Raspored 23.3.2020.

Nastava na daljinu, raspored 23.3.2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.  

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno. 

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije

 


OSNOVNA ŠKOLArazredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima. Ta se nastava prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 

Teme

1. razred

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo tiskano slovo Z  

MATEMATIKA   Zbrajanje do 10  Prikazivanje podataka piktogramom  

PRIRODA I DRUŠTVO  Prava i dužnosti djeteta  

GLAZBENA KULTURA Sviranje i tjeloglazba 

2. razred

HRVATSKI JEZIK Stih, strofa, rima

GLAZBENA KULTURA Ritam

MATEMATIKA Dijeljenje brojem 3

TZK – vježbanje – prilog vježbi za rad kod kuće – „Vježbamo s hrvatskim sportašima“

3. razred

HRVATSKI JEZIK Rođenje kiše, S. Jakševac (tema, ritam, rima, šaljiva pjesma) 

MATEMATIKA Ponavljanje crtanja,  imenovanja, zapisivanja oznakom dužine, pravca, polupravaca, sjecišta, usporednih i okomitih pravaca  

GLAZBENA KULTURA Glazbene flaše – harmonije (akord) 

PRIRODA I DRUŠTVO Promjena stanja vode (pokusi)   

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

4. razred

SAT RAZREDNIKA Upotreba IKT-a: Čuvanje osobnih podataka 

PRIRODA I DRUŠTVO Voda-uvjet života: Kruženje vode u prirodi 

HRVATSKI JEZIK Književnost: Vidni i slušni doživljaj “Što se od vode pravi” Z. Balog 

Medijska kultura: Služenje rječnikom i pravopisom 

MATEMATIKA Pisano množenje višekratnika brojeva 10 i 100Opseg kvadrata i pravokutnika  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi slikanje: Kompozicija boja 

 


OSNOVNA ŠKOLA

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/ 

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika. 

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi. 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Mješoviti brojevi 17,46 min
2. Hrvatski jezik Stvaralačko prepričavanje 20,11 min
3. Priroda Svojstva zraka, 2.dio 15,01 min
4. Engleski jezik This week 13,14 min
5. Njemački jezik Die Schule 3 20,08 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Obilježja lirske pjesme 6,13 min
2. Matematika Množenje cijelih brojeva 15,00 min
3. Priroda Živa bića priobalnog i obalnog područja 14,54 min
4. Engleski jezik St Patrick’s Day 10,45 min
5. Njemački jezik Die Schule 3 20,10 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 29,51 min
2. Hrvatski jezik Kriminalistička pripovijetka 23,22 min
3. Biologija Bolesti srca i krvnih žila 14,10 min
4. Geografija Nesklad u gospodarskom razvoju, 1. dio 14,54 min
5. Fizika Povezivanje rada i energije 19,45 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Glasovi 7,59 min
2. Matematika Oplošje i volumen kocke 15,35 min
3. Biologija Bolesti srca i krvnih žila 14,39 min
4. Engleski jezik Rainbows 11,54 min
5. Njemački jezik Die Kleidung, Teil 1 24,09 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik Entrecomp 13,42 min
1. Njemački jezik Essay schreiben 23,26 min
2. Biologija Biološka evolucija 14,33 min
3. Matematika Limes funkcije – 2.dio 20,33 min
4. Povijest Promijenjeno stanje u svijetu 14,53 min
5. Grčki jezik Pregled grčke književnosti – Ksenofont 10,07 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik Art Part 2_3 6,44 min
1. Njemački jezik Essen und Trinken 16,51 min
2. Biologija Tvari i energije u ekosustavu, 1. dio 16,51 min
3. Matematika Sustavi nejednadžbi, 1.dio 10,06 min
4. Povijest Rimska republika 16,22 min
5. Grčki Imperfekt aktivni 7,03 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik Identity and Culture, part 3 12,55 min
1. Njemački jezik Schule 25,08 min
2. Biologija Svitkovci Plaštenjaci i Svitkloglavci 14,14 min
3. Matematika Ortogonalna projekcija 20,20 min
4. Povijest Humanizam i renesansa, 1. dio 20,35 min
5. Grčki jezik Glagolska osnova 7,39 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik International Water Day 5,15 min
1. Njemački jezik Ein besonderer Tag 14,21 min
2. Biologija Ženski spolni sustav 12,18 min
3. Matematika Kut dvaju pravaca 5 22,34 min
4. Povijest Nova tehnička otkrića i izumi 14,53 min
5. Grčki jezik Homer, Ilijada, I. dio 12,43 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

5. razred od 8.00
 • 08.00 MATEMATIKA,Mješoviti brojevi
 • 08.20 HRVATSKI JEZIK, Stvaralačko prepričavanje
 • 08.40 PRIRODA, Svojstva zraka, 2. dio
 • 08.55 ENGLESKI JEZIK, This week
 • 09.10 NJEMAČKI JEZIK, Die Schule 3
6. razred od 9.30
 • 09.30 HRVATSKI JEZIK, Obilježja lirske pjesme
 • 09.40 MATEMATIKA, Množenje cijelih brojeva
 • 09.55 PRIRODA, Živa bića priobalnog i obalnog područja
 • 10.10 ENGLESKI JEZIK, St Patrick’s Day
 • 10.20 NJEMAČKI JEZIK, Die Schule 3
 • 10.40 TZK, Nanbudo vježbe 01
7. razred od 10.45
 • 10.45 MATEMATIKA, Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka
 • 11.15 HRVATSKI JEZIK, Kriminalistička pripovijetka
 • 11.40 BIOLOGIJA, Bolesti srca i krvnih žila
 • 11.55 GEOGRAFIJA, Nesklad u gospodarskom razvoju, 1. dio
 • 12.10 FIZIKA, Povezivanje rada i energije
8. razred od 12.30
 • 12.30 HRVATSKI JEZIK, Glasovi
 • 12.40 MATEMATIKA, Oplošje i volumen kocke
 • 12.55 BIOLOGIJA, Bolesti srca i krvnih žila
 • 13.10 ENGLESKI JEZIK, Rainbows
 • 13.25 NJEMAČKI JEZIK, Die Kleidung, Teil 1

 

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2

1. razred SŠ od 8.00

ENG, BIO, MAT, POV, GRČ

2. razred SŠ od 8.55

ENG, BIO, MAT, POV, GRČ

3. razred SŠ od 10.10

ENG, BIO, MAT, POV, GRČ

4. razred SŠ od 11.20

ENG, BIO, MAT, POV, GRČ