, 2.dio 13,17 min
3. Glazbena kultura Glazbene sastavnice 08,34 min
4. Povijest Djetinjstvo u Domovinskom ratu 13,05 min
5. Engleski jezik

Njemački jezik

Catwalk

Sport

11,30 min

08,05 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Amini 17,30 min
2. Fizika Objašnjavanje nastanka i razvoja svemira 18,28 min
3. TZK 5 Tibetanaca 08,39 min
4. Hrvatski jezik Hrvatski fantastičari 13,47 min
5. Latinski jezik Pregled rimske književnosti: Tacit 09,16 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Svojstva plinova 07,46 min
2. Fizika Newtonov zakon gravitacije 13,08 min
3. Glazbena umjetnost Glazbena umjetnost 1. r. SŠ – Virtualni koncert 19,28 min
4. Hrvatski jezik Smijeh – Vicevi 17,18 min
5. Latinski jezik Mucije Scevola (superlativ) 18,36 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Oksidacijski brojevi 17,23 min
2. Fizika Objašnjavanje i tumačenje električnog otpora 18,51 min
3. Glazbena umjetnost Velikani klasicizma, Joseph Haydn 19,36 min
4. Hrvatski jezik Urednik na jedan dan: Iz uredničkog ugla 21,56 min
5. Latinski jezik Pro Archia poeta 27,50 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Kloridi – miniprojekt 06,15 min
2. Fizika Određivanje specifične mase niti pomoću stojnog vala na niti 09,05 min
3. Glazbena umjetnost Claude Debussy 17,02 min
4. Hrvatski jezik Žena – lutka?, Žene-lutke u reklamama 22,34 min
5. Latinski jezik Horacije, Kraljica oda (III, 9) 14,48 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2