Raspored 2. 5. 2020.

Pripreme za državnu maturu iz Engleskog jezika i Hrvatskoga jezika

RTL2 u 09.30 sati

subota, 2. svibnja 2020.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik Writing an argumentative essay 1 24,56 min
2. Engleski jezik Writing an argumentative essay 2 15,53 min
3. Engleski jezik Gramatičke strukture – zamjenice 14,20 min
4. Engleski jezik Gramatičke strukture – glagolska vremena 25,34 min
5. Hrvatski jezik Nepromjenjive vrste riječi 21,27 min
6. Hrvatski jezik Sintaktičke službe i značenja imenskih riječi 24,58 min