Raspored 23. 5. 2020.

Pripreme za državnu maturu iz Njemačkog jezika i Matematike

RTL2 u 09.30 sati

subota, 23. svibnja 2020.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Njemački jezik Ein essay schreiben

Hörstrategien

Hörstrategien – Aufgabe 1

23,26 min

15,59 min

19,58 min

2. Matematika Zaokruživanje brojeva, zapisa broja

Pojednostavljivanje izraza

Postotci

Omjeri

20,35 min

14,44 min

25,07 min

21,01 min