Raspored 24.4.2020.

Nastava na daljinu, raspored 24. 4. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Pridjevi 10,56 min
2. Priroda Prilagodbe živih bića u tlu, 1.dio 14,52 min
3. Matematika Voda i matematika 07,47 min
4. Povijest Rimska vojska 13,02 min
5. TZK Vježbe za noge 2. dio 13,39 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama 32,09 min
2. Povijest Europa u sjeni polumjeseca 13,17 min
3. Tehnički Izrada makete sobe, 4.dio 10,10 min
4. Tehnički Izrada makete sobe, 5.dio 05,25 min
5. Likovna kultura Optičko miješanje 08,45 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Atributne rečenice (2.) 23,53 min
2. Matematika Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi u algebarskim zadacima 2.dio 14,01 min
3. Geografija Srbija i Crna Gora 3. sat 18,55 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Waste Disposal, part 2

Sport 2

13,50 min

14,10 min

5. TZK Specifične motoričke vježbe – škorpion flow 06,07 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Pravilne trostrane piramide 1. dio 16,16 min
2. Geografija Šumarstvo nizinske Hrvatske 07,48 min
3. Hrvatski jezik Riječi jednaka oblika, a različita značenja 07,55 min
4. Likovna kultura Animirani crtež 04,03 min
5. Kemija Polisaharidi 16,08 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Dragutin Tadijanović, Prsten 09,43 min
2. Matematika Pripreme za državnu maturu: Kompleksni brojevi 33,48 min
3. Biologija Život na Zemlji kroz geološka doba 34,43 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Copyright and copyleft

Lesestrategien: Aufgabe 1

17,57 min

17,39 min

5. Kemija Određivanje apsolutne konfiguracije enantiomera 24,39 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Putovanja: Put, 1. dio 15,43 min
2. Matematika Primjena sustava linearnih jednadžbi, 1. dio 21,17 min
3. Biologija Utjecaj čovjeka na ekosustav 17,33 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Food as Intangible Cultural Heritage and Food Idioms

Gesundheit 3

09,08 min

19,44 min

5. Fizika Tumačenje i primjenjivanje snage i korisnosti 22,23 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Nesprezivi glagolski oblici 16,57 min
2. Matematika Piramide, 2. dio 19,47 min
3. Biologija Gmazovi I dio 16,18 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Tourism and travelling – Part 4 – Postcard from Holiday

Körper und Gesundheit

18,03 min

20,27 min

5. Fizika Analiziranje gibanja naboja u električnom polju 21,42 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Charles Baudelaire i estetika ružnoće 07,38 min
2. Matematika Krug u koordinatnom sustavu 21,07 min
3. Biologija Organizacija živčanog sustava 09,57 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Moral dilemma lesson

Musik

09,56 min

19,42 min

5. Fizika Opisivanje nastanka zvučnog vala 8 20,09 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2